25840

Ortholon

€ 100.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 136
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-05-2017 in 1 uur volgeschreven door 136 investeerders

Samenvatting

Ortholon heeft als voornaamste activiteit de verkoop van voedingssupplementen aan groothandels, de detailhandel (drogisterijen, apothekers en vitaminewinkels), artsen/therapeuten en particulieren. Ortholon verzorgt tevens opleidingen voor artsen, therapeuten en winkelpersoneel van gespecialiseerde gezondheidswinkels. Deze opleidingen zijn essentieel voor de juiste advisering en verkoop van voedingssupplementen aan de consument. De missie van Ortholon is het bevorderen van de gezondheid, het welbevinden en de kwaliteit van leven van de individuele mens. De ondernemers zijn Ria van der Vlist en Peter van der Vlist. Ria en Peter hebben beiden jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, waarbij ze de laatste 20 jaar beiden actief zijn in de sector van de voedingssupplementen. Ria vervult de rol van directeur/bestuurder binnen Ortholon, terwijl Peter hoofdzakelijk actief is als adviseur binnen het bedrijf. 

Structuur
Ortholon B.V. is voor 50% eigendom van Het Loo Beheer B.V. en voor 50% eigendom van De Wereld van Sales en Marketing B.V. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 100.000,-, welke benut zal worden ten behoeve van de lancering van een nieuwe productlijn. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 48 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score voor Ortholon B.V. noteert een Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op een Ruim voldoende. 
De debiteur van de financiering is Ortholon B.V. De ondernemers, Peter en Ria van der Vlist, geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Er is ook een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Ortholon overeengekomen tot een solvabiliteit van 35%. Tevens wordt er tweede pandrecht gevestigd op de huidige en toekomstige voorraad. 

Leendoel

De gevraagde financiering is benodigd voor het lanceren van een nieuw product in het assortiment van Ortholon: Probiotica. Er zal met de gevraagde financiering voorraad worden aangekocht en een marketingcampagne bekostigd worden.

Ondernemer

De ondernemers achter Ortholon zijn Ria van der Vlist en Peter van der Vlist. Ria en Peter hebben beiden jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, waarbij ze de laatste 20 jaar beiden actief zijn in de sector van de voedingssupplementen. Ria vervult de rol van directeur/bestuurder binnen Ortholon, terwijl Peter hoofdzakelijk actief is als adviseur binnen het bedrijf. Ria en Peter zijn broer en zus. 

Ria van der Vlist (64 jaar)
Na haar HBS-opleiding heeft Ria een commerciële functie vervuld bij het Algemeen Dagblad en het NRC Handelsblad. Vervolgens is Ria 5 jaar actief geweest in de politiek, waarna ze als zelfstandig ondernemer is begonnen met ABV Acquisitie. Na 10 jaar maakte Ria de switch naar de voedingssupplementen, waarin ze inmiddels 20 jaar actief is. Ria is eigenaar van 3 winkels in de voedingssupplementenbranche (Subbs Vitamins in Rotterdam, Delft en Bergen op Zoom) en is sinds 3 jaar Managing Partner bij Ortholon. Naast haar werkzaamheden bij Ortholon, werkt Ria ook nog 2 dagen per week in haar winkels. Ria heeft veel kennis van zaken en veel connecties binnen de branche. 

Peter van der Vlist (73 jaar)
Peter van der Vlist is na zijn opleiding Economie (NEH) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkzaam geweest bij Mölnlycke SCA, waar hij verantwoordelijk was voor de marketing en commercie. Vervolgens is Peter 4 jaar werkzaam geweest Algemeen Directeur Nederland bij Dokter Oetker. Vervolgens maakte Peter de switch richting de voedingssupplementen. Hij is namelijk 20 jaar Managing Partner Voedingssupplementen geweest bij MCO Health Atrium en Orthica. Sinds 3 jaar is Peter Managing Partner bij Ortholon. 

Onderneming

Ortholon houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop van voedingssupplementen aan groothandels, detailhandel (drogisterijen, apothekers en vitaminewinkels), artsen/therapeuten en particulieren. De kernactiviteit van Ortholon is het ontwikkelen, beschikbaar maken en aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kennis, producten en diensten op het gebied van voedingssupplementen. Dit alles is ter bevordering van de gezondheid, het welbevinden en de kwaliteit van leven van de individuele mens. Ortholon verzorgt tevens opleidingen voor artsen, therapeuten en winkelpersoneel van gespecialiseerde gezondheidswinkels. Deze opleidingen zijn essentieel voor de juiste advisering en verkoop van voedingssupplementen aan de consument. Bij Ortholon zijn naast Peter en Ria nog 5 personeelsleden in dienst. Twee ervaren krachten zijn actief in de buitendienst, waar bestaande en potentiële klanten bezocht worden. Tevens werken er nog drie personen op het kantoor van Ortholon, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de boekhouding, kantoor en het magazijnbeheer. 

Historie
Ortholon is zo’n 20 jaar geleden opgericht door een groep artsen en therapeuten. Men had als doel om een assortiment voedingssupplementen te ontwikkelen die als belangrijke aanvulling diende bij het herstel van bepaalde ziektes of als aanvulling van de voeding voor het behoud van een goede conditie. De oprichter van Ortholon, Leo van der Zijde, startte eerder met een ‘blank label’ voedingssupplementenlijn, waaruit vervolgens de commerciële organisatie Ortholon is gegroeid. 3 jaar geleden is het bedrijf overgenomen door de nieuwe aandeelhouders. Leo van der Zijde is nog wel betrokken bij het bedrijf als adviseur en geeft met enige regelmaat presentaties. De naam Ortholon is afgeleid van het woord orthomoleculair. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men ernaar om met stoffen te werken die het lichaam kan gebruiken en verwerken zonder dat ze schade aanrichten. Wanneer voedingssupplementen op de juiste wijze gebruikt worden, dan zijn er geen bijwerkingen zoals wel het geval kan zijn bij de meeste medicijnen. De stoffen waarmee gewerkt wordt zijn vitaminen, mineralen, aminozuren, kruiden en probiotica (bacteriën). 

Assortiment
Ortholon wordt verkocht in Nederland op ongeveer 800 adressen, waarvan het merendeel bestaat uit adressen van voorschrijvers (apotheek, arts en therapeut). Het bedrijf heeft een breed assortiment, wat op dit moment bestaat uit: 
•    Ortholon ‘Have a nice day’ (82 producten), met name verkoop aan particulieren
•    Ortholon Professional (82 producten), voor de zakelijke markt
•    Circadian Professional (6 producten), voor de zakelijke markt
De distributie van producten verloopt zowel fysiek als online. Op dit moment wordt ongeveer 90% van de omzet met fysieke distributie gerealiseerd. 

Missie en visie
Ortholon is overtuigd van het nut en de noodzaak van op de juiste wijze gedoseerde suppletie van de voeding met voedingsstoffen ter bevordering van de gezondheid in het algemeen, de specifieke gezondheid tijdens bepaalde periodes en condities, het welbevinden en de kwaliteit van leven van de mens. 
Men wil in de toekomst het bedrijf verder laten groeien door het uitvoeren van meer consumentenacties, het maken van betere afspraken met beroepsbeoefenaars (HCP’ers) door selectieve distributieovereenkomsten en het hanteren van gerichtere klantbenadering door middel van diverse websites voor de particuliere verkoop. Om dit te bereiken is er bijvoorbeeld aan het begin van 2017 een overeenkomst getekend met Amazon in het Verenigd Koninkrijk, waardoor alle producten van Ortholon worden opgenomen in de webshop. Tevens wil men door het aanbieden van relevante cursussen, opleidingen en symposia up-to-date informatie beschikbaar maken voor de markt. Dit kan tevens gebeuren door middel van E-learnings en webinars. 

Marktinformatie
Voedingssupplementen zijn de laatste jaren sterk verder ontwikkeld door alle wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ortholon heeft met zijn medische achtergrond haar assortiment sterk uitgebreid met producten waar wetenschappelijk onderbouwde formules aan ten grondslag liggen. De meeste Ortholon formules vragen bij de verkoop dan ook een deskundig advies van een arts, therapeut of een gespecialiseerde gezondheidswinkel. Met name door de opkomst van het internet is het duidelijk merkbaar dat consumenten beter zijn geïnformeerd (en geëmancipeerd) over voedingssupplementen dan een aantal jaar geleden. Er zijn inmiddels daarom ook een groot aantal bedrijven die op internet alle (grote) merken voedingssupplementen aanbieden. De internetomzet zorgt in de gehele markt voor 28% van de totale omzet volgens onderzoek van A.C. Nielsen. Tevens is op dit moment complementaire gezondheidszorg veel meer geaccepteerd in de samenleving dan in het verleden. Steeds vaker willen consumenten voorkomen in plaats van genezen, wat precies in het straatje is van voedingssupplementen. Artsen zijn ook steeds meer op de hoogte van de toegevoegde waarde van voedingssupplementen.

Probiotica
Na de succesvolle introductie van de Circadian Professional lijn in 2015 wil Ortholon in 2017 nogmaals 6 nieuwe producten op de markt gaan brengen onder de naam Probiotica. De Probiotica-lijn zijn producten die grote hoeveelheden nuttige melkzuurbacteriën bevatten. Deze bacteriën overleven het maagzuur en bereiken daardoor de darmen. Eenmaal aangekomen in de darm zorgen ze voor een gezonde darmflora, wat inhoudt dat nuttige en schadelijke bacteriën met elkaar in evenwicht zijn. Probiotica zorgt zo voor een goede werking van de darmen en helpt bij de ontwikkeling van het immuunsysteem. 

Structuur
Ortholon B.V. is voor 50% eigendom van Het Loo Beheer B.V. en voor 50% eigendom van De Wereld van Sales en Marketing B.V. De aandeelhouders van deze laatste B.V. zijn M.K. van der Vlist Beheer B.V., Het Loo Beheer B.V. en Antonie van der Vlist. Alle drie de partijen hebben een derde van de aandelen in De Wereld van Marketing en Sales B.V.

Financieringsbehoefte

Voorraadvorming Probiotica € 56.000,-
Marketing Probiotica € 44.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Op dit moment is de enige bancaire financiering die aanwezig is een rekening-courant krediet met een limiet van € 50.000,- bij ABN AMRO. Als zekerheid voor deze financiering is verpanding van de voorraad en een persoonlijke borgstelling van Peter van der Vlist afgegeven. 
Tevens zijn er leningen van de aandeelhouders aanwezig ter hoogte van ongeveer € 120.000,-. 
In 2015 is de lancering van Circadian uit eigen middelen gefinancierd. Met deze lancering ging eenzelfde investeringsbedrag gepaard als de nu gevraagde financiering bij Collin. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Ortholon B.V.
  • J.M. (Peter) van der Vlist en M.K. (Ria) van der Vlist geven een gezamenlijk persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde (ook rekening houdend met de borgstelling ten behoeven van ABN AMRO).
  • De lening van Het Loo Beheer ter hoogte van € 85.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt jaarlijks bij het uitstaande bedrag opgeteld.
  • De lening van M.K. van der Vlist B.V. ter hoogte van € 18.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt jaarlijks bij het uitstaande bedrag opgeteld.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Ortholon B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van Ortholon B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze voorraad is voorbelast met een verpanding in eerste verband aan ABN AMRO ten behoeven van de rekening courant faciliteit.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor Ortholon B.V. noteert een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score voor Ortholon is gebaseerd op de jaarcijfers van het jaar 2016 en de prognose van 2017 & 2018. De jaarcijfers over 2014 en 2015 zijn tevens in het bezit van Collin Crowdfund. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Ortholon realiseert de laatste jaren een stabiele omzet van ongeveer € 600.000,-. In 2014 werd er een netto resultaat gerealiseerd van ruim € 65.000,-. Door eenmalige investeringen en hogere personeelskosten in 2015 en 2016 daalt het resultaat na belastingen naar respectievelijk € 11.000,- en € 16.000,-. Tot op heden waren er geen aflossingsverplichtingen. In 2017 wordt er een nieuw product gelanceerd (Probiotica) en wordt er een samenwerking aangegaan met Amazon in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor prognosticeert men dat de omzet gaat stijgen naar ruim € 700.000,-. Er wordt in 2017 een netto cashflowoverschot van € 25.000,- geprognosticeerd (score Goed). In 2018 wordt er bij een omzet van € 775.000,- een netto cashflowoverschot van € 35.000,- verwacht. Dit zou een score van Goed betekenen. Wij achten het passend om de rentabiliteit van Ortholon vooralsnog op Ruim voldoende vast te stellen.

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 is het risicodragend vermogen (eigen vermogen + achtergesteld vermogen) € 176.000,- op een balanstotaal van € 335.000,- (score Excellent). Op het moment van financieren zou de solvabiliteit als Goed te kwalificeren zijn, met een solvabiliteit van ruim 40%. Per ultimo 2017 bedraagt het risicodragend vermogen € 193.000,- op een balanstotaal van € 452.000,- (score Goed), na de realisatie van de prognose. Wij kwalificeren de solvabiliteit van Ortholon als Goed. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Ortholon is per ultimo 2016 gelijk aan 2,0 (score Excellent). De vlottende activa bestaat grotendeels uit voorraad en debiteuren. De grote post voorraden wordt veroorzaakt door het kopen van een groot aantal potten voedingssupplementen (voor een gunstige prijs) in 2015. De vlottende passiva bestaat voornamelijk uit crediteuren. Per ultimo 2017 en 2018 blijft de current ratio ongeveer gelijk aan 2016, namelijk 2,2 (score Excellent). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om vooralsnog de liquiditeit van Ortholon als Voldoende te kwalificeren, mede vanwege de grote post voorraden aan de activazijde van de balans.    

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13120 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-05-2017 om 10:06
investeerder-34727 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2017 om 10:06
investeerder-18205 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2017 om 10:06
investeerder-32595 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-05-2017 om 10:05
investeerder-24342 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-05-2017 om 10:05

Reacties

Investeerder – 5025
02-05-2017 10:03
Dag, kunt u een nadere toelichting geven op de post voorraden. Is hierop voor zover nodig een afwaardering toegepast? U schrijft dat deze voor een gunstige prijs zijn ingekocht. Dat zie ik vooralsnog niet terug in de winstgevendheid. Zal de voorraad naar verwachting vlot kunnen worden afgebouwd tot meer normale proporties? Bij voorbaat dank en succes.

Investeerder – 26375
02-05-2017 10:13
Beste investeerder
Aangezien Ortholon een zeer uitgebreid assortiment heeft (ruim 160 producten) is er normaliter een relatief grote voorraad aanwezig. We willen namelijk een volledige lijn kunnen aanbieden bij onze afnemers. Er is nog nooit iets weggegooid vanuit de voorraad door derving, aangezien voedingssupplementen lang houdbaar zijn. Een afwaardering op de post voorraad achtten de Crowdfund Coaches van Collin dan ook niet nodig. De Collin Credit Score voor de liquiditeit is wel voorzichtigheidshalve naar beneden bijgesteld van Excellent naar Voldoende, mede vanwege de grote post voorraden.

Met vriendelijke groet,
Ria en Peter van der Vlist

Investeerder – 5025
02-05-2017 10:53
Dank voor uw reactie. Echter ik lees in uw reactie dat er standaard een grote hoeveelheid aanwezig is terwijl ik in de pitch lees dat er in 2015 een groot aantal potten tegen gunstige prijs is gekocht. Als leek zijnde vermoed ik dan al gauw dat die potten niet voor niets zo gunstig geprijsd waren, als ze na twee jaar nog steeds niet verkocht zijn. Ik als investeerder houd niet van verrassingen en hopelijk kunt u mijn ongerustheid wegnemen dat de vennootschap alsnog in nood zou komen door een (door de accountant gedwongen) afwaardering van de voorraad. Van oude voorraad kunt u geen rekeningen betalen…….

Investeerder – 26375
02-05-2017 13:15
Hartelijk dank voor uw vraag.
Mogelijk is de voorraadvorming in de pitch niet helemaal duidelijk toegelicht. Onze excuses voor de onduidelijkheid.
Ortholon koopt (onder andere in 2015) in grote hoeveelheid potten voedingssupplementen in, waardoor betalingskortingen worden gerealiseerd. Deze potten worden echter niet in één zending geleverd, maar in meerdere zendingen. Hierdoor is de hoogte van de voorraad relatief constant, maar kan deze wel als relatief groot worden beschouwd door het uitgebreide assortiment van Ortholon. Zoals gezegd is de voorraad niet gevoelig voor derving, aangezien voedingssupplementen lang houdbaar zijn. Een door de accountant gedwongen afwaardering achten wij niet als een waarschijnlijk scenario.
Met vriendelijke groet, Ria van der Vlist

Ondernemer
Ria van der Vlist

Crowdfund Coach


Peter Stout


Guus Oerlemans