31239

Premie Bespaarcoach B.V. h.o.d.n. Heemzaethe

€ 300.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 327
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-03-2019 in 1 uur volgeschreven door 327 investeerders

Samenvatting

Premie Bespaarcoach (100% dochter van Heemzaethe Beheer B.V.) bedient en beheert particuliere assurantieportefeuilles en heeft een sterke focus op klanten en klanttevredenheid. In tegenstelling tot traditionele assurantiekantoren werkt Premie Bespaarcoach niet met een buitendienst. Zij is er van overtuigd dat particuliere klanten voor schadeverzekeringen géén behoefte hebben aan bezoek aan huis. Maar dat ze wel behoefte hebben aan een goed advies en dat bij schade alles goed geregeld wordt. Premie Bespaarcoach (handelend onder de naam Heemzaethe) koopt de assurantieportefeuilles tegen een relatief gunstige prijs. De portefeuilles kenmerken zich door een gemiddeld lagere polis-dichtheid. Doordat Premie Bespaarcoach haar klanten adviseert en bedient door middel van telefoon en e-mail zijn de kosten lager dan bij een traditioneel kantoor, terwijl de kwaliteit van haar dienstverlening hoger ligt. De ondernemer heeft uitgebreide ervaring met verzekeringen en customer service en weet met deze strategie een hoge klanttevredenheid te bereiken. Aldus is een rendabele en goed onderbouwde businesscase ontwikkeld.

De financiering van de portefeuilles gebeurt in speciaal daarvoor ingerichte investerings-vehicles; Heemzaethe Portefeuille B.V. 1, 2, etc. Financiering van de aan te kopen portefeuilles vindt telkens (vooraf) plaats door in de betreffende bv aandelen uit te geven en obligatieleningen uit te schrijven. 

Momenteel heeft Premie Bespaarcoach B.V. 30.000 particuliere klanten met 95.000 polissen. Deze klanten worden geadviseerd door een team van 25 medewerkers. Alle medewerkers zijn vakbekwaam, in het bezit van alle noodzakelijke en wettelijk verplichte diploma’s en een opleiding op HBO of universitair niveau.

Om de totale groei van Heemzaethe verder te versnellen is het plan opgevat om, naast financiering in de verschillende Portefeuilles bv’s, ook portefeuilles aan te kopen in Premie Bespaarcoach en deze te financieren met leningen van Collin Crowdfund. Dit is de eerste crowdfundcampagne, de ondernemer heeft de intentie om in 2019  meerdere campagnes met Collin te organiseren.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 24 maanden , aflossingsvrij met een slottermijn van € 300.000,-. De rente bedraagt 7,0 % gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Premie Bespaarcoach B.V. en Heemzaethe Beheer B.V. De ondernemer, de heer Dietvorst geeft een persoonlijke borgtocht af van € 300.000,- die momenteel materiële waarde heeft. De rechten uit de door Premie Bespaarcoach aan te kopen portefeuille worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte wordt een bestaande rekening courant verhouding tussen de heer Dietvorst en Premie Bespaarcoach achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Om de totale groei van Heemzaethe Beheer B.V. verder te versnellen is het plan opgevat om, naast acquisities in de verschillende Portefeuilles bv’s, ook portefeuilles aan te kopen in Premie bespaarcoach B.V. en deze te financieren met leningen van Collin Crowdfund. Dit is de eerste crowdfundcampagne. De ondernemer heeft de intentie om in 2019 meer campagnes met Collin te organiseren.

Ondernemer

Jeroen Dietvorst (52) is direct na zijn studie Bedrijfskunde in 1989 als ondernemer gestart met het bedrijf BSC, eeen dienstverlener op het gebied van customer service (call centers). De onderneming is vanaf 1989 in 15 jaar gegroeid naar 2.000 medewerkers die per jaar circa 16 miljoen telefoontjes afgehandelen en circa 20 miljoen e-mailtjes beantwoord). Daarna heeft Jeroen de onderneming verkocht aan TPG. BSC bestaat nu onder de naam Cendris. Klantcontact en klantbediening zitten bij Jeroen in het hart. Voor Jeroen geldt daarbij ‘service = sales’ altijd als uitgangspunt. Vanaf 2006 is hij actief als commissaris, adviseur, en investeerder in diverse startups. In 2012/2013 is hij door Achmea voor de Divisie Direct (Centraal Beheer en FBTO) gedurende negen maanden ingehuurd om leiding te geven aan de afdeling customer service (750 medewerkers en meer dan 1 miljoen klantcontacten per jaar).

Hij was vanaf 2013 als minderheidsaandeelhouder en adviseur betrokken bij Quintes Holding (assurantiekantoor en volmacht organisatie). In deze rol heeft hij gezien dat traditionele assurantiekantoren niet in staat zijn om particuliere klanten goed te bedienen. Een bedieningsmodel waarbij de klanttevredenheid achteruit holt en de winstgevendheid onder druk staat. Jeroen is ervan overtuigd dat particuliere klanten voor schadeverzekeringen géén behoefte hebben aan bezoek aan huis, dat ze behoefte hebben aan een goed advies (via telefoon, e-mail, WhatsApp, videoconferencing of online), dat ze alles goed geregeld willen hebben, dat ze zeker willen weten dat ze niet teveel betalen en dat als er iets is (een schade), het snel en goed geregeld wordt.

Onderneming

Kernprofiel
Premie Bespaarcoach B.V. (https://www.heemzaethe.nl/) bedient en beheert particuliere assurantieportefeuilles en heeft een sterke focus op klanten en klanttevredenheid. Heemzaethe financiert de particuliere schadeverzekeringsportefeuilles tegen een relatief gunstige prijs. De portefeuilles kenmerken zich door een gemiddeld lagere polis-dichtheid. Doordat Premie Bespaarcoach haar klanten adviseert en bedient door middel van telefoon en e-mail zijn de kosten lager dan bij een traditioneel kantoor, terwijl de kwaliteit van haar dienstverlening hoger ligt. De ondernemer heeft uitgebreide ervaring met verzekeringen en customer service en weet met deze strategie een hoge klanttevredenheid te bereiken. Aldus is een rendabele en goed onderbouwde businesscase ontwikkeld.

De financiering van de portefeuilles gebeurt in speciaal daarvoor ingerichte investeringsvehicles; Heemzaethe Portefeuille B.V. 1, 2, etc. Financiering van de aan te kopen portefeuilles vindt telkens (vooraf) plaats door in de betreffende bv aandelen uit te geven en obligatieleningen uit te schrijven. Inmiddels is – na een voorbereiding in 2017 waarin ook investeerders zijn geworven – Heemzaethe Portefeuille 1 operationeel en is de funding voor Heemzaethe Portefeuille 2 en 3 geregeld. In totaal is hiermee meer dan € 10.000.000,- voor de aankoop van verzekeringsportefeuilles gefinancierd.

Momenteel heeft Premie Bespaarcoach B.V. 30.000 particuliere klanten met 95.000 polissen. Deze klanten worden geadviseerd door een team van 25 medewerkers. Alle medewerkers zijn vakbekwaam, in het bezit van alle noodzakelijke en wettelijk verplichte diploma’s en een opleiding op HBO of universitair niveau.

Marktontwikkelingen
Consumenten worden kritischer, prijsbewuster en oriënteren zich steeds meer online. Klantenbinding wordt voor tussenpersonen belangrijker, maar ook steeds lastiger. De omzet en de marges van een tussenpersoon komen hierdoor onder druk te staan. Het overgrote deel van bestaande verzekeringen loopt nog via een assurantietussenpersoon. Bij schadeverzekeringen – waar geen sprake is van een provisieverbod – loopt nog altijd 80% van de omzet via tussenpersonen of de bank. Dit aandeel is al jaren stabiel.

Kansen

 • Er is sprake van een enorm versnipperde markt met meer dan 5.200 kantoren (95% heeft minder dan drie werkzame personen).
 • Veel kantoren hebben te maken met opvolgingsproblematiek en niet-renderende activiteiten.
 • Het traditionele intermediair is inefficiënt. Door te werken met een buitendienst zijn veel bezoeken onrendabel en kan maar op fractie van de portefeuille aan goed beheer gedaan worden.
 • Het traditionele intermediair maakt dubbele kosten. Onderstaand schema maakt dat duidelijk
  Traditioneel Heemzaethe Verschil
Omzet 100,0% 100,0%  
Loonkosten 39,2% 31,0% – 20,9%
Overige kosten 28,2% 19,0% – 32,6%
Totale kosten 67,4% 50,0% – 25,8%
Ebitda 32,6% 50,0% + 25,8%
Omzet per FTE € 152.900,- € 188.679,- + 23,4%
 • Druk van wet- en regelgeving (AFM en DNB) leidt ertoe dat veel kleine kantoren zullen stoppen in de komende jaren.

Al deze factoren hebben tot gevolg dat veel kantoren te koop staan en voor een relatief gunstige prijs verworven kunnen worden.

Onderscheidend vermogen
De onderneming heeft dan ook de volgende visie op klantbediening die perfect aansluit op de hierboven beschreven markttrends;

 • Wij regelen het voor onze klanten
 • Wij helpen onze klanten met al onze kennis
 • Wij staan naast, voor en achter onze klanten
 • Wij zijn aardig voor onze klanten
 • Wij zijn dé ‘vergelijkingssite’ met persoonlijk contact en advies

Missie
Een verzekering afsluiten doe je niet voor je plezier. Echter mag het best leuk of in ieder geval gemakkelijk zijn, aldus Heemzaethe. Zij helpen de klanten als een persoonlijke assistent bij het uitzoeken van verzekeringen. Daarbij wordt als eerst gekeken naar de specifieke situatie, want geen klant is hetzelfde of heeft dezelfde wensen.

Je hebt de keuze uit alle verzekeringen bij bijna alle maatschappijen. En bij Heemzaethe zien ze voor jou de bomen door het bos. Duidelijkheid gegarandeerd. Zo weet je dat alles goed geregeld is en dat alle voorwaarden duidelijk zijn. Je wordt op de hoogte gehouden van veranderingen en je wordt gewaarschuwd als iets beter kan. Dat gebeurt minstens één keer per jaar. Dat hoort bij de dienstverlening en kost je niets extra.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop assurantieportefeuille € 300.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,0 %
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij met een slottermijn van € 300.000,-.

Er zijn op dit moment geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Premie Bespaarcoach B.V. en Heemzaethe Beheer B.V.
 • Jeroen Dietvorst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • De rekening courant verhouding van de directie met Premie Bespaarcoach B.V. ter hoogte van € 90.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De rechten uit de aan te kopen assurantieportefeuille door Premie Bespaarcoach B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Heemzaethe Beheer B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Premie Bespaarcoach B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald aan de hand van de prognoses voor 2018, 2019 en 2020 voor Premie Bespaarcoach B.V., waarbij 2018 grotendeels gerealiseerd is. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet is medio 2018 op gang gekomen en zal in 2018 op € 470.000,- uitkomen. Als gevolg van deze opstart bedraagt de operationele cashflow in 2018 naar verwachting negatief € 58.000,-. Dit tekort is voorzien en gefinancierd door de gebudgetteerde management fee’s niet uit te keren. In 2019 zet de opbouw van de omzet door met een volledig jaar beheer op Heemzaethe Portefeuille 1 en 2 en door de lening met Collin gefinancierde portefeuille. De prognose omzet voor 2019 bedraagt dan € 2.051.000,- met een operationele cashflow van € 241.000,-. In 2020 wordt een omzet begroot van € 2.148.000,- met een operationele cashflow van € 237.000,-. We hanteren voor de Rentabiliteit de score Ruim voldoende.

Het voornemen is dat in 2019 meer portefeuilles door Premie Bespaarcoach aangekocht worden en met leningen door Collin Crowdfund gefinancierd worden. Met dit laatste voornemen is in de prognose nog geen rekening gehouden.

Solvabiliteit
De start van Premie Bespaarcoach is gefinancierd door het storten van € 100.000,- aandelenkapitaal. Het (aanloop)verlies van 2018 wordt gecompenseerd door het niet uitbetalen van managementfees. Deze managementfees worden achtergesteld. Rekening houdende met deze achterstelling bedraagt de solvabiliteit ultimo 2018 99% bij een balanstotaal van € 127.000,-. De verwachting is dat de solvabiliteit per ultimo 2019 46% zal bedragen bij een balanstotaal van € 560.000,-. Ultimo 2020 wordt door de verwachte resultaten een solvabiliteit begroot van 61% op een balanstotaal van € 777.000,-. We hanteren voor de Solvabiliteit de score Ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit is ontspannen omdat de onderneming in het geheel met langlopende middelen is gefinancierd. Met de reeds aanwezige liquide middelen en andere kortlopende activa heeft dit tot gevolg dat de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) comfortabel is op dit moment. Zoals beschreven is de verwachting dat deze ratio ook in de nabije toekomst toereikend zal zijn. We hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder ontvangt op al haar particuliere schadeverzekeringen die Premie Bespaarcoach B.V. kan bemiddelen, voor het eerste jaar de volledige provisie retour. Er verandert verder niets aan uw verzekeringen, u blijft bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Premie Bespaarcoach bemiddelt voor 24 maatschappijen, waaronder alle grote maatschappijen. Vanzelfsprekend ontvangt u van Premie Bespaarcoach ook gedurende het eerste jaar de volledige dienstverlening (schadebegeleiding, bemiddeling, beheer, periodieke controle van het verzekeringspakket en advies). De provisie is onderdeel van de premie die betaald wordt en bedraagt gemiddeld 20%. 

Een gemiddeld huishouden betaalt per jaar zo’n 1.500 euro verzekeringspremie (inclusief autoverzekering). In dit voorbeeld ontvangt u bij een gemiddelde provisie van 20% over het eerste jaar van Premie Bespaarcoach dan € 300,- retour. Bij een investering van € 500,- heeft u dan in het eerste jaar een extra rendement van 60% op uw investering. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-35399 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2019 om 11:40
investeerder-23028 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2019 om 11:39
investeerder-58744 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2019 om 11:38
investeerder-56258 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2019 om 11:38
investeerder-21501 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2019 om 11:37

Ondernemer
Jeroen Dietvorst

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach