48538

Opslagman Amersfoort B.V.

€ 2.500.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 1759
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-06-2024 in 4 dagen volgeschreven door 1759 investeerders

Samenvatting

Edwin Putman is de eigenaar van de Opslagman Groep. Hij leidt op moderne en eigentijdse wijze het verhuren van tijdelijke opslagruimte (self storage units). Het familiebedrijf is sinds 2010 actief in de ‘self-storagebranche’ en zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een speler met vestigingen in Utrecht, Amsterdam, Zoetermeer, Veenendaal, Amerongen, Amersfoort en Almere. Waarbij er in Rijswijk, Capelle aan den Ijssel nog meer self storage units op dit moment worden ontwikkeld. 

Inmiddels heeft de groep meer dan 7.300 self-storage units. De gemiddelde bezettingsgraad van alle vestigingen is ruim 85% Het bedrijf wil de komende jaren verder groeien naar het verhuren van 10.000 opslagunits. 

In 2023 heeft Edwin met eigen middelen het bedrijfspand aan de Modemweg 1 te Amersfoort al aangekocht en omgebouwd tot een self-storage locatie. Onlangs heeft Edwin wederom een bedrijfspand aangekocht. Ook deze locatie zal omgebouwd worden tot een self-storage locatie. Met de financiering van € 2.500.000,- via Collin Crowdfund wordt het nieuw aan te kopen bedrijfspand gefinancierd. De (hypothecaire) zekerheid die hiervoor wordt gegeven rust op de Modemweg 1 te Amersfoort, deze self storage locatie is onlangs getaxeerd op € 3.100.000,-. De Loan to Value (LTV, de verhouding tussen het totale leenbedrag en de waarde ad € 3.100.000,-) is 81%. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.620.000,-. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 2.500.000,-. De looptijd is 36 maanden, waarvan de eerste 7 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 2.250.000,-. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Opslagman Amersfoort B.V. en Handelsonderneming GEPU B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- verkregen op het bedrijfspand aan de Modemweg 1 te Amersfoort, 3821 BS te Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 250 te Amersfoort, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 3.100.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 13 mei 2024.
 • De heer G.E. Putman geeft een borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling heeft, op basis van aandelenbelang in de Opslagman groep, op dit moment een materiële waarde.
 • De leningen van Grepu Vastgoed B.V. met een openstaande hoofdsom van € 10.263.822,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Opslagman Amersfoort B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Opslagman Amersfoort B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Modemweg 1 te Amersfoort, 3821 BS te Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 250 te Amersfoort worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mocht onverhoopt de omzet van Opslagman Amersfoort B.V. achterblijven door leegstand dan zal tot een bezettingsgraad van 70% van de 425 opslagunits afname door een van de aan Opslagman Amersfoort B.V. gelieerde ondernemingen plaatsvinden zodat de cashflow voor aflossingen minimaal € 250.000,- bedraagt waaruit rente en aflossing richting Collin Crowdfund investeerders betaald kunnen worden.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop en verbouwing van een bedrijfspand op een nieuwe locatie.

Ondernemer

Edwin Putman (1983) startte na het afronden van zijn HBO in 2009 een eigen bedrijf, in de verhuur van Lockers. In 2014 trad Edwin toe tot de Opslagman Groep en verkocht zijn bedrijf (Lockerman). In 2015 heeft hij het bedrijf van zijn vader overgenomen. Na overname heeft Edwin het bedrijf omgebouwd tot een modern, eigentijds en succesvol bedrijf.

Onderneming

De vader van Edwin is in 1990 “Opslagman” gestart. De onderneming was in eerste instantie gericht op de aan- en verkoop van onroerend goed en het verhuren van onroerend goed. Door de crisis in 2008 bleef de onderneming zitten met onroerend goed dat slecht te verkopen en te verhuren was. Men besloot de bedrijfspanden te transformeren naar tijdelijke verhuur van opslagruimte. Dit bleek een gouden zet en breidde over de jaren dit concept onder de vlag van de Opslagman uit met nu locaties in Amerongen, Utrecht, Zoetermeer, Amsterdam, Almere en Veenendaal.

Opslagman is in 2015 van vader op zoon overgegaan. Edwin heeft de leiding van alle gelieerde vennootschappen van de Opslagman en bezit 1% van de aandelen van Grepu Vastgoed B.V. (eigen vermogen ultimo 2022 van meer dan € 13 miljoen), waarin de self-storage locaties Utrecht, Veenendaal en Amerongen met exploitatie in plaatsvindt. De andere 99% van de aandelen zijn in handen van zijn vader via zijn personal holding, W.A. Putman Beheer B.V. De aandelen zullen overgedragen worden bij het overlijden van zijn vader om het bedrijf zo fiscaal vriendelijk mogelijk over te dragen. Deze toekomstige transactie is reeds financieel afgewikkeld, notarieel vastgelegd en juridisch getoetst.

Edwin heeft sinds 2020 self storage locaties gestart in Zoetermeer, Amersfoort, Amsterdam, Almere en Almere Centrum. Binnenkort openen er ook nog locaties in Rijswijk, Capelle aan den Ijssel. Een gedeelte van voornoemde opslaglocaties zijn gefinancierd door Collin Crowdfund. Het overige is met behulp van eigen middelen aangekocht en verbouwd. Opslagman Zoetermeer, Almere en Almere centrum zijn gefinancierd door Collin Crowdfund, waarbij ertot op heden altijd netjes aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand* € 1.600.000,-
Verbouwing € 800.000,-
Kosten koper € 220.000,-
Totale investering € 2.620.000,-
Eigen middelen € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.500.000,-

* Deze financiering is voor aankoop en verbouwing van de het bedrijfspand tot nieuwe self-storage locatie. De financiering en de zekerheden komt op Opslagman Amersfoort B.V., dat reeds een lopende exploitatie heeft en onlangs is getaxeerd op € 3.100.000,-.

Leenbedrag: € 2.500.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden met een aflossingsvrije periode van 7 maanden, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 2.250.000,-

Overige financiers

 • Grepu Vastgoed B.V. heeft leningen verstrekt aan Handelsonderneming Gepu B.V. met een totale openstaande hoofdsom van € 10.263.822,-. Deze leningen zijn achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Collin Crowdfund heeft vier financieringen verstrekt van in totaal € 9.900.000,- met een openstaande hoofdsom per 1 juni 2024 van in totaal € 9.339.703,72.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Opslagman Amersfoort B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Handelsonderneming Gepu B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van de geconsolideerde cijfers 2022 en 2023, tussentijdse cijfers 2024, de prognoses 2024 en 2025 van Handelsonderneming Gepu B.V. en Opslagman Amersfoort B.V. taxatierapporten en IB-aangifte 2022. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Op basis van de tussentijdse cijfers 2024 van de huidige verhuurde opslagunits komt de omzet in 2024 naar verwachting uit op € 2.059.000,- met een nettowinst voor bijzondere baten van € 236.000 ,- en een netto cashflowoverschot van € 255.000, -. Op basis van de huidige verhuurde opslagunits en de groei van de diverse locaties wordt verwacht dat de omzet in 2025 verder door zal groeien naar € 2.467.000,- met een bijbehorend netto cashoverschot van € 527.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 57% op een balanstotaal van € 27.583.000,-. Dit is onder meer op basis van stille reserves van alle panden binnen de groep van Handelsonderneming Gepu B.V. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De geldnemers zijn Opslagman Amersfoort B.V. en Handelsonderneming GEPU B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- verkregen op het bedrijfspand aan de Modemweg 1 te Amersfoort, 3821 BS te Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 250 te Amersfoort, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 3.100.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 13 mei 2024.
 • De heer G.E. Putman geeft een borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling heeft, op basis van aandelenbelang in de Opslagman groep, op dit moment een materiële waarde.
 • De leningen van Grepu Vastgoed B.V. met een openstaande hoofdsom van € 10.263.822,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Opslagman Amersfoort B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Opslagman Amersfoort B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Modemweg 1 te Amersfoort, 3821 BS te Amersfoort, kadastraal bekend als sectie M nummer 250 te Amersfoort worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mocht onverhoopt de omzet van Opslagman Amersfoort B.V. achterblijven door leegstand dan zal tot een bezettingsgraad van 70% van de 425 opslagunits afname door een van de aan Opslagman Amersfoort B.V. gelieerde ondernemingen plaatsvinden zodat de cashflow voor aflossingen minimaal € 250.000,- bedraagt waaruit rente en aflossing richting Collin Crowdfund investeerders betaald kunnen worden.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de persoonlijke borgstelling en de verpanding van roerende zaken, vorderingen en huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie
 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 34.500 geïnvesteerd.
03-06-2024 om 18:47
Anonieme investeerder heeft € 4.000 geïnvesteerd.
03-06-2024 om 18:42
investeerder-400080 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
03-06-2024 om 18:23
investeerder-379307 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
03-06-2024 om 18:07
investeerder-443668 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
03-06-2024 om 17:37

Ondernemer

E. Putman

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur