44803

Özlem Koprulu

€ 400.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 443
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

15 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-03-2023 in 5 dagen volgeschreven door 443 investeerders

Samenvatting

Özlem heeft vele jaren samen met haar partner een restaurant in Amsterdam gerund, na haar scheiding hebben ze het pand verdeeld. Ze wil nu met deze crowdfunding liquiditeit vrijmaken om door te kunnen investeren in courant verhuurd onroerend goed. De LTV (Loan to Value) voor deze crowdfunding is 61%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 24 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Collin Credit Score is Goed. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteur is mevrouw Özlem Koprulu, op dit moment bestaat de privévermogenspositie van de ondernemer uit de genoemde overwaardes in het verhuurd onroerend goed en wordt hiermee als ruim beschouwd.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- gevestigd op de bovenwoningen aan de Jan Evertsenstraat 86-3, 1056 EG te Amsterdam, kadastraal bekend Sectie L, nummer 3589, appartementsindex 4 , te gemeente Sloten. Het onroerend goed heeft een marktwaarde in verhuurde staat van € 655.000,- conform taxatie met een waardepeildatum d.d. 7 oktober 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Bij verkoop of herfinanciering van een van de appartementen (na splitsing) zal minimaal het volgende bedrag worden afgelost:
  • Jan Evertsenstraat 86-3, appartement op de derde verdieping: € 266.000,-
  • Jan Evertsenstraat 86-4, appartement op de kapverdieping: € 199.500,-
  • Over het af te lossen bedrag zal de vergoedingsrente voor de investeerders zes maanden bedragen. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is het vrij maken van middelen om te kunnen investeren in onroerend goed. Er is nog geen specifiek pand in beeld maar onderneemster wil door investeren met een gezonde LTV (Loan to Value) en goede huurinkomsten.

Ondernemer

Özlem (1974) is van Turkse komaf en heeft sinds 1996 een restaurant in Amsterdam gehad met haar partner. Na de scheiding hebben ze het pand waarin het restaurant is gevestigd verdeeld. Daarnaast is de toenmalige woning aan haar toebedeeld die ze op dit moment heeft verhuurd. Zelf woont ze samen met haar vriend in een gehuurde woning.

Met de middelen die vrijkomen uit de crowdfunding wil ze verder bouwen aan haar vastgoedportefeuille.

Onderneming

Onroerend goed
Het te financieren onroerend goed zijn twee appartementen op de derde en vierde verdieping aan de Jan Evertsenstraat 86-3 en 86-4 te Amsterdam, stadsdeel west. Er was voorheen sprake van één appartement wat recent met de benodigde vergunningen is verbouwd tot twee appartementen. De formele kadastrale splitsing moet nog plaatsvinden. Het betreft een driekamerappartement met balkon op de derde verdieping en een éénkamerappartement met dakterras op de vierde verdieping onderdeel van een woon-winkelpand op eigen grond. De totale huuropbrengst is € 3.000,- per maand. De huidige marktwaarde in verhuurde staat voor splitsing is € 655.000,-. De LTV (Loan to Value) is daarmee 61%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Geld vrijmaken om te investeren in onroerend goed € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 24 maanden, volledig aflossingsvrij

Overige financiers:
Naast deze crowdfunding loopt er een hypothecaire lening van € 404.000,- met een rente van 3,45% en een jaarlast van € 18.108,72. De marktwaarde van de verhuurde woning is getaxeerd op € 505.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien er bij deze financiering geen bedrijf is betrokken is er geen kwalificatie van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de toekomstige exploitatie. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten op beide panden bedragen in totaal € 66.000,-. Hieruit kunnen de exploitatiekosten plus de rente en aflossing worden betaald met een overschot in de cashflow. Er is sprake van een cashflowoverschot van € 11.000,-. Daarnaast is er in privé nog inkomen en zullen de huurinkomsten hoger worden na investering in het volgende pand wat met de vrijgemaakte middelen mogelijk wordt gemaakt. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Na financiering is er een gemiddelde LTV (Loan To Value) op beide panden van 69%. Daarnaast zijn er dan uiteraard nog de middelen die vrij zijn gemaakt met deze crowdfunding. De totale solvabiliteit in privé is dan 48% op totale waarde van € 1.560.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is mevrouw Özlem Koprulu, op dit moment bestaat de privévermogenspositie van de ondernemer uit de genoemde overwaardes in het verhuurd onroerend goed en wordt hiermee als ruim beschouwd.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- gevestigd op de bovenwoningen aan de Jan Evertsenstraat 86-3, 1056 EG te Amsterdam, kadastraal bekend Sectie L, nummer 3589, appartementsindex 4, te gemeente Sloten. Het onroerend goed heeft een marktwaarde in verhuurde staat van € 655.000,- conform taxatie met een waardepeildatum d.d. 7 oktober 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Bij verkoop of herfinanciering van een van de appartementen (na splitsing) zal minimaal het volgende bedrag worden afgelost:
  • Jan Evertsenstraat 86-3, appartement op de derde verdieping: € 266.000,-
  • Jan Evertsenstraat 86-4, appartement op de kapverdieping: € 199.500,-
  • Over het af te lossen bedrag zal de vergoedingsrente voor de investeerders zes maanden bedragen. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dankzij de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31797 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
28-03-2023 om 6:52
investeerder-244801 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 0:40
investeerder-344610 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 22:58
investeerder-328610 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 22:40
investeerder-84081 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 22:12

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels