48480

Prickels B.V.

€ 50.000  |  9,0% rente  |  6 maanden  Investeerders: 123
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 123 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Prickels B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 23-11-2017
Website www.prickels.nl

Leendoel

Fons van der Leen is via zijn Holding Fontis B.V. eigenaar van Prickels B.V., een serviceorganisatie voor groencentra, tuincentra en hoveniers. Prickels regelt voor aangesloten bedrijven gezamenlijk de inkopen bij leveranciers. Als vergoeding hiervoor ontvangt Prickels van haar leveranciers ieder kwartaal een percentage van de inkopen. Bovendien biedt Fons ondernemers via Yarkona B.V. (tevens werkmaatschappij en 100% dochter van Fontis B.V.) hulp bij het bouwen en onderhouden van hun webshop.

Omdat de afdracht vanuit de leveranciers maar eenmaal per kwartaal plaatsvindt en de kosten zijn gespreid over het gehele jaar is er liquiditeitskrapte ontstaan. Hiervoor is de ondernemer opzoek naar een overbruggingsfinanciering. In augustus en november ontvangt Prickels weer afdracht vanuit de leveranciers. Hierdoor ontstaat er op deze momenten voldoende liquiditeit om de lening volledig af te lossen.

Er wordt een lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 6 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. In augustus (maandtermijn 3) en november (maandtermijn 6) wordt er € 25.000,- afgelost. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Prickels B.V.
  • Yarkona B.V.
  • Fontis B.V.
 • De heer A.A.M. (Fons, ondernemer) van der Leen geeft een borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis.
 • De heer A.A.M. (Fons, ondernemer) van der Leen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Leliëndaal 365, 1112 WH Diemen, kadastraal bekend als sectie D nummers 2949 en 2951 te Diemen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.023.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023 en is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving (zelfde hypotheekhouder) van gezamenlijk € 697.955,- en een openstaande schuld van € 681.543,75 per d.d. 01-05-2024.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Prickels B.V. is Aanzienlijk risico, de score voor Yarkona B.V. is Verhoogd risico en de score voor Fontis B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers van Geldnemers, alsmede de prognosecijfers 2024 voor Prickels B.V. Ook de materialiteit van de borgstelling is meegenomen in de beoordeling. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De vlottende activa bestaan onder andere voor € 50.000,- uit debiteuren, waarbij getekende contracten ten grondslag liggen. De kortlopende schulden bestaan onder andere voor € 122.000 uit een rekening courant verhouding met de holding (Fontis B.V.). 

In 2023 is via de werkmaatschappij Yarkona B.V. een nettowinst van € 70.000,- gerealiseerd, bestaande uit een opdracht voor een andere organisatie. Conform afspraak is voor deze opdracht € 72.000 gefactureerd, welke in 2024 zal worden voldaan.

Per 01-07-2024 wordt de dienstverlening van Prickels overgedragen aan een externe organisatie. Hierbij is afgesproken dat de Prickels de afdracht vanuit leveranciers nog voor één jaar zal blijven ontvangen. Omdat de dienstverlening per 01-07-2024 wordt overgedragen dalen de kosten voor 2024 substantieel.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2023 Prickels B.V.

Activa

  2023
Vaste activa € 4.000
Vlottende activa € 113.000
Totaal € 117.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € -/- 68.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 185.000
Totaal € 117.000

Winst- en verliesrekening 2023 Prickels B.V.

Omzet € 424.000
Bruto winst € 261.000
Kosten € 268.000
Belasting € –
Netto winst -/- € 7.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024 Prickels B.V.

Omzet € 205.000
Bruto winst € 194.000
Kosten € 85.000
Belasting € 21.000
Netto winst € 88.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
17-05-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
17-05-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-05-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
17-05-2024 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders