Over ”zekerheden” voor investeerders

Over ”zekerheden” voor investeerders
Een blog door Algemeen Directeur Jeroen ter Huurne

Het risico op non betaling door geldleners komt voor rekening van de investeerders. Daarom is het ook van belang dat u zorgt voor een goede spreiding over een groot aantal leningen en dat u belegt via crowdfinance met een deel van uw vrij besteedbaar vermogen.

Collin draagt zorg voor een deskundige kredietbeoordeling waardoor er enkel kredietwaardige aanvragen op onze site worden geplaatst. Dit is in het belang van alle partijen. Geldleners hebben niets aan een lening die ze niet conform de voorwaarden kunnen terugbetalen, investeerders willen een ”net” netto rendement behalen en de invloed van een default is relatief groot en tot slot is Collin erg zuinig op het vertrouwen van de investeerders; zij vormen immers de brandstof van ons bedrijf. Daarnaast is ons eigen verdienmodel in grote mate afhankelijk van het behalen van de eindstreep van verstrekte leningen (dit laatste op basis van de jaarlijkse beheerfee die wij zowel van geldleners als investeerders ontvangen). Wist u overigens dat onze Crowdfund Coach altijd verplicht mee investeert in zijn/haar eigen lening aanvraag? En dat een van de directieleden van Collin vrijwillig altijd mee investeert; over vertrouwen in eigen product gesproken.

Het allerbelangrijkste blijft een goede beoordeling van een financieringsaanvraag. Hebben we te maken met een betrouwbare en gekwalificeerde ondernemer? En is de risicoclassificatie op basis van ons oordeel over de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming positief.
Mocht het toch misgaan (en die kans is altijd aanwezig; de ondernemer en Collin hebben geen glazen bol waarin we jaren vooruit kunnen kijken; op dit moment zijn 10 van 336 ondernemers die via Collin zijn gefinancierd in de problemen geraakt waarvan er 4 inmiddels volledig zijn afgewikkeld) dan zijn de bij verstrekking van de lening voor de Collin investeerders bedongen zekerheden van groot belang.

De variatie qua mogelijke zekerheidstellingen is groot. Dit loopt van ‘harde zekerheden’ zoals een hypotheekstelling op vastgoed tot morele zekerheden. En van materieel gedekte borgstellingen door de directeur groot aandeelhouder van een B.V. tot een verpanding van roerende zaken zoals inventaris en voorraden. Sommige zekerheden staan qua waardebepaling relatief vast; andere zekerheden zijn sterk tijdsafhankelijk en kennen bijvoorbeeld een relatie met de privé vermogensontwikkeling bij de ondernemer of de ontwikkeling van het bedrijf. Een gedetailleerd overzicht treft u aan op onze site via deze link onder het kopje ‘Zekerheden’. Zekerheden voor onze investeerders vestigen wij in het belang van onze investeerders via een aparte zekerhedenstichting; onze juridische structuur treft u tevens aan op onze site via deze link. De uitwinning van zekerheden voert Collin namens de investeerders uit; hiertoe zijn professionele bijzonder beheer adviseurs voor ons actief die indien noodzakelijk nog extra externe juridische adviseurs (advocaten) inschakelen.