30450

Pizza Hut Nederland

€ 185.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  
Reeds
geïnvesteerd

- %

Verlopen
inschrijftijd

- %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 185.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 185.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Samenvatting
Op een A-locatie in Rotterdam Centrum en in Amersfoort Vathorst komt binnenkort een nieuwe vestiging van Pizza Hut, gericht op take-away en delivery. Sinds vorig jaar is Pizza Hut weer terug op de Nederlandse markt. De centrale organisatie exploiteert verder vier Pizza Hut Express Units in Utrecht, Almere, Gouda en Delft.. Daarnaast participeert de centrale organisatie in enkele franchisevestigingen. Pizza Hut Nederland wordt geleid door de broers Soeniel en Anand Sewnarain, beiden zeer ervaren ondernemers. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 518.000,-. De aandeelhouders financieren een bedrag van € 148.000,-. De totale financieringsbehoefte komt daarmee op € 370.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 185.000,-. De investeerders van zusterplatform Knab Crowdfunding zal gevraagd worden een bedrag van € 185.000,- te financieren met dezelfde condities. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert PH Express Rotterdam Centrum B.V. en PH Express Amersfoort Vathorst B.V. met een Verhoogd risico. Pizza Hut Nederland B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

De debiteuren voor de financiering zijn Pizza Hut Nederland B.V., PH Express Rotterdam Centrum B.V. en PH Express Amersfoort Vathorst B.V. Soeniel Sewnarain geeft als eindverantwoordelijke bestuurder een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze is op dit moment moreel van waarde. De beide aandeelhouders Etnolife B.V en Shanischar B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af van € 180.000. Deze borgstelling is momenteel materieel en wordt gesecureerd door het afgeven van een bankgarantie van € 120.000,- en door de verpanding van een vordering ter waarde van € 50.000,-. Ten slotte geldt er een eerste pandrecht op de voorraad en inventaris van PH Express Rotterdam Centrum B.V., PH Express Amersfoort Vathorst B.V. en Pizza Hut Nederland B.V.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de opstart van een nieuwe Pizza Hut Fast Casual Dining-unit in Rotterdam Centrum (Stadhuisplein) en in het vernieuwde winkelcentrum Amersfoort Vathorst. 

Ondernemer

Pizza Hut Nederland wordt in de dagelijkse praktijk geleid door Soeniel Sewnarain (1975). Na de HEAO heeft hij de opleidingen Sociologie en Bestuurskunde gevolgd aan de Erasmus Universiteit. 
Tussen 2002 en 2011 heeft hij onderstaande ondernemingen opgezet en hij is actief geweest als distribiteur van films. Ook heeft hij Etnolife Services B.V. mede opgezet: een adviesbureau voor de begeleiding van ondernemers op financieel, marketing, juridisch en ICT–gebied. Na de verkoop van de meeste activiteiten, is hij in 2011 partner geworden van Evenementenlocatie Eclipse: de grootste discotheek van Rotterdam met een eigen restaurant. In 2015 werd hij franchisenemer van twee Anytime Fitnessclubs. In 2016 ging Soeniel zich volledig richten op Pizza Hut. Eclipse is in dat jaar verkocht, een van de fitnessclubs een jaar later ook, plus de overdracht van het management van Anytime Fitness Nesselande aan de bedrijfsleider. Daarnaast is hij actief geweest in het Rotterdamse bedrijfsleven (onder andere als jurylid Ketelbinkie Ondernemersprijs, voormalig bestuurslid MKB Rotterdam). 

De financieel directeur en mede-eigenaar van Pizza Hut Nederland is Anand Sewnarain (1964). Hij heeft na de HEAO Bedrijfseconomie, gestudeerd aan Nyenrode en Erasmus (accountancy). Na een carrière bij de Belastingdienst is hij in 2001 partner geworden bij een accountantskantoor en heeft vervolgens een eigen kantoor opgezet. Hiervan uit is hij actief als sparringpartner en strategisch adviseur voor diverse organisaties zowel nationaal als internationaal. Deze activiteiten worden thans afgebouwd en overgedragen zodat de focus op Pizza Hut zal zijn. Naast deze activiteiten is hij voorzitter van Ondernemersvereniging Noordwest in Rotterdam en bestuurslid/penningmeester van Stichting Vrienden van Rotterdams Historisch Museum. 

Onderneming

Pizza Hut-formule
Pizza Hut betreft een bestaande franchiseformule onder de paraplu van Yum! Brands. Yum! is genoteerd aan de beurs van New York en exploiteert naast Pizza Hut ook KFC en Taco Bell. Pizza Hut kent wereldwijd circa 16.000 vestigingen, waarvan zo’n 95% wordt geëxploiteerd door franchisenemers. Sinds 1973 is het bedrijf wereldwijd marktleider op gebied van pizzaverkoop. Hierbij hanteert men drie verschillende concepten: Reguliere pizza-restaurants (‘dine in’), Bezorging (‘delivery’) en Meenemen (‘take-away/on the move’). 

In Nederland is Pizza Hut in de jaren ’80 en ’90 succesvol geweest met restaurants (in onder andere Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) en ‘express-units’ op NS-stations. Met de beleidswijziging van de NS, eind jaren ’90 (horeca exploitatie op stations in eigen beheer), is Pizza Hut teruggetrokken en heeft Yum! zich in Nederland succesvol gefocust op KFC. Gezien de goede marktomstandigheden voor take-away-food heeft Pizza Hut in 2017 haar rentree in Nederland gemaakt. Inmiddels zijn er (corporate) Express units in Almere Centrum en Utrecht CS en staan er twee (franchise) units in de steigers te Delft en Gouda. Met de nieuwe (corporate) vestigingen in Amersfoort Vathorst en Rotterdam Centrum verbetert Pizza Hut haar positie en bouwt en verder aan een succesvolle formule in Nederland. De doelstelling is om binnen een termijn van drie jaar 15 Pizza Hut Express vestigingen in Nederland te hebben. 

Organisatie
De aandeelhouders van Pizza Hut Nederland B.V. zijn de ervaren ondernemers Soeniel en Anand Sewnarain (via hun personal holdings). De eerste twee vestigingen van Pizza Hut hangen juridisch onder PH Express Holding B.V. Voor de verdere groei van de organisatie is Anand Sewnarain als aandeelhouder toegetreden en is besloten een nieuwe entiteit op te richten en de centrale organisatie inclusief de merkrechten onder te brengen in Pizza Hut Nederland B.V. Deze B.V. zal zich naast Express Vestigingen ook gaan richten op Fast Casual Dining.

De ondernemers en Yum! delen de visie dat Nederland een ideale markt is voor de grootschalige uitrol van het ‘Express-concept 2.0 – Fast Casual Dining’, vanwege; 

  • de goede populariteit pizza’s; 
  • de hoge ‘convenience wens’ van consumenten; 
  • de beperkte concurrentie op gebied van ‘take-away-pizza’ (meeste aanbieders van pizza richten zich op ‘delivery’); 
  • de goede naamsbekendheid van Pizza Hut. 

Om de herintroductie in Nederland succesvol vorm te geven, hebben de ondernemers een goed MT samengesteld met veel managementervaring in de fastfoodsector (Burger King, McDonalds, KFC)

Concurrentie en onderscheidend vermogen
In de Nederlandse markt zijn er twee belangrijke spelers, New York Pizza en Domino’s, met samen bijna 400 vestigingen. Beide formules zijn gericht op Delivery en hebben op een enkele uitzondering na, geen corporate vestigingen. Beide richten zich ook niet op de fast moving consumer en hebben dan ook geen ‘slice’ verkoop. Sinds 2016 is Papa Johns, relatief onbekend in Nederland, ook gekomen op de markt. Met ruim 1.000 vestigingen wereldwijd wel een serieuze speler, maar qua concept vooral een concurrent voor New York Pizza en Domino’s. 
De klanten van Pizza Hut zijn passanten, reizigers en winkelend publiek. Daarnaast worden de units ook uitgebreid met ‘Delivery’, waarmee huishoudens en bedrijven in de omgeving bediend worden. Pizza Hut biedt als een van de weinige aanbieders slices.

In Rotterdam komt de vestiging in het volledig gerenoveerde voormalige Hermespand aan het Stadhuisplein; hartje centrum. In de nabijheid komt ook FiveGuys en Subway. Boven de vestiging komen onder andere een 218-tal studentenwoningen.
In Amersfoort is het goedlopende winkelcentrum Vathorst uitgebreid. De eerst winkels zijn opgeleverd, Pizza Hut komt naast de op een na grootste vestiging van Lidl, die is geopend in februari 2018. 

Structuur
De beide units worden in een meervoudige B.V.-structuur geëxploiteerd. Anand Sewnarain heeft via een andere personal holding meerdere bedrijven. De personal holding van Soeniel Sewnarain heeft ook nog een 50%-belang in PH Express Holding B.V. Hieronder vallen de reeds geopende vestigingen van PH Express. Daarnaast heeft Etnolife nog een 50%-belang in Anytime Fitness Nesselande.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Pizza Hut Rotterdam Centrum en Pizza Hut Amersfoort Vathorst zijn twee nieuwe units. De investeringsbegroting voor beide vestigingen bestaat uit:

Franchise licentie fee (Yum!) € 42.000,-
Bouwkundige voorzieningen € 235.000,-
Keukenapparatuur € 80.000,-
Inventaris en ICT € 109.000,-
Huurgarantie € 14.500,-
Initiële kosten en werkkapitaal € 51.500,-
Totale investeringsbehoefte € 532.000,-
Eigen inbreng aandeelhouders € 147.000,-
Crediteuren € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 185.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 185.000,-

* De bijbehorende BTW wordt voorgefinancierd door leveranciers. 

** De financieringsaanvraag wordt voor € 185.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 185.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Leenbedrag Collin Crowdfund: € 185.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Pizza Hut Nederland B.V., PH Express Rotterdam Centrum B.V. en PH Express Amersfoort Vathorst B.V. 
  • De beide aandeelhouders Etnolife B.V en Shanischar B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af van € 180.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel en wordt gesecureerd door het afgeven van een bankgarantie van € 120.000,- en door de verpanding van een vordering ter waarde van € 50.000,-.
  • De lening van Anand Sewnarain ter hoogte van € 147.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Soeniel Sewnarain geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad en inventaris van PH Express Rotterdam Centrum B.V., PH Express Amersfoort Vathorst B.V. en Pizza Hut Nederland B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding).

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert PH Express Rotterdam Centrum B.V. en PH Express Amersfoort Vathorst B.V. met een Verhoogd risico. Pizza Hut Nederland B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op het businessplan, een meerjarige exploitatieprognose en een liquiditeitsprognose op maandbasis van de beide vestigingen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De rentabiliteit is gebaseerd op een gedetailleerd opgestelde prognose per vestiging, die uitgaat van drie keer twaalf maanden na opening. De prognose is gebaseerd op de eigen ervaringen met Pizza Hut Express in Almere en Utrechts CS, plus de ervaringscijfers van Pizza Hut in het buitenland. De verwachte omzet van de nieuwe vestigingen in Rotterdam-centrum en Amersfoort Vathorst wordt over de eerste twaalf maanden geprognosticeerd op € 846.000,- met een verwachte netto cashflowoverschot van € 14.000,- (score Ruim voldoende). Voor het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.004.000,- met een verwachte netto cashflowoverschot van € 32.000,- (score Ruim voldoende). Omdat de Rentabiliteit is gebaseerd op prognoses hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op het moment van financiering bedraagt € 147.000,- op een balanstotaal van € 532.000,-. Met 28% is dat een score van Ruim voldoende. Door ingehouden winst en de aflossingen op de Collin en Knab-leningen daalt het balanstotaal na 12 maanden naar € 506.000,- met een solvabiliteit van 34% (score Goed). Aan het eind van het tweede jaar zal de solvabiliteit naar verwachting verder stijgen naar 45% bij een balanstotaal van € 490.000,- (score Excellent). Omdat de twee nieuwe vestigingen de prognoses nog moeten realiseren, wordt de score voor Solvabiliteit voorzichtigheidshalve gewaardeerd op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Door de aard van de activiteiten (minimale voorraden en nauwelijks vorderingen) is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) na financiering 0,3 (score Matig). Na de eerste twaalf maanden zal de liquiditeit naar verwachting verbeteren en komt de current ratio uit op 0,7 (score Matig) om vervolgens verder toe te nemen naar 1,5.
Om deze reden hebben we voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meegewogen in de beoordeling. Deze ratio wordt berekend door de betalingscapaciteit te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is Ruim voldoende wanneer deze gelijk aan of groter dan 1,2 is. Over de eerste twaalf maanden komt de DSCR uit op ruim 1,2 (score Ruim voldoende) en het jaar daarna op 1,4 (score Goed). Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de Liquiditeit op dit moment op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Elke investeerder krijgt een uitnodiging voor de familie- en relatiedag welke enkele dagen voor de opening van zowel de vestiging in Rotterdam als in Amersfoort plaats zal plaatsvinden, waarbij de vestiging kan worden bekeken en er pizza’s geproefd kunnen worden. Deze dag is de afsluiting van de training van het personeel en de investeerders helpen dan mee, doordat ze als klant fungeren. Zij kunnen als eerste de pizza’s van de vestiging proeven!

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal mogelijk uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Ondernemer
Soeniel Sewnarain
Anand Sewnarain

Crowdfund Coach


Henk Beke