28072

Ouwe Jongens Krentenbrood Menswear

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 142
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 142 investeerders

Samenvatting

Ouwe Jongens Krentenbrood is een herenmodezaak die al jaren in Breda is gevestigd. Naast kleding worden ook schoenen, accessoires en lifestyle producten (zonnebrillen, parfums e.d.) voor de man verkocht. Het assortiment bestaat uit smartcasual jeans, kostuums, colberts, jassen, shirts, knitwear, schoenen, sneakers en meer. Er worden uiteenlopende, meestal onbekende, gespecialiseerde merken verkocht die binnen het concept passen. Het assortiment is gebaseerd op specialismen, dus bijvoorbeeld geen schoenen van een hemdenmerk. De mode is Pieter Seijkens met de paplepel ingegoten, omdat zijn ouders een modezaak hebben gehad. Vervolgens heeft hij in diverse functies bij verschillende winkels binnen en buiten Breda gewerkt en daarmee een uitgebreide kennis en ervaring opgedaan.

Financieringsbehoefte
Met de overname is een bedrag van € 350.000,- (waarvan € 50.000,- aan goodwill) gemoeid. De overname wordt gefinancierd via € 50.000,- uit eigen middelen en een door familie te verstrekken achtergestelde lening van € 50.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft dit bedrijf de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn OJK Holding B.V. en OJK B.V. De familielening ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het echtpaar Seijkens geeft een persoonlijke gezamenlijke borgstelling af van € 125.000,-, gesecureerd met een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis. De borgstelling heeft grotendeels materiële waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van OJK B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening bij Collin is aangevraagd ter financiering van de overname van het bedrijf, waaronder goodwill, voorraad en inventaris.

Ondernemer

Pieter Seijkens (1973), is van jongs af aan al met mode, beurzen, winkels en agenturen bezig geweest, doordat zijn ouders een modezaak hadden. Vanaf zijn 16e is hij al werkzaam geweest bij diverse winkels, waardoor hij de kans heeft gekregen het vak goed onder de knie te krijgen. In bijna alle aspecten binnen de modebranche heeft hij zich goed kunnen ontwikkelen, zoals het opzetten van: 

  • Nieuwe winkelconcepten binnen Breda 
  • Brandstores van grote modemerken in Breda en later door heel Nederland. 
  • Marketing en productie binnen een landelijk private label Concept 
  • Vertegenwoordigen van een aantal top modemerken in het hoge segment binnen Nederland 

Pieter is sterk binnen zijn eigen winkelconcept, doordat hij met de juiste commerciële collecties en specialistische merken een duidelijke keuze durft te maken, waardoor er een beeld ontstaat dat consumenten zeer aanspreekt. Zij worden door deze keuze verrast binnen de sfeervolle winkel. De ongedwongen gastvrijheid en de aandacht die zijn gasten krijgen heeft ervoor gezorgd dat hij een groot netwerk en klantenbestand heeft gecreëerd. Klanten komen graag terug omdat ze op een prettige wijze geadviseerd worden en de aandacht en alertheid krijgen die ze verdienen. Al zijn ervaringen die hij heeft opgedaan binnen de mode zijn de afgelopen drie jaar met Ouwe Jongens Krentenbrood samengevallen en hebben tot succes geleid. Dit is voor Pieter een groot persoonlijk motief om het concept zelfstandig door te ontwikkelen.

Onderneming

Enkele jaren geleden heeft Pieter Seijkens in samenwerking met de vorige eigenaar het vernieuwende winkelconcept Ouwe Jongens Krentenbrood in Breda uitgerold. Het betreft een herenmodezaak die doorgaans onbekende, maar kwalitatief hoogwaardige merken verkoopt en hij onderscheidt zich hiermee duidelijk in de markt. Dit maakt het een onderscheidende formule waarbij de collectie snel wisselt. Hij koopt in per enkele stuks, waarbij de vraag van de klanten wordt meegenomen in zijn keuze. Ouwe Jongens Krentenbrood is winnaar van de publieksprijs van de Dutch Retail Experience Award in 2016 en Retail-award in Breda. Hierdoor is vanuit heel Nederland veel belangstelling geweest voor deze winkel.

Missie
De missie is om de eigen smaak en het gevoel voor mode van Pieter in Breda neer te zetten.

Visie
De visie is om binnen vijf jaar de beste kledingwinkel van Breda te worden.

Positionering in markt en doelgroep
Pieter wil geen eenheidsworst in zijn winkel, dus vooral in Nederland onbekende maar kwalitatief hoogwaardige merken komen in de collectie, in plaats van bekende merken die overal te koop zijn. Er is een brede doelgroep van mannen tussen de 25 en 60 jaar, waarbij de kern 35+ is. De meeste klanten komen uit ‘Groot Breda’ en België.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Unique Selling Point (USP) is Pieter die samen met zijn personeel op geheel eigen wijze klanten benadert en daardoor voor voldoende verkoop zorgt. Zijn presentatie, attentheid en alertheid naar de klanten toe spelen hierin een sterke rol. Daarbij is de winkel zeven dagen per week geopend.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill € 50.000,-
Voorraad   € 160.000,-
Nieuwe voorraad  € 100.000,-
Inventaris € 40.000,-
Totaal  € 350.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Achtergestelde lening € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Het overlijdensrisico van de ondernemer is door middel van een verzekering afgedekt via de woninghypotheek. Er zijn diverse kleinere leveranciers omdat vaak van één merk maar enkele stuks worden afgenomen. Het risico op incourante voorraad is daardoor wat minder dan gebruikelijk in de branche.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn OJK Holding B.V. en OJK B.V. 
  • De heer P.A.M. Seijkens en mevrouw E.J. Seijkens-Janssen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
  • Ter securering van de borgtocht wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis Gravin van Stauffenstraat 6, 4854 EL te Bavel gevestigd achter de Rabobank. Op basis van een recent taxatierapport is er een overwaarde van circa € 70.000,- aanwezig.
  • De familielening ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 30%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 30%. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van OJK B.V. worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft zowel OJK Holding B.V. als OJK B.V. de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de afgelopen twee jaar en de prognoses voor de komende jaren. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De geprognosticeerde omzet 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers over 2016 en 2017 van de huidige winkel van Ouwe Jongens Krentenbrood, waardoor de prognose goed onderbouwd is. 
Praktisch verandert er namelijk niets, behalve dat het eigendom overgaat op het echtpaar Seijkens. De brutomarge bedroeg de afgelopen jaren 47%, maar is voorzichtigheidshalve naar beneden afgerond tot 45%. De kosten zijn op hetzelfde niveau gehandhaafd. De belangrijke kengetallen komen overeen met het branchegemiddelde. Over 2018 wordt na een omzet van € 693.000,- een cashflow van € 68.000,- gerealiseerd. Overigens is in overleg met een relatie en het administratiekantoor de prognose behoudend opgesteld om verrassingen te voorkomen. In de voorraad zit bijvoorbeeld nog ruimte om extra liquiditeiten te genereren. De voorraadpositie zal steeds kritisch worden bekeken. Over 2019 wordt na een omzet van € 728.000,- een cashflow van € 71.000,- verwacht. De score komt de eerste twee jaar uit op Ruim voldoende. Wij hebben de score van de Rentabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende omdat de prognose gebaseerd is op bestaande gerealiseerde cijfers.

Solvabiliteit
De eigen inbreng van € 50.000,- van de ondernemer bestaat uit spaargeld. Vervolgens is familie bereid om een achtergestelde lening van € 50.000,- in te brengen. Direct na financiering komt de solvabiliteit uit op ruim 28% bij een balanstotaal van € 350.000,- en scoort daarmee Ruim voldoende. Na realisatie van de prognose 2018 komt de verwachte solvabiliteit uit op ruim 34% bij een balanstotaal van € 452.000,- en scoort daarmee Ruim voldoende. Als we de goodwill van het aansprakelijk vermogen aftrekken, komen we op de beginbalans uit op een solvabiliteit van ruim 16% bij een balanstotaal van € 300.000,- (score Voldoende). Voor 2018 komt de solvabiliteit na correctie naar verwachting uit op ruim 27% bij een balanstotaal van € 407.000,- en scoort daarmee Ruim voldoende. Op basis van de beginbalans na correctie goodwill hebben wij de score voor de Solvabiliteit vooralsnog vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit bestaat voornamelijk uit voorraad. Als we de voorraad niet meerekenen komt de current ratio in de openingsbalans uit op 1,7 en scoort daarmee Excellent. Na realisatie van de prognose in het eerste jaar komt de current ratio exclusief voorraad uit op 1,6 (score Excellent). Ondanks deze behoudende wijze van het bepalen van de current ratio’s kiezen wij er voorzichtigheidshalve tevens voor om de Liquiditeit af te waarderen naar Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een voucher die in de winkel verzilverd kan worden voor een OJK Member Card, goed voor 10% aankoopkorting gedurende de gehele looptijd van de lening (buiten de uitverkoop).

Tegelijkertijd ontvangt iedere investeerder als ambassadeur voor OJK  één Friend Card ter waarde van € 50,- om aan vrienden en relaties cadeau te geven. Ook deze kaarten zijn na funding af te halen bij de winkel Nieuwe Ginnekenstraat 14 te Breda. 

Het voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-35912 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2018 om 11:11
investeerder-1723 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
08-02-2018 om 11:10
investeerder-11534 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2018 om 11:10
investeerder-22822 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2018 om 11:10
investeerder-46299 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2018 om 11:10

Ondernemer
Pieter Seijkens

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas