38253

Physics Den Haag

€ 35.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 73 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Physics Den Haag
Sector Sport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 01-01-2013
Website www.physicsdenhaag.nl

Leendoel

Physics Den Haag, opgericht door Barry Wiersma, is een sportschool die zich richt op personal training, kracht- en conditietraining in groepsverband (crossfit) en revalidatie. De ondernemer is op zoek naar kapitaal voor de herfinanciering van twee leningen. Daarnaast vraagt hij nog een aanvullende financiering voor het opknappen van het nieuwe huurpand.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 33.000
Opknappen huurpand € 2.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn:
    • De heer B.R.D. Wiersma handelend onder de naam Physics Den Haag. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
    • Mevrouw A.F. Kroeze (partner).
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Physics Den Haag worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer B.R.D. Wiersma en mevrouw A.F. Kroeze geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Rembrandtkade 194 te Rijswijk wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De restschuld bedraagt € 268.000,-. Het woonhuis is getaxeerd met waarde peildatum 30-07-2020 op € 375.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Physics Den Haag is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Physics Den Haag. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
Het is momenteel niet mogelijk vanwege de maatregelen vanuit de overheid om groepslessen bij Physics te volgen. Daarentegen is Physics uiteraard wel gewoon open voor individueel sporten. Er is altijd een coach aanwezig die de sporters op individueel niveau kan ondersteunen en vragen kan beantwoorden. Daarnaast vindt de personal training en revalidatie training ook nog gewoon plaats. Er zijn tot dusver geen opzeggingen geweest inzake de coronamaatregelen. Ook de omzet deze maand ligt op vergelijkbaar niveau als de maanden ervoor.

Toelichting jaarcijfers
Hoewel er op dit moment tijdelijk niet in groepsverband getraind mag worden vanuit de overheid, is het bij Physics Den Haag nog steeds mogelijk individueel te komen trainen. Daarbij wordt nog steeds de programmering gevolgd zoals die zou worden gevolgd in groepsverband. Het verschil is dat een individu nu zelf de training doorloopt met instructies vanaf het whiteboard. Eén op één coaching vindt nog steeds plaats vanaf de zijlijn die de sporters op individueel niveau kan ondersteunen en vragen kan beantwoorden. Daarnaast vindt de personal training en revalidatie training ook nog gewoon plaats. Er heeft daardoor geen omzetverlies plaatsgevonden, want de leden betalen nog steeds hetzelfde abonnementsgeld. Ook is er geen ledenverlies. Integendeel, vanwege de bewustwording van de vatbaarheid voor ziektes door Corona, ziet Physics Den Haag juist een groeiend aantal leden, ondanks de maatregelen door de overheid.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 23.000
Vlottende activa € 11.000
Overige vlottende activa € 9.000
Totaal € 43.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 13.000
Langlopende schulden € 25.000
Kortlopende schulden € 5.000
Totaal € 43.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 90.000  
Bruto winst € 85.000  
Kosten € 66.000  
Resultaat € 19.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-158818 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-11-2020 om 11:00
investeerder-64410 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-11-2020 om 11:00
investeerder-165007 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-11-2020 om 11:00
investeerder-22685 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-11-2020 om 11:00
investeerder-182575 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-11-2020 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders