29813

Pilot Cycles

€ 150.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 167
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 167 investeerders

Samenvatting

In 2011 zijn Pieter van der Marel en Joris Claessens gestart met het idee om titanium mountainbikes, racefietsen en trekkingfietsen te gaan ontwerpen en bouwen. Pieter heeft ervaring in de automotive branche en Joris heeft 9 jaar een sportieve fietswinkel gehad in Eindhoven. In hun vrije tijd fietsen beiden graag op de mountainbike en de racefiets. In 2013 was er voldoende basis om Pilot Cycles op te richten. De titanium fietsen van Pilot Cycles worden individueel per klant op maat ontworpen en gepersonaliseerd opgebouwd. De fietsen zijn bekend door toepassing van de nieuwste innovaties van bekende fabrikanten en gebruik van eigen unieke ontwikkelingen. De onderdelen die Pilot Cycles zelf ontwikkelt, worden door zowel Pilot Cycles op de fietsen toegepast als verkocht aan derden.

Financieringsbehoefte
Door de toenemende vraag is er een behoefte aan uitbreiding van de voorraad en werkkapitaal voor R&D en marketing. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score noteert een Laag risico voor Pilot Cycles B.V. en de Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de lening is Pilot Cycles B.V. Als zekerheid voor de financiering worden de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De heer P.K. van der Marel geeft een persoonlijke borgstelling af van € 37.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde. De heer J.W.A. Claessens geeft een persoonlijke borgstelling af van € 37.500,-. Deze heeft op dit moment volledig morele waarde. De lening van € 44.500,- die is verstrekt door P.K. van der Marel, de lening van € 9.500,- die is verstrekt door J.W.A. Claessens en de lening van € 10.000,- die is verstrekt door R.A.M. Canters worden achtergesteld ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen bij een solvabiliteit van minder dan 30%.
 

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gevraagd voor onder meer uitbreiding van de voorraad als gevolg van toenemende vraag, uitbreiding R&D en marketing (zoals het verbeteren van de website als verkooptool), alsmede werkkapitaal ter verbetering van de inkoophoeveelheden.

Ondernemer

Pieter van der Marel (48) heeft naast werktuigbouwkunde ook marketing en makelaardij gestudeerd. Pieter heeft ruime ervaring in de automotive branche en de verkoop van onroerend goed. Zijn hobby is fietsen op de mountainbike of de racefiets. In combinatie met zijn achtergrond in de werktuigbouwkunde is de belangstelling ontstaan voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde fietsen. Zijn kwaliteit is het goed kunnen luisteren naar de klanten en hun behoefte en wensen om kunnen zetten in een gepersonaliseerde fiets. Pieter heeft de dagelijkse leiding bij Pilot Cycles en is verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van de titanium frames en componenten (R&D).

Joris Claessens (34) heeft een technische achtergrond met een uitstekende neus voor zaken. Na een carrière als beroepsmilitair heeft Joris 9 jaar lang een sportieve fietsenwinkel gehad in Eindhoven. Joris heeft in die periode ook diverse monteurs persoonlijk opgeleid. Joris zorgt bij Pilot Cycles voor de inkoop en de logistiek en is als sales director verantwoordelijk voor de verkoop in Nederland en het buitenland.

Onderneming

Pilot Cycles B.V. heeft tien complete titanium fietsen in het gamma, die individueel voor de klant worden opgebouwd en volledig op maat worden ontworpen en gepersonaliseerd. Ook volledig maatwerk behoort tot de mogelijkheden. De fietsen zijn gemaakt van titanium, wat als kenmerken heeft dat het sterk, licht van gewicht en zeer corrosiebestendig is. De voordelen van een titanium fietsframe zijn dat het materiaal niet roest, niet vermoeit en erg sterk is. Verder zijn de fietsen comfortabel door de verende en trilling dempende eigenschappen. De doelgroep zijn de recreanten die ouder zijn dan 30 en de fanatiekelingen die een fiets willen die qua technologie en kwaliteit onderscheidend is.

Historie
Na de start in 2013 werd in 2015 de eerste complete serie standaard mountainbike “PRIMUM” geïntroduceerd. Diverse tests in toonaangevende vakbladen als Mountainbike plus, Bike and Trekking en FIETS waren positief. De concurrentie werd succesvol voorbij gestreefd door innovatieve oplossingen, toepassing van de laatste technieken in de frames en de toegepaste onderdelen. Dit heeft geleid tot een tiental verschillende modellen waarbij de aandacht vooral ligt op kwaliteit, afwerking en functionaliteit. Dit, in combinatie met het maatwerk wat Pilot Cycles toevoegt, maakt deze bikes uniek.

Visie en strategie
Pilot Cycles wil een bekend Europees merk worden in het segment van de exclusieve, hoogwaardige, sportieve fietsen. De kracht zit in het directe contact tussen de afnemers en de onderneming. De actieve fietsers in binnen- en buitenland maken een bewuste keuze voor een kwalitatief hoogwaardige en gepersonaliseerde fiets. Via uitbreiding van de website kan de klant zelfstandig zijn fiets ontwikkelen en bestellen. Een groot deel van de (frame)onderdelen worden door Pilot Cycles zelf ontworpen en geproduceerd in meerdere landen.

Marktpositie
Pilot Cycles onderscheidt zich ten opzichte van concurrenten doordat zij diverse hoogwaardige modellen in hun assortiment hebben. Ze maken gebruik van titanium fietsframes die zijn afgebouwd met de nieuwste technieken en high-end onderdelen. Alles is gericht op de persoonlijke keuze van de klant. Daarnaast worden via groothandels ook zelf ontwikkelde onderdelen wereldwijd verkocht. Met de structurele aandacht voor R&D wil men vernieuwend en up to date blijven.

Structuur

Pieter en Joris hebben ieder 49% van de aandelen in Pilot Cycles B.V. Daarnaast hebben zij beiden nog een aandeel van ieder 24% in Electric Bike Solutions BvBa in België, gericht op de speciale markt van moderne lichte elektrische stadsfietsen en vouwfietsen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanpassing website € 19.000,-
Marketing € 6.000,-
Research & Development € 15.000,-
Voorraad € 50.000,-
Werkkapitaal € 60.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Pilot Cycles B.V. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Pilot Cycles B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer P.K. van der Marel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 37.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde.
  • De heer J.W.A. Claessens geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 37.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig morele waarde.
  • De lening van P.K. van der Marel ter hoogte van € 44.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er alleen afgelost worden op de achtergestelde lening als de solvabiliteit van Pilot Cycles B.V. minimaal 30% is en na aflossing ook minimaal 30% blijft. 
  • De lening van J.W.A. Claessens ter hoogte van € 9.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er alleen afgelost worden op de achtergestelde lening als de solvabiliteit van Pilot Cycles B.V. minimaal 30% is en na aflossing ook minimaal 30% blijft. 
  • De lening van R.A.M. Canters ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er alleen afgelost worden op de achtergestelde lening als de solvabiliteit van Pilot Cycles B.V. minimaal 30% is en na aflossing ook minimaal 30% blijft. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Pilot Cycles B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Pilot Cycles B.V. als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses voor de jaren 2018 tot en met 2021, die zijn opgesteld door de accountant. De uitgangspunten daarvoor zijn de definitieve cijfers van 2016 en 2017. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2016 en 2017 is de omzet sterk gegroeid en men verwacht verdere stijging in de komende jaren. Daarnaast kunnen betere inkoopprijzen worden bedongen. Conform de definitieve cijfers van 2017 is een omzet gerealiseerd van € 409.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 3.000,-. Ultimo 2018 wordt een operationele cashflow verwacht van € 45.000,- op een omzet van € 600.000,-, wat toereikend is voor het voldoen van de financiële verplichtingen jegens Collin Crowdfund. Voor 2019 wordt een verdere omzetstijging geprognotiseerd naar € 750.000,- bij nagenoeg gelijkblijvende kosten. Dit resulteert in een genormaliseerde cashflow van € 86.000,-. Wij kwalificeren de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Volgens de definitieve cijfers is het eigen vermogen ultimo 2017 € 53.000,- met een solvabiliteit van 17%. Op het moment van het verstrekken van de crowdfundlening is het eigen vermogen € 117.000,- met een solvabiliteit van 32% (score Ruim voldoende). Eind 2018 zal het eigen vermogen naar verwachting uitkomen op € 146.000,- bij een balanstotaal van € 424.000,- met een solvabiliteit van 34%. De stijging van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door enerzijds de toevoeging van het resultaat en anderzijds de eerder genoemde achtergestelde leningen van zowel de ondernemers als van een familielid. Ultimo 2019 zal door toevoeging van de winst het eigen vermogen verder toenemen tot € 211.000,- met een solvabiliteitsratio van 44%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit is in de voorgaande jaren goed geweest, mede door inbreng van de ondernemers en leningen via de familie. Conform de definitieve cijfers van 2017 was de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) aan het einde van vorig jaar 2,5. Op basis van toenemende vlottende activa en minder stijgende vlottende passiva zal de current ratio zowel in het boekjaar 2018 als 2019 naar verwachting stijgen tot boven de 3. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 3.000,- krijgen een waardebon met een uitnodiging voor een VIP-bezoek aan ons bedrijf in Nuenen. Tijdens dit bezoek kunt u kennismaken met ons team van specialisten en wordt u vrijblijvend opgemeten voor een perfecte zit op de fiets, wellicht een echte Pilot. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. De voucher kan eenmaal worden verzilverd en blijft geldig zolang de lening loopt. Bij verstrekking van de vouchers is het mogelijk dat de individuele anonimiteit kan worden opgegeven.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52836 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2018 om 10:45
investeerder-5294 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2018 om 10:45
investeerder-2931 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2018 om 10:44
investeerder-2534 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2018 om 10:44
investeerder-2890 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-04-2018 om 10:44

Ondernemer
Joris Claessens en Pieter van der Marel

Crowdfund Coach


Marc Kogels