33947

outTrade B.V.

€ 600.000  |  9,0% rente  |  7 maanden  Investeerders: 389
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 389 investeerders

Samenvatting

OutTrade B.V. is sinds 2004 groothandel en producent voor producten voor de tuin, het terras en het buitenleven. Er wordt geproduceerd in Azië (men werkt met ongeveer 10 producenten). Verkoop vindt plaats aan grote bouwmarkt- en supermarktketens, tuincentra , webwinkels in Europa en daarbuiten zoals de Verenigde Staten, Australië, en Rusland. Aansprekende namen van klanten zijn bijvoorbeeld Aldi, Coolblue , Intratuin, Karwei, Sligro, Makro, Bauhaus en Action. 

De onderneming is vooral gespecialiseerd op het gebied van ‘Food & Fire’. Er worden producten geleverd waarbij het draait om de thema’s ‘hip’, ‘trendy’ en ‘origineel’. Met SunRed terrasverwarmers, RedFire vuurschalen en terrashaarden wordt het buitenleven verwarmd en verfraait. Het merk BBGrill bestaat uit barbecueproducten, waarbij ieder seizoen wordt gekeken naar productontwikkeling en nieuwe trends.

Dat is waar het bij outTrade om draait, men wil inspirerend en innoverend zijn.

Recent is een grote opdracht afgesloten voor de levering van barbecues aan Action. De productie in China maakt dat de onderneming gewend is aan lange voorfinancieringstermijnen. Deze termijn bevat de verscheping van China naar Rotterdam (voorraadfinanciering) en vervolgens de tijd tussen factureren en betaling daarvan (debiteurenfinanciering). De omvang van de order maakt dat de voorfinanciering hiervan niet binnen de passende financieringsfaciliteiten van de onderneming past. Daarom wordt voor deze order een financiering bij Collin Crowdfund aangevraagd voor een termijn van 7 maanden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000.,-. De looptijd is 7 maanden. Er is een aflossing van € 300.000,- per begin augustus 2020 (of zoveel eerder als de eerste gelden van Action zijn ontvangen) en de overige € 300.000,- per eind september 2020. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. De ondernemer heeft de mogelijkheid om de lening vanaf begin augustus boetevrij af te lossen. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft outTrade B.V. de kwalificatie Laag risico. De score voor Dijkman Holding B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

  • De debiteuren zijn outTrade B.V. en Dijkman Holding B.V.
  • Mevrouw A. Hulst-Dijkman en de heer Dijkman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 600.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken, specifiek inbegrepen de rechten uit het contract met Action, van outTrade B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De order waar deze financiering voor wordt aangewend, wordt, tezamen met de facturen ten name van Action voor deze order, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Het betreft hier een voorfinanciering voor een grote partij barbecues welke door Action afgenomen zullen worden. Op de balans zullen deze barbecues aanvankelijk aangemerkt worden als varende voorraad, vervolgens als debiteuren.

Ondernemer

Rene Dijkman (1968) kan getypeerd worden als een commerçant, netwerker en creatieveling. Uit zijn CV blijkt dat hij bij verschillende organisaties ruime ervaring als inkoper opgedaan heeft. Vooral gedurende zijn tijd bij Groenblok (onderdeel van het Blokker-concern) heeft hij een groot internationaal netwerk opgebouwd. Dit netwerk heeft hij in belangrijke mate verder uitgebouwd sinds hij in 2004 met zijn outTrade-activiteiten begon.

Onderneming

OutTrade B.V. is sinds 2004 groothandel en producent voor producten voor de tuin, het terras en het buitenleven. Er wordt geproduceerd in Azië (men werkt met ongeveer 10 producenten). Verkoop vindt plaats aan grote bouwmarkt- en supermarktketens, tuincentra , webwinkels in Europa en daarbuiten zoals de Verenigde Staten, Australië, en Rusland. Aansprekende namen van klanten zijn bijvoorbeeld Aldi, Coolblue , Intratuin, Karwei, Sligro, Makro, Bauhaus en nu dus ook Action. 

De onderneming is vooral gespecialiseerd op het gebied van ‘Food & Fire’. Er worden producten geleverd waarbij het draait om de thema’s ‘hip’, ‘trendy’ en ‘origineel’. Met SunRed terrasverwarmers, RedFire vuurschalen en terrashaarden wordt het buitenleven verwarmd en verfraait. Het merk BBGrill bestaat uit barbecueproducten, waarbij ieder seizoen wordt gekeken naar productontwikkeling en nieuwe trends.

Dat is waar het bij outTrade om draait, men wil inspirerend en innoverend zijn. Doordat outTrade snel kan innoveren, kan men het snelle kopieergedrag van de concurrentie voor zijn. In dit kader is het ook van belang dat outTrade eigen merken heeft. 

De bedrijfsvoering kenmerkt zich door slagvaardigheid, wendbaarheid en flexibiliteit. Deze zal verder worden vergroot door een aanstaande verhuizing. Momenteel werkt men nog vanuit 3 locaties. Vanaf 2021 zullen de activiteiten naar 1 nieuwe locatie verplaatst worden. Per saldo is dit goedkoper. Dit geldt als illustratie voor de koers van de onderneming in de komende jaren. Na een sterke groei in de afgelopen jaren met bijbehorende groeiende behoefte aan werkkapitaal moet er over drie jaar een financieel gezonde onderneming staan, volledig in control en gefocust op haar core business. Het bedrijf dient endbaar te zijn om de uitdagingen in haar markt aan te gaan.
 

Mevrouw A. Hulst-Dijkman en de heer Dijkman zijn samen aandeelhouder. De twee buitenlandse dochters zijn outTrade GmbH, welke als verkoopkantoor dient, en outTrade Ltd. Deze laatstgenoemde is gevestigd te Hongkong en wordt incidenteel gebruikt in het geval klanten rechtstreeks vanuit China beleverd en gefactureerd willen worden (en dus niet vanuit NL). 

Web Sjops B.V. is opgericht om online rechtstreeks naar de klant te kunnen verkopen. In het kader van het aanbrengen van focus, wordt er geen inspanning meer gepleegd op dit distributiekanaal.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering order Action € 765.000,-
Totale investering € 765.000,-
Al aanbetaald € 100.000,-
Eigen inbreng € 65.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 9.0%
Looptijd: 7 maanden, € 300.000,- aflossing per eind augustus 2020 en de overige € 300.000,- per eind september 2020.

De ondernemer heeft de mogelijkheid om de lening vanaf begin augustus boetevrij af te lossen. Dit is het geval indien de gelden van Action eerder zijn ontvangen.

Voordat wij overgaan tot uitboeking van de lening ontvangen wij het KIWA rapport met een daaruit blijkende bevestiging van de juiste kwaliteit van de goederen. Daarnaast ontvangen wij de bevestiging dat de goederen zich aan boord bevinden, onderweg naar Rotterdam

Overige financiers
Er is een factorcontract met ABN AMRO Commercial Finance (ACF) met een financieringsplafond van € 1.750.000,-. Er wordt tot 90 % van de som van de voor de financiering aanvaarde vorderingen gefinancierd.
Er is een voorraadfaciliteit beschikbaar gebaseerd op 50 % van de door ACF aanvaarde en haar verpande voorraad gereed product.
ACF zal geen rechten ontlenen aan de order van de Action, welke verpand wordt aan de investeerders van Collin.

Familie & vrienden-leningen
Er zijn een drietal leningen voor in totaal € 590.000,- verstrekt. Op deze leningen geldt dat er niet afgelost wordt gedurende de looptijd van de door Collin Crowdfund verstrekte lening. In de lening-overeenkomsten is bovendien bepaald dat deze achtergesteld zijn t.o.v. ABN AMRO en/of enige andere huisbankier.

Risico

Er wordt afgenomen van een leverancier met wie outTrade een langjarige relatie heeft. De goederen worden pas betaald na een kwaliteitscheck en als de goederen aan boord en dus onderweg naar Rotterdam zijn. Direct na aankomst in Rotterdam vindt facturatie aan Action plaats.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn outTrade B.V. en Dijkman Holding B.V.
  • Mevrouw A. Hulst-Dijkman en de heer Dijkman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 600.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken, specifiek inbegrepen de rechten uit het contract met Action, van outTrade B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De order waar deze financiering voor wordt aangewend, wordt, tezamen met de facturen ten name van Action voor deze order, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor outTrade B.V. is Laag risico. De score voor Dijkman Holding B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de jaarrekening 2018, interne cijfers van 2019 en door Credion uitgewerkte meerjaren prognoses. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet bedroeg in 2019 € 4.559.000,- met een netto cashflow overschot van € 108.000,- . De verwachte omzet voor 2020 bedraagt € 5.500.000,- met een netto cashflow overschot van € 396.000,-. Voor 2021 is de omzetverwachting € 5.400.000,- met een netto cashflow overschot van € 364.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Het geconsolideerde eigen vermogen van Dijkman Holding B.V. bedraagt ultimo 2019 € 967.000,- bij een balanstotaal van € 3.490.000,-, dit zorgt voor een solvabiliteit van 28%. Aan het eind van 2020 zal de solvabiliteit volgens prognose nog steeds 27% bedragen, bij een balanstotaal van € 4.881.000,-. In dit balanstotaal is de extra voorraad en bijbehorende Collin lening als gevolg van de Action order zichtbaar gemaakt terwijl die tegen die tijd er al uitgelopen zijn. Eind 2021 is de solvabiliteit geprognosticeerd op 41% bij een balanstotaal van € 4.049,-.
De door familie en vrienden verstrekte leningen ter grootte van € 590.000,- zijn weliswaar achtergesteld maar niet specifiek ten opzichte van de lening verstrekt door Collin Crowdfund. Deze hebben we derhalve niet tot het aansprakelijk vermogen gerekend. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Mevrouw A. Hulst-Dijkman en de heer Dijkman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 600.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken, specifiek inbegrepen de rechten uit het contract met Action, van outTrade B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De order waar deze financiering voor wordt aangewend, wordt, tezamen met de facturen ten name van Action voor deze order, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

De rechten van outTrade B.V. (voorraden en debiteuren) uit het contract met Action worden niet verpand aan ABN AMRO.

Door zowel de af te geven borgstelling als de verpanding van de rechten uit het contract met Action kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Als extra beloning biedt de firma outTrade de investeerders de mogelijkheid om tegen zeer aantrekkelijke kortingen de fraaie en onderscheidende artikelen, welke te vinden zijn via https://www.amazer.nl/ons-aanbod, te bestellen.

Mochten er andere artikelen zijn waarin de investeerders interesse mochten hebben, dan kunnen ze de catalogi bekijken via https://www.outtrade.eu/catalogus/.

Vragen of bestellingen kunnen worden gestuurd naar info@outtrade.eu. De extra korting bieden wij voor bestellingen gedurende de gehele looptijd van de investering. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

De korting die geboden zal worden is:

Investering vanaf:                         
 

€ 500,- 10%
€ 1.000,- 15%
€ 2.500,- 20%
€ 5.000,- 25%
€ 10.000,- 30%

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9186 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2020 om 11:12
investeerder-20241 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-03-2020 om 11:12
investeerder-108918 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2020 om 11:12
investeerder-113324 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2020 om 11:12
investeerder-9539 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2020 om 11:12

Reacties

Investeerder – 126583
02-03-2020 11:28
Hi, Op bovenstaand project, is er eveneens een transport verzekering afgesloten en worden de opbrengsten uit hoofde van deze verzekering verpand aan Collin financiers ? Dank

Collin Crowdfund
02-03-2020 11:42
Beste Investeerder,
Bedankt voor uw vraag.
Namens de ondernemer berichten wij u als volgt: “Er is een transportverzekering afgesloten voor de goederen op het schip. Deze verzekering zal niet worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Logischerwijs kunnen de gelden uit de verzekering, indien van toepassing, wel aangewend worden voor de rente en aflossing van de lening.”
Goed om te vermelden: Voordat wij overgaan tot uitboeking van de lening ontvangen wij het KIWA rapport met een daaruit blijkende bevestiging van de juiste kwaliteit van de goederen. Daarnaast ontvangen wij de bevestiging dat de goederen zich aan boord bevinden, onderweg naar Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 126746
02-03-2020 12:11
Hoe gaat ’t met de betaling als, icm het Coronavirus, de goederen wel in Rotterdam aankomen maar niet afgeleverd kunnen bij Action?

R Dijkman
02-03-2020 12:42
Beste Investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Het Corona Virus heeft geen invloed op ladingen, zoals ook in het nieuws is geweest. De verschepingstijd is rond de 25 dagen en het virus kan die tijd niet overleven. Na 2 weken in quarantaine is een patiënt ook schoon verklaard, zoals in het nieuws was te lezen. Dus de afhandeling van de containers in de havens is absoluut geen probleem gezien de tijd die erover heen gaat om de havens in Europa te bereiken. Op dit moment worden alle containers geboekt om er zeker van te zijn dat we ook de afvaart kunnen garanderen.

Met vriendelijke groet,
R. Dijkman

Investeerder – 114697
02-03-2020 12:22
Ik zie dat de spullen in China worden gemaakt en seizoensprodukten zijn. Hoe is de produktie en leveringszekerheid geregeld?

Collin Crowdfund
06-03-2020 11:09
Beste Investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Het betreft hier inderdaad een seizoen product, namelijk een barbecue. De productie is reeds ingepland sinds eind vorig jaar, toen de firma outTrade BV de aanbetaling heeft gedaan voor deze order. Dit is ook terug te vinden op het investeringsoverzicht. De productie is dus al gestart en de betaling vanuit Crowdfunding heeft hier geen invloed meer op. Voordat wij overgaan tot uitboeking van de lening ontvangen wij het KIWA rapport met een daaruit blijkende bevestiging van de juiste kwaliteit van de goederen. Daarnaast ontvangen wij de bevestiging dat de goederen zich aan boord bevinden, onderweg naar Rotterdam. Op die manier zijn productie en leveringszekerheid gegarandeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Angela Hulst – Dijkman en Rene Dijkman

Crowdfund Coach


Ronald Seinen