fbpx
33654

Paradise Electronics

€ 65.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-10-2019 in 3 uur volgeschreven door 146 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Paradise – Electronics
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 01-07-1985
Website N.v.t.

Leendoel

Ondernemers hebben jarenlang een electronica winkel gehad, de fysieke winkel is reeds gesloten. De ondernemers hebben daarnaast onroerend goed wat zij verhuren waar zij in 2018 het dak volledig vervangen hebben. Dit hebben ze gefinancierd door middel van een onderhandse lening. Deze lening gaan zij nu herfinancieren. Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 65.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer J.A. Rakhorst handelend onder de naam Paradise – Electronics en mevrouw E.W.A. Rakhorst – Schuiling. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000,- op het woonhuis aan de Zwolseweg 15 te Heerde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Onder dezelfde kadastrale inschrijving behoren de panden aan de Zompweg 1 B, C, D en E. Het gehele onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 300.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 622.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Paradise – Electronics is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Paradise – Electronics. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognose winst en verliesrekening over 2020  is opgebouwd uit de huurinkomsten van het verhuurde onroerend goed. Waarbij de kostenpost bestaat uit rente en afschrijving.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017
Vaste activa € 13.000
Vlottende activa € 6.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 19.000

Passiva

  2017
Eigen vermogen € 6.000
Langlopende schulden € 11.000
Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 19.000

Prognose Winst- en verliesrekening 2020

Omzet/huur € 35.000  
Kosten € 13.000  
Resultaat € 22.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44442 heeft € 300 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 16:31
investeerder-4407 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 16:27
investeerder-48764 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 16:25
investeerder-8217 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 16:23
investeerder-103131 heeft € 400 geïnvesteerd.
28-10-2019 om 16:22

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders