40994

Orange Labels B.V.

€ 150.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 285
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-10-2021 in 6 uur volgeschreven door 285 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Orange Labels B.V.
Sector Beveiliging
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 22-05-2020
Website www.isg-beveiliging.nl

Leendoel

Henry d'Aguiar is oprichter (2010) en managing director van International Security Group B.V. Hij heeft jarenlange ervaring opgebouwd met het adviseren en uitvoeren van zeer uiteenlopende veiligheidsoplossingen. ISG Security beschikt over 30 beveiligers op contractbasis. Daarnaast werken er zes mensen in vaste dienst, waarvan vier beveiligers en twee kantoormedewerkers. De eigenaar en zijn vrouw (50% aandeelhouder) werken zelf ook mee op kantoor en in de beveiliging. Het bedrijf huurt op dit moment een pand in Amsterdam. De mogelijkheid deed zich voor om dichter bij huis een nieuw te bouwen bedrijfsunit te kopen voor eigen gebruik in het project De Nieuwe Punt Green Park te Aalsmeer. Orange Labels B.V., de vastgoed-B.V. van de heer en mevrouw d’Aguiar, zal het pand aankopen. Hiervoor is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 100.000,- en een vaste rente van 6% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 110.000
BTW € 23.100
Meerwerk € 25.000
Verbouwing € 15.000
Totaal € 173.100
Eigen inbreng € 23.100
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • International Security Group B.V.
  • Orange Labels B.V.
  • Henry d’Aguiar Holding B.V.
  • Lotus d’Aguiar Holding B.V.
 • De heer H.S. d’Aguiar en mevrouw L.M. d’Aguiar – Meijer geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af van € 150.000,-. De borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van International Security Group B.V., Orange Labels B.V., Henry. d’Aguiar Holding B.V. en Lotus. d’Aguiar Holding B.V.  worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypotheek groot € 150.000,- gevestigd op het aan te kopen bedrijfspand  (kadastrale aanduiding Aalsmeer, sectie B, complexaanduiding 10406-A, appartementsindex 8) ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 12 oktober 2021 zal het onderpand na realisatie een marktwaarde hebben van € 190.000,-.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Orange Labels B.V., H.S. d’Aguiar Holding B.V. en L.M. d’Aguiar Holding B.V. is Laag risico. De score van International Security Group B.V. is Verhoogd risico. Voor deze financiering hanteren we een score van Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde jaarcijfers 2020 en prognose cijfers van International Security Group B.V. en Orange Labels B.V. De persoonlijke holdings H.S. d’Aguiar Holding B.V. en L.M. d’Aguiar Holding B.V. zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft een negatieve invloed gehad op de omzet van ISG Security. In 2020 was men voornamelijk actief binnen de beveiliging van evenementen. Omdat evenementen massaal gecanceld werden, viel er ook veel omzet weg. Echter door goed bijsturen en de focus op andere branches verleggen is de impact tot het minimum beperkt. 

Toelichting jaarcijfers
In 2020 lag de focus van de onderneming voornamelijk op het beveiligen bij evenementen en beveiligen van musea. Vanwege de sluiting van de musea en de afgelasting van de evenementen vielen er veel inkomsten weg. Zodoende hebben de ondernemers hun beveiligingswerkzaamheden verder uitgebreid. Zo richten ze zich ook op kantoorbeveiliging, bouwplaats beveiliging, beveiligen van zorginstellingen/ziekenhuizen en persoonlijke beveiliging. Op deze manier zijn ze minder afhankelijk van een soort van inkomsten. De prognose cijfers 2021 zijn mede gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2021 tot en met september van dit jaar.

Jaarcijfers

Geconsolideerde balans 2020 (vanaf mei oprichting)

Activa

  2020
Vaste activa € 68.000
Vlottende activa € 137.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 207.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen €25.000
Langlopende schulden € 3.000
Kortlopende schulden € 178.000
Totaal € 207.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2020

Omzet € 900.000  
Bruto winst € 222.000  
Kosten € 247.000  
Belasting € 0
Netto winst -/- € 25.000  

 

Prognose geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 1.077.000  
Bruto winst € 760.000  
Kosten € 566.000  
Belasting € 48.000
Netto winst € 146.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110792 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:32
investeerder-43362 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:30
investeerder-21267 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:26
investeerder-5499 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:10
investeerder-67147 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-10-2021 om 15:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders