46960

Proficitis B.V.

€ 60.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 137
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 137 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Proficitis B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 06-12-2021
   

Leendoel

Proficitis B.V. is een start-up dat zich richt op de ontwikkeling van een op maat gemaakt reisplatform. De activiteit bestaat uit het ontwikkelen van een centrale hub voor het ontdekken van ervaringen, reizen en uitstapjes. Het platform verbindt aanbieders en gebruikers op natuurlijke wijze en is gericht op niches binnen de reissector. Hierbij moet gedacht worden aan avontuurlijke activiteiten, culinaire ontdekkingen, natuurwonderen en culturele ervaringen. De visie van de heer Goyens is dat steeds meer mensen op zoek zijn naar unieke ervaringen in plaats van het bezitten of verkrijgen van materialistische zaken. Marketing bureau Company Fuel gaat dit opzetten en heeft ruime ervaring met dit soort campagnes.

De heer Goyens is reeds 40 jaar ondernemer. Heeft 21 jaar een bouwbedrijf gehad, 10 jaar een groothandel in fairtrade producten en 7 jaar een winkel en webshop in bed-, bad- en keukentextiel. De heer Goyens kan omschreven worden als een gedreven ondernemer die een duidelijk doel voor ogen heeft. Zijn sociale karakter maakt dat hij makkelijk verbinding legt met andere partijen.

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Ontwikkeling platform € 70.500
Totaal € 70.500
Eigen inbreng € 10.500
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Proficitis B.V.
  • De heer N.A. Goyens en mevrouw D.M.F. Goyens-van Hoef geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De heer N.A. Goyens en mevrouw D.M.F. Goyens-van Hoef hebben in de lening documentatie bevestigd dat het woonhuis met als adres: Meemortel 36 a, 6021 AE Budel, kadastraal bekend als sectie L nummer 1626 te Budel gedurende de looptijd van deze lening nimmer met meer dan € 200.000,- aan hypothecaire inschrijvingen en schuld wordt bezwaard zonder schriftelijke toestemming van Collin Crowdfund. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent op dit moment een waarde van € 400.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is thans vrij van hypotheek.

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Proficitis B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van prognosecijfers van Proficitis B.V. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Betreft een startup waarbij meneer Goyens niet hoeft te leven van de inkomsten vanuit de startup, omdat hij tevens werkzaam is in loondienst en vanuit dit inkomen prima in zijn levensonderhoud kan voorzien. Ook is mevrouw Goyens werkzaam in loondienst. Gezamenlijk hebben zij een inkomen van circa € 58.000,- per jaar. Omdat Proficitis B.V. een startup is en de financiering gebaseerd is op een prognose gaan we uit van een afloscapaciteit van Voldoende. 2024 is het eerste jaar en zal vooral in het teken staan van de ontwikkeling van het platform. Hiermee komt de cashflow naar verwachting op € 6.000,- uit, waarbij het eerste jaar geen aflossing gehanteerd wordt. Vanaf 2025 wordt verwacht dat er een omzet van € 75.000,- wordt behaald en dat er een cashflow overblijft van € 37.000,- waarbij  de rente- en aflossingsverplichtingen reeds voldaan zijn. Hier is overigens geen rekening gehouden met de te nog te betalen belasting. Meneer Goyens heeft zelf € 200.000,- aan liquide middelen beschikbaar in privé die ook deels besteed worden aan de ontwikkeling van het platform.

Jaarcijfers

Openingsbalans 2024 Proficitis B.V.

Activa

  2024
Vaste activa € —
Vlottende activa € 70.500
Overige vlottende activa € —
Totaal € 70.500

Passiva

  2024
Eigen vermogen € 10.500
Langlopende schulden € 60.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 70.500

Prognose winst- en verliesrekening 2024 Proficitis B.V.

Omzet € 16.000
Bruto winst € 16.000
Kosten € 22.000
Netto winst -€ 6.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
06-03-2024 om 11:16
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
06-03-2024 om 11:15
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
06-03-2024 om 11:14
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
06-03-2024 om 11:14
investeerder-393598 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-03-2024 om 11:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders