42853

Peerkes Hoeve B.V.

€ 450.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 409
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

30 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-08-2022 in 9 dagen volgeschreven door 409 investeerders

Samenvatting

De ondernemer heeft sinds de overname van de exploitatie van Peerkes Hoeve in 2017 er een bijzonder mooi en goedlopend restaurant van gemaakt. De corona jaren waren uiteraard uitdagend maar zijn telkens nuttig gebruikt om nieuwe concepten te ontwikkelen alsmede om omzet verhogende en kosten reducerende maatregelen te nemen. Zelfs tussen de verschillende lockdowns is dit terug te zien in forse omzetgroei ten opzichte van de jaren voor Corona. De ondernemer krijgt nu de mogelijkheid het pand te kopen zodat hij verder kan bouwen aan het concept. ABN AMRO heeft in 2017 de overname gefinancierd en verstrekken nu opnieuw een lening ten behoeve van de aankoop van het bedrijfspand. Voor de investeerders van Collin Crowdfund zet de ondernemer naast een tweede hypothecaire inschrijving op het zakelijk pand ook zijn privéwoning onder. Door het wegvallen van de huur en de afgeloste leningen van de overname nemen de lasten door de nieuwe financiering niet toe ten opzichte van de huidige situatie.

De bedenktermijn zal automatisch eindigen per 31-07-2022.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.466.000,-. De ABN Amro verstrekt een lening van € 870.000,-. Via privé investeerders wordt er € 100.000,- aan achtergestelde leningen ingebracht en de inbreng eigen middelen bedraagt € 46.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. De looptijd is 60 maanden met de eerste 24 maanden een aflossing van € 2.500,- per maand gevolgd door een aflossing van € 4.285,71 per maand in de volgende 35 maanden en een slottermijn van € 240.000,- in de 60e maand. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Peerkes Hoeve B.V. en Mals Holding B.V. 
 • Er wordt tweede hypothecaire inschrijving van € 450.000 gevestigd op het aan te kopen onroerend goed aan de Nijkerksstraat 1, 5045 MC te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AG nummer 542 te Tilburg. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- en een openstaand bedrag van € 870.000,-. De marktwaarde bedraagt € 1.258.000,- en zal na de verbouwing van de schuur € 1.393.000,- bedragen op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 12 april 2022
 • De heer J.H. Vermeulen en mevrouw K. Vermeulen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 450.000,-. De borgstelling is momenteel grotendeels materieel van aard. 
 • Er wordt tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- gevestigd op het woonhuis aan de Reeuwijkstraat 14, 5035 CC te Tilburg, kadastraal bekend sectie AG, nummer 2757 Gemeente Tilburg. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en een restant schuld van € 283.000,-. De marktwaarde bedraagt € 532.500,- op basis van een taxatierapport 13 mei 2022
 • Ondernemer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Reeuwijkstraat 14, 5035 CC te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AG nummer 2757 te Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De leningen van de privé investeerders ter hoogte van € 100.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de leningen zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Peerkes Hoeve B.V. en Mals Holding B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het doel van de lening is de aankoop van het huidige bedrijfspand. Het grote voordeel is dat de ondernemer daardoor de aanwezige en aan het pand verbonden loods/schuur op de locatie op termijn kan ombouwen tot een zaal voor kleinschalige bijeenkomsten om op deze manier het aanbod te vergroten en de omzet te verhogen. De locatie geldt ook als officiële trouwlocatie en wordt geregeld gebruikt voor zakelijke bijeenkomsten en als locatie voor een afscheid. De ingebruikname van de zaal zal circa 30% omzetgroei genereren. 

Ondernemer

Arjan Vermeulen is unieke, enthousiaste en zeer gastgerichte horecaondernemer. Na diverse bijbanen in de horeca heeft hij na zijn opleiding een eigen softwarebedrijf gehad welke was gespecialiseerd in bedrijfstoepassingen (ERP). Toen hij 2017 zijn droom kon realiseren door de exploitatie van de Peerkes Hoeve over te nemen met een koopoptie op het pand heeft hij dit gedaan. Vanaf dat moment is hij gaan bouwen aan het concept, de kwaliteit en de gastvrijheid van de zaak wat heeft geleid tot een flinke omzetstijging. De personele bezetting is dik in orde, waardoor de geplande groei gerealiseerd kan worden dat ook weer terug te zien is in het tussentijdse resultaat over de eerste twee kwartalen van 2022. 

Arjan is samenwonend met zijn vrouw Kitty Vermeulen, en samen hebben zij twee kinderen die eveneens als bijbaan in het restaurant werken en daarnaast studeren. Samen wonen zij sinds 2007 in Tilburg op circa twee minuten van het restaurant Peerkes Hoeve. Zowel de locatie alsmede de potentie van de locatie waren daarom bekend bij Arjan voordat hij de koop in 2017 heeft gesloten.
 

Onderneming

Peerkes Hoeve staat voor Gezellig, Gastvrij & Genieten middels een gezellige lunch, een culinair diner of een compleet verzorgde borrel voor zowel particulieren als voor groepen & bedrijven. 

Peerkes Hoeve is gevestigd in een historisch pand waarvan de locatie terug gaat naar 1694, centraal gelegen op een eigen terrein van circa 2.700 m2 in het Tilburgse woongebied “de Reeshof”. De Reeshof is een jong stadsdeel aan de westkant van Tilburg met circa 43.950 inwoners (2021). Als de laatste uitbreidingen voltooid zijn, zal de Reeshof circa 50.000 inwoners tellen. Het restaurant dat voorheen in gebruik was als boerenbedrijf/café́ is gelegen aan een wandel/fietsroute van en naar het Reeshofpark.

Het pand beschikt over een restaurantgedeelte (80 zitplaatsen), een veranda (30 zitplaatsen), een terras aan de voor- en achterzijde (250 zit- en staplaatsen), een speeltuin alsmede een Jeu-de-Boule baan dat zomers tevens dienstdoet als borrelterras en nog eens ruimte biedt aan circa 100 gasten.

Op de locatie staat nog een loods/schuur welke nu nog niet in gebruik is. Met beperkte verbouwingskosten kan deze worden omgebouwd tot een mooie ruimte. De ondernemer krijgt vaak vragen om bijeenkomsten te huisvesten welke nu moeilijk aan te nemen zijn omdat het dan het restaurant gedeelte hindert. Het is de bedoeling om eind 2023 een verbouwing uit eigen middelen te doen waarna er een jaarlijkse extra omzet mogelijkheid is van circa € 375.000,- aan feesten en extra restaurantruimte vanaf 2024.

Het pand kent een marktwaarde in huidige staat van € 1.258.000,- en een marktwaarde na verbouwing van de schuur van € 1.393.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 12 april 2022

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 1.300.000,-
Kosten koper € 104.000,-
Aflossing bestaande lening verkoper € 62.000,-
Totaal € 1.466.000,-
ABN AMRO € 870.000,-*
Privé Investeerder € 100.000,-**
Eigen middelen € 46.000,-
Lening via Collin Crowdfund €450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met de eerste 24 maanden een aflossing van € 2.500,- gevolgd door een aflossing van € 4.285,71 per maand in de volgende 35 maanden en een slottermijn van € 240.000,- in de 60e maand.

*ABN AMRO handhaaft een (tot nu toe ongebruikt) krediet van € 25.000,- en verstrekt een lening van € 845.000,- met 5% aflossing per jaar. In oktober 2022 zijn de bestaande leningen die in 2017 voor de overname van de exploitatie zijn verstrekt volledig afgelost
** Een privé investeerder verstrekt een aflossingsvrije achtergestelde lening van € 100.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Peerkes Hoeve B.V. is Aanzienlijk risico, vooral veroorzaakt door het negatieve eigen vermogen in de B.V. De kwalificatie voor de kopende entiteit Mals Holding B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021, tussentijdse cijfers 2022, forecast 2022 en prognose voor 2023 van Peerkes Hoeve BV. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2019, het laatste pre corona jaar bedroeg € 918.000,-. Door corona is deze omzet in 2021 gedaald tot € 512.000,- met een operationele cashflow van € 75.000,-. Voor 2022 is de verwachting dat de prognose wordt gerealiseerd ondanks dat de eerste maanden nog gesloten waren. De omzet tot en met juni bedroeg ondanks deze sluiting € 469.000,-. De omzet bedroeg in de prognose voor 2022 € 977.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 90.000,-. Door de aankoop vervalt de huur op het pand. Daarnaast vervallen de aflossingen en rente op de overname financiering uit 2017 per oktober 2022. Deze 2 posten samen zijn ongeveer gelijk aan de nieuwe lasten op de financiering. Voor 2023 verwacht de ondernemer door te groeien tot een omzet van € 1.075.000 met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 119.000. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Door de combinatie van de overnamefinanciering en de coronajaren is de solvabiliteit ultimo 2021 nog ligt negatief met een eigen vermogen van – € 25.000,-. Door de te verwachte winsten in 2022 en 2023 en de achtergestelde lening van € 100.000,- verwachten we dat de solvabiliteit ultimo 2023 zal verbeteren tot 20% op een balanstotaal van € 1.915.000,-, We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Peerkes Hoeve B.V. en Mals Holding B.V. 
 • Er wordt tweede hypothecaire inschrijving van € 450.000 gevestigd op het aan te kopen onroerend goed aan de Nijkerksstraat 1, 5045 MC te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AG nummer 542 te Tilburg. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- en een openstaand bedrag van € 870.000,-. De marktwaarde bedraagt € 1.258.000,- en zal na de verbouwing van de schuur € 1.393.000,- bedragen op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 12 april 2022
 • De heer J.H. Vermeulen en mevrouw K. Vermeulen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 450.000,-. De borgstelling is momenteel grotendeels materieel van aard. 
 • Er wordt tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- gevestigd op het woonhuis aan de Reeuwijkstraat 14, 5035 CC te Tilburg, kadastraal bekend sectie AG, nummer 2757 Gemeente Tilburg. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en een restant schuld van € 283.000,-. De marktwaarde bedraagt € 532.500,- op basis van een taxatierapport 13 mei 2022
 • Ondernemer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Reeuwijkstraat 14, 5035 CC te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AG nummer 2757 te Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De leningen van de privé investeerders ter hoogte van € 100.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de leningen zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Peerkes Hoeve B.V. en Mals Holding B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door de hypothecaire inschrijvingen en de borgtocht kwalificeren we de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-199974 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 21:21
investeerder-4000 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 21:14
investeerder-80835 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 20:50
investeerder-221312 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 18:41
investeerder-335631 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2022 om 18:19

Reacties

Investeerder – 33869
02-08-2022 16:48
In de pitch word een datum genoemd van 31-07-2022 dat de bedenktermijn eindigt. Nu deze nog niet is volgeschreven vraag ik me af wat de strategie gaat zijn en of de normale bedenktermijn van 4 dagen wordt gevolgd. Alvast dank voor de reactie.

Collin Crowdfund
02-08-2022 17:16
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht.
Vanwege het feit dat de passering vlak na funding dient plaats te vinden is er gekozen om deze datum van verstrijken van de bedenktermijn te hanteren. Zodra de funding geslaagd is zal in dit geval dan ook de bedenktermijn verlopen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

J.H. Vermeulen

Crowdfund Coach


Marc Kogels