42382

Progress de Evenaar B.V.

€ 385.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 306
Reeds
geïnvesteerd

88 %

44.500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

35 %

19 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed

Samenvatting

Fatih Gökҫe (1976) is geboren in Amersfoort en woonachtig in Wildervank (provincie Groningen). Tussen 1995 en 2003 heeft Fatih geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit in Utrecht. Daar heeft hij zijn doctoraal cum laude behaald. Na deze periode heeft hij zijn co-schappen gedaan aan o.a. het UMC Utrecht en Meander Medisch Centrum. 

Zijn bedrijf biedt behandeling en begeleiding van psychische, psychosociale, psychosomatische klachten van cliënten. Dit met behulp van medicatie (psychofarmaca) en/of psychologische technieken zoals cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, inzichtgevende gesprekken en/of traumabehandeling middels EMDR.

Nu bestaat de mogelijkheid om twee praktijkpanden aan te kopen waarin hij zijn cliënten kan ontvangen. De LTV bij de start bedraagt 49%. Ten tijde van de slottermijn bedraagt de LTV 13%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 846.600,-. Hiervan wordt € 461.600,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 385.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijks lineaire aflossing en een slottermijn van € 100.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Progress de Evenaar B.V. 
 • G.F. Gökҫe geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Amarilstoep 24, 9403 SV te Assen, kadastraal bekend als sectie Z nummer 4832 te Assen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een taxatiewaarde van € 385.000,- voor verbouwing en € 430.000,- na verbouwing, op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 2 september 2022.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kerkstraat 25, 9649 GN te Muntendam, kadastraal bekend als sectie B nummer 3476 te Muntendam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een waardebepaling vanuit een NVM-makelaar van € 400.000,- d.d. 6 september 2022.
 • Op het moment dat er een van de twee panden verkocht wordt, dient de helft van de openstaande hoofdsom vervroegd afgelost te worden tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden). De extra aflossing zal in mindering gebracht worden op de slottermijn, danwel de toekomstige maandelijkse aflossing.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van de praktijkpanden aan de Amarilstoep 24 te Assen en de Kerkstraat 25 te Muntendam.

Ondernemer

Fatih Gökҫe (1976) is geboren in Amersfoort en woonachtig in Wildervank (provincie Groningen). Tussen 1995 en 2003 heeft Fatih geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit in Utrecht. Daar heeft hij zijn doctoraal cum laude behaald. Na deze periode heeft hij zijn co-schappen gedaan aan o.a. het UMC Utrecht en Meander Medisch Centrum. 

Daar is de interesse voor psychiatrie ontstaan. De opleiding(specialisatie) in het psychiatrie-vak heeft Fatih zijn opleiding gedaan bij de GGZ Drenthe. Daar heeft de ondernemer ook jaren ervaring opgedaan in de ambulante en klinische psychiatrie. Daarnaast heeft Fatih ruime ervaring in de somatiek (lichamelijke klachten en problemen) door zijn vroegere werkzaamheden in de huisartsgeneeskunde. 

Sinds 2018 is hij zijn bedrijf gestart in Wildervank en Assen. Deze keuze is voornamelijk bepaald doordat de ondernemer zijn cliënten wil helpen in de breedste zin van het woord en niet alleen met medicatie. Sinds mei 2020 is de ondernemer volledige werkzaam in zijn eigen praktijk.

Voor het borgen van kwaliteit en up-to-date kennis is de ondernemer lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, American Psychiatric Association, Vereniging Zelfstandig gevestigde psychiaters Noord-Nederland, Artsenfederatie KNMG en Vereniging EMDR Nederland. Daarnaast is Fatih lid van een aantal nascholingstijdschriften en bezoekt hij regelmatig congressen en symposia om voldoende punten te halen voor de herregistraties. Het eerst volgende moment staat voor september 2023 gepland en de ondernemer heeft hij al voldoende punten behaald. voor de herregistratie.

Onderneming

Sinds 2018 heeft Fatih zijn eigen bedrijf met de naam Psychiatriepraktijk Progress. Dit was een eenmanszaak en is sinds maart 2022 omgezet naar een BV-structuur. Het bedrijf heet vanaf dat moment Progress de Evenaar B.V.

Het bedrijf biedt behandeling en begeleiding van psychische, psychosociale, psychosomatische klachten van cliënten. Dit met behulp van medicatie (psychofarmaca) en/of psychologische technieken zoals cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, inzichtgevende gesprekken en/of traumabehandeling middels EMDR.

Daarnaast doet de ondernemer CBR-keuringen van cliënten die psychiatrische medicatie gebruiken en doet hij second opinions voor psychiatrische problematiek bij cliënten met een euthanasiewens, om te kijken of er nog mogelijkheden zijn hen te behandelen. 

De activiteiten doet de ondernemer zelf. Zijn vriendin, mevr. A. Mazlum, is tevens psychotherapeut/traumatherapeut kan daar waar nodig helpen. 

De praktijk zit vrijwel standaard zo goed als vol. De ondernemer wordt uitbetaald vanuit de zorgprestatie model van de ziektekostenverzekeringen van de cliënten. Met vrijwel alle zorgverzekeringen zijn er contracten afgesloten, waardoor er vrijwel geen cliënten op dat gebied worden uitgesloten. 

De praktijk is volledig geautomatiseerd met een elektronische clientendossier bij CRS Internet/TrompBx. Daarnaast neemt de ondernemer elektronische vragenlijsten af bij cliënten middels Embloom, wat een directe koppeling heeft met CRS Internet. Ook zijn diverse E-health modules beschikbaar voor cliënten die daar behoefte aan hebben. Dit gaat via Therapieland. 

De verwijzingen komen via ZorgDomein binnen via de Zorgmail kunnen beveiligde mails met privacygevoelige inhoud verstuurd worden. Voor direct contact met collega’s in het vakgebied gebruikt de ondernemer SIILO. 

Diverse huisartsen, psychologen en medische specialisten zijn de verwijzers naar zijn praktijk.

Structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop Kerkstraat 25 € 385.000,-
Aankoop Amarilstoep 24 € 385.000,-
Overdrachtsbelasting en kosten € 76.600,-
Totaal € 846.600,-
Eigen inbreng € 461.600,-
Lening via Collin Crowdfund € 385.000,-

Leenbedrag: € 385.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 100.000,-

Overige financiers:
Bij de aankoop van de praktijkpanden zijn geen overige financiers betrokken.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Progress de Evenaar B.V. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2019, 2020, 2021 en tussentijdse 2022. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Op basis van de jaarrekening van 2020 van de eenmanszaak van de heer Gökҫe bedroeg de omzet € 298.000,- met een netto cashflowoverschot van € 160.000,-. In het jaar 2021 bedroeg de omzet € 287.000,- met een netto cashflowoverschot van € 123.000,-. Na omzetting van de eenmanszaak naar de B.V.-structuur wordt voor 2022 een grote groei verwacht. Op basis van tussentijdse cijfers tot 30 juni 2022 is een omzet gerealiseerd van € 559.000,-, met een cashflowoverschot van € 424.000,-. Na rente- en aflosverplichtingen van Collin resteert een netto cashflowoverschot van € 345.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit kwam eind 2020 uit op 97% op een balanstotaal van € 230.000,-. Eind 2021 kwam de solvabiliteit uit op 95% op een balanstotaal van € 165.000,-. Na aankoop van de panden en de financiering vanuit zowel Collin als de ondernemer in privé aan de onderneming, daalt de solvabilteit naar € 28% op een balanstotaal van € 1.388.000,-. Wij kwalificeren de solvabilteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Progress de Evenaar B.V. 
 • G.F. Gökҫe geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Amarilstoep 24, 9403 SV te Assen, kadastraal bekend als sectie Z nummer 4832 te Assen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een taxatiewaarde van € 385.000,- voor verbouwing en € 430.000,- na verbouwing, op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 2 september 2022.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Kerkstraat 25, 9649 GN te Muntendam, kadastraal bekend als sectie B nummer 3476 te Muntendam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een waardebepaling vanuit een NVM-makelaar van € 400.000,- d.d. 6 september 2022.
 • Op het moment dat er een van de twee panden verkocht wordt, dient de helft van de openstaande hoofdsom vervroegd afgelost te worden tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden). De extra aflossing zal in mindering gebracht worden op de slottermijn, danwel de toekomstige maandelijkse aflossing.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op beide praktijkpanden als de borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-132965 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 20:38
investeerder-32885 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:04
investeerder-11760 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 18:51
investeerder-71981 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 18:28
investeerder-48461 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 16:14

Reacties

Investeerder – 132467
19-09-2022 11:23
Goedemiddag, Als ik de pitch lees zie ik dat de gestelde zekerheden ruim zijn ten opzichte van de te verstrekken lening. Collin kwalificeert afzonderlijke facetten met name als goed/zeer goed. Waarom is de aanvraag door D&B gekwalificeerd als ‘verhoogd risico’, op basis waarvan?

Collin Crowdfund
19-09-2022 11:41
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht.
Dun & Bradstreet is een onafhankelijk creditratingsbureau en geeft een kredietwaardigheidsscore af aan een onderneming op basis van betalingsinformatie, gedeponeerde jaarcijfers en branche-informatie.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

G.F. Gökce
20-09-2022 9:51
Namens de ondernemer:

Goedendag investeerder 132467,

Ik denk dat ze de oprichtng van de BV als korter dan 6 maanden beoordelen als verhoogd risico. Zelf heb ik altijd mijn schulden tijdig afgelost.

Met vriendelijke groet,
Fatih Gokce, zelfstandig gevestigde psychiater.

Investeerder – 276195
21-09-2022 13:24
Goedemiddag, Er wordt gesproken over bedrijfsmatig onroerend goed (bedrijfspanden/praktijkpanden), de Amarilstoep 24 te Assen betreft een woonhuis met woonfunctie, hoe wordt dit gebruikt als praktijk?

Collin Crowdfund
21-09-2022 13:44
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Er is reeds bij de gemeente een aanvraag gedaan voor het wijzigen van het bestemmingsplan, welke momenteel nog loopt. De ondernemer heeft in de afgelopen jaren ook aan huis gewerkt. Het onroerend goed zal alleen nog worden gebruikt voor praktijkvoering.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

F.S. Gökҫe

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij