47867

Plomer properties 2

€ 2.700.000  |  9,0% rente  |  6 maanden  Investeerders: 755
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 755 investeerders

Samenvatting

Nadina Plomer (1986) is onderneemster en actief als interieur designer en ontwerpster. Daarnaast is Nadina actief in het aankopen, verbouwen en stylen van onroerend goed. Zo heeft ze vanaf 2015 een vijftal projecten succesvol gerenoveerd en verkocht in Amsterdam en omgeving. 

In 2022 heeft ze de grachtenwoning van 333m2 aan de Nieuwe Achtergracht in 138 te Amsterdam aangekocht. Het ruime appartement is hoogwaardig gerenoveerd. Medio 2023 is er een lening verstrekt als overbrugging, wat nog niet heeft geleid tot een verkoop (destijds met een verkoopprijs van € 3.900.000,-). 

Het onroerend goed is sinds enkele weken opnieuw op Funda aangeboden, met een lagere verkoopprijs, gelijk aan de taxatiewaarde van € 3.500.000,-. Dit heeft tot enkele bezichtigingen geleid. De onderneemster verwacht het onroerend goed op korte termijn te kunnen verkopen, uiterlijk binnen 6 maanden. De lening wordt aangewend als overbrugging naar de verkoop. De taxatiewaarde bedraagt € 3.500.000,- op basis van een recent taxatierapport. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 77%. De rente- en kosten van de volledige looptijd van de lening worden in depot gehouden en verpand aan de investeerders.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.700.000,-, gelijk aan de gevraagde financiering via Collin. Er wordt een depot ter hoogte van € 135.221,40 aangehouden. Hieruit zullen de volledige 6 maanden aan rente en kosten worden voldaan. De looptijd is 6 maanden aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is de mevrouw N.H. Plomer handelend onder de naam Plomer properties. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Het vermogen van de ondernemer is op dit moment voor € 800.000,- materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op het onroerend goed, wat vrijkomt na verkoop.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.700.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Nieuwe Achtergracht 138, 1018 WV Amsterdam, kadastraal bekend als sectie O complexaanduiding 4242 appartementsindexen 1 en 2 te Amsterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8 mei 2023.
 • Er wordt een depot ter hoogte van € 135.221,40 van het leenbedrag aangehouden. Hieruit zullen de volledige 6 maanden aan rente en kosten worden voldaan. Het depot wordt naar rato van het leenbedrag in depot gehouden op de stichting van Collin Crowdfund. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Nieuwe Achtergracht 138, 1018 WV Amsterdam, kadastraal bekend als sectie O complexaanduiding 4242 appartementsindexen 1 en 2 te Amsterdam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 •  Indien de Geldnemer gedurende de looptijd van de lening algeheel vervroegd aflost, betaalt Geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde termijnen) 6 maandtermijnen.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor herfinanciering van de eerdere lening die is aangetrokken voor de aankoop en verbouwing van het onroerend goed.

Ondernemer

Nadina Plomer (1986) is onderneemster en actief als interieur designer en ontwerpster. Daarnaast is Nadina actief in het aankopen, verbouwen en stylen van onroerend goed. Zo heeft ze vanaf 2015 diverse projecten gerenoveerd en succesvol verkocht.

Onderneming

In 2022 heeft Nadina Plomer de grachtenwoning aan de Nieuwe Achtergracht in 138 te Amsterdam aangekocht. De renovatie van deze spectaculaire, turn-key grachtenwoning van 333 m² op de begane grond is zojuist afgerond, met 4 slaapkamers, 3 badkamers en een unieke stadstuin. Het appartement kan voor zowel wonen als werken worden gebruikt, dus een kantoor aan huis is mogelijk (kantoor heeft een eigen toilet en garderobe, en is direct vanuit de entree van het appartement te bereiken zonder door de woning te hoeven gaan). De woning heeft een privéparkeerplaats en is gelegen aan een rustige gracht in de Weesper/Plantagebuurt, in het centrum van Amsterdam en is gevestigd in een voormalige diamantslijperij uit de 19e eeuw, nu beschouwd als gemeentelijk monument. Opvallend: de uitzonderlijk hoge plafonds (tot 3,57 meter in de living), die in combinatie met de zes ramen aan de voorzijde een overvloed aan natuurlijk licht binnenlaten. Alle gebruikte materialen, interieurstukken, verlichting en meer tijdens deze uitgebreide renovatie zijn uiterst zorgvuldig gekozen om het hoogste niveau van vakmanschap te kunnen realiseren. De lening wordt aangewend als overbrugging naar de verkoop. De onderneemster verwacht de woning binnen 6 maanden te kunnen verkopen. De woning staat sinds enkele weken te koop voor € 3.500.000,- via Funda, na verlaging van de verkoopprijs ter hoogte van oorspronkelijk € 3.900.000,-. De taxatiewaarde bedraagt € 3.500.000,- op basis van een recent taxatierapport. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 77% bij aanvang en op het einde van de looptijd.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening Matching Capital € 2.000.000,-
Herfinanciering lening Collin Crowdfund € 500.000,-
Rente- en kostendepot € 135.221,40
Financieringskosten € 64.778,60
Totale investering € 2.700.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.700.000,-

Leenbedrag: € 2.700.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: Looptijd: 6 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag in de 6e maand.

Er wordt een rentedepot ter hoogte van € 135.221,40 van het opgehaalde bedrag aangehouden. Hieruit zullen de volledige 6 maanden aan rente en kosten worden voldaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Plomer properties is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van het taxatierapport en de IB-aangiften. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Medio 2023 is er een lening verstrekt als overbrugging, wat nog niet heeft geleid tot een verkoop (destijds met een verkoopprijs van € 3.900.000,-). Het onroerend goed is sinds enkele weken opnieuw op Funda aangeboden, met een lagere verkoopprijs, gelijk aan de taxatiewaarde van € 3.500.000,-. Dit heeft tot enkele bezichtigingen geleid. 

De onderneemster verwacht het onroerend goed op korte termijn te kunnen verkopen, uiterlijk binnen 6 maanden. De rente- en kosten van de volledige looptijd van de lening worden in depot gehouden en verpand aan de investeerders. Bij verkoop van het onroerend goed bedraagt de netto opbrengst na aflossing van de lening € 800.000,- (exclusief kosten). Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 23% op een balanstotaal van € 3.500.000,-. Hierbij is rekening gehouden met de getaxeerde waarde van het onroerend goed en de te verstrekken financiering. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is de mevrouw N.H. Plomer handelend onder de naam Plomer properties. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Het vermogen van de ondernemer is op dit moment voor € 800.000,-  materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op het te financieren onroerend goed, wat vrijkomt na verkoop.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.700.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de Nieuwe Achtergracht 138, 1018 WV Amsterdam, kadastraal bekend als sectie O complexaanduiding 4242 appartementsindexen 1 en 2 te Amsterdam. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8 mei 2023.
 • Er wordt een depot ter hoogte van € 135.221,40 van het leenbedrag aangehouden. Hieruit zullen de volledige 6 maanden aan rente en kosten worden voldaan. Het depot wordt naar rato van het leenbedrag in depot gehouden op de stichting van Collin Crowdfund. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Nieuwe Achtergracht 138, 1018 WV Amsterdam, kadastraal bekend als sectie O complexaanduiding 4242 appartementsindexen 1 en 2 te Amsterdam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Indien de Geldnemer gedurende de looptijd van de lening algeheel vervroegd aflost, betaalt Geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde termijnen) 6 maandtermijnen.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2024 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2024 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2024 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2024 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2024 om 11:12

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven