31430

Peter Bosman Producties

€ 125.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 91
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 91 investeerders

Samenvatting

Peter Bosman heeft na zijn studie LTS zes jaar lang leidinggevende functies vervuld voordat hij aan de slag ging als ondernemer. In 2007 is hij de eenmanszaak Peter Bosman Producties gestart. Peter is open, betrouwbaar, creatief en heeft een groot doorzettingsvermogen.

Peter Bosman Producties (www.pb-producties.nl) is producent en leverancier van ‘indoor en outdoor decoratie’ onder de merknaam PB-Collection®. Naast deze outdoor decoratie worden onder de naam PB-Reclame ook reclameproducten aangebracht, geproduceerd en geleverd zoals borden, autobelettering, raamstickers, spandoeken, vlaggen en vlaggenmasten, beachflags en behang.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor Peter Bosman Producties is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. Debiteur voor de financiering is Peter Bosman Producties. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Peter Bosman Producties worden verpand in tweede verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met een minimumbedrag ter hoogte van € 125.000,- en een looptijd gelijk aan de lening. 

Video Pitch

Leendoel

Sinds enkele jaren mag tuindecoratie zich in een snelgroeiende belangstelling verheugen. In deze periode van snelle groei zijn in 2017 enkele – achteraf beschouwd- ongelukkige beslissingen genomen, waardoor een negatief eigen vermogen is ontstaan. De ondernemer heeft in 2018 laten zien dat hij hier lering uit heeft getrokken. In 2018 zijn zwarte cijfers geschreven. De perspectieven voor de komende jaren zijn goed. Om hiervan te kunnen profiteren wordt werkkapitaal gevraagd.

De financieringsbehoefte bestaat uit het herfinancieren van crediteuren. Tevens zal er een machine gereviseerd worden voor het bespannen van tuinschilderijen. Deze machine zal de productiecapaciteit sterk verhogen. Ook geeft dit minder fysieke belasting voor het personeel.

Ondernemer

Peter Bosman (52 jaar) heeft na zijn studie LTS zes jaar leidinggevende functies vervuld voordat hij begon met ondernemen. In 2007 is hij de eenmanszaak Peter Bosman Producties gestart. Peter is open, betrouwbaar, creatief en heeft groot doorzettingsvermogen.

Onderneming

Peter Bosman Producties (www.pb-producties.nl) is producent en leverancier van ‘outdoor decoratie’ onder de merknaam PB-Collection®. Naast deze outdoor decoratie worden onder de naam PB-Reclame ook reclameproducten aangebracht, geproduceerd en geleverd zoals borden, autobelettering, raamstickers, spandoeken, vlaggen en vlaggenmasten, beachflags en behang. 

Het assortiment ‘indoor- en outdoordecoratie’ bestaat uit tuinschilderijen, tuindoeken, banners (ook voor promotiedoeleinden) en beprinte aluminium wanddecoratie. Een en ander wordt zelf geprint en geleverd aan tuincentra, zowel via hoofdkantoren en inkoopcombinaties als individueel. Belangrijkste omzetgroepen zijn de tuinschilderijen (60% van de omzet) en geprinte aluminium platen (15% van de omzet). Ten behoeve van de productie beschikt de onderneming over rollen printers en een flatbed printer. Klanten kunnen bestellingen online doen, waarbij de gewenste producten rechtstreeks in de printers geüpload worden. De grootste klanten zijn Intratuin (met sinds kort ook Duitse filialen), Gardner, Praxis en Ranzijn. Er wordt zowel maatwerk als grote series geleverd. Er zijn voor alle producten concurrenten op de markt, maar niemand focust zich volledig op outdoor decoratie en dit brede assortiment. Dat maakt de onderneming uniek. Peter Bosman Producties heeft zich in de afgelopen elf jaar dan ook ontwikkeld tot marktleider.

Sinds enkele jaren mag tuindecoratie zich in een snelgroeiende belangstelling verheugen, de onderneming profiteert daarvan. Belangrijk hierbij is dat Peter Bosman Producties elk jaar met nieuwe commerciële en innovatieve producten op de markt komt. Met het predicaat – Made in Holland – onderscheidt men zich van de veelal Chinese leveranciers en bovendien biedt men drie jaar garantie op kleurechtheid. De onderneming gaat verder dan verkoop, er worden namelijk commerciële presentatie voorstellen gedaan, er is winkelpresentatie ondersteuning en er wordt ondersteuning en advies op maat aangeboden. De service is uitstekend waardoor het verloop onder de klanten nihil is. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Voorraden  € 40.000,-
Herfinancieren van crediteuren  € 85.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De ING Bank heeft een lopend rekening-courant limiet van € 85.000,- welke ieder jaar wordt afgebouwd met € 8.500,-. De ING Bank heeft hierbij de inventaris, voorraden en debiteuren van Peter Bosman Producties verpand in eerste verband.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Peter Bosman Producties. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Peter Bosman voor een bedrag van minimaal € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Peter Bosman Producties wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Peter Bosman Producties is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve enkelvoudige jaarcijfers van 2017 en door de accountant opgestelde prognose voor geheel 2018 (op basis van tussentijdse cijfers tot en met oktober) en 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
2017 was, als gevolg van enkele achteraf verkeerde keuzes, een minder jaar. De omzet bedroeg € 954.000,- met een negatieve cashflow van € 21.000,-. Ultimo 2018 wordt, op basis van de tussentijdse cijfers t/m november van dat boekjaar, een omzet begroot van € 819.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 44.000,-. Over het jaar 2019 wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.029.000,- met een cashflow van € 90.000,-. Na aftrek van de aflosverplichtingen resteert een netto cashflow overschot per ultimo 2019 van € 55.000,-. Wij waarderen de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Door het slechte resultaat van 2017 is het verwachte eigen vermogen per ultimo 2018 nog € 63.000,- negatief. Ultimo 2019 is de verwachting dat het eigen vermogen groeit naar € 7.000,-. Dit resulteert in een solvabiliteitsratio van 2% op een balanstotaal van € 350.000,-. Begroot wordt dat in de jaren daarna de eigen vermogenspositie verder zal toenemen. Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Matig.

Liquiditeit
Door inpassing van de Collin lening wordt bewerkstelligd dat de onderneming weer een positief werkkapitaal heeft. Na verstrekking van de Collin lening is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 1.2. Door het verwachte positieve resultaat van 2019 zal de current ratio verder verbeteren naar 1.4 per ultimo 2019. Wij kwalificeren de liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Mede dankzij u, is het ons gegund ons bedrijf op een gezonde manier verder uit te bouwen. 

Om u te bedanken voor uw investering willen we u iets aanbieden. Alle investeerders krijgen 25% korting op een product naar keuze die u op onze website kunt bestellen.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-62117 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-01-2019 om 11:03
investeerder-54325 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-01-2019 om 11:03
investeerder-19096 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-01-2019 om 11:03
investeerder-67411 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-01-2019 om 11:03
investeerder-22353 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-01-2019 om 11:02

Ondernemer

Peter Bosman

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach