27837

Out of the Box Marketing

€ 100.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 122
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-08-2017 in 1 uur volgeschreven door 122 investeerders

Samenvatting

Out of the Box Marketing verzorgt unieke en onderscheidende marketingacties voor (franchise) supermarkten van verschillende formules in samenwerking met de lokale retailers en horeca zaken. Samen met retailers in een bepaald marktgebied; gezamenlijke spaaracties, voucheracties waarbij de consument van lokaal voordeel geniet maar ook een unieke sponsor campagne via de SponsorKoning. De acties zijn succesvol omdat ze gedragen worden door meerdere lokale partijen onder het motto ’samenwerken werkt!’.

De SponsorKoning biedt een marketingconcept, genaamd de SponsorKoning Crowdfund Campagne, voor supermarkten, winkeliers en sportverenigingen (zie afbeelding). Out of the Box Marketing brengt hierbij de supermarkt, de retailers en sportverenigingen bij elkaar, met als doel om het marktaandeel en de klantenbinding bij de supermarkt en andere retailers te vergroten en anderzijds de wensen van de vereniging te kunnen realiseren. 

De SponsorKoning werkt hierbij samen met SponsorVisie, een bedrijf wat zich richt op het faciliteren van dienstverlening voor verenigingen en heeft zich gespecialiseerd in crowdfunding voor clubs via de website: www.crowdfundingvoorclubs.nl. Verenigingen vinden het vaak lastig om een concrete tegenprestatie te bedenken voor de donateurs en daar helpt de SponsorKoning bij middels het SponsorKoning sponsorboekje. De twee concepten vullen elkaar perfect aan!

De SponsorKoning wordt ondersteunt door FrieslandCampina en inmiddels hebben reeds 18 supermarkten getekend om te starten met de SponsorKoning Crowdfund Campagne. 

Out of the Box Marketing wordt geëxploiteerd in een B.V.-constructie. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De debiteuren zijn Out of the Box Marketing B.V., Rogier van Essen Holding B.V. en H. Meeuwis Beheer B.V. Dun & Bradstreet geeft een score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. Rogier van Essen en Hans Meeuwis geven beiden een persoonlijke borgstelling af voor het volledige leenbedrag. De borgstellingen kennen op dit moment een morele waarde. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Out of the Box Marketing B.V., zolang de solvabiliteit lager dan 25% is.

Video Pitch

Leendoel

Het verder door ontwikkelen van deze SponsorKoning Crowdfund Campagne kost tijd en door de opstart van het sponsorprogramma bij meerdere verenigingen en supermarkten worden er aanloopkosten gemaakt. Gemiddeld zit er 10 weken tussen de implementatie van de actie en het ontvangen van de eerste inkomsten. De financieringsbehoefte wordt volledig aangewend voor het overbruggen van deze periodes, voor de eerste 18 opdrachten die in de orderportefeuille zitten.

Ondernemer

Out of the Box Marketing wordt geleid door Hans Meeuwis en Rogier van Essen.

Hans Meeuwis (59 jaar) heeft de hoogste opleiding voor de officiersopleiding KNLM afgerond en heeft voornamelijk ervaring als adviseur voor supermarkten. Daarnaast is hij verkoper geweest bij Tomra en Halton en als leverancier van lege flessen automaten, als directeur van Retourette en vanaf 2013 werkzaam geweest op het gebied van marketing voor diverse supermarkten. Zijn kernkwaliteiten bestaan uit verkoop, een aanstekelijk enthousiasme, creatief, marketing- en relevante praktijkervaring.

Rogier van Essen (25 jaar) heeft zijn mbo opleiding aan het Friesland College afgerond en heeft ruim vijf jaar ervaring als verkoper. In 2012 heeft hij zijn bedrijf Fryslân Advertising opgericht en leidt vanaf 2016 met Hans het bedrijf Out of the Box Marketing. De kernkwaliteiten van Rogier liggen in de verkoop, marketing, organisatie en management.

Onderneming

Out of the Box Marketing (www.outoftheboxmarketing.nl) biedt via de SponsorKoning een marketingconcept, genaamd de SponsorKoning Crowdfund Campagne, voor supermarkten, winkeliers en meerdere sportverenigingen (zie afbeelding). Out of the Box Marketing brengt hierbij de supermarkt, andere retailers en sportverenigingen bij elkaar, met als doel om het marktaandeel en de klantenbinding bij de supermarkt en andere retailers te vergroten en anderzijds de wensen van de vereniging te kunnen realiseren. 

De eigenaren van Out of the Box Marketing hebben een groot netwerk van (supermarkt/retail) ondernemers met een aantal goede contacten waarmee regelmatig gebrainstormd wordt om nieuwe en unieke acties te ontplooien. Het verkopen van deze acties gaat vrij gemakkelijk, het klanten aantal stijgt doordat supermarkt ondernemers met elkaar praten over de successen van de acties. 

De SponsorKoning werkt hierbij samen met SponsorVisie, een bedrijf wat zich al zeven jaar richt op het faciliteren van dienstverlening voor verenigingen en sinds 3 jaar heeft SponsorVisie zich ook gespecialiseerd in crowdfunding voor clubs via de website: www.crowdfundingvoorclubs.nl. Het platform heeft al meer dan 300 verenigingen geholpen via crowdfunding met het realiseren van een bepaalde wens. Verenigingen vinden het vaak lastig om een concrete tegenprestatie te bedenken voor de donateurs en daar komt SponsorKoning bij helpen middels het SponsorKoning sponsorboekje. De twee concepten vullen elkaar perfect aan!

De wensen van de verenigingen kunnen bestaan uit een nieuwe terras overkapping, het opknappen van de accommodatie, nieuwe materialen, de wens kan van alles zijn. Leden, ambassadeurs en sympathisanten worden gevraagd om een bedrag te doneren van minimaal € 10,- aan de vereniging terwijl een gemiddelde donatie € 40,- bedraagt. Donateurs ontvangen als tegenprestatie, het SponsorKoning Sponsorboekje. Het boekje bevat allerlei gratis A-merk producten van o.a. FrieslandCampina bij de lokale supermarkt en aanbiedingen van andere retailers. Het boekje bevat een minimale (gratis) waarde van € 25,- of meer. Leden, ambassadeurs en het SponsorKoning promotieteam verzamelen zoveel mogelijk donaties via alle beschikbare communicatiemiddelen. Via de digitale weg maar ook door persoonlijk in de supermarkt, bij de vereniging en in de winkelstraat de crowdfunding onder de aandacht te brengen, het sponsorboekje is immers voor elke consument interessant.

Deze SponsorKoning Crowdfund campagne wordt ondersteunt door FrieslandCampina die in september 2017 een pilot gaat starten met een aantal verenigingen, winkeliers en supermarkten op een aantal locaties. De verenigingen zijn reeds een aantal jaar klant van SponsorVisie. Inmiddels hebben al 18 supermarkten getekend om te starten met de SponsorKoning Crowdfund campagne. 

Historie Out of the Box Marketing
In september 2016 is men van start gegaan met de promotie van een gratis appeltaart bij aankoop van € 20,- aan boodschappen door middel van een speciale voucher die wordt verkregen bij een lokale winkelier in het marktgebied van een supermarkt. Deze actie wordt tegenwoordig het Appeltaart Festijn genoemd en is altijd in samenwerking met 15 à 25 lokale winkeliers. Een meetbare en zeer succesvolle actie.

Tevens verzorgt Out of the Box Marketing andere marketing activiteiten voor de supermarkt, zoals het Postcode Prijzen Festival. Hierbij wordt de lokale consument in een bepaalde periode postcode uitgenodigd om een aantal gratis producten op te halen, in combinatie met de wekelijkse boodschappen. De ervaring is een gemiddelde opkomst van 50 tot 55 procent, wat meetbaar in de supermarkt komt. 

Voor Out of the Box Marketing zijn dit de drie verdienmodellen, waarbij nu met name de focus ligt op de SponsorKoning, die naar verwachting ook voor het grootste deel van de omzet gaat zorgen.

Missie 
Out of the Box Marketing focust zich met de SponsorKoning op de (maatschappelijke) missie om alle verenigingen van dienst te kunnen zijn en om hun wensen te realiseren. Tegelijkertijd komt Out of the Box Marketing in contact met de lokale supermarkt en winkeliers waarvoor er marketing activiteiten ingezet worden die meetbare omzet toevoegen aan de winkel.  

Doelstellingen
De SponsorKoning heeft in 2018 meer dan 375 verenigingen geholpen met het realiseren van hun wensen, heeft meer dan 1.500 retailers aangesloten bij het SponsorKoning Sponsorboekje en heeft een goede vertrouwensband opgebouwd met meer dan 100 supermarkten. De samenwerking met de SponsorKoning Crowdfund Campagne zorgt ervoor dat Out of the Box ook haar andere diensten aan kan bieden bij deze partijen.

Men heeft een groei beoogd van 25.000 sponsorboekjes, middels 10 projecten in 2017, naar 250.000 boekjes, middels 111 projecten in 2019. 

Momenteel zijn er 18 supermarkten die akkoord zijn voor deelname van de SponsorKoning Crowdfund Campagne. De potentiële omzet van de eerste 11 supermarkten is naar verwachting goed voor een omzet van € 103.000,- (gebaseerd op een gemiddelde afname van 2.200 SponsorKoning boekjes per project en exclusief btw). Daarnaast staat er een sales campagne gepland in oktober 2017, waarin 20 bekende supermarkt ondernemers worden bezocht om de order op te halen. De potentiële opdrachten die daar worden behaald, kunnen van start gaan in de eerste twee kwartalen van 2018.

Sales traject en promotie
Potentiële supermarkten worden benaderd door Hans Meeuwis en (de nieuw aangetrokken) Ton Pansier, ex-PLUS supermarkt ondernemer. Alle telefonische acquisitie wordt door medewerkers van Out of the Box gedaan die hier ruime ervaring mee heeft en het bezoeken van de adverteerders wordt door Rogier van Essen gedaan. 
Verenigingen worden telefonisch en per mail geïnformeerd over de actie en uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst op locatie. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een presentatie gehouden door Peter van Baak (Eigenaar SponsorVisie) en Rogier van Essen. Verenigingen kunnen zich direct inschrijven voor deelname aan de campagne. Op basis van telefonische en fysieke acquisitie wordt er op basis van een aantal criteria gekeken of men aan de doelgroep voldoet. 

Fysiek wordt er middels banners, posters, flyers en spandoeken worden de potentiële klanten geïnformeerd over de SponsorKoning actie. Ook wordt er actief gepromoot middels de online kanalen van de vereniging, waaronder Facebook, WhatsApp, Twitter, e-mailing etc. De promotor van de actie zal op evenementen en toernooien aanwezig zijn om de sponsorboekjes te verkopen aan de leden. In de supermarkt is er ruimte voor de leden om bekendheid te creëren middels een SponsorKoning bakfiets o.i.d. Out of the Box Marketing maakt een verkoop en communicatieplan op maat in samenwerking met de vereniging en de supermarkten.

Positionering in markt 
In totaal voldoen er ongeveer 600 supermarkten aan de criteria als potentiële klant voor de SponsorKoning Crowdfunding. Hiervoor wordt er gekeken naar een supermarkt in een verzorgingsgebied waarin minimaal twee ‘full service’ supermarkten aanwezig zijn en waar tevens minimaal 5.000 inwoners woonachtig zijn. 
 
De vier UPS’s zijn:
  • Marketing gericht op de P van promotie – sponsoring;
  • Men communiceert met consumenten als lid of sympathisant van een vereniging, op basis van ‘samen de schouders eronder’ in plaats van marketingfocus op prijs;
  • Men heeft ervaring in de markt (en de marketing van de supermarkten en haar consumenten);
  • Men heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd in de markt.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Opstarten van SponsorKoning acties: € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn Out of the Box Marketing B.V., Rogier van Essen Holding B.V. en H. Meeuwis Beheer B.V. Zij zullen de leningovereenkomst ondertekenen.
  • Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Out of the Box Marketing B.V., zolang de solvabiliteit lager dan 25% is. Een niet-onttrekkingsverklaring houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de aandeelhouder(s) en/of derden afgezien van salaris.
  • Een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door Rogier van Essen.
  • Een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door Hans Meeuwis.
Beide borgstellingen hebben op dit moment morele waarde.
 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een score Verhoogd risico af voor Out of the Box Marketing en een Laag risico voor Rogier van Essen Holding B.V. en H. Meeuwis Beheer B.V. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico van de werkmaatschappij.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de prognoses 2017 en 2018 van Out of the Box Marketing. De prognoses  worden deels onderbouwd door de orderportefeuille (18 opdrachten). De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.
 
Rentabiliteit
Out of the Box Marketing is in oktober 2016 gestart en heeft een omzet gerealiseerd van € 48.000,-. In dit jaar waren er geen aflossingsverplichtingen.
 
In het eerste halfjaar van 2017 is de SponsorKoning ontwikkeld en in de markt gezet. In deze opstartfase is er een omzet gerealiseerd van € 35.000,- en daarnaast is de orderportefeuille gevuld middels 18 (waarvan 11 in 2017 en 7 in 2018) opdrachten met supermarkten. Naar verwachting wordt er in 2017 een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 143.000,-, mede door € 103.000,- aan verwachte inkomsten uit de eerste 11 opdrachten met supermarkten. Voor 2017 wordt een verlies van € 40.000,- voorzien, wat mede wordt veroorzaakt door de opstartkosten van de SponsorKoning actie en is niet voldoende om aan de aflossingsverplichtingen van ruim € 11.000,- te voldoen (score Matig). Dit alles is inclusief de inkomsten ter hoogte van € 40.000,- uit het Appeltaart Festijn en het Postcode Prijzen Festival. 
 
Voor 2018 wordt een omzet verwacht van € 614.000,-, waarvan € 516.000,- uit de SponsorKoning actie wordt verwacht. Het resterende deel van de omzet wordt naar verwachting uit het Appeltaart Festijn en het Postcode Prijzen Festival gerealiseerd. Middels de 7 reeds geboekte opdrachten voor 2018 (exclusief de sales actie in het laatste kwartaal van 2017) wordt een omzet verwacht van ruim € 65.000,-. Dit levert een te verwachten operationele cashflow op van € 100.000,-, waaruit een verwacht netto cashflow resteert van € 67.000,-. Ondanks dat de rentabiliteit is gebaseerd op prognoses, hanteren wij de score Voldoende, aangezien de prognoses voor een deel zijn onderbouwd met concrete opdrachten.
 
Solvabiliteit
Per ultimo 2016 bedraagt de solvabiliteit 81% op een balanstotaal van ruim € 41.000,-. Mede door de aanloopkosten in 2017 is de solvabiliteit na financiering, naar verwachting negatief op een verlengd balanstotaal van ruim € 82.000 (score Matig). In 2018 wordt een winst van € 100.000,- na belasting geprognosticeerd, waarmee het eigen vermogen op een acceptabel niveau van 42% wordt gebracht, op een balanstotaal van ruim € 140.000,- (score Goed). Dit compenseert naar verwachting het negatieve aanloopjaar 2017. Door de niet-onttrekkingsverklaring wordt ervoor gezorgd dat het vermogen in de onderneming blijft. De holdings bieden momenteel geen extra comfort. Wij hanteren de solvabiliteit op Matig, gelijk aan de solvabiliteit na financiering.
 
Liquiditeit
Het liquiditeitsverloop is op weekbasis in een gedetailleerde liquiditeitsbegroting uitgewerkt. De liquiditeit is in 2017 ontspannen, mede gezien de lening die is afgestemd op de liquiditeitsprognose van de onderneming. De ruimte in liquide middelen die in de jaren 2018 en 2019 naar verwachting ontstaat, wordt benut om de looptijd van de financiering tot 36 termijnen te beperken. Wij hanteren voor de liquiditeit de score Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Elke investeerder in Out of the Box Marketing, die lid is van een (sport)vereniging, mag zijn of haar vereniging gratis laten deelnemen aan een lokaal, door de SponsorKoning opgestart Crowdfunding platform. De investeerder kan hiermee helpen met het realiseren van de wensen van de gekozen vereniging.

Elke investeerder vanaf €500,- mag gratis deelnemen aan de SponsorKoning Crowdfund Campagne.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6980 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2017 om 11:13
investeerder-40337 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2017 om 11:12
investeerder-39316 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2017 om 11:12
investeerder-38824 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
22-08-2017 om 11:11
investeerder-28661 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2017 om 11:11

Ondernemer
Rogier van Essen
Hans Meeuwis

Crowdfund Coach


Mark van Dijk