Privacy statement

Deze versie van het privacy statement is gemaakt op 1 april 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u, worden gezien als persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn met ons gedeeld omdat u als investeerder/ondernemer aan ons verbonden bent. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving vallen hieronder, het betreft namelijk alle gegevens die in enig optiek in verband met u als persoon kunnen worden gebracht.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt door Collin?

Mede dankzij de verkregen persoonsgegevens kunnen we de volgende zaken uitvoeren:

Klantenondersteuning

Met uw persoonsgegevens kunnen wij de volgende zaken uitvoeren met betrekking tot klantenondersteuning:

 • Contact met u opnemen indien dit nodig is.
 • Gegevens goed in onze administratie verwerken en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Uw profiel beheren/onderhouden.
 • Meten welke klanten gebruik maken van onze diensten en onze bedrijfsactiviteiten hierop laten aansluiten. Denk hierbij aan ‘Mijn Collin’ en de Collin app.

Marketingactiviteiten

Collin houdt u graag op de hoogte via onder andere: nieuwsbrieven en acties via e-mail.

Van wie heeft Collin persoonsgegevens?

Collin heeft persoonsgegevens van iedereen die zich als investeerder of bedrijf heeft ingeschreven op het platform. Daarnaast beschikt Collin over de persoonsgegevens van haar partners en leveranciers.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Collin deelt uw gegevens in principe niet met anderen. Gegevens worden pas gedeeld indien er een goede reden of verplichting voor is. Toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de AFM) kunnen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gegevens bij ons opvragen.
De instanties met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen:

 • De overheid.
 • Dienstverleners van Collin, zoals bedrijven die ons helpen met het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen.
 • Auditoren, welke onderzoeken of de bedrijfsvoering van Collin volstaat aan wet- en regelgeving.
Hoe zijn de persoonsgegevens bij ons in beheer?

Collin vindt het belangrijk dat haar systemen en persoonsgegevens die daarin verwerkt zijn goed beveiligd zijn. Er zijn dan ook verschillende maatregelen genomen om de beveiliging ervan te waarborgen. Deze maatregelen zijn gebundeld in een informatiebeveiligingsplan, waarin alle aspecten die te maken hebben met de beveiliging van informatie verwerkt zijn.
Onderdelen die in dit plan onder andere naar voren komen zijn:

 • Datalekken beleid: In dit beleid wordt aangegeven hoe we omgaan met het oplossen van datalekken en het melden ervan aan de toezichthouder en de getroffen persoon.
 • Geheimhoudingsverklaring: Alle medewerkers van Collin en partners die in aanraking komen met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Collin heeft als eis gesteld dat personen enkel mogen werken met persoonsgegevens, als zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.
 • Training personeel: Minimaal eenmaal per jaar staat informatiebeveiliging nadrukkelijk op de agenda bij een personeelsbijeenkomst. Op deze wijze zorgt Collin ervoor dat medewerkers bewust worden van het feit dat ze werken met persoonsgegevens en welke gevolgen het kan hebben als daar verkeerd mee wordt omgegaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert Collin op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens inzien en/of aanpassen

Iedereen heeft het ‘recht op inzage’, ‘recht op correctie en verwijdering’ en ‘recht op dataportabiliteit’. Hieronder wordt aangegeven wat deze rechten inhouden en hoe Collin deze heeft ingeregeld.

Recht op inzage

Mensen hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens. Zij mogen Collin vragen of persoonsgegevens zijn vastgelegd en zo ja, welke. Er hoeft bij dit inzageverzoek geen reden te worden gegeven. Indien er een verzoek tot inzage wordt gedaan zal Collin op een duidelijke en begrijpelijke manier de volgende informatie verschaffen:

 • Of Collin persoonsgegevens gebruikt, en zo ja, welke gegevens dat zijn.
 • Waarvoor de gegevens gebruikt worden.
 • Aan welke partijen de organisatie de gegevens mogelijk heeft verstrekt.
 • Hoe de organisatie de betreffende gegevens heeft verkregen.

Bij Collin kunt u het merendeel van uw persoonsgegevens inzien door in te loggen op uw ‘Mijn Collin’ en naar het tabblad ‘Account Instellingen’ te gaan. Indien er vragen zijn kan er contact worden opgenomen met de Servicedesk van Collin via:

Mail: info@collincrowdfund.nl
Telefoon: 085 – 401 65 46

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Dit houdt in dat u Collin mag vragen uw persoonsgegevens te wijzigen. Dit kan betekenen dat gegevens worden aangevuld, worden verwijderd of worden afgeschermd. Er kan gebruik worden gemaakt van het recht op correctie in de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens in het bezit van Collin feitelijk onjuist zijn.
 • De persoonsgegevens in het bezit van Collin onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • De persoonsgegevens op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen, wat inhoudt dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als de betreffende persoon daarom vraagt. Een aanpassing ten opzichte van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is dat het recht op correctie en verwijdering, niet meer beperkt wordt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen.

Bij Collin kunt u het merendeel van uw persoonsgegevens inzien, en indien nodig aanpassen, door in te loggen bij ‘Mijn Collin’ en naar het tabblad ‘Account Instellingen’ te gaan. Heeft u vragen over persoonsgegevens die vermeld zijn in uw ‘Mijn Collin’ of maakt u geen gebruik van ‘Mijn Collin’ neem dan contact op met onze Servicedesk:

Mail: info@collincrowdfund.nl
Telefoon: 085 – 401 65 46

Recht op dataportabiliteit

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) introduceert het ‘recht op dataportabiliteit’. Dit recht houdt in dat de betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die hij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Het hoofddoel van dit recht is het mogelijk te maken van dienstverlener te wisselen, met zo weinig mogelijk inspanning van de betrokkene. Indien u van dit recht gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Collin via:

Mail: info@collincrowdfund.nl
Telefoon: 085 – 401 65 46

Cookies

Ter optimalisering van de dienstverlening maakt Collin gebruik van cookies. Via cookies verzamelt Collin informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser. Door middel van uw akkoord geeft u Collin toestemming tot het plaatsen van cookies.

Daarnaast maakt Collin gebruik van Google Analytics om (niet-persoonlijke statistische) gegevens over het gebruik van het Online Platform te analyseren. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Mogelijk leidt dat ertoe dat u van bepaalde functionaliteiten van het Online Platform geen gebruik meer kan maken.

Instellen persoonlijk account

Collin wil u graag op de hoogte houden van haar producten en diensten, middels een nieuwsbrief. Indien u wenst om geen nieuwsbrief meer te ontvangen kunt u dit wijzigen via de link welke is weergegeven onderaan iedere nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze Servicedesk:

Mail: info@collincrowdfund.nl
Telefoon: 085 – 401 65 46

Tevens kunt u leningalerts in- en uitschakelen via uw ‘Mijn Collin’ of door contact op te nemen met onze Servicedesk.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille