40863

Ozgur Kilic (Box 3)

€ 1.450.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 1073
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

55 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-11-2021 in 17 dagen volgeschreven door 1073 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 08-11-2021

In overleg met de ondernemer is er besloten het maximumbedrag van de pitch te verlagen naar € 1.450.000,-.

Wijziging leningaanvraag d.d. 28-10-2021

Beste investeerder,

Op 25 oktober jl. is de crowdfunding van Ozgur Kilic live gegaan. De klant wil graag de crowdfunding spoedig succesvol afronden en daarom hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Het maximale bedrag van de crowdfunding wordt verlaagd tot € 1.500.000,-. Dat betekent dat de maximale LTV (Loan to Value) bij de start 68% bedraagt. De slottermijn wordt verlaagd tot € 1.200.000,- waardoor de LTV (Loan to Value) bij de slottermijn 55% bedraagt.
Er wordt een bodembedrag van € 1.300.000,- gehanteerd. Dit is het minimale bedrag dat moet worden gefund om tot een transactie te komen. Indien dit het opgehaalde bedrag wordt bedraagt de LTV (Loan to Value) bij de start 59%.

De ondernemer heeft aangetoond dat er voldoende extra eigen middelen zijn om in te brengen bij de aankoop van het onroerend goed.

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed incl. kosten € 2.200.000,-
Eigen inbreng € 700.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin de bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

 

Een succesvolle ondernemer investeert in privé in bedrijfsmatig onroerend goed voor de verhuur. Het onroerend goed kent een mooie spreiding van huurders. De ondernemer legt zelf de nodige eigen middelen vanuit privé en zijn bedrijf in. De Loan To Value (LTV) bij start is van 75% en bij slottermijn is de LTV 62%.

Invloed coronavirus
Gedurende de coronacrisis is door de huidig eigenaar met een paar huurders een tijdelijke verlaging van de huur overeengekomen. Inmiddels betalen alle huurders weer de normale huur.

Financieringsbehoefte
De totale investering inclusief kosten bedraagt € 2.200.000,-. Naast de eigen inbreng van € 550.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.650.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.350.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer Ö. Kiliç. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de privéwoning en de waarde van zijn bedrijf.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.650.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Willemstraat 5 t/m 9, 5741 PA te Beek en Donk, kadastraal bekend als sectie F, nummer 2312 te Beek en Donk gevestigd. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 2.190.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20 augustus 2021. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onroerend goed met als adres: Willemstraat 5 t/m 9, 5741 PA te Beek en Donk kadastraal bekend als sectie F, nummer 2312, te Beek en Donk worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een extern verhuurd bedrijfsmatig pand.

Ondernemer

De heer Özgür Kiliç (1982) is gehuwd in gemeenschap van goederen. Hij is 15 jaar geleden vanuit huis begonnen met zijn onderneming in koeriersdiensten in en rondom Eindhoven. Dit is uitgegroeid naar een succesvolle en snelgroeiende logistieke onderneming. De omzet bedroeg in 2020 € 5.500.000,- met een mooie cashflow en daardoor een ruime liquiditeitspositie. De eerste 6 maanden van 2021 bedroeg de omzet al € 4.000.000,-. Het wagenpark is inmiddels uitgegroeid tot 60 trekkende eenheden, vrachtwagens en bestelbusjes en circa 40 trailers. Om de verdere groei van de onderneming te faciliteren heeft er recent een aankoop plaatsgevonden van een logistiek centrum op Ekkersrijt te Son en Breugel. De aankoop is gefinancierd door de Rabobank. In privé wil hij een vastgoedportefeuille opbouwen om rendement op zijn vermogen te maken.

Onderneming

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft diverse bedrijfsunits met bouwjaar 1980 op een perceel grond ter grootte van 6.714 m². De units zijn verhuurd aan diverse activiteiten in diverse branches. In totaal zijn er 12 huurders. Het verhuurbaar oppervlak is 3.959 m². De getaxeerde markthuur is € 185.000,-. De huurcontracten zijn veelal met korte looptijd met automatische verlengopties, de grootste huurder betreft 30% van de totale huuropbrengst. De koper geeft aan over een groot netwerk in de regio te beschikken en verwacht bij eventuele leegstand de ruimte snel, tegen betere condities, te kunnen verhuren. De staat van onderhoud is getaxeerd als redelijk waarbij de dakbedekking als goed is getaxeerd. Het pand is gelegen in een kleinschalig bedrijventerrein aan een kanaal en op korte afstand van het centrum van Beek en Donk. Het pand is aangekocht als belegging maar klant wil de mogelijkheden onderzoeken om op termijn eventueel de locatie te kunnen her-ontwikkelen tot woningbouw. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 2.190.000,- conform een taxatie d.d. 20 augustus 2021. De LTV (Loan To Value) is daarmee bij de start 75% en bij de slottermijn 62%.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed incl. kosten € 2.200.000,-
Eigen inbreng € 550.000,-
Lening via Collin Crowdfund

€ 1.650.000,-

Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.350.000,-

Naast de crowdfunding zijn er uitsluitend hypothecaire financieringen op de recent nieuw gebouwde woning en de nog te verkopen voormalige woning.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Voor natuurlijke personen kent Dun & Bradstreet geen kwalificatie. De Dun & Bradstreet score is daarmee dus niet van toepassing. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuur exploitatie van het te financieren pand en de overige inkomsten, uitgaven en vermogenscomponenten in privé. De overall Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De markthuur van het pand is getaxeerd op € 185.000,-. De huidige huur ligt daar slechts een paar duizend euro onder. De prognose voor 2022 is een omzet van € 185.000,- met een bijhorend netto cashflow overschot van € 102.000,-. Vanuit de huur kan exact aan de exploitatiekosten, rente en aflossing worden voldaan. Naast de huur heeft de ondernemer een goede managementfee en mogelijkheid tot uitkeren van dividend uit zijn goed lopende bedrijf. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De overwaarde in het te financieren pand bedraagt 25% van de getaxeerde waarde. Naast overwaarde in de eigen woning heeft ook het eigen bedrijf van de ondernemer een goede solvabiliteitspositie. Door de combinatie van de vermogensbestanddelen kwalificeren we de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer Ö. Kiliç. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de privéwoning en de waarde van zijn bedrijf.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.650.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Willemstraat 5 t/m 9, 5741 PA te Beek en Donk, kadastraal bekend als sectie F, nummer 2312 te Beek en Donk gevestigd. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 2.190.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20 augustus 2021. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onroerend goed met als adres: Willemstraat 5 t/m 9, 5741 PA te Beek en Donk kadastraal bekend als sectie F, nummer 2312, te Beek en Donk worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8682 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
11-11-2021 om 10:47
investeerder-16131 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-11-2021 om 10:29
investeerder-161880 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-11-2021 om 10:18
investeerder-10792 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-11-2021 om 10:13
investeerder-3318 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-11-2021 om 10:04

Ondernemer

O. Kilic

Crowdfund Coach


Marc Kogels