Privacy statement

Persoonsgegevens
Collin treedt via een Online Platform voor crowdfunding op als bemiddelaar tussen Investeerders en Geldnemers ter zake van vraag en aanbod in financiering. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Collin Crowdfund N.V. (verder Collin) bedrijfs- en persoonsgegevens van haar Gebruikers en (communicatie)materiaal dat de Gebruiker via het Online Platform beschikbaar stelt.

Collin verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens om haar dienstverlening naar en overeenkomsten tussen Investeerders en Geldleners uit te voeren binnen de kaders die daar door wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. Het verwerken van deze persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft een Gebruiker het recht op inzage van persoonsgegevens en het recht om Collin te verzoeken de gegevens te corrigeren. Correctie houdt in: verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of indien het technisch niet mogelijk is om te corrigeren ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens niet langer worden gebruikt. Gebruiker kan van deze rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het algemene e-mailadres info@collincrowdfund.nl.
Collin is alleen verplicht te corrigeren als de gegevens: • feitelijk onjuist zijn; • onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor u ze verwerkt; of • op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Wbp of een andere wet zijn verwerkt.

Cookies
Ter optimalisering van de dienstverlening maakt Collin gebruik van cookies. Via cookies verzamelt Collin informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser. Door middel van uw akkoord geeft U Collin toestemming tot het plaatsen van cookies.

Daarnaast maakt Collin gebruik van Google Analytics om (niet-persoonlijke statistische) gegevens over het gebruik van het Online Platform te analyseren. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van cookies.

Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij geen cookies ontvangt. Mogelijk leidt dat ertoe dat Gebruiker van bepaalde functionaliteiten van het Online Platform geen gebruik meer kan maken.

Beveiliging, bewaring en verstrekking aan derden
Collin gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Gebruikers en heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid en geheimhouding daarvan te waarborgen.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt, behoudens als u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (externe ID-check) en de daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen de Investeerder en de Geldlener of als hiertoe een wettelijke noodzaak of verplichting bestaat.

Collin bewaart persoonsgegevens conform de kaders voor bewaring en verantwoording die door wetgever en toezichthouders worden gesteld, zo is één van de ontheffingsvereisten van het AFM dat Collin haar informatie / documentatie minimaal vijf jaar bewaard.

Voor vragen over het privacy beleid van Collin kan Gebruiker contact opnemen met Collin.

Lenen bij Collin

99,5% succesvol gefund
Hulp Crowdfund Coach
Korte doorlooptijd

Introductie lenen

Collin lenen video

Blijf op de hoogteJa, ik wil ook nieuwe lening alerts ontvangen!

Heeft u vragen?

Voor een snel antwoord op uw vraag, kijkt u bij de Veelgestelde vragen.

Vindt u daar uw antwoord niet? Neemt u dan contact op met onze servicedesk. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens

E-mail: info@collincrowdfund.nl

Telefoon:
085 - 401 65 46

Bereikbaarheid:
Werkdagen van 9 - 17.30 uur.