fbpx
39578

Pims Place

€ 325.000  |  5,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 334
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-04-2021 in 12 uur volgeschreven door 334 investeerders

Samenvatting

Wim Noordermeer is in 1996 gestart met Pim’s Place, te Voorhout. De snackbar bestaat al sinds 1967. De ondernemer is voornemens de leningen op het onroerend goed te herfinancieren waardoor er meer ruimte komt in de liquiditeiten. Tevens krijgt Wim ruimte om te investeren in het bedrijf.

Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed gevestigd op basis van een LTV (Loan to Value) van 44% bij aanvang van de financiering. De marktwaarde van het onroerend goed bedraagt € 740.000,-.

Invloed coronavirus
Pim’s Place heeft in 2020 last gehad van de effecten van het coronavirus, met name door minder toerisme in Voorhout. Hierdoor is er sprake geweest van een omzetdaling. Hiervoor is ook steun ontvangen vanuit de overheid (NOW en TOGS) en de huidige financier (huisbankier, betreffende uitstel van aflossing). Op dit moment is het bedrijf enkel geopend voor afhaal. Men gaat er vanuit dat de exploitatie weer naar oude niveaus gaat bewegen in 2021 en dat toerisme in de zomer, alsmede de heropening van de horeca, gaat leiden tot een verbeterde exploitatie ten opzichte van 2020. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 325.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 310.000,-. De rente bedraagt 5,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer W.J. Noordermeer handelend onder de naam Pim’s Place. Ook partner mevrouw B.M. Noordermeer-Hogervorst zal als debiteur tekenen voor de financiering. De vermogenspositie in privé is op dit moment ruim, gezien de overwaarde op de eigen woning en het zakelijk onroerend goed.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Herenstraat 64, 64a en 64b, 2215 KJ Voorhout, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde ter hoogte van € 740.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum maart 2020.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de appartementen gelegen boven de snackbar, met als adres: Herenstraat 64a en 64b, 2215 KJ Voorhout, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van het bedrijfspand en de bovengelegen appartementen aan de Herenstraat 64, 64a en 64b, te Voorhout. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in o.a. nieuwe kozijnen en de aanschaf van een nieuwe ijsmachine.

Ondernemer

Wim Noordermeer (1963) heeft als kleine jongen de eerste stappen gezet in het vak in de cafetaria van zijn broer. Tijdens zijn middelbareschooltijd is Wim in aanraking gekomen met het vak banketbakker. Na afloop van de middelbare school heeft Wim ervoor gekozen om in dit vak verder te gaan, maar toch bleef hij geïnteresseerd in de cafetaria branche. Hij bleef dan ook regelmatig helpen bij zijn broer. Toen de kans zich voordeed om een eigen snackbar te beginnen in Voorhout, heeft hij deze kans met beide handen aangegrepen. Wim vindt de lokale binding erg belangrijk en ondersteunt middels sponsoring diverse plaatselijke verenigingen.

Onderneming

Wim Noordermeer is in 1996 gestart met Pim’s Place, te Voorhout. De snackbar bestaat al sinds 1967. Pim’s Place heeft een ruim assortiment aan snacks, friet en ijsjes. Er zijn vier medewerkers in dienst, waarvan één in vast dienstverband en drie als oproepkracht.

Herenstraat 64, 64a en 64b te Voorhout
Het onroerend goed bestaat uit een horecapand (64) en de twee zelfstandige bovengelegen appartementen (64a en 64b) in het centrum van Voorhout. Aan de voorzijde van het onroerend goed bevindt zich een groot terras. De appartementen hebben een eigen ingang en zijn geheel verhuurd. Het object is goed bereikbaar vanaf de N444. Per OV is het object bereikbaar middels de trein (circa 10 minuten lopen). In de directe omgeving zijn verschillende winkel- en openbare voorzieningen aanwezig. Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar in het centrum. 
Het horecapand is getaxeerd op € 255.000,-. De twee appartementen zijn samen getaxeerd op € 485.000,-. Gezamenlijk bedraagt de getaxeerde marktwaarde € 740.000,-, d.d. 06-03-2020. De LTV (Loan to Value) bij start van de financiering bedraagt 44% en bij de slottermijn 41%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Rabobank € 253.000,-
Investeringen € 40.000,-
Crediteuren € 10.000,-
Financierings- en onvoorziene kosten € 22.000,-
Totaal € 325.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 325.000,-

Leenbedrag: € 325.000,-
Rente: 5,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 310.000,-

Overige financiers
Er zijn na de herfinanciering geen overige financiers in de eenmanszaak.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Pim’s Place is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van de jaarrekening 2019 en 2020 (concept) van Pim’s Place, prognose 2021, huurovereenkomsten en het taxatierapport. De overall score Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2019 is er een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 214.000,-, met een resultaat van € 27.000,-. Mede door de invloed van corona is er een lichte daling geweest in de omzet in 2020. De behaalde omzet in 2020 bedroeg € 173.000,- met een resultaat ter hoogte van € 16.000,-. Na privéonttrekking en de aflossingen van de huisbankier resteerde er een negatieve cashflow van € 23.000,-. Door het herfinancieren van de huidige lening op het onroerend goed worden de aflossingsverplichtingen fors verminderd. Dit samen met een begroot omzetherstel in 2021 van 20% ten opzichte van 2020 verwacht men in 2021 een omzet te behalen ter hoogte van € 208.000,-, wat naar verwachting resulteert in een netto cashflow overschot, na privéonttrekking en aflossingen van € 16.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg per ultimo 2020 ruim 13% op een balanstotaal van € 345.000,-. De solvabiliteit na financiering, mede rekening houdende met de stille reserve in het onroerend goed, bedraagt meer dan 50% op een balanstotaal van ruim € 800.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer W.J. Noordermeer handelend onder de naam Pim’s Place. Ook partner mevrouw B.M. Noordermeer-Hogervorst zal als debiteur tekenen voor de financiering. De vermogenspositie in privé is op dit moment ruim, gezien de overwaarde op de eigen woning en het zakelijk onroerend goed.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 325.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Herenstraat 64, 64a en 64b, 2215 KJ Voorhout, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde ter hoogte van € 740.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum maart 2020.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de appartementen gelegen boven de snackbar, met als adres: Herenstraat 64a en 64b, 2215 KJ Voorhout, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd.
  • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-36352 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 22:25
investeerder-19656 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 22:13
investeerder-20815 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 21:23
investeerder-240919 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 21:11
investeerder-24910 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 21:01

Reacties

Investeerder – 216664
01-04-2021 10:26
Beste Collin, In de pitch wordt er beschreven dat de vermogenspositie in privé ruim is, door de overwaarde op de eigen woning en het zakelijk onroerend goed. In hoeverre maakt overwaarde op de eigen woning hier onderdeel vanuit?

Collin Crowdfund
01-04-2021 10:36
Beste investeerder,

Allereerst dank voor uw vraag.

Naast de ruime stille reserve in het zakelijke onroerend goed (snackbar en twee bovengelegen appartementen, met een gezamenlijke marktwaarde van € 740.000,-), is er ook een overwaarde aanwezig op de eigen woning. Deze overwaarde (WOZ 2020 minus openstaande schuld) bedraagt momenteel ruim € 200.000,-.

Ondernemer

W. Noordermeer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven