39792

Optima Bergen op Zoom

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 73 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Optima Bergen op Zoom
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname verzekeringsportefeuille
Datum van oprichting 01-10-2005

Leendoel

De heer Nuijten is met zijn onderneming Optima Bergen op Zoom al jaren actief als financieel adviseur. Zo helpt hij klanten bij het verkrijgen van een hypotheek of het maken van keuzes voor verzekeringen. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een verzekeringsportefeuille over te nemen. Voor de overname is de ondernemer op zoek naar kapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname verzekeringsportefeuille € 80.000
Totaal € 80.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A.J.L. Nuijten handelend onder de naam Optima Bergen op Zoom. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De heer A.J.L. Nuijten en mevrouw D.M.H. Smeijers geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Kastanjelaan 99 te Halsteren wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 315.000,- en openstaande schuld van € 271.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 330.000,-.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag door mevrouw D.M.H. Smeijers (partner) afgegeven. Deze borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Optima Bergen op Zoom is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Optima Bergen op Zoom. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan tot dusver geen negatieve gevolgen te ervaren inzake de coronapandemie.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer verwacht door de overname van de verzekeringsportefeuille jaarlijks € 50.000,- meer omzet te genereren welke voor ongeveer € 35.000,- aan provisie zal bestaan en ongeveer € 15.000,- uit omzet hypotheekverstrekkingen van het nieuwe klantenbestand.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € –
Vlottende activa € 3.000
Overige vlottende activa € 33.000
Totaal € 36.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 36.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € –
Totaal € 36.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 166.000  
Bruto winst € 157.000  
Kosten € 69.000  
Resultaat € 88.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4058 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2021 om 11:00
investeerder-45367 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2021 om 11:00
investeerder-24350 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
22-04-2021 om 11:00
investeerder-231336 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-04-2021 om 11:00
investeerder-221690 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-04-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders