41368

P.E.J. Stoof (box 3)

€ 900.000  |  5,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 694
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-01-2022 in 3 dagen volgeschreven door 694 investeerders

Samenvatting

Peter Stoof is eigenaar van een courant bedrijfspand in Breda dat hij onder andere verhuurt aan de bedrijven van zijn zoons. De LTV (Loan To Value) bij start is 64% en de LTV bij slottermijn is 60%.

Invloed coronavirus
De invloed van het corona virus is beperkt. Er is geen sprake van niet betalende huurders of uitstel van of korting op huurbetalingen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 900.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 846.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer P.E.J. Stoof. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer naast de overwaarde op het te financieren onroerend goed beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Spinveld 12, 12 I, 12 A en 12 B, 4815 HS te Breda, kadastraal bekend als sectie F, nummers 1322 en 1602 te Breda, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.415.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 november 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Spinveld 12, 12 I, 12 A en 12 B, 4815 HS te Breda, kadastraal bekend als sectie F, nummers 1322 en 1602 te Breda worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Herfinanciering van de bestaande bancaire lening. Daarnaast wordt een deel gebruikt voor betaling aan de zoon, die tevens huurder is van het pand, voor reeds uitgevoerd onderhoud aan het pand.

Ondernemer

Peter Stoof (1949) is de voormalige eigenaar van Breda Transport en Stoof Verhuizingen. Beide ondernemingen zijn bekende namen in de omgeving van Breda. De familiebedrijven groeide hard onder zijn leiding maar kende later ook moeilijke tijden. Uiteindelijk heeft hij vele jaren geleden de bedrijven verkocht. Het pand waarin het bedrijf was gevestigd heeft de ondernemer aangehouden.

Inmiddels is een zoon van de ondernemer ook een bedrijf in de verhuisbranche begonnen onder de naam “De mannen van Stoof”, dit bedrijf is in het te financieren pand gevestigd. Hier verhuurt men onder andere ook opslagboxen. Een andere zoon van de ondernemer is advocaat en heeft ook kantoor in het pand.

De ondernemer is reeds gepensioneerd en het ligt in de lijn der verwachting dat op termijn het pand zal worden overgedragen aan de kinderen. Voor nu vormt het voor de ondernemer naast de pensioeninkomsten een mooie aanvulling in inkomsten.

Onderneming

Onroerend Goed
Het onroerend goed betreft een bedrijfsgebouw met bouwjaar 1979 op een perceel met een oppervlakte van 3.472 m². Het verhuurbaar oppervlak bedraagt 2.360 m² waarvan 440 m² kantoorruimte. De bedrijfsruimte is verhuurd aan het bedrijf van de zoon van de ondernemer. Hiervoor is recent een nieuwe vijfjarige huurovereenkomst ondertekend. De kantoorruimtes zijn voor korte termijn verhuurd met uitzondering van de ruimte voor een andere zoon van de ondernemer. De totale huuropbrengst is € 137.000,- per jaar.

De marktwaarde in verhuurde staat is € 1.415.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 november 2021. De LTV (Loan To Value) is daarmee bij de start 64% en bij de slottermijn is de LTV 60%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering

€ 785.000,-

Onderhoud/verbouwing € 115.000,- (reeds door huurder uitgevoerd)
Totaal € 900.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 900.000,-

Leenbedrag: € 900.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 846.000,-

Er zijn geen andere externe financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de huidige exploitatie in box 3 en box 1 van de ondernemer. De overall Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huuropbrengsten bedragen € 138.000,-, Dit is toereikend voor de exploitatiekosten, rente en aflossing en, naast het pensioeninkomen van de ondernemer, voor beperkte privé opnames. Voor 2022 berekenen we een netto cashflow overschot van € 34.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 36% op balanstotaal van € 1.415.000,- wat gelijk is aan de waarde van het pand. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer P.E.J. Stoof. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer naast de overwaarde op het te financieren onroerend goed beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Spinveld 12, 12 I, 12 A en 12 B, 4815 HS te Breda, kadastraal bekend als sectie F, nummers 1322 en 1602 te Breda, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.415.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 november 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Spinveld 12, 12 I, 12 A en 12 B, 4815 HS te Breda, kadastraal bekend als sectie F, nummers 1322 en 1602 te Breda worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-207808 heeft € 136.500 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 9:49
investeerder-14241 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 9:36
investeerder-24315 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 4:04
investeerder-127368 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-01-2022 om 23:18
investeerder-295655 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2022 om 21:05

Ondernemer

P.E.J. Stoof

Crowdfund Coach


Marc Kogels