43257

Perfect groenbeheer B.V.

€ 850.000  |  7,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 725
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 725 investeerders

Samenvatting

De drie broers Ekrem, Enver en Edip Apaydin kopen in hun vastgoed B.V., Perfect groenbeheer B.V., een bedrijvencomplex aan, de Zevenkampsering te Rotterdam. De huurders zijn Domino’s pizza en een populaire sportschool ‘Fight Academy Rotterdam’. Tevens is er een café aanwezig in het pand. Hiervan hebben ze de huur opgezegd. De ondernemers geven aan dat iemand uit hun netwerk in deze verhuurbare ruimte een Turks restaurant in het hogere segment gaat exploiteren. 

De drie broers zijn bijna hun hele leven al ondernemer. Ze doen alles samen en hebben over de jaren hun bedrijven verder uitgebouwd. Ze hebben het geld dat ze verdienden steeds weer geherinvesteerd in hun bedrijven en in vastgoed.

Het eerste bedrijf dat zij startten was in 1994, Euronet Detachering B.V. Dit is een uitzendbureau voor de glastuinbouw. In 2000 breidden ze hun werkzaamheden uit in hoveniers- en grondwerkzaamheden in Perfect groenbeheer B.V. en Weda B.V. Inmiddels wordt de werkmaatschappij Perfect groenbeheer B.V. uitsluitend gebruikt voor de aankoop en verhuur van vastgoed. In 2007 richtten de broers hun holdings op. Ekrem startte in 2014 met Multipartsonderdelen V.O.F. inmiddels is deze V.O.F. omgezet naar een B.V.

Het meeste vastgoed zowel zakelijk als in privé is onbelast of heeft nagenoeg geen financiering meer. De toekomststrategie van de ondernemers heeft meer focus op vastgoed en dan vooral op kleinere panden waardoor meer spreiding van huurstromen gerealiseerd wordt.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 1.210.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 850.000,- met een ondergrens van € 750.000,-. De looptijd is 18 maanden met een maandelijkse aflossing van € 2.205,89 en een slottermijn van € 812.500,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De LTV (Loan-to-value) bij aanvang bedraagt 81% en bij de slottermijn 77%.

Risico

 • De debiteur is Perfect groenbeheer B.V. 
 • De heren Enver, Edip en Ekrem Apaydin geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op hun privéwoningen en het overige vastgoed in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- gevestigd op:
  • De bedrijfspanden aan de Zevenkampsering 303 307, 301 B, 303, 305, 307 A en 307 B HG te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie BA 2287 te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.050.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16 augustus 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van het onroerend goed aan de:
  • De bedrijfspanden aan de Zevenkampsering 303 307, 301 B, 303, 305, 307 A en 307 B, 3068 HG te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie BA 2287 te Rotterdam.
 • De lening van € 300.000,- verstrekt door Euronet Detachering l B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De lening van € 55.000,- verstrekt door Enver Holding B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De rekeningcourant schuld ter hoogte € 742.601,- per peildatum 31-12-2021 verstrekt door Weda B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen, tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden), in de laatste zes maanden is (gedeeltelijke) vervroegde aflossing mogelijk tegen 1.5 maand vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een object vervroegd af te lossen. In de eerste twaalf maanden tegen een vergoedingsrente van drie maanden en in de laatste zes maanden tegen 1.5 maand vergoedingsrente. Bij verkoop per object zal het volgende minimaal worden afgelost:
  • Ruimte 303                 € 323.031,- 
  • Ruimte 305                 € 325.019,-
  • Ruimte 307                 € 201.951,-
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van onroerend goed aan Zevenkampsering te Rotterdam.

Ondernemer

Ekrem (1971), Edip (1974) en Enver (1971) Apaydin zijn drie broers die nagenoeg hun hele leven al ondernemen. Ze hebben over de jaren hun bedrijven steeds verder uitgebouwd en vastgoed aangekocht.

Op hun privéwoningen hebben ze nog een kleine hypotheek zitten en verder hebben ze nog drie panden in privé waar geen financiering op rust. Dit zijn de bedrijfspanden aan de Radarstraat 17-19 te Den Haag en de Lau Mazirellaan 490 te Den Haag.

Enver en Edip hebben samen verder nog een onbelast bedrijfspand aan de Lau mazirelllaan 486 te Den Haag.

Onderneming

De drie broers zijn samen in 1994 begonnen met Euronet Detachering B.V. Een bedrijf dat uitzendkrachten verstrekt aan de glastuinbouw. 

Naast deze werkzaamheden breidde ze verder uit met een uitzend- en detacheringsbureau in hoveniers- en grondwerkzaamheden (WEDA B.V.) en hebben ze daarnaast ook in het verleden werkzaamheden zelf aangenomen in Perfect groenbeheer B.V. 

In 2014 startte Ekram Apaydin Multiparts Auto onderdelen V.O.F. Later is de V.O.F. omgezet naar een B.V.

Inmiddels vinden er geen werkzaamheden meer plaats in Perfect groenbeheer B.V. maar wordt de B.V. aangehouden om hier nieuwe vastgoedactiviteiten in te kunnen ontplooien zoals de aankoop van het pand aan de Zevenkampsering te Rotterdam.

Het overige vastgoed in Perfect groenbeheer B.V. betreft een bedrijfspand aan de Kerketuinenweg 21 te Den Haag met een geschatte waarde volgens de ondernemers van € 2.300.000,- met een nog openstaande schuld bij ING van circa € 600.000,-. Verder is er in Perfect groenbeheer B.V. nog een residentieel pand aan de Waldorpstraat 283B te Den Haag waar geen financiering op rust. De huurinkomsten uit beide panden bedragen € 121.000,- per jaar. 

Bedrijvencomplex Zevenkampsering 303, 305 en 307, 3068 te Rotterdam
Het complex is gefundeerd op een betonnen fundering. De gevels zijn opgetrokken uit metselwerk en uitgevoerd in baksteen met een betonnen constructie met betonnen verdiepingsvloeren, gemetselde gevels, platte daken voorzien van bitumineuze dakbedekking, houten raam- en deurkozijnen voorzien van isolatieglas. Daarnaast wordt het object verwarmd middels een stadsverwarming in combinatie met radiatoren.

Het algehele opleveringsniveau wordt als redelijk tot goed beschouwd. De pantry’s en het WC groepen zijn eenvoudig afgewerkt. De groepenkasten zijn deels modern. Het appartement is voorzien van een modern afgewerkte badkamer en beschikt over een eigen keuken. Daarnaast bevindt het gehele object zich in redelijke tot goede algehele staat.

De huurinkomsten van het pand bedragen met het café € 94.070,- per jaar. Echter als voorwaarde om het pand te kopen hebben de broers aangegeven dat de exploitant van het café zijn huur opgezegd diende te hebben. Dit is gebeurd. Zonder het café bedragen de huurinkomsten € 58.320,-. De ondernemers hebben aangegeven dat voor de locatie van het café een exploitant beschikbaar is die een Turks restaurant wil starten in het hogere segment.

De marktwaarde in de huidige staat volgens het taxatierapport met waardepeildatum 22 augustus 2022 bedraagt € 1.050.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Koopsom € 1.100.000,-
Kosten koper € 110.000,-
Totale investering € 1.210.000,-
Eigen middelen € 360.000,- 
Financiering Collin € 850.000,-

Leenbedrag: € 850.000,- met een ondergrens van € 750.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 18 maanden met een maandelijkse aflossing van € 2.205,89 en een slottermijn van € 812.500,-. 

Overige financiers Perfect groenbeheer B.V.
Behoudens middelen die vanuit privé en andere vennootschappen zijn ingebracht in Perfect groenbeheer B.V. is er nog een bancaire financiering van € 850.000,- bij ING voor de Kerketuinenweg 21 te Den Haag. Hiervan is inmiddels circa € 250.000,- van afgelost. De te verstreke Collin lening heeft een ondergrens van € 750.000. Als er gebruik gemaakt wordt van de ondergrens zullen de ondernemers € 100.000 extra uit eigen middelen inbrengen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Perfect groenbeheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van cijfers 2020, 2021, de tussentijdse cijfers 2022 en de aangeleverde huurovereenkomsten van Perfect groenbeheer B.V. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De totale omzet in 2021 bedroeg € 125.000,- met een netto cashflowoverschot van € 16.000,-. De omzet in de komende 12 maanden zal naar verwachting uitkomen op € 219.000,- met een netto cashflow overschot van € 114.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Perfect groenbeheer B.V. bedraagt na kredietverlening en achterstelling van de interne leningen 46% op een balanstotaal van € 3.012.000,-. Hierbij is rekening gehouden met de stille reserves van de panden. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Perfect groenbeheer B.V. 
 • De heren Enver, Edip en Ekrem Apaydin geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op hun privéwoningen en het overige vastgoed in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- gevestigd op:
  • De bedrijfspanden aan de Zevenkampsering 303 307, 301 B, 303, 305, 307 A en 307 B HG te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie BA 2287 te Rotterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.050.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16 augustus 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van het onroerend goed aan de:
  • De bedrijfspanden aan de Zevenkampsering 303 307, 301 B, 303, 305, 307 A en 307 B, 3068 HG te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie BA 2287 te Rotterdam.
 • De lening van € 300.000,- verstrekt door Euronet Detachering l B.V. op 31 mei 2022 wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De lening van € 55.000,- verstrekt door Enver Holding B.V. op 3 december 2018 wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De rekeningcourant verhouding ter hoogte € 742.601,- per peildatum 31-12-2021 verstrekt door Weda B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen, tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden), in de laatste zes maanden is (gedeeltelijke) vervroegde aflossing mogelijk tegen 1.5 maand vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een object vervroegd af te lossen in de eerste twaalf maanden tegen een vergoedingsrente van drie maanden en in de laatste zes maanden tegen 1.5 maand vergoedingsrente. Bij verkoop per object zal het volgende minimaal worden afgelost:
  • Ruimte 303                 € 323.031,- 
  • Ruimte 305                 € 325.019,-
  • Ruimte 307                 € 201.951,-
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de persoonlijke borgstelling als de verpanding van de toekomstige huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6517 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2022 om 11:16
investeerder-317202 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2022 om 11:16
investeerder-65818 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-09-2022 om 11:16
investeerder-182157 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2022 om 11:15
investeerder-310315 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-09-2022 om 11:15

Ondernemer

De drie broers Ekrem, Enver en Edip Apaydin

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur