25296

Parbo Food International

€ 180.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-10-2016 in 3 uur volgeschreven door 207 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
Parbo Food International B.V. (hierna: Parbo) is een groothandel in Surinaamse levensmiddelen en heeft een geschiedenis van smaak en traditie. Parbo vindt haar oorsprong in de jaren '40 in Suriname, toen de familie Laigsingh al actief was in de foodsector. Parbo (www.parbofood.com) is opgericht in 2013 door Kris Laigsingh en verkoopt Surinaamse vlees- en visproducten, roerbaksauzen en sojasauzen. Parbo heeft een EG-erkenning en voldoet aan de wettelijke eisen voor voedselveiligheid. De onderneming distribueert haar producten op dit moment enkel in het etnisch kanaal (onder andere Surinaamse toko’s) via een eigen verkoop- en distributieapparaat. Men gaat haar producten nu grootschaliger aanbieden in dit kanaal en gaat daarnaast een aanvang maken met de introductie in het supermarktkanaal. De onderneming wordt geëxploiteerd in een enkelvoudige B.V.-structuur.

Financieringsbehoefte

De investerings- en financieringsbehoefte bedraagt in totaal € 180.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Parbo Food International B.V. wordt geëxploiteerd in een enkelvoudige B.V.-constructie. Enig aandeelhouder is de heer Kris Laigsingh. 

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Parbo Food International B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Parbo Food International B.V. De heer K. Laigsingh geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen met Parbo Food International B.V. op basis van een solvabiliteit van 35%. 

Leendoel

Parbo is opgericht in 2013 en heeft in de afgelopen jaren een gezonde groep afnemers aan zich weten te binden en een gezonde financiële positie opgebouwd. Het bedrijf is schuldenvrij. Er is veel vraag vanuit de etnische doelgroep naar de producten van Parbo en met een aantal strategische leveranciers wordt hier de komende jaren invulling aan gegeven. De financiering is bedoeld om de gewenste groei van Parbo te kunnen realiseren. 

Ondernemer

Kris Laigsingh (47 jaar) is opgegroeid in een echte ondernemersfamilie. Dit begon al in de jaren ’40 toen de gebroeders Laigsingh in Suriname actief werden in de food business. Men was vooral actief in de rijsthandel met eigen rijstpercelen en -pellerijen. In 1975 is de familie Laigsingh naar Nederland geëmigreerd. Kris heeft in 1996 zijn HBO studie commerciële economie afgerond.

Kris heeft het ondernemen van jongs af aan meegekregen. Nadat hij jaren werkzaam is geweest in de onderneming van zijn familie, heeft hij in 2013 Parbo opgericht. Kris is te kenmerken als intelligent, innovatief en een harde werker met een groot doorzettingsvermogen. Hij beschikt over een grote commerciële drive en het vermogen om mensen aan zich te verbinden. Gezien de langjarige levensmiddelachtergrond van Kris Laigsingh, is hij goed bekend met verkoop- en productieprocessen. Hij is onder andere werkzaam geweest in het familiebedrijf als key accountmanager voor het grootwinkelbedrijf. Met deze achtergrond kent hij als geen ander de specifieke klantbehoeftes van deze nichemarkt op het gebied van Surinaamse producten. 

Kris heeft als ambitie om over vijf jaar de nummer 1 te zijn van het aangeboden Surinaamse kernassortiment. In de afgelopen jaren heeft hij een gezond bedrijf opgebouwd en is hij met Parbo klaar voor de volgende fase waarin hij fors wil groeien.

Onderneming

Historie
Parbo is in 2013 opgericht als groothandel in Surinaamse levensmiddelen. De nadruk is hierbij gelegd op een kernassortiment aan Surinaamse producten met enkel fast movers. Hierbij kan gedacht worden aan Surinaamse vlees- en vis producten, roerbaksauzen en sojasauzen. Parbo is de afkorting van Paramaribo. In Suriname kent Parbo Bier ook grote naamsbekendheid met een marktaandeel van 90%. Door dit, in combinatie met de bekende familienaam Laigsingh, ervaart Kris een positieve naam associatie in de doelgroep in Nederland.

Missie en Visie
Het is de missie van Parbo om steeds te voorzien in de veranderende en toenemende vraag naar Surinaamse producten. Dit realiseert het bedrijf door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige Surinaamse producten met een authentieke Surinaamse smaak, zoals men dit gewend is in het land van herkomst. Parbo heeft de visie om over vijf jaar de nummer 1 te zijn van het aangeboden Surinaamse kernassortiment. Dit komt zowel tot uitdrukking in het marktaandeel als ook in de kwaliteit. Dit gaat men op de volgende wijze bereiken: 

 • Er worden steeds synergetische samenwerkingen aangegaan en optimalisering hiervan vindt steeds plaats met betrokken leveranciers.
 • Samen met strategische partners blijft Parbo steeds vernieuwende producten ontwikkelen.
 • Er is sprake van een duurzaam productieproces en dit wordt continu geoptimaliseerd, zodat er altijd een goede prijs/kwaliteit verhouding kan worden aangeboden.

Marktpositie
Suriname heeft een historische band met Nederland en dit is terug te zien in de bevolkingssamenstelling in de grote steden in met name het westen van Nederland. Op macro niveau is de ontwikkeling zichtbaar dat er steeds meer Nederlandse consumenten meer Surinaams gaan eten. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland circa 3,6 miljoen allochtonen telt, bijna 20% van de bevolking, met een overconcentratie in de grote steden. Hier heeft Parbo reeds een bestaande afzetmarkt van etnische detaillisten. Parbo heeft haar distributie rondom deze grote afzetmarkten al optimaal ingericht. Het precieze potentieel van deze voedingsmarkt is momenteel lastig vast te stellen. Uit eerder onderzoek van Rabobank blijkt dat er op de markt voor ethnic food jaarlijks bijna € 3 miljard omgezet wordt in Nederland en dat er een jaarlijkse groei van 3,5% verwacht kan worden. Uit deze cijfers kan gesteld worden dat de markt van het bedrijf groeiende is. Gezien de sterke verwachte groei voor de komende jaren heeft Parbo de doelstelling haar omzet de komende jaren te verdubbelen. Dit denkt men te realiseren door in te spelen op macro-aspecten als: gemengde huwelijken, opgedane eetervaringen in verre vakantiebestemmingen, veel tweeverdieners die snelheid, gemak en lekker eten (convenience producten) wensen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de Surinaamse keuken sterk groeiende is in Nederland.

Doelgroepen
In Nederland zijn er naar schatting 3.500 etnische verkooppunten (veelal toko's van diverse signatuur). De doelgroep bestaat uit etnische detaillisten van Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse komaf. Deze groep is groeiende. Het kernassortiment zal hier blijvend op af worden gestemd. De potentiële klanten voor de toekomst zijn de Surinaamse afhaalrestaurants en de Islamitische slagerijen in het westen van het land. Parbo Food is er al in geslaagd het grootste vleesproduct uit de Surinaamse keuken ook halal te maken, zodat ook de Islamitische slagerijen benaderd en bediend kunnen gaan worden. Het grootste Surinaamse visproduct kan nu ook al in een filet worden aangeboden, waarmee ook deze markt grootschalig benaderd kan worden. Periodiek zal bekeken worden welke producten geschikt zijn voor benadering van het supermarktkanaal.

Assortiment
Het assortiment food producten is als volgt onder te verdelen.

Vlees (circa 70-75% van de omzet)

 • Gezouten rundvlees (stierenvlees) afkomstig uit diverse Europese landen. Dit wordt diepgevroren aangeleverd en in de eigen productiefaciliteit verwerkt en uitgeleverd aan het etnische kanaal. 
 • Gerookte kipproducten. Hiervoor heeft het bedrijf het agentschap verkregen en er zijn onlangs met een nieuwe leverancier inkoopafspraken gemaakt, waar men grotere volumes afneemt met inkoopvoordeel. Hierdoor zal er meer voorraad aangehouden moeten worden. Parbo gaat het bestaande etnische netwerk beleveren van deze leverancier en bereikt daarmee uitbreiding van het klantenbestand. 

Gezouten Surinaamse vis (20% van de omzet)

 • Ook voor deze productgroep (genaamd bakkeljauw) is men in staat bij bestaande afnemers het assortiment te verbreden, tegen minimale stijging van distributiekosten.

Woksauzen en Surinaamse limonades

 • De productie hiervan is uitbesteed en de producten worden op basis van smaak- en kwaliteitseisen van Parbo geproduceerd. Deze producten worden door Parbo in het etnische kanaal afgezet. Het bedrijf dat deze producten voor Parbo produceert zet de producten zelf af in het supermarktkanaal.

Surinaamse Bapao broodjes

 • Parbo is erin geslaagd als eerste bedrijf in Nederland een broodje bapao te ontwikkelen met de bekendste smaken uit de Surinaamse keuken. De eerste smaak die geïntroduceerd wordt is Surinaamse gezouten vis (bakkeljauw) en dit wordt vanaf november in het etnische kanaal gedemonstreerd. Hierna zal het aan de supermarkten worden aangeboden, waarvoor de contacten reeds zijn gelegd. De verwachting is dat dit product door bijna alle supermarktformules zal worden opgenomen.
 • Parbo fungeert hier als toeleverancier aan een gerenommeerd bedrijf dat reeds bapao broodjes levert aan het supermarktkanaal. Het Surinaamse bapao broodje komt met de merknaam Parbo in de schappen van de supermarkten.
Wat wordt bereikt met de financiering? 
Met de gevraagde financiering is Parbo in staat haar gewenste groei en haar ambitie om door te groeien naar de nummer 1 positie in het etnisch kanaal, te realiseren.
 
Structuur 
De onderneming kent een enkelvoudige B.V.- structuur, waar de heer Laigsingh enig aandeelhouder van is.

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

De financiering wordt aangewend voor de overname van een bestaande kleine groothandel van een familielid, aanschaf van een vervoermiddel, inrichting van een nieuw te huren grotere bedrijfsruimte, marketinginspanningen en uitbreiding van de voorraad. 

Investeringsoverzicht

Verbouwing en inrichting nieuwe bedrijfsruimte * € 20.000,-
Inventaris en automatisering * € 35.000,-
Overname klantenbestand en data € 20.000,-
Ontwikkelingskosten website en marketing € 10.000,-
Debiteuren € 10.000,-
Aanschaf koelwagen op zonne-energie € 50.000,-
Voorraden € 25.000,-
Diverse en onvoorziene kosten € 10.000,-
Totale financieringsbehoefte € 180.000,-

* Op dit moment is ondernemer met meerdere verhuurders in gesprek voor wat betreft de nieuwe bedrijfsruimte, welke allen gebaseerd zijn op het getoonde investeringsplan. Ondernemer zal na succesvolle funding een definitieve keus maken. De nieuwe bedrijfsruimte dient te voldoen aan de door ons geschetste kaders, waaronder minimaal een huurperiode van 5 jaar.

Leenbedrag: € 180.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

De belangrijkste risico’s met de bijbehorende risico beperkende maatregelen:

 • Uitval personele bezetting. 
  Het betreft momenteel nog een relatief kleine onderneming met 3 fte. Tot op heden was het ziekteverzuim bijzonder laag. Het betreft een hecht familieteam dat elkaar waar nodig vervangt. (Tijdelijke) vervanging via inhuur van de 2 medewerkers is relatief eenvoudig te organiseren en daarmee is dit risico goed op te vangen.
 • Continuïteitsrisico uitval eigenaar Kris Laigsingh. 
  Binnen de organisatie zijn activiteiten verdeeld en vervangt men elkaar waar nodig. De verdere groei van de onderneming moet ook zorgdragen voor meer continuïteit met betrekking tot de taken van Kris. Het arbeidsongeschiktheidsrisico is afgedekt tot een bedrag van € 25.000,-.
 • Voldoen aan hygiëne eisen en voedselveiligheid. 
  HAACP registratie vindt continu op gestructureerde wijze in het handboek plaats en jaarlijks wordt de EG registratie verlengd. Eventuele verbeterpunten worden direct opgepakt onder verantwoording van Kris waarmee dit risico onder controle is.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Parbo Food International B.V.
 • De heer K. Laigsingh geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Parbo Food International B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Parbo Food International B.V. als een Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve vennootschappelijke jaarcijfers 2015, realisatie van het lopende boekjaar 2016 en de prognoses 2016 en 2017. Na onze beoordeling komt de overall Collin Credit Score uit op Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De omzet 2015 bedraagt € 509.000,- met een winst na belasting van € 23.000,-. Er is sprake van een netto cashflowoverschot gelijk aan de genormaliseerde cashflow, omdat er in 2015 geen financieringsverplichtingen waren. Hiermee komt de score uit op Excellent. In de begroting 2016 is een omzet van € 600.000,- geprognotiseerd, welke is onderbouwd door tussentijdse cijfers. De verwachte genormaliseerde cashflow bedraagt € 54.000,- met een netto cashflow overschot van ruim 80%. Ook dit zou een score Excellent rechtvaardigen. In de prognose 2017 verwacht men een omzettoename naar € 835.000,-. Ondanks dat deze prognose prima wordt onderbouwd, is deze ambitieus te noemen. Het comfort wordt gevonden in de realisatie 2016 en het feit dat op basis van de huidige exploitatie de cashflow toereikend is voor de verplichtingen. Met een verwacht netto cashflow overschot in 2017 van 46% zou dit een score Goed opleveren. Het break-even punt na financiering ligt op een omzet van € 570.000,-, waarbij aan alle verplichtingen voldaan kan worden. Op basis hiervan gaan we uit van een meer voorzichtige benadering en stellen wij voorzichtigheidshalve de score bij naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Parbo Foods kent gezonde balansverhoudingen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2015 € 76.000,- op een balanstotaal van € 150.000,-. De solvabiliteit is met 50% sterk te noemen wat een score Excellent zou betekenen. De solvabiliteit in de prognosebalans 2016, waarbij een lening u/g wordt gecorrigeerd op het eigen vermogen, bedraagt naar verwachting 30% op een balanstotaal van € 302.000,-. Dit betekent een score Ruim voldoende.

Liquiditeit
Parbo Foods kent een ontspannen liquiditeitspositie. Een groot deel van de omzet wordt contant voldaan bij aflevering aan de verkooppunten. Hierdoor is het beslag op werkkapitaal, als gevolg van de debiteurenpositie, minimaal. Gezien het karakter van voorraden (voedingsmiddelen) kennen deze hoge omloopsnelheden. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 2015 bedroeg 1,8 en is daarmee Excellent. Na financiering en toevoeging van geprognotiseerde winsten verbetert de current ratio verder naar 2,7 in 2017. Aangezien de toekomstige liquiditeitspositie mede is gebaseerd op prognoses wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van de score Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Beschrijving extra beloning 
Alle investeerders vanaf een bedrag van € 1.000,- krijgen door Parbo een typisch Surinaams pakket aangeboden. 

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5343 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2016 om 12:58
investeerder-2057 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2016 om 12:58
investeerder-13120 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2016 om 12:57
investeerder-18072 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2016 om 12:57
investeerder-9037 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-10-2016 om 12:55

Reacties

Investeerder – 17456
20-10-2016 11:28
Wat is de reden dat Dun & Bradstreet Parbo als verhoogd risico kwalificeert?

Collin Crowdfund
20-10-2016 11:48
Bedankt voor uw reactie. De kwalificatie Verhoogd risico is een kwalificatie die afgegeven wordt door het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Hoe zij tot hun ratings komen kunt u teruglezen op onze eigen website op de pagina ‘Risico’s’. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de website van Dun & Bradstreet zelf raadplegen.
Investeerder – 17456
20-10-2016 12:25
Dank voor uw antwoord, deze is echter algemeen gesteld. Wat ik bedoel met mijn vraag: waarom zit er zo’n groot verschil tussen het Collin-oordeel en het D&B-oordeel? Normaal gesproken geeft u daar een korte verklaring bij, bijv. dat het om een startende ondernemer gaat. Dat is hier echter niet het geval.
Collin Crowdfund
20-10-2016 12:27
Beste investeerder,

De verschillen tussen de beide scores komen over het algemeen, doordat de Collin Credit Score met name de specifieke financieringsaanvraag met bijbehorend investeringsplan beoordeeld. De Dun & Bradstreet score is een rating voor de debiteur in algemene zin. De manier waarop de Collin Credit Score tot stand komt staat ook uitgelegd op onze website op de pagina ‘Risico’s’ en in de pitch kunt u de onderbouwing bij deze aanvraag lezen.

Investeerder – 17247
20-10-2016 11:29
Worden er als zekerheid geen voorraden, inventaris, koelauto verpand ?

Collin Crowdfund
20-10-2016 11:49
Beste investeerder, Deze zaken worden inderdaad niet verpand. Collin kiest er bewust voor om meestal geen pandrecht te vestigen. Aangezien bij faillissement de waarde hiervan vaak tegenvalt. Wij willen voorkomen dat investeerders een te hoog verwachtingspatroon hebben van mogelijke opbrengsten. Daarnaast vraagt het de nodige beheeractiviteiten en gaat bijvoorbeeld de fiscus in geval van een bodembeslag vaak voor de pandhouder.

Ondernemer

Kris Laigsingh

Crowdfund Coach


André Dolsma


Ronald Treijtel