19894

Polproduct Netherlands

€ 400.000  |  6,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 286
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 24-06-2016 in 1 uur volgeschreven door 286 investeerders

Samenvatting

Polproduct Netherlands B.V. is een bedrijf dat niet alleen handelt in bevroren fruit, maar ook fruitpurees maakt voor de voedingsverwerkingsindustrie. Daarnaast telen we ook zelf fruit in het buitenland. Zo laten we aardbeien groeien in Tunesië en bosbessen in Canada en de VS. De aankoop van fruit gebeurt wereldwijd en de afzet vindt voor het grootste gedeelte plaats in West-Europa en de VS aan bedrijven die het fruit verwerken in yoghurt, er jam van maken, of drogen voor tussen de ontbijtgranen. Deze grote klanten hebben gedurende het gehele jaar behoefte aan fruit. Ze zoeken steeds meer een partner dan een traditionele leverancier om niet alleen fruit te leveren maar ook aan de steeds strengere kwaliteitseisen te kunnen voldoen, traceerbaarheid tot eigen veld te kunnen garanderen en market intelligence te kunnen leveren door transparantie in de hele supply chain. 

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is ontstaan door de toenemende behoefte aan werkkapitaal vanwege de groei van de onderneming en de lange termijn tussen investering in eigen groeiprojecten en betaalde omzet door klanten. De totale investeringsbehoefte is € 1.100.000,-, waarvan € 500.000,- zelf wordt afgedekt (onder andere via bestaande kredietlijn van € 3.000.000,- bij ABN Amro Commercial Finance) en € 200.000,- wordt vooruitbetaald door multinationale eerste klas afnemers De gevraagde financiering via Collin bedraagt het resterende deel ter grootte van € 400.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% op jaarbasis gedurende de gehele looptijd. 

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert een Laag risico voor Polproduct Netherlands B.V. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. Mouez A. Beheer B.V. geeft een zakelijke borgtocht af van € 400.000,-. De heer Mouez Abderrahman geeft een persoonlijke borgtocht af van € 100.000,-. Daarnaast is er een non-onttrekkingsverklaring t/m een solvabiliteit van 30% overeengekomen.

Video Pitch

Leendoel

Om de sterke groei dit jaar te kunnen financieren is een externe financiering van € 400.000,- nodig. De lening is bedoeld voor werkkapitaal, het financieren van het komende bosbessenseizoen, innovatie van de purees/pulps en verdere groei van het bedrijf. 

Ondernemer

Mouez Abderrahman (49 jaar) heeft Economy and International Finance aan de Universiteit van Bordeaux (Frankrijk) gestudeerd. Tot 2000 heeft hij diverse functies vervuld, altijd met een (leidinggevend) commercieel karakter. In 2000 is hij begonnen als commercieel directeur bij Polproduct en vanaf 2009 is hij 100% eigenaar van het bedrijf dankzij de hulp van zijn voorganger, de heer Henk de Leeuw. Hij heeft Mouez niet alleen de liefde voor het fruit bijgebracht, maar het hem ook financieel mogelijk gemaakt de stap te kunnen zetten om het bedrijf over te nemen en verder uit te bouwen. 

Mouez groeide op in Frankrijk in een groot gezin met Tunesische roots. Zijn origine geeft hem een groot voordeel bij het zakendoen in Arabische landen, omdat hij de cultuur begrijpt en de taal spreekt. Mede hierdoor heeft het bedrijf unieke partnerschappen kunnen ontwikkelen in Noord-Afrika. Mouez heeft een groot commercieel talent en een gedreven visie op verdere groei. Zijn motivatie haalt hij uit de diversiteit die deze tak van sport met zich meebrengt. Met kaplaarzen aan baggert hij door de aardbeienvelden en spreekt met de agronomisten over de te verwachten oogst. Meteen daarna doet hij, bij wijze van spreken, een stropdas om, voordat hij een verkoopcontract beklinkt in de directiekamer van een klant.

Onderneming

Kernprofiel 
Polproduct (www.polproduct.nl) heeft een klein, ambitieus team. Het team is op elkaar ingespeeld en ieders kwaliteiten vullen elkaar aan tot een dynamisch geheel. Hierdoor kan Polproduct flexibel inspelen op de markt wanneer een bepaald soort fruit schaars is of bijvoorbeeld groeit in politiek instabiele landen. Het vergaarde vertrouwen dat hierdoor ontstaan is in de relatie met de klant (B2B), is de basis van de groei in fruitsoorten die meer voor de hand liggen. Het totaalpakket aan service en traceerbaarheid van het fruit is de succesformule. De verleende service bestaat uit het verzorgen van de distributie, het organiseren van kwaliteitsonderzoeken door eindklanten bij de eerste verwerker van het fruit (u kunt zich indenken wat voor transparantie en vertrouwen dat geeft aan haar klanten!), documentatie en after-sales service die altijd gericht is op het zoeken van oplossingen voor de klant. Dat laatste staat centraal in de gehele bedrijfsvoering. 

Doelgroep
Doelgroep is de voedselverwerkingsindustrie in de ruimste zin van het woord: bakkerijen, ijsfabrieken, bereidingen voor in de yoghurt, gedroogde bereidingen van stukjes fruit voor in de chocolade of tussen de ontbijtgranen (Amerikaanse markt) en vooral de fabrieken die jam en compote maken vormen een groot deel van de afzet. 

Missie & visie
Onze missie bestaat uit:

  • Het leveren van uitstekende kwaliteit en een 100% traceerbaar product.
  • Toegevoegde waarde geven aan onze klanten en leveranciers door heldere en transparante communicatie met een hoge mate van flexibiliteit.
  • Bijdragen aan de socio-economische ontwikkeling door duurzame investeringen.

Doelstellingen

  • Continue groei van 10% – 15% per jaar 
  • Verbeteren van de logistieke structuur voor het bosbessenproject: eerste verwerking laten plaatsvinden dicht bij de velden in plaats van heen-en-weer sturen naar de Verenigde Staten
  • Opstarten van een groeiproject frambozen
  • Investeren in het huidige team: opleidingen en begeleidingen

Marktpositie
Met 10.000 ton aan volumeomzet kan Polproduct worden beschouwd als een relatief kleine speler op de markt. Echter, de niche producten die door Polproduct worden aangeboden, geven een bovengemiddelde marge.   

Concurrentie
De combinatie trading – pureeproductie – telen is uniek. Echter, in elk van de drie genoemde verdienmodellen is er gezonde concurrentie. Vooral in landen van oorsprong is de prijsconcurrentie groot. Polproduct zoekt daarom de meer hoog kwalitatieve items om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Totaal benodigde voorfinanciering voorraad en werkkapitaal  € 1.100.000,-
Financiering uit opgebouwd eigen vermogen € 500.000,-
Voorschot van klanten € 200.000,-
Financiering via Collin € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • Door Mouez Abderrahman wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven van € 100.000,-. Uit de financiële informatie heeft Collin Crowdfund kunnen beoordelen dat deze borgstelling als volwaardig te kwalificeren is.
  • Mouez A. Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af van € 400.000,-, die met name een morele waarde heeft.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Polproduct Netherlands B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor Polproduct Netherlands B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall score komt uit op Goed en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de afgelopen jaren en de prognoses voor 2016 en 2017.

Rentabiliteit
Op basis van het gerealiseerde resultaat in het (gebroken) boekjaar 2014/2015 van € 364.000,- (omzet: € 12.800.000,-) komt de rentabiliteitsscore uit op Excellent. De vrije cashflow na financiering komt in het (gebroken) boekjaar 2015/2016 (waarvan reeds 9 maanden zijn verlopen) uit op ruim € 250.000,- (omzet: circa € 18.800.000,-) en is ruimschoots voldoende om de financieringslasten te bekostigen. De score komt uit op Goed.

Solvabiliteit
Per 30 juni 2015 bedraagt de solvabiliteit 28% bij een balanstotaal van € 5.073.000,-. Hiermee is de Collin Credit Score voor de solvabiliteit Ruim voldoende. Medio 2016 zal de solvabiliteit (na verstrekking van de lening) uitkomen op 33% op een balanstotaal van € 6.500.000,-, hetgeen eveneens een score Ruim voldoende is.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt in het laatste (gebroken) boekjaar uit op 1,7 en scoort daarmee Excellent. Na financiering zal de current ratio op dit excellente niveau gehandhaafd blijven. Na alle investeringen wordt er medio 2016 een verdere stijging van de current ratio naar 1,9 verwacht. Daarmee scoort de liquiditeit Excellent.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Excellent
Overall: Goed

Extra beloning

We organiseren voor investeerders vanaf € 2.000,- een culinaire proefsessie met allerhande desserts die met ons fruit zijn gemaakt door een professionele chef. 

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-06-2016 om 10:43
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2016 om 10:42
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2016 om 10:41
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2016 om 10:41
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2016 om 10:41

Reacties

Investeerder – 9730
24-06-2016 10:30
Wat is de relatie met Polproduct Belgium NV?

I. de Kok
24-06-2016 10:48
Polproduct Belgium NV is geen deelneming van Polproduct Netherlands B.V. Polproduct Belgium is een vennootschap van de voormalige aandeelhouder waarmee wordt samengewerkt. Zij kopen voor eigen rekening en risico fruit aan wat door ons gebruikt kan worden voor de productie van de purees.

Ondernemer

Mouez Abderrahman

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas