44121

Osman Avci en Hakan Köprülü (Box 3)

€ 660.000  |  8,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 594
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 594 investeerders

Samenvatting

De ondernemers hebben beiden hun onderneming, waaruit ze hun inkomen realiseren. Daarnaast hebben ze verhuurd onroerend goed. Nu investeren ze samen in een pand dat wordt getransformeerd naar 7 appartementen voor de verkoop. De aannemer die de verbouwing doet financiert de verbouwing mee. Er wordt een rentedepot aangehouden voor de maandelijkse termijnen en een bouwdepot voor de bestedingscontrole bij de voortgang van de bouw.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 930.000,-, naast de € 40.000,- eigen middelen en de achtergestelde lening van € 200.000,- van de aannemer bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 660.000,-. De looptijd is 18 maanden, volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag in de 18e maand. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
 De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heren O. Avci en H. Köprülü. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, deze aansprakelijkheid heeft voor ieder ongeveer 1/3 deel, van de hoofdsom, materiële waarde door de overwaarde in het momenteel in bezit zijnde vastgoed. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €660.000,- verkregen op het aan te kopen onroerend goed aan de Hoofdstraat 106, 7061 CW Terborg, kadastraal bekend Sectie F, nummer 2735, gemeente Wisch, met een marktwaarde voor verbouwing van € 326.000,- en na transformatie tot 7 appartementen van € 985.000,- conform taxatie d.d. 28-10-2022.
 • De lening van de aannemer ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen betaling van aflossing en rente plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
 • De heer O. Avci geeft een negatieve hypotheekverklaring af op al het onroerend goed in zijn bezit, behoudens de voormalige woning welke is verkocht en binnenkort zal passeren. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De heer H. Köprülü geeft een negatieve hypotheekverklaring af op al het onroerend goed in zijn bezit. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, 
 • Bij verkoop van een appartement wordt minimaal € 115.000,- en maximaal de volledige opbrengst afgelost. Indien dit in de eerste 12 maanden gebeurt, zal er vergoedingsrente ter hoogte van drie maanden betaald worden. 
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden van € 200.000,-. Eerst zullen de middelen van de achtergestelde lening worden gebruikt, vervolgens zullen uitboekingen vanuit het depot worden gedaan;
 • Daarnaast wordt er een rentedepot van € 67.000,- aangehouden. Hiermee zullen de eerste 12 maanden aan rente en kosten worden voldaan.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van onroerend goed en de bouwkosten van de transformatie tot 7 appartementen.

Ondernemer

Osman Avci (1988) heeft samen met zijn neef een bedrijfsadvies kantoor waar hij ondernemers begeleidt en adviseert. Uit de exploitatie kan een volledig ondernemersinkomen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft hij een vastgoedportefeuille opgebouwd bestaande uit een winkelpand en 2 woonpanden gefinancierd door RNHB. Van het eerste woonpand is de transformatie reeds gerealiseerd, het tweede pand wordt nog verbouwd. Op dit moment zijn de huurinkomsten ongeveer gelijk aan de lasten, zodra het derde pand ook volledig is verhuurd is er een surplus in cashflow op de portefeuille. De LTV (Loan to Value) op de vastgoedportefeuille is momenteel 76%.
 
Hakan Koprulu (1981) heeft een eigen administratiekantoor (HK Payroll Services BV) met gezonde financials en een goed Eigen Vermogen. Hieruit ontvangt hij een volledig ondernemersinkomen. Daarnaast heeft hij forse overwaarde op zijn woonhuis en inkomsten uit een verhuurde woning.

Onderneming

Het aan te kopen onroerend goed betreft een winkelpand met bovenwoning met bouwjaar 1897 en met een VVO van 585 m2 en zal worden getransformeerd naar 7 appartementen. De appartementen variëren van 51 m2 tot 91 m2 oppervlak. Met betrekking tot de vergunning heeft de gemeente een principe uitspraak gedaan voor medewerking, waarbij voorwaarde is dat er voldoende parkeermogelijkheden worden gecreëerd en bergingen gerealiseerd. Inmiddels hebben de ondernemers meer dan 7 parkeerplaatsen kunnen creëren en de bergingen kunnen in de kelder van het gebouw worden gerealiseerd. De ondernemers verwachten dan ook de benodigde vergunning te kunnen verkrijgen.

Er is een aanneemovereenkomst voor de verbouwing voor de genoemde verbouwingskosten van € 400.000,-. De aannemer is bereid hiervan € 200.000,- te financieren waarbij de rente en aflossing pas na verkoop van de appartementen hoeft te worden betaald.

De ondernemers zijn ervan overtuigd dat de totale verkoopopbrengst van de 7 appartementen minimaal € 1.100.000,- zal opleveren.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 345.000,-
K.k. € 36.000,-
Verbouwing € 400.000,-
Rente en kosten € 99.000,-
Totaal € 880.000,-
Eigen middelen € 20.000,-
Achtergestelde lening € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 660.000,-

Leenbedrag: € 660.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 18 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag in de 18e maand.

Overige Financiers:
De aannemer verstrekt lening van € 200.000,-. De rente en aflossing hoeft pas plaats te vinden na verkoop appartementen en aflossing van de crowdfundlening.

Uit de crowdfunding wordt een rentedepot aangehouden waaruit de rente en kosten voor de eerste 12 maanden worden voldaan.

Uit de crowdfunding wordt een bouwdepot van € 200.000,- aangehouden, hieruit worden de bouwtermijnen van het laatste gedeelte van de verbouwing betaald

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het hier om een Box 3 financiering gaat is er geen kwalificatie van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de privé Box 3 exploitatie van beide ondernemers. De overall score is Goed 

Afloscapaciteit 
De ondernemers hebben beiden inkomsten uit verhuurd onroerend goed en hun eigen bedrijven en hoeven dus geen middelen te onttrekken aan het project. Onderdeel van de voorwaarden is een rentedepot waaruit voor de eerste 12 maanden de rente en kosten worden betaald. De verwachte verkoopopbrengst bij uitponding van de 7 te realiseren appartementen bedraagt minimaal € 1,1 mio. Op basis van de verwachte verkoopopbrengst kwalificeren we de afloscapaciteit als Goed

Solvabiliteit
De ondernemers hebben beiden overwaarde in het bestaande onroerend goed dat ze in bezit hebben. De eigen inbreng in dit project is € 20.000,-, de aannemer stelt zijn vordering uit hoofde van de verbouwingskosten tot € 200.000,- achter. Hierdoor kwalificeren we de solvabiliteit als Ruim Voldoende

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heren O. Avci en H. Köprülü. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, deze aansprakelijkheid heeft voor ieder ongeveer 1/3, van de hoofdsom, materiële waarde door de overwaarde in het momenteel in bezit zijnde vastgoed. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €660.000,- verkregen op het aan te kopen onroerend goed aan de Hoofdstraat 106, 7061 CW Terborg, kadastraal bekend Sectie F, nummer 2735, gemeente Wisch, met een marktwaarde voor verbouwing van € 326.000,- en na transformatie tot 7 appartementen van € 985.000,- conform taxatie d.d. 28-10-2022.
 • De lening van de aannemer ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen betaling van aflossing en rente plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
 • De heer O. Avci geeft een negatieve hypotheekverklaring af op al het onroerend goed in zijn bezit, behoudens de voormalige woning welke is verkocht en binnenkort zal passeren. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De heer H. Köprülü geeft een negatieve hypotheekverklaring af op al het onroerend goed in zijn bezit. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, 
 • Bij verkoop van een appartement wordt minimaal € 115.000,- en maximaal de volledige opbrengst afgelost. Indien dit in de eerste 12 maanden gebeurt, zal er vergoedingsrente ter hoogte van drie maanden betaald worden. 
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden van € 200.000,-. Eerst zullen de middelen van de achtergestelde lening worden gebruikt, vervolgens zullen uitboekingen vanuit het depot worden gedaan;
 • Daarnaast wordt er een rentedepot van € 67.000,- aangehouden. Hiermee zullen de eerste 12 maanden aan rente en kosten worden voldaan.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14285 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-01-2023 om 11:27
investeerder-293017 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-01-2023 om 11:27
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-01-2023 om 11:23
investeerder-78248 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-01-2023 om 11:22
investeerder-287519 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-01-2023 om 11:21

Ondernemer

O. Avci

H. Köprülü

Crowdfund Coach


Marc Kogels