46144

Potato Club

€ 250.000  |  8,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 340
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 340 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Potato Club
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 19-05-2017
Website www.chinchinblub.nl

Leendoel

Potato Club B.V. exploiteert een restaurant, cocktailbar en nachtclub aan de Rozengracht in Amsterdam onder de naam Chin Chin Club. Potato Club wordt geleid door vijf ondernemers met 10 jaar aan hotel en horeca ervaring. In de afgelopen jaren zijn er meerdere horecazaken geopend en verkocht in Amsterdam en andere delen van Nederland. De ondernemers willen Chin Chin Club voorzien van een hele nieuwe look-and-feel. Hiervoor dient er verbouwd te worden, wordt er een nieuwe keuken aangeschaft en zal de totale inrichting vernieuwd worden.

De ondernemers hebben in Big Wave Moment B.V. (met dezelfde vijf aandeelhouders) een pand in bezit aan de Lijnsgracht in Amsterdam. Dit pand wordt binnenkort in de verkoop gezet met als doel om met de verwachte verkoopopbrengst de lening via Collin Crowdfund in zijn geheel af te lossen. De gevraagde financiering via Collin wordt als kortlopende overbrugging gebruikt.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing en inrichting € 350.000
Totaal € 350.000
Eigen inbreng € 100.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De Geldnemers zijn Potato Club B.V. en Big Wave Moment B.V.
  • Mitra Holdings B.V., Homard Hospitality B.V., Paryan Group B.V., Fotowodidade B.V. en DisCollective B.V. (de vijf aandeelhouders van beide Geldnemers) geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De materialiteit van de borg is op dit moment materieel vanwege het eigen vermogen in de holdings.
  • De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed aan de Lijnbaansgracht 160-1, 1016 VX te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 9962, appartementsindex 6 te Amsterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 495.000,- op basis van een taxatierapport in verhuurde staat met waardepeildatum 12-05-2020 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 325.000,- en een openstaande schuld van € 316.000,- per d.d. 01-08-2023. Men verwacht een verkoopopbrengst van ca. € 600.000,-, wat voldoende is om de lening via Collin Crowdfund af te kunnen lossen.
  • Geldnemer dient de Lening volledig af te lossen bij verkoop van het onroerend goed aan de Lijnbaansgracht 160-1, 1016 VX te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 9962, appartementsindex 6 te Amsterdam.
  • Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) zes maanden rentevergoeding te voldoen over de vervroegde aflossing. De laatste zes maanden voor einddatum kan Geldnemer algeheel vervroegd aflossen zonder vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Potato Club B.V. en Big Wave Moment B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Potato Club B.V. over 2021 en 2022, de prognose over 2023 en het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De omzet van januari tot en met juli 2023 is vergelijkbaar met de omzet in dezelfde maanden in 2022. Men verwacht over heel 2023 een omzet en resultaat dat iets lager ligt dan over heel 2022 vanwege de aanstaande verbouwing waardoor zij circa een maand gesloten zullen zijn.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 699.000
Vlottende activa € 884.000
Overige vlottende activa € 252.000
Totaal € 1.835.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 484.000
Langlopende schulden € 509.000
Kortlopende schulden € 842.000
Totaal € 1.835.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 4.788.000
Bruto winst € 2.930.000
Personeelskosten € 1.319.000
Overige kosten € 842.000
Afschrijvingen € 209.000
Belasting € 45.000
Netto winst € 515.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-397868 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2023 om 11:11
investeerder-312444 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2023 om 11:11
investeerder-111392 heeft € 600 geïnvesteerd.
28-08-2023 om 11:10
investeerder-56979 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2023 om 11:10
investeerder-372603 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-08-2023 om 11:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders