31647

Papa Johns Amsterdam West

€ 220.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 238
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-06-2019 in 6 uur volgeschreven door 238 investeerders

Samenvatting

Papa John’s is wereldwijd een van de grootste pizza take-away en delivery ketens. De afgelopen 16 jaar behaalde de pizzaketen de hoogste klanttevredenheid van alle concurrenten. Wereldwijd zijn er meer dan 5.000 Papa John’s vestigingen. In Nederland zijn er inmiddels 21 vestigingen

Ibo Abdelkader krijgt nu de kans de Papa John's vestiging aan de Huizingalaan in Amsterdam over te nemen.  Ibo en zijn bedrijfsleider Reduan hebben hun training in de vestiging aan de Rijnstraat in Amsterdam (flagstore en trainingscentrum voor nieuwe franchisenemers) met goed gevolg doorlopen. 
De financiering is nodig voor de overname van de vestiging. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 265.000,-. Hiervan wordt € 40.000,- ingebracht vanuit eigen middelen en € 5.000,- als leverancierskrediet door Papa John’s. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 220.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd. Bij verkoop van de woning aan de LaCroixstraat in Assendelft heeft de ondernemer de verplichting om eenmalig € 20.000,- boetevrij extra af te lossen.

Risico
De Dun & Bradstreet geeft IR Pizza de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score overall is Voldoende. De debiteuren zijn Ibo Abdelkader handelend onder de naam IR Pizza (eenmanszaak) en zijn partner Vera Wolfs. De huidige en toekomstige roerende zaken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, evenals een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer Abdelkader ter hoogte van het leenbedrag. Er wordt een hypothecaire inschrijving van € 100.000,- gevestigd als derde inschrijving op het huidige woonhuis (getaxeerde marktwaarde € 330.000,-) met een voorbelasting van een eerste hypothecaire inschrijving van € 395.951,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 375.075,-. De schulden zijn groot € 286.418,-. De hypothecaire inschrijving van € 100.000,- wordt ook als tweede hypothecaire inschrijving gevestigd op het in aanbouw zijnde woonhuis (marktwaarde € 371.000,-) met een voorbelasting van € 375.075,- en een openstaande schuld groot € 340.000,-. Tot slot geeft de franchisegever een terugkoopverklaring ter hoogte van € 60.000,- af op de roerende zaken van de onderneming. 

Leendoel

De financiering is voor de overname van de Papa John’s vestiging in Amsterdam aan de Huizingalaan. 

Ondernemer

Ibo Abdelkader (29 jaar) is nieuwe de ondernemer voor de Papa John’s vestiging aan de Huizingalaan te Amsterdam. Hij woont samen met Vera en is geboren en getogen in Amsterdam. Tijdens zijn MBO-opleiding is hij in 2008 gestart bij een vestiging van New York Pizza in Amsterdam als koerier, snel daarna als pizzabakker en nog geen twee jaar later werd hij daar bedrijfsleider. Ook was hij actief betrokken bij de marketingactiviteiten van New York Pizza. Omdat hij bij New York Pizza niet de mogelijkheid had om een vestiging over te nemen is hij daar in 2017 weggegaan en zich fulltime  gericht op zijn werk als verpleegkundige in het Boven IJ ziekenhuis. Maar de wens om een eigen pizzavestiging bleef aanwezig.Vanuit zijn laatste jaren bij New York Pizza was Ibo bekend met Papa John’s. Deze formule sprak hem erg aan en toen hij vanuit zijn kennissenkring te horen kreeg dat de Papa John’s vestiging aan de Huizingalaan in Amsterdam te koop stond heeft hij gelijk actie ondernomen. Ibo heeft een duidelijke voorkeur voor Papa John’s boven een andere pizza bezorgketen, vanwege de steun op het gebied van marketing en sturing vanuit Papa John’s. Daarnaast biedt de franchiseketen diverse trainingen aan omtrent het runnen van een eigen vestiging. Ook geeft de franchiseketen de beginnende franchisenemers regelmatig adviezen en tips. Wekelijks worden de startende ondernemers bezocht en ondersteund tijdens de spitsuren. De keten biedt dan ook een solide en professionele basis voor een succesvolle bedrijfsvoering door de franchisenemers. Na de eerste gesprekken was er voldoende wederzijds vertrouwen en werd het vervolgtraject in gang gezet. Papa John’s heeft een strenge en bewezen selectieprocedure. Hierbij kijkt de franchisegever onder andere of er voldoende eigen vermogen is en naar de ervaring en ambities van de kandidaten. Ibo is gedreven en hardwerkend en wil, in combinatie met zijn ervaring in de branche, van de Huizingalaan de best draaiende Papa John’s vestiging van Nederland maken. Het opleidingstraject van Papa John’s heeft Ibo inmiddels goed doorlopen. Naast Ibo komt er een ervaren bedrijfsleider (Reduan Quald Ali) mee naar de vestiging. Reduan heeft al voor Ibo gewerkt bij New York Pizza als pizzabakker en assistent bedrijfsleider. Ook Reduan kent de branche goed en kan de vestiging aansturen als Ibo er niet is.

Franchise
De formule wordt geleid door ervaren franchisegevers met een duidelijk plan voor de groei van Papa John’s in Nederland. De eerste locatie werd in 2016 in Amsterdam geopend. De vestiging aan de Huizingalaan is één van de vijf vestigingen in Amsterdam.

Onderneming

De franchiseformule
Papa John’s heeft in 2016 haar eerste vestiging geopend in Nederland geopend (Rijnstraat in Amsterdam). Franchisegever PJ Europe Group B.V. houdt de masterlicentie voor Nederland. De formule Papa John's bestaat ruim dertig jaar en beschikt wereldwijd over circa 5.000 vestigingspunten in 44 landen. Ondertussen zijn er 21 vestigingen in Nederland. Papa John’s ziet met de groeiende thuisbezorgd markt en goede infrastructuur voldoende potentie om op een verantwoorde wijze door te groeien en meer vestigingen in Nederland te openen. De vestiging in Amsterdam aan de Huizingalaan is september 2017  open gegaan.Om in te spelen op de Nederlandse smaak heeft de franchiseketen drie typisch Nederlandse pizza’s in het menu opgenomen. De franchisegever heeft voor Nederland een hoofdkantoor geopend in Amstelveen en een distributiecentrum in Nieuwegein, van waaruit de voorraad voor Nederlandse vestigingen wordt aangeleverd.

Onderscheidend vermogen
Papa John’s heeft de missie om de beste pizza aan te bieden door gebruik te maken van authentieke producten van superieure kwaliteit gepaard met legendarische klantenservice. Zoals hun slogan luidt:

“Better ingredients, better Pizza”.

Kijk hier voor de introductievideo van Papa John’s.

Onafhankelijk onderzoek locatie
De locatie Huizingalaan in Amsterdam is indertijd zorgvuldig uitgekozen door de franchisegever. Voor elke locatie is er een onafhankelijk vestigingsplaatsonderzoek uitgevoerd door een strategisch adviesbureau voor detailhandel organisaties. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van een vestiging op de desbetreffende locatie. De locatie aan de Huizingalaan is een representatieve winkelruimte gelegen op een A-locatie in Amsterdam. Binnen het bezorggebied (postcodes 1060, 1062, 1064, 1065, 1066, 1068 en 1069) zijn in totaal 42.440 huishoudens. Eenpersoonshuishoudens vertegenwoordigen 46% van het verzorgingsgebied, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 21% en meerpersoonshuishoudens met kinderen 33%. Er zijn twee directe aanbieders van pizza’s actief binnen het bezorggebied (Domino’s Pizza en New York Pizza) en een aantal indirecte aanbieders. Dit zijn veelal steakhouses, of restaurants welke ook Italiaanse pizza verkopen (zowel voor afhalen en bezorgen).

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht inzake overname

Verbouwing € 130.000,-
Inventaris € 16.000,-
Installaties € 57.500,-
Voorraden tegen inkoopwaarde € 5.000,-
Liquide middelen € 5.000,-
Waarborgsommen huur € 8.000,-
Overig (overdachtskosten, etc.) € 8.500,-
Goodwill € 35.000,-
Totale investering € 265.000,-
Inbreng eigen vermogen € 40.000,-
Leverancierskrediet Papa John's € 5.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 220.000,-

Leenbedrag: € 220.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financiers
Er zijn binnen de onderneming geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  •  De debiteuren zijn de heer Ibo Abdelkader handelend onder de naam IR Pizza (eenmanszaak) en mevrouw Vera Wolfs in privé.  Op dit moment is het privévermogen beperkt tot de overwaarde in de woningen, waarvan bij verkoop van de woning in Assendelft van deze overwaarde € 20.000,- wordt gebruikt als extra aflossing en het resterende deel zal ingezet worden als werkkapitaal binnen de onderneming.
  •  Er is een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 220.000,- op het leven van de heer I. Abdelkader en mevrouw V.R. Wolfs. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  •  De huidige en toekomstige roerende zaken van IR Pizza worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  •  Er wordt een derde hypothecaire inschrijving van € 100.000,- gevestigd op het woonhuis aan de G.F. LaCroixstraat 17 te Assendelft. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 395.951,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 375.075,-. De openstaande schuld op deze woning bedraagt € 256.418,- en een overbruggingslening van € 30.000,-. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 330.000,- op basis van een taxatierapport opgesteld op 7 juni 2018. 
  •  De hypothecaire inschrijving van € 100.000,- wordt ook gevestigd als tweede hypothecaire inschrijving op de in aanbouw zijnde woning aan de Voorbuurt 15 te Purmerend. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 375.075,-. De openstaande schuld op deze woning bedraagt € 340.000,-. Het woonhuis heeft een geschatte marktwaarde van € 371.000,-.
  •  Bij verkoop van de woning aan de G.F. LaCroixstraat 17 te Assendelft is er de verplichting om boetevrij € 20.000,- extra af te lossen op de lening bij Collin Crowdfund. 
  •  De franchisegever van Papa John’s (Dun & Bradstreet score: Laag risico) geeft een gelijkblijvende terugkoopverklaring af van € 60.000,- voor de roerende zaken gedurende de looptijd van de lening.
  •  De heer I. Abdelkader en mevrouw V.R. Wolfs geven een verklaring af dat binnen de aanwezige hypothecaire inschrijvingen op het woonhuizen geen (nieuwe) financieringen zullen worden aangegaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor IR Pizza is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018 (van de vorige eigenaar) en prognoses 2019, 2020 en 2021. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet in het jaar 2018 bedroeg € 403.000,- met een resultaat van € 43.000,-. Over het resterende deel van 2019 wordt een omzet geprognotiseerd van € 410.000,-. Na privé opnames en aflossing resteert er naar verwachting een netto cashflowoverschot van € 5.000,-.
In 2020 (het eerste volledige jaar voor Ibo) is een omzet geprognotiseerd op € 558.000,- met een netto cashflowoverschot van € 4.000,- na privéopnamen. In 2021 is de geprognosticeerde omzet € 587.000,- met een netto cashflowoverschot van € 10.000,- na privéopnamen. Over 2020 en 2021 is er in de prognose wel uitgegaan van meestijgende privéopnames. Deze opnames kunnen bij tegenvallende resultaten indien noodzakelijk ook lager zijn omdat de partner van Ibo voldoende inkomen genereerd om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Aangezien we met een startende ondernemer te maken hebben  en we de score vooral baseren op prognoses, hebben wij de score voor de rentabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is in de aanvang matig met 15% eigen inbreng op een totale investering van € 265.000,-. Ultimo 2019 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 19% op een balanstotaal van € 262.000,-. Ultimo 2020 wordt een solvabiliteit van 26% verwacht op een balanstotaal van € 227.000,-. Naar verwachting bedraagt het eigen vermogen aan het einde van 2021 € 75.000,- met een solvabiliteit van 37% op een balanstotaal van circa € 201.000,-. 

Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is per ultimo 2019 geprognotiseerd op 0,7. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de BTW kortlopend is gefinancierd. 
Ook voor 2020 wordt deze current ratio geprognosticeerd. In 2020 stijgt de current ratio volgens prognose naar 0,9.
Bij de verkoop van de woning in Assendelft blijft er na de aflossing van de leningen op deze woning een bedrag van ongeveer € 45.000,- over. Van dit bedrag wordt € 20.000,- gebruikt als extra aflossing op de lening.  De resterende € 25.000,- wil Ibo achter de hand houden als werkkapitaal voor de onderneming, indien de liquiditeit te krap wordt.  Indien deze € 25.000,- bij verkoop in de onderneming gestort wordt, dan komt eind 2019 de current ratio uit rond de 1,1, wat de score Voldoende geeft.

Wij hebben de score voor de liquiditeit vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders die een bedrag van € 1.000,- of meer investeren krijgen één keer een gratis pizza en vervolgens een VIP pas, wat recht geeft op een korting van 35% per bestelling.
De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7050 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 16:15
investeerder-75756 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 16:05
investeerder-22413 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 16:01
investeerder-11363 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 15:59
investeerder-57936 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 15:57

Ondernemer

Ibo Abdelkader

Crowdfund Coach


Diederick Horsten