30592

Permanento Beheer

€ 550.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 462
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

91 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-09-2018 in 28 dagen volgeschreven door 462 investeerders

Samenvatting

Permanento is opgericht in 1940 en staat al jaren bekend als dé “Quality Converter” voor hoogwaardige en op maat gemaakte tapes. De onderneming is actief in verschillende marktsegmenten, zoals de optische, elektronische, automobiele en medische markten, waar kwaliteit een sleutelwoord is. Het bedrijf werkt voor grote opdrachtgevers als Philips, ASML en VDL. Permanento heeft haar hoofdkantoor in een huurpand in Raamsdonksveer en heeft nu de mogelijkheid om in diezelfde plaats een goed passend pand aan te kopen. De financieringslasten (rente en aflossing) voor dat pand zijn een stuk lager dan de huidige huurkosten, waardoor deze stap verder kan bijdragen aan de gezonde groei van de onderneming. Voor de Collin investeerders geldt een materiële eerste hypotheek op het aan te kopen pand.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 625.000,-. De inbreng vanuit de ruimte in de kredietfaciliteit is € 75.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund komt hiermee uit op € 550.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.208,33 en een slottermijn van € 297.500,-. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert H&R Properties B.V. als Verhoogd Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn H&R Properties B.V., Permanento Beheer B.V., Permanento Edge-IT B.V., Permanento Industrial Components B.V. en Permanento Industrial Bonding Solutions B.V. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 550.000,- gevestigd op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Oeverkruid 2 te Raamsdonksveer, met een getaxeerde waarde van € 595.000,-. De ondernemers H. Ros en R. Ros geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af van € 100.000,- welke momenteel morele waarde heeft.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de aankoop van een nieuw bedrijfspand met de bijkomende aankoopkosten en de kosten voor de verhuizing.

Ondernemer

Rob Ros (61 jaar) is vanaf 1987 werkzaam bij Permanento. Eerst als medewerker binnen/buiten verkoop en verantwoordelijk voor de inkoop, later hebben Rob en Hans als broers de kans gekregen om de zaak over te nemen. Naast zijn taken als algemeen directeur, stuurt hij met name de in- en verkoop aan. Naar zijn mening hoeft Permanento niet per se de grootste te zijn, maar wel de beste. Hij is er trots op dat Permanento een zeer divers klantenbestand verdeeld over meer dan dertig verschillende landen heeft, ze nog steeds vooroplopen met productiemethodes en specifieke kennis van producten en dat ze beschikken over een uitstekende groep enthousiaste mensen waarmee ze zonder meer klaar zijn voor de toekomst.

Hans Ros (47 jaar) is vanaf 1988 werkzaam bij Permanento. Eerst als jongste bediende en vervolgens, na het doorlopen van de verschillende disciplines, heeft hij de kans gekregen om samen met zijn broer de zaak over te nemen. Naast de algehele leiding is hij verantwoordelijk voor het verder optimaliseren en managen van de interne processen en productie. Ondernemen vindt hij het mooiste wat je kan doen. Zo heeft hij in het verleden de kans gehad om (mede) vorm te geven aan de transitie van handelsbedrijf naar productiebedrijf. Vanuit deze transitie is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en bouw van de eigen productiemachines. Tot op heden zijn deze machines, die echt uniek waren en de eersten in hun soort, nog steeds in bedrijf. Het bedrijf zich verder laten ontwikkelen in steeds hoogwaardigere markten, is de uitdaging van de huidige tijd. Uitdagingen die zich hierbij aandienen zijn het werven en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerk(st)ers en de juiste geavanceerde machines en tooling. Permanento is hier goed mee op weg. Ze hebben inmiddels de beschikking over een cleanroom en leveren aan hoogwaardige afnemers. Dit willen zij graag verder uitbouwen. 

Hans en Rob Ros worden beiden beschreven als gedreven ondernemers met passie voor de producten, productiemethodes en markten waarin Permanento actief is getypeerd.
 

Onderneming

Permanento staat al jaren bekend als dé “Quality Converter” voor hoogwaardige en op maat gemaakte tapes en is actief in verschillende marktsegmenten, zoals de optische, elektronische, automobiele en medische markten, waar kwaliteit een sleutelwoord is. De strenge eisen aan kwaliteit gecombineerd met een hoge flexibiliteit en een sterk oplossend vermogen is een moeilijke combinatie, waar Permanento een goede balans in heeft gevonden. Een groot deel van de producten wordt geproduceerd op klantspecificatie. 

Historie 
Na de oprichting in 1940 in Amsterdam is Permanento begonnen als handelsonderneming in schrijfwaren en kantoorbenodigdheden. Vanaf 1987 ging Permanento zich na een fusie meer richten op de industriële tapes van 3M (Scotch). Bovendien ging het bedrijf zich specialiseren in het verwerken van zelfklevende tapes tot eindproducten. 

In 1990 heeft men besloten naast de handel in die hoogwaardige tapes, te starten met een extra stuk service en toegevoegde waarde. Op maat gestanste en gesneden tapes was een vraag uit de markt waar Permanento ingesprongen is. De productie van zelfklevende stansvormen en op maat gesneden rolletjes tape heeft sindsdien een grote vlucht genomen. 

Vanaf 2010 treedt Permanento als Permanento Group naar buiten. De slogan is: “Adhesive Solutions”. 

Sinds 2002 is men gevestigd in Raamsdonksveer. Vanuit deze vestiging wordt Europa beleverd. Permanento levert producten in meer dan 40 landen. In de vestiging in Raamsdonksveer zijn circa 21 medewerkers actief. Permanento levert onder andere aan Philips, ASML en VDL.

De producten 
De producten van Permanento zijn in te delen in drie categorieën: 

  • Standaard artikelen die ingekocht worden en direct of vanuit voorraad aan de klanten worden geleverd;
  • Standaard artikelen die zelf geproduceerd worden en eventueel vanuit voorraad leverbaar zijn, zoals Edge-it pads, SIP-pads en allerlei standaard stansvormen;
  • Klant specifieke artikelen die door een advies van Permanento of naar aanleiding van een aanvraag van een klant tot stand komen. Voorbeelden hiervan zijn: De Incisiepleister, componenten om een Senseo koffiezetapparaat te assembleren, onderdelen om een E-reader te assembleren, onderdelen voor gebruik in achteruitrijcamera’s, producten voor een MRI-scanner en speciale ceramische labels voor op LED-lampen. 

Onroerend goed
Permanento verruilt een huurpand voor een eigen pand. Het gaat om een bedrijfshal (410m2) met kantoren (430 m2) en nog een groot terrein (totaal 2000 m2), het bouwjaar is 1990, de staat van onderhoud is goed met een moderne uitstraling. Een bevoegd taxateur waardeert het pand als een courant pand. De getaxeerde vrije onderhandse verkoopwaarde is € 595.000,-.

De LTV (Loan To Value) bij de start is daarmee 92%, welke door de aflossingen in vijf jaar tijd daalt tot 50% ten opzichte van de huidige taxatiewaarde.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 550.000,-
Kosten koper en verhuizing  € 75.000,-
Totaal € 625.000,-
Inbreng vanuit de ruimte in de kredietfaciliteit € 75.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.208,33  en een slottermijn van € 297.500,-.

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.

Het bedrijf beschikt bij de Rabobank/DLL over een lening van € 240.000,-, een rekening-courant krediet van € 200.000,- en een factoring faciliteit. Daarnaast heeft men eerder een crowdfunding campagne van € 250.000,- via Geldvoorelkaar gerealiseerd. Deze annuïtaire lening is in november 2017 verstrekt en heeft een looptijd van 5 jaar. Zij hebben geen zekerheden gevestigd. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn H&R Properties B.V., Permanento Beheer B.V., Permanento Edge-IT B.V., Permanento Industrial Components B.V. en Permanento Industrial Bonding Solutions B.V.
  • De ondernemers H. Ros en R. Ros geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor €100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- verkregen op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Oeverkruid 2 te Raamsdonksveer, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 595.000,- op basis van een recent taxatierapport.
  • Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Permanento Beheer B.V. zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager dan 40% is. Een niet-onttrekkingsverklaring houdt in dat er geen gelden mogen worden onttrokken door de directie en/of derden afgezien van salaris (dus geen dividend, RC-verhouding met privé etc.). 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Permanento Beheer B.V. als Verhoogd Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2017 en de prognose, gebaseerd op de tussentijdse cijfers voor 2018. De overall Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 is een omzet gegenereerd van € 2.712.000,- met een operationeel cashflow van € 58.000,-. Dit was echter na € 133.000,- incidentele lasten. De genormaliseerde cashflow was daarmee ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen. In 2018 komt na de aankoop van het pand de huur van € 103.000,- per jaar te vervallen. Dit bedrag is hoger dan de rente en aflossingsverplichtingen van de nieuwe financiering. In de prognose 2018 is gerekend met zes maanden huurlasten en zes maanden rente- en aflossingsverplichtingen. De verwachte omzet bedraagt (mede gebaseerd op de omzet over de eerste vier maanden) € 2.907.000,- met een genormaliseerde operationele cashflow van € 181.000,-, waarbij over het eerste kwartaal 2018 reeds een cashflow van € 75.000,- is gerealiseerd. De totale geprognotiseerde operationele cashflow over 2018 geeft comfort. Voor de Rentabiliteit kennen we de score Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van het bedrijf is Matig. Door diverse oorzaken in het verleden is er een complexe balans met veel vorderingen op de voormalige deelnemingen ontstaan. Het zichtbare eigen vermogen op de balans is per ultimo 2017 € 145.000.- negatief op een balanstotaal van € 1.541.000,-. Vanaf ultimo 2018 zal dit eigen vermogen naar verwachting positief zijn, echter de balans zal door de aankoop verlengen waardoor de solvabiliteit naar verwachting uitkomt op 3%. De Solvabiliteit kwalificeren we als Matig.

Liquiditeit
De liquiditeit is ontspannen. De current ratio per ultimo 2017 was 1,4 wat Goed is. Het bedrijf is wel flink gefinancierd. Van het rekening-courant krediet van € 200.000,- wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Vanuit deze ruimte wordt ook de genoemde aanbetaling verricht. Door de goede cashflow wordt er een verdere verbetering van de liquiditeit verwacht. Voorzichtigheidshalve kennen we nog kwalificatie Voldoende toe voor de Liquiditeit.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51494 heeft € 41.000 geïnvesteerd.
24-09-2018 om 12:33
investeerder-18110 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-09-2018 om 12:05
investeerder-62153 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
24-09-2018 om 11:36
investeerder-45559 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-09-2018 om 9:31
investeerder-61372 heeft € 7.000 geïnvesteerd.
24-09-2018 om 7:54

Reacties

Investeerder – 5500
29-08-2018 8:18
-kunt u aangeven hoe groot en hoe oud de vorderingen zijn op de voormalige deelnemingen? -kunt u iets meer vertellen over de voormalige deelnemingen en de herstructurering. -zit u bedrijf bij de afdeling bijzonder beheer van de huisbankier?

Collin Crowdfund
29-08-2018 8:19
Dank voor uw vragen.

Tot een aantal jaren terug kwam er veel productie uit Azië alwaar de derde broer Ros zich heeft gevestigd. Door de stijgende lonen aldaar is veel productie naar Europa gehaald. De derde broer is in Azië gebleven en het bedrijf aldaar is losgemaakt uit de juridische structuur van Permanento en produceert voor derden, een deel van de financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden. Een soortgelijke ontwikkeling heeft ook plaats gevonden met een veel kleinere deelneming in Azie.

Permanento zit niet in bijzonder beheer, de huisbankier heeft ook toestemming gegeven voor deze transactie.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 52060
10-09-2018 13:27
Ik twijfel nog steeds om een bedrag te alloceren naar deze lening en wel omdat ik geen goed gevoel krijg over de kwestie van de complexe balans met veel vorderingen op voormalige deelnemingen. Op de vraag van Investeerder-5500 over hoe groot deze vorderingen zijn wordt niet ingegaan in het antwoord door Collin Crowdfund. Daarom andermaal wat vragen over deze vorderingen: 1) hoe hoog zijn deze vorderingen? 2) zullen deze vorderingen uiteindelijk ook geïnd kunnen worden? 3) wanneer zullen deze vorderingen zijn afgelost? 4) wat is het risico dat deze vorderingen niet zullen worden afgelost? 5) wordt het eigen vermogen per ultimo 2018 weer positief dankzij de inflow van deze vorderingen? Of gebeurt dat uitsluitend dankzij de inflow van de winst uit de reguliere operationele activiteiten?

Collin Crowdfund
10-09-2018 13:37
Geachte investeerder,

Hierbij komen wij terug op uw vragen.

Per ultimo 2017 waren er circa € 750.000,- aan vorderingen. Dit is voor circa € 50.000,- op een externe partij en voor de rest op de eigen personal holding, de eigen pensioen BV (van de 3 broers) en op de Hong Kong vestiging van de derde broer. Het grootste deel is dus aan de familie maar buiten de consolidatie van de groep. Deze zullen uiteindelijk geïnd of verrekend worden maar wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend. Dit risico is naar onze mening acceptabel, mede omdat het geen negatieve invloed op de geprognosticeerde cashflow kan hebben, aangezien er geen rekening is gehouden met een positieve invloed op de cashflow door inning van deze vorderingen.

Het bedrijfsresultaat van de groep tot en met augustus (volgens de interne cijfers) bedraagt € 183.000,-. Het eigen vermogen ultimo 2018 zal naar verwachting dus positief worden door het resultaat van de groep.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 4626
10-09-2018 14:05
Wie is bestuurder van de Stak? M.a.w. Wie heeft de juridische bevoegdheid de directie te benoemen en te ontslaan in PB B.V?

Collin Crowdfund
10-09-2018 14:06
Geachte investeerder,

De bestuurders van de Stak zijn ook de bestuurders van Permanento beheer BV, zijnde Hans en Rob Ros.

Met vriendelijke groet

Collin Crowdfund

Ondernemer

Rob Ros

Crowdfund Coach


Marc Kogels