26759

Pirtek Rotterdam-Zuid

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 245
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-08-2017 in 2 uur volgeschreven door 245 investeerders

Samenvatting

Marc Stubenitsky vraagt een cofinanciering aan voor de overname van de bestaande onderneming Pirtek Rotterdam-Zuid, waarbij u als investeerder onder andere een volledig gedekte 2e hypotheek verkrijgt op de eigen woning van de ondernemer.

Pirtek, marktleider in Europa, is een internationaal gerenommeerde franchiseformule en specialist in het vervangen van hydrauliekslangen en leidingen op locatie. Pirtek Rotterdam-Zuid, opgericht in 1999, is inmiddels een van de grootste Pirtek vestingen in de Benelux. Per 1 september 2017 wordt deze succesvolle onderneming overgenomen door Marc Stubenitsky. 

Marc is zowel volgens de huidige franchisenemer als de franchisegever de gewenste opvolger. Hij is hbo geschoold en is ruim 20 jaar in diverse functies werkzaam geweest in de Rotterdamse haven. Hierdoor heeft hij een groot netwerk opgebouwd en kent hij vrijwel alle klanten van Pirtek Rotterdam-Zuid.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 940.000,-. Hiervan wordt € 35.000,- uit eigen middelen ingebracht door de ondernemer. De verkopende partij verstrekt een lening ter hoogte van € 125.000,- die wordt achtergesteld ten opzichte van de Collin investeerders. De Rabobank financiert € 450.000,- en door crediteuren wordt er een bedrag van € 80.000,- gefinancierd. De resterende € 250.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente is 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de nieuw opgerichte onderneming met de score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is M. J. Stubenitsky h.o.d.n. Pirtek Rotterdam-Zuid. De lening ter hoogte van € 125.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de investeerders van  Collin Crowdfund. Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 200.000,- op het leven van de ondernemer. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ook de huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand en wel in 2de verband. Tenslotte wordt er een 2e hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 100.000,- op de eigen woning van de ondernemer. 

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering zal gebruikt worden om de bestaande onderneming Pirtek Rotterdam-Zuid over te nemen.  

Ondernemer

Marc Stubenitsky (44) werkt inmiddels 20 jaar in de haven van Rotterdam in de logistieke/industriële omgeving. Na zijn hbo-studie Logistiek en Technische Vervoerskunde in Rotterdam is hij enthousiast geraakt met alles wat te maken heeft met havens en industrie. 
Na 10 jaar bij het havenbedrijf in diverse functies te hebben gewerkt, zoals consultant/projectleider en manager business development, werd hij als General Manager verantwoordelijk voor de containerdivisie van Nijhof-Wassink.
Binnen een aantal maanden kwam daar een functie bij als Managing Director bij een containeroverslagbedrijf, waar Nijhof-Wassink een deelneming in had (Pernis Combi Terminal B.V.). 
Na 4 jaar ontstond de mogelijkheid om over te stappen naar ECT Venlo, een belangrijke schakel in het intermodale netwerk van ECT (Europe Container Terminals) en de Rotterdamse haven hierdoor in verbinding brengt met de logistieke hotspot nummer 1. In 5 jaar tijd heeft hij daar de kans gehad om de samenwerking tussen de locaties en de moederorganisatie ECT te versterken, de commercie verder uit te bouwen en het serviceniveau te verhogen. 
Momenteel is hij verantwoordelijk als equipment lease specialist bij leasemaatschappij BEEQUIP.
Dit is een technisch/commercieel gedreven functie waarbij hij zich vooral richt op de segmenten wegvervoer, spoorvervoer, havenbedrijven (terminals), containers en recycling. 

Marc komt het best tot zijn recht in de driehoek commercie – bedrijfsvoering – techniek. De kans om nu Pirtek Rotterdam-Zuid over te nemen past perfect in zijn straatje.

Onderneming

Pirtek Rotterdam-Zuid is op omzetniveau een van de grootste Pirtek centers van de Benelux. Het center is bijna 20 jaar geleden gestart op de huidige locatie aan de Driemanssteeweg 86 te Rotterdam. Door het hoge serviceniveau is er de afgelopen jaren een uitgebreid klantenbestand opgebouwd. Hierdoor is Pirtek in het algemeen, en de vestiging in Rotterdam-Zuid in het bijzonder, een begrip in de regio geworden in de hydraulische dienstverlening. Daarnaast is er expertise opgebouwd over de markt en het product.
 
Pirtek Rotterdam-Zuid heeft een relatief vast klantenbestand van meer dan 3.000 klanten die actief zijn in een branche waarin dagelijks machines worden ingezet die hydraulisch worden aangedreven en waar onverhoopte stilstand van machines en installaties ongewenst is. Dit betekent dat men actief is in de volgende sectoren: de bouw-, transport-, logistieke-, afval-, maritieme-, facilitaire-, industriële-, agrarische- en/ of evenementensector.
 
Visie 
De visie van Pirtek Rotterdam-Zuid is om als nummer 1 serviceorganisatie van hydrauliekslangen en hydrauliekleidingen er voor te zorgen dat klanten hun werkzaamheden met minimaal tijdverlies kunnen voortzetten. Hiervoor investeert men in technologie, mobiliteit en kwaliteitsbewaking en levert men consistent de hoogste kwaliteit producten en diensten. 
 
Strategie
De strategie voor Pirtek Rotterdam-Zuid is om focus tehouden op 1 uurs service en deze verder te ontwikkelen door hoogwaardige dienstverlening aan te bieden. Door het verhogen van het aantal klantenbezoeken en leads zullen meer klanten gaan kiezen voor Pirtek als serviceorganisatie. 
 
Marktanalyse
Rotterdam-Zuid heeft een belangrijke functie als logistiekknooppunt in de Rotterdamse haven en kent een hoge graad van industrialisering. Het Pirtek Rotterdam-Zuid center ligt strategisch gelegen in het havengebied en direct langs de A15. Pirtek Benelux B.V. (franchisegever) hanteert kengetallen voor realistische omzet per center gebaseerd op het aantal inwoners in een rayon. Echter door de hoge mate van industrialisering zijn deze kengetallen beperkt toepasbaar. In de afgelopen 18 jaar is gebleken dat een stabiele groei realiseerbaar is en er voldoende kansen liggen om de omzet te vergroten door het actief benaderen van (inactieve) klanten en leads. 
 
Concurrentiepositie
Pirtek in zijn algemeenheid onderscheidt zich door een aantal kenmerken ten opzichte van concurrenten. Dit geldt in hoge mate ook voor Pirtek Rotterdam-Zuid.
 
 • Landelijke dekking met 15 centers in Nederland en 4 in België;
 • Bediening van alle industriële sectoren waarbij hydrauliek wordt toegepast;
 • 24/7/365 service en dienstverlening, binnen 1 uur op locatie;
 • Meer dan 5.000 artikelen op voorraad;
 • Sinds 2011 heeft Pirtek een opleidingsprogramma voor haar medewerkers, dat vooral gericht is op de ontwikkeling en binding van de Pirtek medewerkers. Deze Pirtek training is door de FEDA -Cetop onlangs geaccrediteerd voor de Opleiding “Veilig werken met hydrauliekslangen en componenten”. Pirtek heeft hiermee de primeur om als 1e bedrijf in de Benelux een compleet team (80 monteurs) ter beschikking te hebben wat hiervoor is gecertificeerd;
 • Pirtek hecht veel waarde aan Duurzaam Ondernemen, veiligheid en milieu.
Structuur 
De onderneming zal worden geëxploiteerd in een eenmanszaak. Naar verwachting zal na circa 3 jaar de eenmanszaak worden omgezet naar een (meervoudige) B.V.-constructie. Bij deze rechtsvormwijziging is reeds overeengekomen dat de heer M.J. Stubenitsky persoonlijk borg zal staan ter hoogte van de dan openstaande restantschuld. De B.V (‘s) zullen als debiteur gaan fungeren.
 

Financieringsbehoefte

Goodwill € 500.000,-
Voorraad € 180.000.-
Debiteuren € 175.000,-
Inventaris € 45.000,-
Werkkapitaal € 40.000,-
Totale financieringsbehoefte € 940.000,-
Eigen inbreng € 35.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 125.000,-
Crediteuren € 80.000,-
Rabobank* € 450.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-
Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing
 
* Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor deze overnamefinanciering. De Rabobank een kredietfaciliteit met een kredietlimiet van € 225.000,- en een lening van € 225.000,-. De lening heeft een looptijd van zes jaar met een aflossingsvrije periode van zes maanden. De bedongen zekerheden zijn:
 • Staatsgarantie
 • Verpanding van debiteuren, voorraad en inventaris in 1ste verband
 • De lening van de verkopende partij ter hoogte van € 125.000,- wordt achtergesteld

Risico

Bedrijfsrisico’s en beperkende maatregelen
 • Bedrijfsaansprakelijkheid: dit risico is afgedekt met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag tot € 1 miljoen.
 • Arbeidsongeschiktheid: dit risico is afgedekt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Uitvallen franchisenemer: Pirtek Benelux B.V. kan bij calamiteiten het management overnemen van een center.
 • Uitvallen center manager: er wordt momenteel een back-up centermanager opgeleid om de afhankelijkheid van 1 centermanager te beperken.
 • Voldoendegekwalificeerd personeel: Pirtek staat bekend als gerenommeerd werkgever in de branche. Dit neemt niet weg dat er voldoende geïnvesteerd moet worden in opleidingen en het coachen van personeel om personeelsverloop en het verliezen van kennis tegen te gaan.
 • Borging van klantinformatie: alle Pirtek centers werken inmiddels met een CRM systeem Sugar, hierin wordt alle klant relevante informatie opgeslagen en gedeeld.
 • Data: Pirtek maakt gebruik van datacenters waarbij back-up en uptime gegarandeerd is.
Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteur is de heer M.J. Stubenitsky handelend onder Pirtek Rotterdam-Zuid.
 • De lening van de heer J.E. Wijnans ter hoogte van € 125.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossing op de achtergestelde lening is slechts toegestaan mits de solvabiliteitsratio (conform berekening Collin Crowdfund) minimaal 25% is en het netto cashflow overschot dit toelaat. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Pirtek Rotterdam-Zuid wordt verpand in  2de verband aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een 2de hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op de eigen woning aan de Oranjeweg 14 te Zuid-Beijerland. Uit een recent taxatierapport van d.d. 20-7-2017 blijkt een marktwaarde van € 400.000,-. De woning is voorbelast met een 1e hypotheek van € 330.000,- van Nationale Nederlanden waar een financiering van € 275.000,- tegenover staat.
 • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de ondernemer ter hoogte van € 200.000,- gelijk aan de looptijd van de lening. De verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert deze startende onderneming met de score Verhoogd risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2016 (van de vorige eigenaar), de tussentijdse cijfers tot en met 14-7-2017 en prognoses voor de komende 5 jaren. De prognoses zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van de franchisegever Pirtek Benelux B.V. en opgesteld in samenwerking Van Oers Accountant Accountancy. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
 
Rentabiliteit
De rentabiliteit 2017 is gebaseerd op de gerealiseerde exploitatie in 2016, tussentijdse jaarcijfers en de additionele kosten na overname. De verwachte omzet 2017 voor de nieuwe eigenaar komt naar verwachting uit op € 455.000,-, dit is gelijk aan 4/12de deel van de verwachte jaaromzet. De verwachte genormaliseerde cashflow komt uit op € 44.000,- met een verwacht netto cashflow overschot van € 27.000,-. Voor 2018 komt de verwachte omzet uit op € 1.148.000,- met een verwachte genormaliseerde cashflow van € 124.000,-. Door hogere aflossingsverplichtingen komt het verwachte netto cashflow overschot met € 26.000,-op nagenoeg hetzelfde niveau uit als in 2017. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende. 
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit op de openingsbalans komt uit op 22%. De verwachte solvabiliteit, zonder aftrek goodwill, per ultimo 2017 komt uit op 20% (Voldoende) op een balanstotaal van € 881.000,-. In 2018 zal de solvabiliteit naar verwachting stijgen naar 28% (Ruim voldoende) bij een balanstotaal van €834.000,-. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Voldoende, gelijk aan de openingsbalans.
 
Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) zal na realisatie van de prognose 2017 uitkomen op 1,1 (Voldoende). Na realisatie van de prognose 2018 zal de current ratio stijgen naar 1,2 (Ruim voldoende). Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22546 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-08-2017 om 11:30
investeerder-13408 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
03-08-2017 om 11:24
investeerder-38296 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
03-08-2017 om 11:24
investeerder-24910 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2017 om 11:24
investeerder-3105 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2017 om 11:22

Reacties

Investeerder – 11118
03-08-2017 10:00
Als zekerheid wordt een 2e hypotheek verstrekt op het woonhuis Oranjeweg 14 te Zuid-Beijerland.
De marktwaarde zou € 400.000 bedragen blijkens een recent taxatierapport. Er rust een eerste hypotheek op van € 330.000 van Nationale Nederlanden waartegenover een financiering staat van NN, groot € 275.000.
De WOZ waarde per 1-1-2016 blijkt echter € 259.000 te zijn. Hoe is dat enorme verschil , 50% hoger 1 1/2 jaar later, te verklaren c.q. wat is in feite de waarde van deze 2e hypotheek voor de investeerders ? Of zit de gemeente er met de WOZ waarde voor dit woonhuis compleet naast ?

Collin Crowdfund
03-08-2017 10:03
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.
Wij gaan uit van de meest recente taxatie door een erkend taxateur. De verkoopwaarde is door hem bepaald op € 400.000,-. De huidige financiering is € 275.000,- bij een hypothecaire inschrijving van € 330.000,-.
Op basis van de verkoopwaarde (niet bij executie!) zou er op dit moment een waarde voor de investeerders berekend kunnen worden van € 125.000,-, echter als wij uitgaan van de inschrijving van de 1e hypotheekhouder (€ 330.000,-) zou de waarde voor de investeerders op basis van de taxatie € 70.000,- bedragen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 9601
03-08-2017 10:31
Is de gevestigde hypotheek bij NN een aflossingsvrije hypotheek of is er ook een aflossingsverplichting cq is kapitaal opbouw van toepassing

Investeerder – 32710
03-08-2017 10:39
Beste investeerder,

De hypotheek deels aflossingsvrij, op het merendeel wordt afgelost. De verhouding is 25% / 75%.

Met vriendelijke groeten,
Marc

Investeerder – 4592
03-08-2017 11:07
De buurman van dit object, nr 16, staat momenteel te koop op FUNDA.
De woning schijnt groter te zijn dat nr 14, de vraagprijs is € 298.000,-!!!
Dat gezien de bovenstaande opmerking inzake de WOZ waarde, heb ik een heel groot vraagteken bij deze taxatie.

Investeerder – 32710
03-08-2017 11:15
Beste investeerder,

Het klopt dat het object voor dat bedrag te koop staat.
Ons huis is recentelijk geheel gerenoveerd en uitgebouwd.
Het huis van de buurman is nog in oorspronkelijke staat.
Dit verklaart het verschil in waarde.

Met vriendelijke groet,
Marc

Investeerder – 17403
03-08-2017 11:16
L.S.
Eenmanszaak en toch 7 x 24 x 365 service?
Zie niet veel over dit aspect beschreven.
Dit bepaalt op langere termijn de continuïteit toch?

Investeerder – 32710
03-08-2017 11:25
Beste investeerder,

Pirtek Rotterdam-Zuid heeft een zeer gemotiveerd team ter beschikking staan van monteurs.
Het klopt dat we 24/7/365 ter beschikking staan.

Met vriendelijke groet,
Marc

Investeerder – 39046
03-08-2017 11:34
Er wordt aangegeven dat de lening Rabobank de eerste zes maanden aflossingsvrij is.
Is de lening via Collin dit ook of wordt er direct per maand afgelost en rente voldaan?

Collin Crowdfund
03-08-2017 11:36
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag.

De lening via Collin is zonder aflossingsvrije periode. De betaling van aflossing en rente start vanaf de eerste maand na uitboeking van de lening.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 32234
03-08-2017 14:12
De vraag van investeerder 11118 is nog niet beantwoord.
Hoe valt het grote verschil tussen WOZ waarde en de taxatie te verklaren? Een verwijzing naar een erkend taxateur is geen onderbouwing.
Hoe komt het dat de verwachte omzet in 2018 (€1.148.000) veel lager is dan in 2017 (3*€455.000)?

Collin Crowdfund
03-08-2017 14:15
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag.

Het woonhuis is recent volledig gerenoveerd. Daar is ook de getaxeerde waarde dan ook op gebaseerd. De verwachte omzet van € 455.000,- is gebaseerd op 5 maanden in plaats van 4 maanden. Hierbij was uitgegaan van een overname op 1 augustus. Aangezien de overdracht pas plaatsvindt per 1 september had het deel bij de rentabiliteit doorgerekend moeten worden op 4 maanden in plaats van 5 maanden.

Met vriendelijke groet,
Marc

Ondernemer
Marc Stubenitsky

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas