47620

Praktijk Relou B.V.

€ 150.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 326
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-02-2024 in 3 uur volgeschreven door 326 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Praktijk Relou B.V.
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 06-11-2017
Website www.praktijk-relou.nl

Leendoel

Praktijk Relou B.V. bestaat uit een team van psychotherapeuten, psychologen en systeemtherapeuten. Sjoerd van Boggelen en Manon van Boggelen-Relou zijn (via hun persoonlijke holdings) eigenaar van de onderneming. In 2023 heeft het bedrijf te maken gehad met enkele zieke personeelsleden die vervangen zijn door dure externe krachten, hetgeen de liquiditeitspositie van het bedrijf heeft verzwakt. Om de liquiditeitspositie te verstreken wordt verzocht om werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Praktijk Relou B.V., MDT Arnhem Holding B.V. en SDT Arnhem Holding B.V.
  • De heer S. van Boggelen en mevrouw M.H. van Boggelen-Relou geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • Ter securering van bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Rijksweg-Zuid 6, 6662 KD Elst, kadastraal bekend als sectie K, nummer 1031 te Elst, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- en een openstaande schuld van € 666.907,21- per d.d. 01-02-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 800.000 ,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 08-12-2022.
  • De heer S. van Boggelen en mevrouw M.H. van Boggelen-Relou geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Rijksweg-Zuid 6, 6662 KD Elst, kadastraal bekend als sectie K, nummer 1031 te Elst. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Praktijk Relou B.V. is Laag risico. Ook MDT Arnhem Holding B.V. en SDT Arnhem Holding B.V. hebben de score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we dan ook de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarrekening 2022, concept jaarrekening 2023 en prognose 2024 van Praktijk Relou B.V., alsmede de waarde van de gezamenlijke borgstelling en hypothecaire inschrijving. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
* De arbeidsbeloning van de ondernemers vindt plaats via een persoonlijk winstaandeel in een samenwerkingsverband via een stille maatschap. In het economisch verkeer treedt de B.V. naar buiten toe en is als zodanig ook alleen herkenbaar. De B.V. zal juridisch de overeenkomsten aangaan met derden en met de personeelsleden. De stille maatschap is meer een overeenkomst van winstverdeling tussen de B.V. en de werkzame aandeelhouders/dga’s en treedt verder niet naar buiten toe. Volgens de belastingadviseur van de ondernemers worden met deze constructie de voordelen van een privé onderneming gecombineerd met de voordelen van een B.V.

Jaarcijfers

Balans overzicht Praktijk Relou B.V. ultimo 2022 – 2023 – Balans na investering 

Activa

  2022 2023 BNI
Vaste activa € 86.000 € 85.000 € 85.000
Vlottende activa € 440.000 € 421.000 € 471.000
Totaal € 526.000 € 506.000 € 556.000

Passiva

  2022 2023 BNI
Eigen vermogen € 88.000 € 15.000 € 15.000
Langlopende schulden € 220.000 € 146.000 € 266.000
Kortlopende schulden € 218.000 € 345.000 € 275.000
Totaal € 526.000 € 506.000 € 556.000

Winst- en verliesrekening 2022 Praktijk Relou B.V.

Omzet € 2.141.000
Bruto winst € 2.141.000
Kosten € 1.935.000
Belasting € 7.000
Aandeel stille maatschap* € 165.000
Netto winst € 34.000

 

Concept winst- en verliesrekening 2023 Praktijk Relou B.V.

Omzet € 2.349.000
Bruto winst € 2.349.000
Kosten € 2.293.000
Belasting -/- € 6.000
Aandeel stille maatschap* € 135.000
Netto winst -/- € 73.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2024 Praktijk Relou B.V.

Omzet € 3.107.000
Bruto winst € 3.104.000
Kosten € 2.872.000
Belasting € 21.000
Aandeel stille maatschap* € 120.000
Netto winst € 91.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 16:37
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 16:33
investeerder-146915 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 16:32
investeerder-37136 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 16:27
investeerder-49727 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 16:26

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders