47636

outTrade B.V. 2

€ 1.500.000  |  10,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 874
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 874 investeerders

Samenvatting

Eerder heeft deze onderneming een positieve ervaring opgedaan met een voorraad financiering via Collin Crowdfund. Hiermee kon een grote order van Action mogelijk worden gemaakt. Dit was de opstap naar meerdere grote orders, waarmee ook permanentere behoefte aan voorraadfinanciering is ontstaan. De bestaande factoring faciliteit is hiervoor niet passend. Om deze reden wordt een financiering bij Collin Crowdfund gevraagd.

OutTrade B.V. is opgericht in 2004. Door de jaren heen is de onderneming gegroeid naar een groothandel en producent voor producten voor de tuin, het terras en het buitenleven. Er wordt geproduceerd in China (men werkt met in totaal 10 verschillende producenten). Verkoop vindt plaats aan grote retailers, tuincentra en webwinkels in NL (ca. 30% van de omzet) en 70% internationaal. Aansprekende namen van klanten zijn bijvoorbeeld Aldi (UK), Intratuin (en vergelijkbare bedrijven in Europa, Karwei, Action, Cool Blue (NL), Sligro en Makro. Voor de verkoop en distributie buiten Nederland wordt gebruikt gemaakt van vaste distributeurs en agenten.

De onderneming is vooral gespecialiseerd op het gebied van ‘Food & Fire’. Er worden kwalitatief goede producten geleverd waarbij het draait om de thema’s ‘hip’, ‘trendy’ en ‘origineel’. Met SunRed terrasverwarmers, RedFire vuurschalen en terrashaarden wordt het buitenleven verwarmt en verfraait. Het merken Summ bestaat uit onderscheidende barbecueproducten, waarbij ieder seizoen wordt gekeken naar productontwikkeling en nieuwe trends. 

De onderneming is onderscheidend met haar eigen merken waarmee ze innovatief en inspirerend is. Een voorbeeld hiervan is de Smartheater welke met een app bediend kan worden. Deze innovatiekracht is belangrijk om zo de concurrentie steeds voor te blijven. Kopieergedrag door concurrenten wordt gecheckt en aangepakt waar dat kan. Verder beschikt OutTrade over een uitstekend netwerk en reputatie in de markt waardoor steeds meer grote retailers graag zaken met hen doen. De bedrijfsvoering kenmerkt zich door slagvaardigheid, wendbaarheid en flexibiliteit doordat er snel ingespeeld moet worden op trends en vraag vanuit de markt. 

Aanleiding van deze aanvraag
De voorfinanciering van nieuwe orders past niet binnen de huidige factoring faciliteit die vooral ingericht is op de bevoorschotting van debiteuren. Dit knelt nu de omzet snel groeit. De financiering is vooral nodig voor de lange doorlooptijd van orders die in China worden geproduceerd. Bij aanvang van de productie van een order van een retailer, vereist de Chinese producent dat OutTrade minimaal 30% aanbetaalt. Het restant wordt door OutTrade betaald na inscheping gedurende de reis naar Nederland. Daarna worden de producten pas geleverd aan de retailer. Deze neemt vervolgens een nog een betaaltermijn van 60 tot 90 dagen in acht. Dit leidt tot een fors kapitaalsbeslag. Het aantrekken van deze financiering dient vooral om de fase tot aan uitlevering te overbruggen. Vervolgens kan de factormaatschappij op debiteuren bevoorschotten. Met de Collin lening kan de onderneming meer orders uitvoeren en verder groeien. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.500.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De looptijd is 18 maanden. Gedurende de looptijd wordt er eenmalig minimaal € 500.000,- boetevrij afgelost na verkoop van een tweede woning in Spanje. Daarnaast wordt er maandelijks € 14.705,89 afgelost, derhalve rest een slottermijn van maximaal € 750.000,-. De rente bedraagt 10% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De Geldnemers zijn Dijkman Holding B.V. en outTrade B.V.
 • De heer R.A. Dijkman en mevrouw A.Hulst-Dijkman geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 1.000.000, -. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van onder meer de overwaarde op de eigen woning en de te verkopen woning in Spanje.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan de Stekelbaars 19 te Nieuwleusen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 750.000,- en een openstaande schuld van € 565.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 775.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-09-2021 en een waarde van € 773.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023.
 • De heer R.A. Dijkman en mevrouw A.Hulst-Dijkman geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Stekelbaars 19 te Nieuwleusen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Een viertal leningen, verstrekt door informals, voor een totaalbedrag ter hoogte van € 600.000,- met een openstaande schuld van € 550.995,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) voorraden van Dijkman Holding B.V. en outTrade B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer dient bij verkoop van het woonhuis te Carer Puput 48, 023590 Altea, Alicante te Spanje de netto opbrengt een minimum van € 500.000,- en maximum van € 600.000,- vergoedingsrentevrij af te lossen.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Video Pitch

Leendoel

De middelen uit deze financiering zullen aangewend worden voor de herfinanciering van de bestaande factorfaciliteit.

Ondernemer

Het management van de onderneming bestaat uit dhr. en mevr. Dijkman. Ze hebben de onderneming opgericht in 2004 vanuit de zolderkamer van hun woning. Vanaf 2007 zijn ze zelf voorraad gaan houden en hebben de onderneming steeds verder uitgebouwd naar de huidige omvang. Hij kenmerkt zich als zeer commercieel, creatief en een goede netwerker. Vooral gedurende zijn tijd bij Groenblok (onderdeel van het Blokker concern) heeft hij een groot internationaal netwerk opgebouwd dat hij in belangrijke mate verder uitgebouwd heeft sinds hij in 2004 met zijn outTrade activiteiten begon. De ondernemerskwaliteiten van het management zijn gezien het succes en de groei door de jaren heen meer dan bewezen.

Onderneming

OutTrade B.V. is opgericht in 2004. Door de jaren heen is de onderneming gegroeid naar een groothandel en producent voor producten voor de tuin, het terras en het buitenleven. Er wordt geproduceerd in China (men werkt met in totaal 10 producenten). Verkoop vindt plaats aan grote retailers, tuincentra en webwinkels in NL (ca. 30% van de omzet) en 70% internationaal. Van het internationale deel blijft ongeveer 90% binnen de EU en 10% daarbuiten. OutTrade heeft in de VS, Australië en Azië. Aansprekende namen van klanten zijn bijvoorbeeld Aldi (UK), Intratuin (en vergelijkbare bedrijven in Europa, Karwei, Action, Cool Blue (NL), Sligro en Makro. Voor de verkoop en distributie buiten Nederland wordt gebruikt gemaakt van vaste distributeurs en agenten. 

De onderneming is vooral gespecialiseerd op het gebied van ‘Food & Fire’. Er worden kwalitatief goede producten geleverd waarbij het draait om de thema’s ‘hip’, ‘trendy’ en ‘origineel’. Met SunRed terrasverwarmers, RedFire vuurschalen en terrashaarden wordt het buitenleven verwarmt en verfraait. Het merken Summ bestaat uit onderscheidende barbecueproducten, waarbij ieder seizoen wordt gekeken naar productontwikkeling en nieuwe trends.

De onderneming is onderscheidend met haar eigen merken waarmee ze innovatief en inspirerend is. Een voorbeeld hiervan is de Smartheater welke met een app bediend kan worden. Daarnaast is men bezig met de ontwikkeling van heaters die gebruik maken van bio-ethanol in plaats van gas. Deze innovatiekracht is belangrijk om zo de concurrentie steeds voor te blijven. Kopieergedrag door concurrenten wordt gecheckt en aangepakte waar dat kan. Verder beschikt OutTrade over een uitstekend netwerk en reputatie in de markt waardoor steeds meer grote retailers graag zaken met hen doen. De bedrijfsvoering kenmerkt zich door slagvaardigheid, wendbaarheid en flexibiliteit doordat er snel ingespeeld moet worden op trends en vraag vanuit de markt. De onderneming heeft op dit moment ca. 10 FTE aan personeelsleden waarvan het grootste deel vaste krachten betreft.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Herfinanciering bestaande faciliteiten € 1.300.000,-
Werkkapitaal € 200.000,-
Totale investering € 1.500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-
Rente: 10 %
Looptijd: 18 maanden. Gedurende de looptijd wordt er eenmalig minimaal € 500.000,- boetevrij afgelost na verkoop van een tweede woning in Spanje. Daarnaast wordt er maandelijks € 14.705,89 afgelost, derhalve rest een slottermijn van maximaal € 750.000,-.

Overige financiers
Naast de voorraadfinanciering via Collin is er een debiteurenfaciliteit via Boozt24. Hier worden 85% van de debiteuren bevoorschot met een limiet van € 3.000.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dijkman Holding B.V. en outTrade B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de (geconsolideerde) jaarrekeningen 2022, voorlopige cijfers 2023 en een uitgebreide onderbouwde prognose voor 2024. De overall Collin Credit score Overall is Goed.

Afloscapaciteit 
De onderneming heeft flink van de Coronajaren 2021 en 2022 weten te profiteren. Waar de normale omzet 7 a 8 miljoen per jaar bedroeg was de omzet in 2021 € 13.000.000,- en in 2022 € 10.000.000,-. Het netto cashflow overschot bedroeg in 2022 € 594.000,-. De omzet had in die jaren nog flink hoger kunnen zijn als er geen leveringsproblemen waren geweest. Er moest tot 6 maanden vooruit besteld worden. Toen de stofwolken van Corona eind 2022 neerdaalden waren de voorraden ineens te hoog en gaven klanten signalen af ook met te hoge voorraden te zitten. 2023 stond daarom in teken van kostenbesparing, goede planning en R&D, de omzet in dat jaar bedroeg slechts € 3.000.000,- en de voorraad werd afgebouwd. Het netto cashflow overschot bedroeg in 2023 € 69.000,-. In 2024 wordt weer een ‘normale’ omzet geprognotiseerd van € 8.000.000,-. Dit op basis van al geboekte orders van € 3.000.000,- en het restant op basis van afgegeven verwachtingen van klanten. Het geprognotiseerde netto cashflowoverschot voor 2024 bedraagt € 315.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.
 Solvabiliteit
Per ultimo 2022 was de solvabiliteit 33% op een balanstotaal van € 6.214.000,-. Ultimo 2023 was de solvabiliteit 57% op een balanstotaal van € 4.677.000,-. Doordat er voor € 550.995,- aan leningen achtergesteld worden aan de lening van Collin Crowdfund en de verwachte winst voor 2024 bedraagt de solvabiliteit in de prognosebalans per ultimo 2024 56 % op een € 5.543.000,-. Wij kwalificeren de score voor de solvabiliteit als Zeer Goed.

Zekerheden en voorwaarden:

 • De Geldnemers zijn Dijkman Holding B.V. en outTrade B.V.
 • De heer R.A. Dijkman en mevrouw A.Hulst-Dijkman geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 1.000.000, -. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van onder meer de overwaarde op de eigen woning en de te verkopen woning in Spanje.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan de Stekelbaars 19 te Nieuwleusen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 750.000,- en een openstaande schuld van € 565.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 775.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-09-2021 en een waarde van € 773.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023.
 • De heer R.A. Dijkman en mevrouw A.Hulst-Dijkman geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Stekelbaars 19 te Nieuwleusen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Een viertal leningen, verstrekt door informals, voor een totaalbedrag ter hoogte van € 600.000,- met een openstaande schuld van € 550.995,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) voorraden van Dijkman Holding B.V. en outTrade B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer dient bij verkoop van het woonhuis te Carer Puput 48, 023590 Altea, Alicante te Spanje de netto opbrengt een minimum van € 500.000,- en maximum van € 600.000,- vergoedingsrentevrij af te lossen.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de borgstelling als de verpanding van de voorraden kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Goed

Extra beloning

Als extra beloning biedt de firma outTrade de investeerders de mogelijkheid om tegen zeer aantrekkelijke kortingen de fraaie en onderscheidende artikelen, welke te vinden zijn in de catalogi welk te bekijken zijn via www.outtrade.eu.
Vragen of bestellingen kunnen worden gestuurd naar info@outtrade.eu. De extra korting bieden wij voor bestellingen gedurende de gehele looptijd van de investering. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.
De korting die geboden zal worden is als volgt:

 • Bij een investering van € 500,- ontvangt u een kortingsvoucher ter hoogte van 40%
 • Bij een investering van € 1.000,- ontvangt u een kortingsvoucher ter hoogte van 45%
 • Bij een investering van € 5.000,- ontvangt u een kortingsvoucher ter hoogte van 50%

Voor het afnemen van de bestellingen is er mogelijkheid tot afhalen en verzending, echter zullen hierbij nog wel verzendkosten in rekening worden gebracht.

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-02-2024 om 11:11
investeerder-249401 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-02-2024 om 11:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-02-2024 om 11:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-02-2024 om 11:10
investeerder-364220 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-02-2024 om 11:10

Ondernemer

Angela Hulst – Dijkman en Rene Dijkman

Crowdfund Coach


Ronald Seinen