36172

Play Leende V.O.F.

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 127
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 127 investeerders

Samenvatting

Play Leende V.O.F. is een door Bram van der Linden en Michael van den Eijnden in augustus 2019 gestarte voetbal- en hockeyspeciaalzaak met een regiofunctie in Zuid-Oost Brabant. In de winkel in Leende verkopen zij voetbal- en hockeyartikelen onder de naam Play Football en Play Hockey. Daarnaast levert Play Leende aan verschillende sportverenigingen in de regio teamkleding en sportartikelen.

Play Leende komt voort uit het familiebedrijf Verest Schoenen. Bram en Michael besloten in 2019 dat een sportwinkel alleen niet langer rendabel is en besloten toen om verder te gaan als voetbal- en hockeyspecialist. De start destijds is gefinancierd door Verest en nu wil men door herfinanciering volledig zelfstandig verder kunnen werken aan de groei. Bram en Michael hebben ervaring in de branche. 

Invloed Coronavirus
Play Leende is goed uit de lockdown-periode gekomen. Na een dramatische maand april zijn mei en juni erg goed geweest door de successen van de clubactie. Wat gestart was als een actie om omzet en vooral goodwill bij verenigingen in de omgeving te kweken, is uiteindelijk uitgelopen op een groot succes waardoor de prognoses gehaald gaan worden en de liquiditeit versterkt is. De huidige orderportefeuille voor teamkleding geeft ook aan dat de tweede helft van het jaar goed loopt.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 4e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Play Leende V.O.F. is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteuren zijn F.L.P. van der Linden en M.M.A. van den Eijnden ten deze handelend als vennoten van Play Leende V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer Van der Linden ruim, gezien de overwaarde in zijn woning, en van de heer Van den Eijnden nihil.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,-. op het woonhuis aan Nieuwendijk 1A te Heeze verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 249.000,- en openstaande schuld van € 201.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 410.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling d.d. 30-07-2020. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening wordt gebruikt ter herfinanciering van de bij de start verstrekte lening door Verest Holding B.V..

Ondernemer

Bram van der Linden (1981) komt uit een echte ondernemersfamilie en is al meer dan 20 jaar werkzaam in de sportdetailhandel. Sinds 2006 is Bram bedrijfsleider bij Verest Sport en vanaf 2010 geeft hij leiding aan Verest Holding B.V. waarin hij een aandelenbelang van 49,96% heeft. Omdat een sportwinkel in een kleinere kern op lange termijn niet rendabel meer is heeft Bram besloten om verder te gaan als voetbal- en hockeyspecialist, waarbij de verenigingen die onder contract stonden gewoon mee over zijn gegaan. Bram is gehuwd en heeft twee kinderen. In zijn (spaarzame) vrije tijd is Bram nog actief trainer bij RKSV Heeze en regelmatig op de racefiets te vinden.

Michael van den Eijnden (1989) werkt sinds 2012 bij Verest Sport en is in 2016 filiaalmanager vestiging Budel geworden. Michael is nu fulltime gericht op Play Leende. In zijn vrije tijd is Michael actief hockeyer bij HC Eindhoven in het eerste herenteam. Michael kan bij Play Leende zijn ervaring uit de sportwereld in de praktijk brengen met gebruik van zijn grote sportieve netwerk.
 

Onderneming

Historie
Play Leende is een voetbal- en hockeyspeciaalzaak met een regiofunctie in Zuid-Oost Brabant. In de winkel, gevestigd op bedrijventerrein Verassend Veel in Leende, verkopen ze voetbal- en hockeyartikelen onder de naam Play Football, 300 m² benedenverdieping, en Play Hockey, 200 m² bovenverdieping. Daarnaast leveren ze in de regio voor meerdere verenigingen de, zelf bedrukte, teamkleding.

Play Leende is voortgekomen uit Verest Sport, onderdeel van Verest Holding B.V., een familiebedrijf waarin Bram een aandelenbelang van 49,96% heeft.

Missie
Play Leende wil voetballers en hockeyers voorzien in de artikelen en beleving die nodig is om het maximale uit hun sportplezier te halen.

Visie
Het creëren van een winkelomgeving waarin fun en beleving een onderdeel zijn van het koopproces. Klanten moeten bij hun aankoop gestimuleerd worden door de mogelijkheden om artikelen te testen op de bij de winkel gelegen testveldjes. Klanten willen gestimuleerd worden door entertainment in een offline omgeving waar de klant dicht bij zijn of haar hobby is.

Doelstelling
Een stabiele en toonaangevende shop en entertainment beleving uitstralen voor voetballers en hockeyers in Zuid-Oost Brabant. Over drie tot vijf jaar wil Play Leende de hockey- en voetbalspeciaalzaak zijn van de regio, die men veel tegenkomt bij evenementen, toernooien en verenigingen.

Onderscheidend vermogen
Play Leende heeft een groot aanbod, zorgt voor beleving in de winkel, goede bereikbaarheid van de winkel met voldoende gratis parkeergelegenheid en gericht op persoonlijk advies en service. Klanten zijn de spelers van de gecontracteerde voetbal- en hockeyverenigingen in de regio Zuid-Oost Brabant, maar ook alle andere voetballers en hockeyers in uit de regio en door de gunstige ligging ook uit België.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering opstartlening € 172.000,-
Totaal € 172.000,-
Eigen inbreng € 22.000,-
Collin Crowdfund lening € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn F.L.P. van der Linden en M.M.A. van den Eijnden ten deze handelend als vennoten van Play Leende V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer Van der Linden ruim, gezien de overwaarde in zijn woning, en van de heer Van den Eijnden nihil.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,-. op het woonhuis aan Nieuwendijk 1A te Heeze verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 249.000,- en openstaande schuld van € 201.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 410.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling d.d. 30-07-2020. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Play Leende V.O.F. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de haljaarcijfers 2020 van Play Leende V.O.F. en de prognoses voor geheel 2020 en de jaren 2021/2022. De kwalificatie voor Play Leende V.O.F. is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet is voor 2020 begroot op € 431.000 met een bijbehorende cashflow, na privé-onttrekkingen en voor aflossing van de Collin lening, van € 51.000,-. Voor de komende jaren is een lichte omzetstijging geprognosticeerd. Vooral de eerste twee maanden na de corona lockdown laten een positieve omzetgroei zien die naar verwachting 10% boven de oorspronkelijkeprognose uitkomt. De prognose voor 2021 kent een omzet van € 438.000,- met een bijbehorende cashflow, na privé-onttrekkingen en voor aflossing van de Collin lening, van € 40.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bij de start van het bedrijf was 13% op een balanstotaal van € 237.000,-. Door winstgevendheid , waarvan een deel reeds gerealiseerd in de eerste negen maanden van 2020, zal de solvabiliteit naar verwachting snel stijgen. De verwachting is dat de solvabiliteit ultimo 2020 26% is op een balanstotaal van € 255.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteuren zijn F.L.P. van der Linden en M.M.A. van den Eijnden ten deze handelend als vennoten van Play Leende V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de heer Van der Linden ruim, gezien de overwaarde in zijn woning, en van de heer Van den Eijnden nihil.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,-. op het woonhuis aan Nieuwendijk 1A te Heeze verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 249.000,- en openstaande schuld van € 201.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 410.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling d.d. 30-07-2020. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijkheid van de debiteuren, de verpanding van de roerende zaken als de vestiging van een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-61185 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-10-2020 om 10:05
investeerder-40628 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-10-2020 om 10:05
investeerder-13395 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-10-2020 om 10:05
investeerder-193931 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-10-2020 om 10:05
investeerder-48703 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-10-2020 om 10:05

Ondernemer

Michael van den Eijnden en Bram van der Linden

Crowdfund Coach


Jeroen Poort