33722

Pizza Hood Nederland

€ 32.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 67
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 67 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Pizza Hood Nederland
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-10-2019
Website N.v.t.

Leendoel

Ondernemers S. Annie & K.R. Eric hebben jarenlang ervaring binnen een pizzeria waar zij alle functies bekleed hebben waaronder die van bedrijfsleider. Nu is het moment gekomen dat zij de stap gaan maken om hun eigen pizzeria te openen in Delft. Om een goede start te maken hebben zij een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 32.000
Collin Direct € 32.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn S. Annie en K.R. Eric handelend onder de naam Pizza Hood. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Pizza Hood worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Door de ouders van K.R. Eric de heer S. Eric en mevrouw R. Paul wordt er een gezamenlijke borgstelling afgegeven van € 32.000,- Zij geven ook een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 32.000,- op het appartement aan de Hantje de Jongstraat 14 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund af. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en openstaande schuld van € 303.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 251.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Pizza Hood is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Pizza Hood. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht start onderneming 2019 

Activa

  2019
Vaste activa € 33.000
Vlottende activa € 30.000
Overige vlottende activa € 15.000
Totaal € 78.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 38.000
Langlopende schulden € 10.000
Kortlopende schulden € 30.000
Totaal € 78.000

Winst- en verliesrekening prognose 2020

Omzet € 190.000  
Bruto winst € 146.000  
Kosten € 86.000  
Resultaat € 60.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108524 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-12-2019 om 10:18
investeerder-72149 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-12-2019 om 10:17
investeerder-3625 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-12-2019 om 10:16
investeerder-104144 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-12-2019 om 10:16
investeerder-108459 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-12-2019 om 10:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders