40368

Pilot Cycles

€ 400.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 403
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-09-2021 in 3 uur volgeschreven door 403 investeerders

Samenvatting

Nadat de onderneming in 2018 reeds eerder via Collin Crowdfund is gefinancierd om zo de groei mede mogelijk te maken, vraagt de onderneming de investeerders wederom te investeren ten behoeve van de voorziene verdere groei en de uitkoop van een oud-aandeelhouder.

“Wat als je een unieke fiets zoekt, maar deze nergens te vinden is? Dan bouw je hem zelf!” Dit is precies wat Pieter van der Marel dacht in 2011 en zo werd de eerste Pilot geboren. De vele positieve reacties op social media en van bekenden uit de fietswereld leidden in 2013 tot de oprichting van het merk en het bouwen van maatwerkfietsen voor klanten, uit pure passie.
Pilot Cycles liet een jaarlijkse groei zien en in 2019 volgde, mede door intreding nieuw management, een grote reorganisatie. Vanaf dan is Pilot Cycles een volwaardige, middelgrote fietsfabrikant op elk vlak: Race-, MTB-, Gravel-, Trekking,- of E-bikes. Elke fiets wordt nog steeds in huis ontworpen en gebouwd, met nog steeds dezelfde passie, of het nu een standaard model of een maatwerkproduct betreft.
Pilot wil over drie jaar een gekend Europees merk zijn in het segment van de exclusieve, hoogwaardige sportieve fietsen, met als onderscheidende factoren het innovatieve maatwerk i.c.m. duurzaamheid van het materiaal en productiemethoden. 
Medio 2020 is Pilot Trading B.V. tot een distributieovereenkomst gekomen met een Amerikaanse leverancier (Cirrus) van geveerde zadelpennen onder de merknaam Kinekt, waarbij alleenrecht voor de Benelux en de Scandinavische landen werd verkregen alsmede voor Duitsland. Inmiddels is voor vrijwel geheel Europa het exclusieve recht verkregen en fungeert Pilot als hub voor diverse sub-distributeurs.
In mei 2021 is de Belgische groepsvennootschap EBS bvba gefailleerd nadat de Chinese leverancier van elektrische vouwfietsen al eerder was gefailleerd en een nieuwe leverancier de benodigde aantallen niet (tijdig) kon leveren als gevolg van de ‘corona-boom’.

Invloed coronavirus
Als gevolg van Corona heeft men tijdens de winkelsluitingen een beroep moeten doen op de subsidies van de overheid en heeft men tevens gebruik gemaakt van de opschortingsmogelijkheden. Daarnaast merkt men dat de levering van materialen, zoals onderdelen van de samen te stellen fietsen, vertraging hebben opgelopen waardoor er een langere doorlooptijd is van order tot uitlevering terwijl men wel de leveranciers van de andere onderdelen moet betalen. Dit heeft tot gevolg dat meer liquiditeit vast is blijven zitten in het onderhanden werk dan vooraf in de planvorming was voorzien, vandaar de vraag naar aanvullend werkkapitaal.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn VanderMarel B.V., CESALE Group B.V., Pilot Distribution Group B.V., Pilot Trading B.V., Pilot Cycles B.V. & KAPAKO Vastgoed B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Den Binnen 3, 5674 TW Nuenen, kadastraal bekend als sectie C nummer 3865 te Nuenen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en een openstaande schuld van € 320.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 565.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 17 augustus 2021.
 • KAPAKO Vastgoed B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Den Binnen 3, 5674 TW Nuenen, kadastraal bekend als sectie C nummer 3865 te Nuenen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onderpand wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) en mag het onroerend goed niet worden verkocht zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • De heer P.K. van der Marel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer A.J.W. Pieterse geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van P.K. van der Marel ter hoogte van € 44.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mogen er enkel aflossingen plaatsvinden op de achtergestelde lening indien de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) daardoor niet lager wordt dan 30%. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Pilot Distribution Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering vanuit Collin Crowdfund zal worden aangewend voor voorraadopbouw, herfinanciering en werkkapitaal.

Ondernemer

De onderneming staat onder leiding van Arno Pieterse en Pieter van der Marel.
Arno (1971) is een fietsfanaat, opgeleid en ervaren in commerciële bedrijfsvoering. Zijn afgeronde opleidingen zijn HEAO-CE en MBA. Hij omschrijft zichzelf als volgt: “Klantgerichte, teamgeoriënteerde commercieel directeur met een achtergrond in bedrijfsvoering, accounting en marketing. Uitgebreide ervaring in internationale groothandel en processen. Streeft ernaar een succesvolle handelsonderneming te managen en een fantastische vader en man te zijn voor zijn twee zoons en hun moeder.”
Arno heeft als CSO de strategische leiding. Hij is verantwoordelijk voor de marketing, de sales en de externe contacten met keyaccounts. Daarnaast houdt hij zich bezig met de (interne) organisatie, zowel op onderdeel- als op groepsniveau.

Pieter (1969) heeft naast werktuigbouwkunde, ook marketing en makelaardij OG gestudeerd. Hij heeft werkervaring opgedaan in de automotive branche en de verkoop van onroerend goed. Hij omschrijft zijn kwaliteiten o.a. als het goed kunnen luisteren naar klanten en het filteren van hun wensen en behoeften. Vervolgens weet hij deze behoefte perfect om te zetten naar een maakbaar ontwerp. Als hobby en sport fietst hij veel, op mountainbike, racefiets en gravelbike.
Pieter is als CTO verantwoordelijk voor o.a. de supply chain, de productie, het (custom) design en de R&D van titanium frames en componenten.

De beide directieleden kunnen elkaars werkzaamheden overnemen. Dit zorgt voor een probleemloze voortzetting van de bedrijfsvoering bij vakantie of ziekte.

Onderneming

Nadat de onderneming in 2018 reeds eerder via Collin Crowdfund is gefinancierd om zo de groei mede mogelijk te maken, vraagt de onderneming de investeerders wederom te investeren ten behoeve van de voorziene verdere groei.

Historie
Het idee van Pilot titanium maatwerkfietsen is geboren in 2011. Er werd destijds gestart met de ontwikkeling van de eerste prototypes. In 2013 was er voldoende basis om de BV op te richten. De gevestigde orde in titanium mountainbikes werd technisch direct succesvol voorbijgestreefd door innovatieve oplossingen, toepassing van de laatste technieken in de frames en de toegepaste onderdelen. Er volgden meer mountainbikemodellen, racefietsen, trekking fietsen en gravel bikes. Deze werden stuk voor stuk doorontwikkeld en fungeren tevens als basis voor gedeeltelijk, of zelfs volledig, maatwerk. Pilot Cycles liet een jaarlijkse groei zien en in 2019 volgde, mede door de intreding van nieuw management, een grote reorganisatie. Vanaf dan is Pilot Cycles een volwaardige, middelgrote fietsfabrikant op elk vlak. Pilot Cycles koopt voor haar unieke fietsen veel onderdelen in het buitenland in (o.a. in Duitsland, België, Taiwan, China, de V.S. en Japan). Middels haar contacten met deze leveranciers is Pilot, naast producent van fietsen en wielen, eveneens groothandel voor diverse merken fietsonderdelen, die uiteraard ook door Pilot in het assemblageproces van haar fietsen worden gebruikt. Leveringen van de Pilot fietsen vinden deels plaats via de gespecialiseerde rijwielhandel en in geval van maatwerk direct aan de eindgebruiker. Race-, MTB-, gravel-, trekking,- of E-bikes; elke fiets wordt nog steeds in eigen huis ontworpen en gebouwd, met nog steeds dezelfde passie, of het nu een standaard model of een maatwerkproduct betreft. Dit maakt Pilot Cycles een high-end fietsmerk dat de veeleisende, sportieve fietser veel, zo niet alles, te bieden heeft. ‘Brainport Eindhoven’ is een hotspot voor techbedrijven met gerenommeerde bedrijven als Philips, ‘s werelds grootste chipmachineleverancier ASML en chipmaker NXP. Onlangs heeft ‘s werelds grootste fabrikant van fietsonderdelen Shimano hun Europese hoofdkantoor in het gebied geopend. Juist in deze unieke omgeving vol ‘tech’ werd Pilot Cycles opgericht.

Recente ontwikkelingen
Medio 2020 is men in contact gekomen met een Amerikaanse leverancier (Cirrus) van geveerde zadelpennen onder de merknaam Kinekt. De vertegenwoordiging voor de distributie in de Benelux voor dit merk was in handen van een Amsterdamse partij die zonder veel inspanningen al redelijke aantallen wist te verkopen, echter de Amerikaanse partij was niet tevreden over de inzet voor hun product. Al snel kwam men tot een distributieovereenkomst met Pilot Distribution Group B.V. waarbij alleenrecht voor de Benelux en de Scandinavische landen werd verkregen alsmede voor Duitsland. Inmiddels is men zo tevreden (wederzijds) dat vrijwel voor geheel Europa het alleenrecht is verkregen, waarbij voor de landen waar er geen exclusiviteit is, men verplicht is/wordt om via Pilot Distribution Group in te kopen. Binnen Pilot Distribution Group is hiervoor in 2020 een aparte vennootschap opgericht, te weten Pilot Trading B.V.

Faillissementen
Arno Pieterse is in 2009 gestart met een eenmanszaak Arno Bathroom Comfort (ABC). Dit op voorspraak van zijn toenmalige werkgever die wenste dat Arno op termijn zijn bedrijf over zou nemen. In 2013 bleef deze achter met betalingen voor de werkzaamheden van Arno, werd een door ABC voorgefinancierde grote partij whirlpools niet terugbetaald, en heeft hij noodgedwongen zijn faillissement aan moeten vragen. In 2017 is dit faillissement opgeheven wegen gebrek aan baten. 

Voorts is in mei dit jaar de Belgische groepsvennootschap EBS bvba, op eigen aanvraag en begeleid door een Belgisch advocatenkantoor, gefailleerd nadat de Chinese leverancier van elektrische vouwfietsen al eerder was gefailleerd en een nieuwe leverancier de gewenste aantallen in 2020 niet (tijdig) kon leveren. Ook de ontwikkeling van duurzame carbon speed-pedelecs liep vast doordat de leverancier van de 3D print module in 2020 zelf fietsen ging produceren. Het faillissement van EBS is hiermee voornamelijk nog een nasleep van de activiteiten van de oud aandeelhouders die in 2020 tot stilstand zijn gekomen. Door het gebrek aan activiteiten konden de lopende verplichtingen niet meer worden voldaan en is het eigen faillissement aangevraagd en uitgesproken zonder regres op de groepsvennootschappen. Er was alleen nog een rekening courant vordering van EBS bvba op Pilot Cycles B.V. welke nu tegen betaling van € 37.000,- wordt afgelost, waarna er geen verplichtingen meer zijn van de Nederlandse vennootschappen uit hoofde van het faillissement. Buiten de vennootschap EBS waren er dus verder geen andere groepsmaatschappijen noch aandeelhouders aansprakelijk.

Huidige situatie en toekomst
Pilot wil over drie jaar een gekend Europees merk in het segment van de exclusieve, hoogwaardige sportieve fietsen zijn, met als onderscheidende factoren het innovatieve maatwerk i.c.m. duurzaamheid van het materiaal en productiemethoden. De kracht van het merk is de mogelijkheid tot snel schakelen in ontwikkeling en implementatie van nieuwe productieprocessen en onderdelen. Het downgraden en standaardiseren van modellijnen door diverse directe concurrenten levert extra ruimte op voor een onderscheidend, innovatief, duurzaam en hoogwaardig merk.
Een titanium fiets is perfect om te customizen. In tegenstelling tot carbon zijn er geen mallen betrokken bij het productieproces van een titanium frame. Dit betekent dat we een fiets kunnen bouwen die precies is afgestemd op ieders voorkeuren. Elke Pilot-klant kan deel uitmaken van het ontwerpproces van zijn eigen ideale fiets. Met andere woorden, men gelooft dat elke fietser een andere aanpak nodig heeft en titanium is het materiaal dat dit mogelijk maakt. Ook de verantwoorde productiemethoden en het ontbreken van schadelijke lakken maken de keuze voor titanium de juiste, zeker met het oog op een steeds meer duurzame samenleving in de toekomst. Pilot Cycles pretendeert niet dat men de wereld redt, maar zij garanderen dat hun fietsen zo duurzaam mogelijk zijn. Een titanium fiets hoeft niet gelakt te worden, waardoor het gebruik van chemicaliën tot een minimum wordt beperkt. Bovendien gaat een titanium Pilot Cycles-frame met de juiste zorg een leven lang mee, daarna is er zelfs geen ‘footprint’. Mochten er per ongeluk krassen op de fiets komen, dan kunnen deze eenvoudig verwijderd worden, waardoor een Pilot Cycles-fiets een leven lang als nieuw kan blijven.
Omdat de afgelopen twee jaar een switch is gemaakt in het management is veel ervaring in het uitbouwen van een commerciële organisatie toegevoegd. Dit heeft, naast een meer verkoopgerichte structuur zowel on- als offline, onder meer geleid tot een compleet vernieuwde bezetting, het volledig renderen van het IT-pakket, de overgang naar een passend accountantskantoor, het aantrekken van een financieel adviseur en heeft een evaluatie van het aanbod de structuur op groepsniveau vormgegeven.
Met deze solide basis is Pilot klaar voor de toekomst en het betreden van voorheen onontgonnen markten. Zo worden dealers in grote markten als de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Europa en Scandinavië tot partners gemaakt en zijn coöperaties met grote online partners gestart.

Marktpositie
Door perfectie na te blijven streven middels maatwerk blijft Pilot Cycles haar unique selling points benadrukken. De modellen dienen vernieuwend en toonaangevend te blijven. Het marketingapparaat dient middels brand awareness en tech-info voor groei en conversie te zorgen, hier ligt een constante uitdaging. 
Door de vertegenwoordiging van het merk Kinekt, met hun productlijnen van verende zadelpennen en stuurpennen in Europa, heeft men gezorgd voor diversificatie. Nadat eerst de focus gericht is geweest op de Benelux wordt nu o.a. de Duitse markt bewerkt en zo geleidelijk aan verder over Europa waardoor verkoopaantallen snel toe nemen.

Structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraadopbouw zadelpennen € 200.000,-
Aflossing Collin-lening* € 65.000,-
Aflossing voormalig aandeelhouders € 56.600,-
Afkoop vordering EBS bvba € 37.000,-
Werkkapitaal € 41.400,-
Te financieren via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing

* Er is voor gekozen om de bestaande lening bij Collin Crowdfund te herfinancieren en zo de voorwaarden tussen de bestaande en nieuwe investeerders in Pilot Cycles gelijk te trekken.

Overige financiers:

Pilot Distribution Group B.V. is verder gefinancierd middels financieringen van KBC Nederland N.V. (Vastgoed lening), en een achtergestelde lening vanuit P.K. van der Marel. Voor deze lening zijn geen zekerheden gesteld. Aan KBC Nederland is er een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- afgegeven op het bedrijfsmatig onroerend goed te Nuenen. Hiervan is de openstaande schuld € 320.000,-, de aflosdruk is € 6.250,- per kwartaal.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Pilot Cycles B.V. is Aanzienlijk risico, de kwalificatie voor KAPAKO Vastgoed B.V. is Laag risico, de kwalificatie voor Pilot Trading B.V. is Verhoogd risico, de kwalificatie voor Pilot Distribution Group B.V. is Laag risico, de kwalificatie voor VanderMarel B.V. is Verhoogd risico en de kwalificatie voor CESALE Group B.V. is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is tot stand gekomen op basis van de jaarcijfers over 2020, de tussentijdse cijfers over 2021 tezamen met de prognose over 2021 en 2022. De overall score is Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2020 was de geconsolideerde omzet € 920.000,- met een netto cashflowtekort van € 11.000,-. Dit tekort wijt men enerzijds aan de nasleep van de ontwikkelingsactiviteiten in Electric Bike Solutions bvba in België, anderzijds aan de opstart van een Trading B.V. in de tweede helft van 2020. Tenslotte had men te kampen met gedeeltelijke belemmeringen door winkelsluitingen in het kader van Covid-19. In 2021 zal de omzet naar verwachting groeien tot € 1.734.000,-, met een geprognosticeerd netto cashflowoverschot van € 274.000,-. De geconsolideerde omzet tot en met augustus bedraagt ruim € 1.080.000,-. In 2022 verwachten de ondernemers een omzetgroei tot € 2.250.000,-. Het netto cashflowoverschot zal in 2022 naar verwachting € 257.000,- bedragen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit, mede door de tussentijdse cijfers over 2021, als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit was ultimo 2020 22% op een balanstotaal van € 950.000,-. Ultimo 2021 zal deze naar verwachting door winsttoevoegingen en toename van voorraden en bijbehorende financieringen stijgen tot 30% op een balanstotaal van € 1.413.000,-. In 2022 verwachten de ondernemers, door winsttoevoeging en aflossing, de solvabiliteit verder te laten stijgen tot 45% op een balanstotaal van € 1.658.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn VanderMarel B.V., CESALE Group B.V., Pilot Distribution Group B.V., Pilot Trading B.V., Pilot Cycles B.V. & KAPAKO Vastgoed B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Den Binnen 3, 5674 TW Nuenen, kadastraal bekend als sectie C nummer 3865, te Nuenen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en een openstaande schuld van € 320.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 565.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 17 augustus 2021.
 • Kapako Vastgoed B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Den Binnen 3, 5674 TW Nuenen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onderpand wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) en mag het onroerend goed niet worden verkocht zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • De heer P.K. van der Marel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer A.J.W. Pieterse geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van P.K. van der Marel ter hoogte van € 44.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mogen er enkel aflossingen plaatsvinden op de achtergestelde lening indien de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) daardoor niet lager wordt dan 30%. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Pilot Distribution Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving, als de borgstellingen en de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

 • Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen een code voor 5% korting op een maatwerk titanium fiets of frame;
 • Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen een code voor 10% korting op een maatwerk titanium fiets of frame.

De vouchers kennen een geldigheidsduur tot 15-10-2022.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer is van toepassing indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110359 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2021 om 12:27
investeerder-244923 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2021 om 12:26
investeerder-8311 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2021 om 12:26
investeerder-242267 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-09-2021 om 12:22
investeerder-226397 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
29-09-2021 om 12:19

Ondernemer

A. Pieterse

P. van der Marel

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen