43395

People First Estates B.V.

€ 800.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 731
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 731 investeerders

Samenvatting

Eveline Bouma is afgestudeerd in rechtsgeleerdheid. Na haar studie is ze aan het werk gegaan als jurist voor verschillende bedrijven. Evelines interesse in vastgoed heeft zij overgenomen van het netwerk van haar vader. Dankzij het gebruik van zijn grote netwerk is Eveline doorgegroeid als vastgoedonderneemster.

In het begin richtte Eveline zich vooral op residentieel vastgoed, echter is vaak een groter rendement te behalen in het commerciële vastgoed of een combinatie van commercieel en residentieel vastgoed. 

Ondertussen heeft Eveline al een aantal vastgoedtransacties gerealiseerd en verder geïnvesteerd. Ze geeft aan tegenwoordig te zoeken naar objecten ‘met een krasje’ waarbij je kunt denken aan een goede locatie, achterstallig onderhoud of vervuilde grond. Locaties waar je veel waarde toe kan voegen. Door dit vervolgens aan te pakken kan ze relatief voordelig een mooi object aankopen.

Eveline heeft naast dit pand nog een aantal vastgoedprojecten lopen en bezit ze vastgoed in Nederland en Spanje. Het te financieren object is eerst met eigen middelen aangekocht en Eveline zoekt hier nu een financiering voor om weer verder te kunnen investeren.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 1.036.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 847,46 en een slottermijn van € 750.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Het object is aangekocht voor € 950.000,-. De LTV (Loan-to-value) op basis van de taxatiewaarde, met als waardepeildatum d.d. 5-5-2022 van € 1.125.000,- (voor bodemsanering) en een financiering van € 800.000,- bedraagt 71% en aan het eind van de looptijd 67%. 

Risico

 • De debiteuren zijn People First Estates B.V., LJC Capital B.V. en mevrouw E. Bouma. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid van mevrouw Bouma is op dit moment voor de helft materieel op basis van de overwaarde op het vastgoed in het binnen- en buitenland en het vermogen dat zij in haar vennootschappen laat zitten.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- gevestigd op:
  • Het bedrijfspand aan de Kanaaldijk Zuid 1 C te Son en Breugel, kadastraal bekend als sectie C 6509, 6510 en 6512 te Son en Breugel. Het onroerend goed kent een marktwaarde voor bodemsanering van € 1.125.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 5-5-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van het onroerend goed:
 • Het bedrijfspand aan de Kanaaldijk Zuid 1 C te Son en Breugel, kadastraal bekend als sectie C 6509, 6510 en 6512 te Son en Breugel.
 • Voor de bodemsanering wordt een depot van € 86.000,- achtergehouden. Bij aanvang van de sanering zal na overleg van de getekende opdracht een bedrag van € 43.000,- worden uitgekeerd. Na afronding van de sanering zal het restant worden uitbetaald.
 • In afwijking van de algemene voorwaarden heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden en in de laatste 12 maanden de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente. Als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt, krijgen de investeerders een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel betreft de financiering van onroerend goed aan de Kanaaldijk Zuid 1 C te Son en Breugel.

Ondernemer

Eveline Bouma (1989) is afgestudeerd in rechtsgeleerdheid. Na haar studie is ze aan het werk gegaan als jurist voor verschillende bedrijven. Evelines interesse in vastgoed heeft zij overgenomen van het netwerk van haar vader. Dankzij het gebruik van zijn grote netwerk is Eveline doorgegroeid als vastgoedonderneemster.

In het begin richtte Eveline zich vooral op residentieel vastgoed, echter is vaak een groter rendement te behalen in het commerciële vastgoed of een combinatie van commercieel en residentieel vastgoed. 

Onderneming

People First Estate B.V. is opgericht om bedrijfsmatig vastgoed in aan te kopen, te verhuren en/of te ontwikkelen. Verder heeft Eveline nog een aantal vennootschappen waar ze participeert in projectontwikkeling. Ze wil dit stapsgewijs uitbreiden met een relatief laag risicoprofiel. 

Kanaaldijk Zuid 1 C te Son en Breugel
Het bedrijfspand is gelegen op een kleinschalig bedrijvencluster ten oosten van de Ekkersrijt. Het betreft een bedrijfsruimte met bijbehorende bedrijventerrein, ondergrond, alsmede overige onroerende aanhorigheden. Het is ingedeeld met een oprit naar het buitenterrein met een bedrijfsruimte en een inbouwkantoorruimte, welke deels in de hal is geplaatst door de opening van één van de overheaddeuren. Het kantoor is recentelijk verbouwd.

Verder is er sprake van een dubbelbestemming op een deel van het perceel, namelijk "Dubbelbestemming Leiding – Brandstof". Het totale terrein is circa 6000 m2 en er is 1000 m2 bebouwd. Het huidige bouwvlak is reeds voor 100% bebouwd, waardoor het object geen directe uitbreidingsmogelijkheden heeft. Door de ligging van de leidingen in het zuidoosten van het perceel zal er, voor zolang deze leidingen in stand worden gehouden, nooit gebouwd mogen worden. Er is inmiddels contact over verwijdering van deze leiding, conform hetgeen eerder is toegelicht. Het getaxeerde wordt in lijn met het bestemmingsplan als bedrijfsruimte gebruikt.

Tot slot is er sprake van bodemverontreiniging. Inmiddels is voor de schoonmaak van de grond al een offerte aangeleverd. De bodemsaneringskosten zullen circa € 86.000,- bedragen. Bij aanvang van de sanering zal na overleg van de getekende opdracht een bedrag van € 43.000,- worden uitgekeerd. Na afronding van de sanering zal het restant worden uitbetaald.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom € 950.000,-
Kosten koper € 95.000,-
Kosten sanering € 86.000,-
Totale investering € 1.131.000,-
Eigen middelen € 331.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 750.000,-

Overige financiers:
Behoudens middelen die vanuit privé zijn ingebracht zijn er geen overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor LJC Capital B.V. is Verhoogd risico en de kwalificatie voor People First Estates B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van tussentijdse cijfers tot en met september 2022 van People First Estates B.V. en de aangeleverde huurovereenkomst. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De omzet na financiering en bodemsanering bedraagt jaarlijks € 117.000,- met een netto cashflowoverschot van € 17.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering van People First Estates B.V., bedraagt na financiering 77% op een balanstotaal van € 3.672.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn People First Estates B.V., LJC Capital B.V. en mevrouw E. Bouma. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid van mevrouw Bouma is op dit moment voor de helft materieel op basis van de overwaarde op het vastgoed in het binnen- en buitenland en het vermogen dat zij in haar vennootschappen laat zitten.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- gevestigd op:
  • Het bedrijfspand aan de Kanaaldijk Zuid 1 C te Son en Breugel, kadastraal bekend als sectie C 6509, 6510 en 6512 te Son en Breugel. Het onroerend goed kent een marktwaarde voor bodemsanering van € 1.125.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 5-5-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van het onroerend goed aan de:
 • Het bedrijfspand aan de Kanaaldijk Zuid 1 C te Son en Breugel, kadastraal bekend als sectie C 6509, 6510 en 6512 te Son en Breugel.
 • Voor de bodemsanering wordt een depot van € 86.000,- achtergehouden. Bij aanvang van de sanering zal na overleg van de getekende opdracht een bedrag van € 43.000,- worden uitgekeerd. Na afronding van de sanering zal het restant worden uitbetaald.
 • In afwijking van de algemene voorwaarden heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden en in de laatste 12 maanden de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente. Als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt, krijgen de investeerders een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, verpanding van de huurpenningen en het hoofdelijk mee tekenen van mevrouw Bouma kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90378 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2023 om 11:54
investeerder-25859 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2023 om 11:53
investeerder-89488 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2023 om 11:53
investeerder-110466 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-01-2023 om 11:52
investeerder-17562 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2023 om 11:52

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur