47745

IJssalon Maystro Made / Drimmelen

€ 90.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 125
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 125 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam JvdW Made
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 19-01-2024
Website www.ijssalon-maystro.nl

Leendoel

Jeffrey van der Westen gaat de IJssalons Maystro, gevestigd in Made en Drimmelen, overnemen. De ijssalon in Made is tevens een lunchroom. De laatste tijd zijn beide ijssalons maar beperkt open geweest. Jeffrey ziet kansen om van deze zaken een succes te gaan maken. Hij kan de inventaris en exploitatie van beide zaken over nemen tegen een overnamesom van € 135.000,-. Voor een gedeelte van de overname zoekt de ondernemer financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill € 10.000
Inventaris € 125.000
Werkkapitaal € 40.000
Totaal € 175.000
Eigen inbreng € 20.000
Achtergestelde lening door partner* € 30.000
Vendor loan** € 35.000
Collin Direct € 90.000

*Over de achtergestelde lening is een rente van 4,0% per jaar verschuldigd 
**Over de vendor loan is een rente van 7,0% per jaar verschuldigd

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers is C.A.G. van der Westen h.o.d.n. JvdW Made (handelsnaam wordt na de overname aangepast). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde van zijn privéwoning, waarop tevens hypotheek gevestigd wordt.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het woonhuis aan de Akkerstraat 18, 4921 KP Made, kadastraal bekend als sectie S, nummer 1566, te Made en Drimmelen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 277.500,- en een openstaande schuld van € 247.002,- per 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 401.000,- op basis van WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • De lening van mevrouw Rieken (partner van ondernemer) ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente (van 4,0% per jaar) wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor dit op de toekomstige aflossing in mindering zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor JvdW Made (handelsnaam wordt na de overname aangepast) is Gemiddeld risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de ijssalons, het ondernemingsplan van Jeffrey en zijn aangifte Inkomstenbelasting/waarde van het onroerend waarop hypotheek gevestigd wordt. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € 144.000
Vlottende activa € 31.000
Totaal € 175.000

Passiva

  na investering
Risicodragend vermogen € 50.000
Langlopende schulden € 97.000
Kortlopende schulden € 28.000
Totaal € 175.000

Winst- en verliesrekening prognose maart – december 2024 en 2025

  maart-december 2024 2025
Omzet € 426.000 € 504.000
Bruto winst € 301.000 € 353.000
Kosten € 230.000 € 280.000
Resultaat € 71.000 € 73.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63567 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 11:04
investeerder-397967 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 11:04
investeerder-428372 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders