fbpx
33367

Permanento Beheer

€ 250.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 257
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 257 investeerders

Samenvatting

Permanento is opgericht in 1940 en staat al jaren bekend als dé “Quality Converter” voor hoogwaardige en op maat gemaakte tapes en is actief in verschillende marktsegmenten zoals: de optische, elektronische, automobiel en medische markten, waar kwaliteit een sleutelwoord is. Permanento werkt voor grote opdrachtgevers als Philips, ASML en VDL. Permanento heeft het bedrijfspand in Raamsdonksveer vorig jaar middels een crowdfunding bij Collin Crowdfund aangekocht. De gerealiseerde omzet en cashflow over 2018 overschrijden de prognose. Ook in 2019 ontwikkelen de omzet en cashflow zich positief. Nu worden twee bestaande leningen van investeerders geherfinancierd, de investeerders van Collin Crowdfund verkrijgen een tweede hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden met een aflossingsvrije periode van 2 maanden en daarna lineaire maandelijkse aflossing in 46 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Permanento B.V als Verhoogd Risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
Voorwaarden en zekerheden:

 • De debiteuren zijn H&R Property B.V., Permanento Beheer B.V., Permanento Edge-It B.V., Permanento Industrial Components B.V. en Permanento Industrial Bonding Solutions B.V.
 • De ondernemers H. Ros en R. Ros geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor €50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Oeverkruid 2 te Raamsdonksveer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 595.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 17 mei 2018 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de eerste crowdfunding bij Collin Crowdfund met een restantschuld van € 503.708,- en een aflossing van € 50.000,- per jaar.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Permanento Beheer B.V. zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager dan 40% is. Een niet-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris (dus geen dividend, RC-verhouding met privé etc.). 

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de herfinanciering van twee bestaande leningen van investeerders.

Ondernemer

 Rob Ros (1957) is vanaf 1987 werkzaam bij Permanento. Eerst als medewerker binnen/buiten verkoop en verantwoordelijk voor de inkoop, later hebben Rob en Hans als broers de kans gekregen om de zaak over te nemen. Naast zijn taken als algemeen directeur, stuurt hij met name de in- en verkoop aan. Naar zijn mening hoeft Permanento niet per se de grootste te zijn, maar wel de beste. Hij is er trots op dat Permanento een zeer divers klantenbestand verdeeld over meer dan dertig verschillende landen heeft, ze nog steeds vooroplopen met productiemethodes en specifieke kennis van producten en dat ze beschikken over een uitstekende groep enthousiaste mensen waarmee ze zonder meer klaar zijn voor de toekomst.

Hans Ros (1971) is vanaf 1988 werkzaam bij Permanento. Eerst als jongste bediende en vervolgens, na het doorlopen van de verschillende disciplines, heeft hij de kans gekregen om samen met zijn broer de zaak over te nemen. Naast de algehele leiding is hij verantwoordelijk voor het verder optimaliseren en managen van de interne processen en productie. Ondernemen vindt hij het mooiste wat je kan doen. Zo heeft hij in het verleden de kans gehad om (mede) vorm te geven aan de transitie van handelsbedrijf naar productiebedrijf. Vanuit deze transitie is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en bouw van de eigen productiemachines. Tot op heden zijn deze machines, die echt uniek waren en de eersten in hun soort, nog steeds in bedrijf. Het bedrijf zich verder laten ontwikkelen in steeds hoogwaardigere markten, is de uitdaging van de huidige tijd. Uitdagingen die zich hierbij aandienen zijn het werven en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerk(st)ers en de juiste geavanceerde machines en tooling. Permanento is hier goed mee op weg. Ze hebben inmiddels de beschikking over een cleanroom en leveren aan hoogwaardige afnemers. Dit willen zij graag verder uitbouwen. 

Hans en Rob Ros worden beiden beschreven als gedreven ondernemers met passie voor de producten, productiemethodes en markten waarin Permanento actief is getypeerd.

Onderneming

Permanento staat al jaren bekend als dé “Quality Converter” voor hoogwaardige en op maat gemaakte tapes en is actief in verschillende marktsegmenten, zoals de optische, elektronische, automobiele en medische markten, waar kwaliteit een sleutelwoord is. De strenge eisen aan kwaliteit gecombineerd met een hoge flexibiliteit en een sterk oplossend vermogen is een moeilijke combinatie, waar Permanento een goede balans in heeft gevonden. Een groot deel van de producten wordt geproduceerd op klantspecificatie. 

Historie 
Na de oprichting in 1940 in Amsterdam is Permanento begonnen als handelsonderneming in schrijfwaren en kantoorbenodigdheden. Vanaf 1987 ging Permanento zich na een fusie meer richten op de industriële tapes van 3M (Scotch). Bovendien ging het bedrijf zich specialiseren in het verwerken van zelfklevende tapes tot eindproducten. 
In 1990 heeft men besloten naast de handel in die hoogwaardige tapes, te starten met een extra stuk service en toegevoegde waarde. Op maat gestanste en gesneden tapes was een vraag uit de markt waar Permanento ingesprongen is. De productie van zelfklevende stansvormen en op maat gesneden rolletjes tape heeft sindsdien een grote vlucht genomen. 
Vanaf 2010 treedt Permanento als Permanento Group naar buiten. De slogan is: “Adhesive Solutions”. 
Sinds 2002 is men gevestigd in Raamsdonksveer. Vanuit deze vestiging wordt Europa beleverd. Permanento levert producten in meer dan 40 landen. In de vestiging in Raamsdonksveer zijn circa 21 medewerkers actief. Permanento levert onder andere aan Philips, ASML en VDL.

De producten 
De producten van Permanento zijn in te delen in drie categorieën: 

 • Standaard artikelen die ingekocht worden en direct of vanuit voorraad aan de klanten worden geleverd;
 • Standaard artikelen die zelf geproduceerd worden en eventueel vanuit voorraad leverbaar zijn, zoals Edge-it pads, SIP-pads en allerlei standaard stansvormen;
 • Klant specifieke artikelen die door een advies van Permanento of naar aanleiding van een aanvraag van een klant tot stand komen. Voorbeelden hiervan zijn: De Incisiepleister, componenten om een Senseo koffiezetapparaat te assembleren, onderdelen om een E-reader te assembleren, onderdelen voor gebruik in achteruitrijcamera’s, producten voor een MRI-scanner en speciale ceramische labels voor op LED-lampen. 

Onroerend goed
Permanento heeft in 2018 een huurpand voor een eigen pand verruilt. Het gaat om een bedrijfshal (410m2) met kantoren (430 m2) en nog een groot terrein (totaal 2000 m2), het bouwjaar is 1990, de staat van onderhoud is goed met een moderne uitstraling. Een bevoegd taxateur waardeert het pand als een courant pand. De getaxeerde vrije onderhandse verkoopwaarde is € 595.000,-.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Herfinancieringen leningen € 250.000,-

Het betreft twee aflossingsvrije leningen van investeerders met hoge rentes (boven de 10%) en worden daarom geherfinancierd via Collin Crowdfund.

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 2 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing in 46 maanden. 

Na 24 maanden mag de lening tegen een vergoeding van 3 maanden rente, in plaats van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen 6 maanden, geheel worden afgelost

Het bedrijf beschikt bij de Rabobank/DLL over een lening van € 240.000,-, een rekening-courant krediet van € 200.000,- en een factoring faciliteit.
Er is reeds een crowdfunding via Collin Crowdfund verstrekt van € 550.000,- in november 2018 met een looptijd van 5 jaar en een slottermijn van € 300.000,-. 
Daarnaast heeft men eerder een crowdfunding campagne van € 250.000,- via Geldvoorelkaar gerealiseerd. Deze annuïtaire lening is in november 2017 verstrekt en heeft een looptijd van 5 jaar. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn H&R Property B.V., Permanento Beheer B.V., Permanento Edge-It B.V., Permanento Industrial Components B.V. en Permanento Industrial Bonding Solutions B.V.
 • De ondernemers H. Ros en R. Ros geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor €50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Oeverkruid 2 te Raamsdonksveer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 595.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 17 mei 2018 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de eerste crowdfunding bij Collin Crowdfund met een restantschuld van € 503.708,- en een aflossing van € 50.000,- per jaar.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Permanento Beheer B.V. zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager dan 40% is. Een niet-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris (dus geen dividend, RC-verhouding met privé etc.). 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet kwalificeert Permanento Beheer B.V. als Laag Risico, de overige B.V.’s worden gekwalificeerd als Verhoogd risico. Voor deze aanvraag kennen we de D&B score Verhoogd Risico toe.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De CCS is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2017 en 2018 en de prognose, gebaseerd op de tussentijdse cijfers voor 2019. De overall Score is Ruim Voldoende

Rentabiliteit
In 2017 is een omzet gegenereerd van € 2.712.000,- met een operationeel cashflow van € 38.000,-. Voor 2018 was de prognose € 2.907.000,- omzet met een operationele cashflow van € 156.000,-. Dit is een omzet van € 3.034.000,- en een cashflow van € 178.000,- geworden, wat licht boven prognose is en dus een mooie prestatie. De omzet voor 2019 wordt begroot op € 3.200.0000,- met een operationele cashflow van € 250.000,-. Tot en met juni 2019 is reeds een omzet van € 1.732.000,- omzet met een operationele cashflow van € 290.000,- voor belastingen gerealiseerd. De rentabiliteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
De Solvabiliteit van het bedrijf is matig. Door diverse oorzaken in het verleden is er een complexe balans met veel vorderingen op voormalige deelnemingen ontstaan. Het zichtbaar eigen vermogen op de balans is per ultimo 2018 € 4.000.- positief op een balans van € 1.745.000,-. Naar verwachting groeit de solvabiliteit naar 12% eind 2019. De solvabiliteit kwalificeren we vooralsnog als Matig.

Liquiditeit
De liquiditeit is ontspannen door de verbeterde resultaten. De current ratio per ultimo 2018 was 1,4. Het bedrijf is wel flink gefinancierd. Door de goede cashflow wordt er een verdere verbetering van de liquiditeit verwacht. We kennen kwalificatie Ruim Voldoende toe voor de liquiditeit.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-71317 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2019 om 10:35
investeerder-79799 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2019 om 10:33
investeerder-43723 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2019 om 10:33
investeerder-7866 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2019 om 10:33
investeerder-98049 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-10-2019 om 10:33

Ondernemer

Rob Ros

Crowdfund Coach


Marc Kogels