48868

Otira B.V.

€ 282.000  |  8,0% rente  |  28 maanden  Investeerders: 259
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 259 investeerders

Samenvatting

De ondernemer heeft reeds een lopende crowdfundlening bij Collin Crowdfund.  De middelen uit deze volledig hypothecair gedekte financiering worden aangewend voor de bouw van een Bed & Breakfast, Sauna met hottubs en coachingsruimte. De ondernemer gaat dit op grond waarvan hij privé eigenaar is realiseren. Er zijn diverse scenario’s met bezettingsgraden geprognotiseerd, waaruit blijkt dat de lasten ook voldaan kunnen worden bij een lage bezettingsgraad. Er wordt hypotheek verkregen op twee verschillende panden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 450.000,-. Naast de eigen inbreng ter hoogte van € 168.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 282.000,-. De looptijd is 28 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 242.000,-. De looptijd van de lening zal gelijkgesteld worden aan de eerder verstrekte lening. Hierdoor zal de maandelijkse doorbetaling op de 17e van iedere maand vallen. Daarnaast eindigt de lening per 17-11-2026. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De Geldnemer is Otira B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 282.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2a t/m 2L, 9422 LJ Smilde, kadastraal bekend als sectie L nummers 1504 en 3065 te Smilde. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.165.000,- en een openstaande schuld van € 1.163.275,86 per heden, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.725.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum 07-06-2023.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2a t/m 2L, 9422 LJ Smilde, kadastraal bekend als sectie L nummers 1504 en 3065 te Smilde worden in tweede verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer, A.J. de Kruijf, geeft een borgstelling af van € 282.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé en het vermogen in Otira B.V. waar hij tevens 100% eigenaar van is.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving van € 282.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de gronden met als adres: Doldersumsestraat 15, 8392 MR te Boijl, kadastraal bekend als sectie A nummer 2047 en 2043 te Vledder en sectie P nummer 441, 1183, 1201 en 1202 te Noordwolde, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 510.184,- per 1-5-2024 en een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De gronden met opbouw kennen een marktwaarde voor verbouwing van € 740.000,- en na verbouwing van € 975.000,- conform een concept taxatierapport met als waardepeildatum 1-5-2024.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de bouw van een B&B, sauna met hottubs en een coachingsruimte.

Ondernemer

Johan de Kruijf (1967) is grondlegger en voormalig bestuurder van Stichting Joyce-House. Joyce-House biedt woonfaciliteiten, logeerplekken, dagbesteding en ambulante zorg aan kinderen en jongvolwassen (en hun ouders) met een beperking. Stichting Joyce-House is vernoemd naar de dochter van Johan de Kruijf. Joyce is lichamelijk en verstandelijk beperkt. De naam Joyce staat voor vreugde en blijdschap. Dat is wat de stichting dan ook wil uitstralen. Een van de locaties die Stichting Joyce-House huurt is de locatie Bonkelaar 2 te Smilde. Dit pand is sinds 2011 in eigendom en door de jaren heen verbouwd en verduurzaamd.  In maart 2022 is hij gestopt als bestuurder en is zijn dochter terug bij hem komen wonen en is het pand voor 15 jaar verhuurd aan de stichting zie (pitch eerdere aanvraag).

Onderneming

Johan is nu op de grond bij zijn eigen woning een Bed & Breakfast met 2 verhuurbare eenheden en te verhuren sauna aan het realiseren. Bij zijn woning heeft hij grond en bos. De bouw is reeds begonnen vanuit de eigen middelen

Onder de bouw zit een grote kelder van 100 m2 waarin wellness zal worden geëxploiteerd. Deze sauna met hottubs en zwembad kan worden gebruikt door de B&B bezoeker en zal ook per 3 uur worden verhuurd. Dit is momenteel heel populair met meerdere websites waar je dergelijke locaties kunt huren.

Tenslotte komt er nog een coachruimte waar ondernemer zelf kan werken maar waar hij ook ondernemers coaching zal geven. Hij heeft veel ervaring opgedaan als ondernemer wat hij over wil brengen op andere jonge ondernemers

Onroerend goed
Het onroerend goed in de BV waarop een 2e hypothecaire inschrijving wordt verkregen betreft een kleinschalig woon-/zorgcomplex ten behoeve van bewoners met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Het complex bestaande uit twee bouwlagen met 12 verhuurbare eenheden, 6 parkeerplaatsen, erf, tuin en overige aanhorigheden. Het oorspronkelijke bouwjaar is 1989, het totale perceeloppervlak is 1.607 m2, het bruto vloeroppervlak is 775,0 m2. Begin april 2023 is er een nieuw huurcontract met een aanvangshuur van € 162.500,- en een looptijd van 15 jaar gesloten. Gas, water, licht en klein onderhoud zijn voor kosten van de huurder.
De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 1.725.000,- conform taxatie d.d. 7 juni 2023

Het privé onroerend goed betreft een perceel bouwterrein, percelen tuingrond en een perceel agrarische cultuurgrond. Totaal betreft het 39.420 m2. Er staat op dit moment nog een woonhuis op de grond, deze wordt op termijn gesloopt en opnieuw gebouwd vanuit middelen van de partner van de ondernemer. De waarde van de woning is niet meegenomen in de taxatie. Op de grond staat ook een tijdelijke woning van 80 m2 welke ook niet is meegenomen in de waardering. De grondwaarde bedraagt op dit moment € 740.000,- en na realisatie van de B&B, sauna en coachingsruimte € 975.000,- conform taxatie d.d. 1-5-2024

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouw B&B en coachingsruimte € 320.000,-
Sauna/hottubs € 45.000,-
Kosten € 10.000,-
BTW € 75.000,-
Totale investering € 450.000,-
Inbreng eigen middelen € 168.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 282.000,-

Leenbedrag: € 282.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 28 maanden, met de eerste 4 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 242.000,-.

Overige financiers:
In de onderneming is er nog sprake van een andere crowdfundlening via Collin Crowdfund en een aantal leasecontracten.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Otira BV is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de concept jaarcijfers 2023 en de prognoses voor 2024 en 2025. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2023 is er een omzet van € 193.000,- gerealiseerd met een operationele cashflow na correctie van de incidentele lasten van € 74.000,-. Voor 2024 wordt een kleine groei van de omzet vanuit de eerste start van de B&B en de verhuur van de sauna verwacht. 2025 is het eerste gehele jaar en dan verwacht men een totaal omzet van € 301.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 30.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2023 bedroeg 43% op een balanstotaal van € 2.306.000,-. Na investering verwachten we een solvabiliteit van 38% op een balanstotaal van € 2.588.000,- We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemer is Otira B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 282.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2a t/m 2L, 9422 LJ Smilde, kadastraal bekend als sectie L nummers 1504 en 3065 te Smilde. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.165.000,- en een openstaande schuld van € 1.163.275,86 per heden, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.725.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum 07-06-2023.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het onroerend goed aan de Bonkelaar 2, 2a t/m 2L, 9422 LJ Smilde, kadastraal bekend als sectie L nummers 1504 en 3065 te Smilde worden in tweede verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer, A.J. de Kruijf, geeft een borgstelling af van € 282.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé en het vermogen in Otira B.V. waar hij tevens 100% eigenaar van is.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving van € 282.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de gronden met als adres: Doldersumsestraat 15, 8392 MR te Boijl, kadastraal bekend als sectie A nummer 2047 en 2043 te Vledder en sectie P nummer 441, 1183, 1201 en 1202 te Noordwolde, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 510.184,- per 1-5-2024 en een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De gronden met opbouw kennen een marktwaarde voor verbouwing van € 740.000,- en na verbouwing van € 975.000,- conform een concept taxatierapport met als waardepeildatum 1-5-2024.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de hypothecaire inschrijvingen kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 3.000 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 14:00
investeerder-69468 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 14:00

Ondernemer

A.J. de Kruijf

Crowdfund Coach


Marc Kogels