31441

Pako Media BV

€ 65.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 68
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 68 investeerders

Samenvatting

Ad Ossendrijver exploiteert het mediabedrijf Pako Media B.V. dat onder meer actief is met een eigen online radiozender (Arrow CAZ) en een online muziek video platform (ARROW.TV). Via ARROW.TV worden onder meer muziekvideokanalen in diverse muziekgenres aangeboden. Verder worden muziek- en radioprogramma's geproduceerd voor derden. Ad Ossendrijver heeft in het verleden de bekende radiozender Arrow Classic Rock opgericht en later verkocht.

Pako Media B.V. richt zicht op specifieke 'underserved' doelgroepen zoals bluesrock- en metal-liefhebbers. ARROW.TV is sinds vorig jaar live met drie kanalen en apps die op bijna alle online devices kunnen worden ontvangen (ARROW.TV Rock, ARROW.TV BluesRock en ARROW.TV Metal). Nu wordt ingezet op de verdere groei van het bedrijf. Tot op heden zijn bijna alle uitgaven door het bedrijf zelf gefinancierd. Pako Media B.V. is nu op zoek naar (werk)kapitaal om de verwachte groei te realiseren.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 90.000,- waarvan € 25.000,- uit eigen kring wordt gefinancierd en € 65.000,- via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is Pako Media B.V. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Verder geldt onder meer een niet-onttrekkingsverklaring van 30% van het vermogen van Pako Media B.V. en een verpanding van de overlijdensrisicoverzekering. 

Leendoel

De gevraagde financiering gaat gebruikt worden om de diensten verder te ontwikkelen: online apps voor uitbreiding van distributie met onder andere smart-tv's, marketing en contentuitbreiding. Ook wordt er wordt geïnvesteerd in de promotie ervan.

Ondernemer

Ad Ossendrijver heeft ruim 30 jaar ervaring in de media, muziek- radio- en tv-branche. Hij heeft een technische en commerciële achtergrond en is betrokken geweest bij diverse nieuwe mediaprojecten 
en -bedrijven. Zo heeft hij in het verleden de bekende radiozender Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM opgericht. Hij acteert in de voorhoede van nieuwe online mediaontwikkelingen en technologieën. Hij heeft ruime ervaring met muziekprogrammering, digitale techniek, marketing en met het leiden van mediabedrijven.

Onderneming

Historie / activiteiten
Pako Media B.V. is gevestigd in Den Haag en begin 2014 opgericht door Ad Ossendrijver. Pako Media B.V. is nu actief met eigen online radiozenders (onder andere Arrow CAZ) en een online muziek video platform (ARROW.TV). Naast reclame- en advertentie-inkomsten zijn er inkomsten vanuit productiewerkzaamheden voor derden.

Markt
ARROW.TV is een zogenoemd O.T.T. (Over The Top) online video platform. Dit betekent dat de dienst beschikbaar is op online platformen, full-screen en met kwalitatieve audio voor desktop en mobiel en binnenkort ook voor Smart tv's. Deze online markt wordt nu door bedrijven zoals Netflix betreden zonder de tussenkomst van providers en kabelaars zoals KPN en Ziggo. Dit verandert de manier waarop we onze entertainment consumeren. We kunnen en gaan steeds meer kijken en luisteren wat en wanneer we willen op allerlei (mobiele) apparaten.
ARROW.TV anticipeert op de forse groei van de online video-consumptie die de conventionele mediawereld flink door elkaar schut. Consumenten verschuiven in rap tempo hun kijktijd van traditionele media en platformen naar online video platformen. Ook reclamebudgetten voor online stijgen ten nadele van conventionele media. Dit creëert, in een situatie waar vervlakking op de loer ligt, een grote vraag naar kwalitatieve en unieke videodiensten die een toegevoegde waarde leveren door specifieke doelgroepen en hun demografische samenstelling optimaal te bedienen. 

Muziekdiensten
Waar muziekdiensten als Deezer, Spotify en Soundcloud zich richten op muziekluisteren, richt ARROW.TV zich met video op muziekliefhebbers en beoefenaars van vaak, door reguliere media, onderbediende genres. Deze 'underserved' doelgroepen kunnen met ARROW.TV hun favoriete en unieke muziek video’s, interviews, live registraties etc. ontvangen op alle devices en alle platformen, dus desktop-, mobile en Smart tv.
Met een selecte keuze in genres en songs en eigen playlists biedt ARROW.TV unieke eigen programmering. Het bedrijf heeft veel ervaring met 'curation' van de muziek, dus bijvoorbeeld welke muziek op welk moment van de dag het beste afgespeeld kan worden.
Pako Media B.V. richt zicht dus op specifieke doelgroepen zoals bluesrock- en metal-liefhebbers met specifieke programmering. Dit niet als vervanger van of in concurrentie met Youtube, maar als aanvulling die, zonder 'search-stress', een geheel andere beleving en presentatie biedt. ARROW.TV is sinds vorig jaar live met drie kanalen en apps (ARROW.TV Rock, ARROW.TV Blues en ARROW.TV Metal). Tijdens de test- en introductiefase en het vervolg hierop zijn er inmiddels ruim 500.000 gebruikers geweest en ruim 3.000.000 muziek video’s uitgezonden. De ARROW.TV Facebook pagina heeft 11.000 volgers.

Groei
Nu wordt ingezet op de verdere groei van het bedrijf. Dit wordt de komende tijd onder meer bereikt door de ontwikkeling van een app voor de ontsluiting van ARROW.TV op Smart tv’s, het uitbreiden van het aantal muziekkanalen en de realisatie van de abonnement-service. Door het aanschaffen van een abonnement voor circa € 5,- per maand, kunnen abonnees reclamevrij muziek bekijken en meer kanalen ontvangen ook worden de marketing inspanningen vergroot.Er zijn ook nieuwe producten ontwikkeld, zoals interactieve muziekvideo’s. Deze interactieve video’s bieden bijvoorbeeld artiesten, ticketverkopers, platenmaatschappijen en podia de mogelijkheid om hun promotiecampagnes impulsen te geven. Er zijn nu middelen nodig om de verdere groei te realiseren.

Structuur
Ad Ossendrijver is nu enig aandeelhouder van Pako Media B.V. Naast hem werken nog enkele vaste krachten en freelancers in het bedrijf. Ad Ossendrijver participeert via zijn holding Mediad B.V. in Pako Media B.V. De juridische structuur is als volgt. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Ontwikkeling & marketing € 90.000,-
Lening uit eigen kring € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De lening uit eigen kring heeft een looptijd van 60 maanden. 
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de besloten vennootschap Pako Media B.V.
  • De heer A.J. Ossendrijver geeft een persoonlijke borgstelling af van € 65.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De overlijdensrisicoverzekering van minimaal € 90.000,-, die afgesloten wordt op het leven van de heer A.J. Ossendrijver, wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Pako Media B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 30%.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Pako Media B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall Collin Credit Score is Voldoende. Dit is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, de tussentijdse cijfers tot en met 1 oktober 2018 en de prognose van 2019.

Rentabiliteit
De rentabiliteit en afloscapaciteit in 2018, gebaseerd op de tussentijdse cijfers, zijn positief. Er is veel tijd en geld gestoken in productontwikkeling. Met ARROW.TV is nu een volwaardige online video muziek platform gecreëerd, dat nu grootschaliger op de markt aangeboden kan worden, waardoor de reclame- en advertentie-inkomsten toenemen. De rentabiliteit ontwikkelt zich naar verwachting adequaat. Voor heel 2019 wordt uitgegaan volgens prognose van een genormaliseerde cashflow van circa € 23.000,- bij een omzet van circa € 350.000,-. Dit is voldoende voor de jaarlijkse aflossingsverplichtingen van € 18.000,-. We kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt voor 2018 circa 30% op een balanstotaal van circa € 105.000,-. De geactiveerde ontwikkelingskosten bedragen circa € 55.000,-. Volgens prognose 2019 is de solvabiliteit na de financiering circa 24% op een balanstotaal van € 195.000,-. We kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende.    

Liquiditeit
Op basis van de prognoses ontwikkelen de liquiditeitspositie en cashflow zich positief. De geprognosticeerde current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt, vanwege de financiering van werkkapitaal, eind 2019 uit op circa 1,7. De Liquiditeit kwalificeren wij op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen een gratis abonnement voor een periode van 12 maanden op ARROW.TV. Deze abonnement loopt na 12 maanden weer af. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51991 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-01-2019 om 11:04
investeerder-3105 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-01-2019 om 11:04
investeerder-9099 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-01-2019 om 11:04
investeerder-64763 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-01-2019 om 11:04
investeerder-2654 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-01-2019 om 11:03

Ondernemer

Ad Ossendrijver

Crowdfund Coach


Hans Possemis