32791

Pho Kitchen

€ 25.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 52
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 52 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Pho Kitchen
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Inventaris
Datum van oprichting 01-01-2018
Website www.phokitchen.nl

Leendoel

Pho Kitchen is een Vietnamees restaurant welke gevestigd is in Zwolle. Ondernemer Tùng Lê is vorig jaar gestart met zijn restaurant en maakt een aanhoudende groei door. De ondernemer wil graag het terras en de bezorgdienst uitbreiden, waarvoor financiering benodigd is. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer T.L. Lê handelend onder de naam Pho Kitchen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Pho Kitchen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Pho Kitchen. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018 

Activa

  2018
Vaste activa € 19.000
Vlottende activa € 3.000
Overige activa € 10.000
Totaal € 32.000

Passiva

  2018
Eigen vermogen € 31.000
Langlopende schulden € 0
Kortlopende schulden € 1.000
Totaal € 32.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 160.000  
Bruto winst € 120.000  
Kosten € 72.000  
Resultaat € 48.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2527 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 14:34
investeerder-37136 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 14:32
investeerder-66912 heeft € 200 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 14:30
investeerder-14514 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 14:30
investeerder-47783 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-07-2019 om 14:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders