46332

Non publieke funding

€ 1.500.000  |  10,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 990
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 990 investeerders

Samenvatting

De aandeelhouders binnen de Lenferink Groep (de heren C.A.G. Lenferink en M.E.C. Brink) zijn belangrijke partijen en initiatiefnemers in deze propositie. De Lenferink Groep is een professionele organisatie met relevante ervaring in het beheer van commercieel vastgoed. 

De heren C.A.G. Lenferink en M.E.C. Brink zijn in de gelegenheid om gezamenlijk met andere investeerders het onroerend goed ‘The Mayor’ aan te kopen. The Mayor heeft een bruto bedrijfsvloeroppervlakte van ruim 18.000 m2 met parkeergarage met 269 plaatsen. Het object is momenteel voor 90% verhuurd aan 10 huurders waarbij 1 huurder ca 40% van het complex huurt. Er is momenteel nog 1.727m2 beschikbaar voor de verhuur. 

Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 26.225.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27-6-2023. De totale LTV (Loan to Value) verdeeld over eerste en tweede hypotheekhouder bedraagt 78% bij aanvang.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 24.100.000,-. Hiervan wordt € 3.600.000,- aan eigen middelen ingebracht. De verkoper financiert € 14.000.000,- aflossingsvrij met eerste recht van hypotheek. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 6.500.000,-, verdeeld in € 1.500.000,- via crowdfunding, € 4.000.000,- via private investeerders en € 1.000.000,- via een private investeerder met een tweede recht van hypotheek. De looptijd is 24 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 5e termijn geldt een maandelijkse aflossing van € 50.000,- met derhalve een slottermijn van in totaal € 5.550.000,-. De aflossing zal naar rato worden afgelost op de crowdfundlening als de private lening van € 4.000.000,-. De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Alle investeerders (privaat danwel via deze crowdfund lening) hebben een gelijke zekerheidspositie. De totale financiering zal te allen tijde maximaal € 6.500.000,- bedragen, waarbij er met communicerende vaten gewerkt wordt. De uitboeking van de totale financiering vindt in één keer plaats na succesvolle funding. Na uitboeking van de gelden zal de lening rentedragend worden gemaakt.

Risico
De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende en de Dun & Bradstreet score is Gemiddeld risico. 
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Project MMNT Zwolle B.V., Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., Holding C. Lenferink B.V. en MEC Brink Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 6.500.000,- op het onroerend goed aan de Burgemeester Roelenweg 13, 13D en 13G, 8021 EV te Zwolle, kadastraal bekend als sectie A nummer 8660 en 8661 te Zwolle, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 14.000.000,- en een openstaande schuld van € 14.000.000,- Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 26.225.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27-6-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Burgemeester Roelenweg 13, 13D en 13G, 8021 EV te Zwolle, kadastraal bekend als sectie A nummer 8660 en 8661 te Zwolle, worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld voor de aankoop van het onroerend goed “The Mayor” aan de Roelenweg 13, 13D en 13G te Zwolle.

Ondernemer

De aandeelhouders binnen de Lenferink Groep (de heren C.A.G. Lenferink en M.E.C. Brink) zijn belangrijke partijen en initiatiefnemers in deze propositie. De Lenferink Groep is een professionele organisatie met relevante ervaring in het beheer van commercieel vastgoed. Zij zal de regie van deze propositie en het beheer van dit object op zich nemen. De Lenferink Groep is in ruim 30 jaar uitgegroeid naar een grote, ervaren partij op de vastgoedmarkt. De totale vastgoedportefeuille bestaat inmiddels uit circa 100 panden, verspreid door heel Nederland, met een waarde van ongeveer € 300.000.000,- (inclusief het beheerde vastgoed bij enkele deelnemingen). De opbouw van de vastgoedportefeuille van de Lenferink Groep is eind jaren tachtig, begin jaren negentig begonnen.

Onderneming

Bij de Lenferink Groep werken zo’n 20 medewerkers. Sterk punt van de onderneming is dat alle benodigde disciplines in huis aanwezig zijn, zoals onderhoud, huurbeheer, makelaardij, financieel beheer, acquisitie & financiering en exploitatie & beleggingen. De onderneming wordt aangestuurd door Carlus Lenferink (CEO) en Emiel Brink (CEO). Daarbij zijn de verantwoordelijkheden voor een belangrijk deel in de organisatie zelf neergelegd. Voor de disciplines financiën, huurbeheer en asset management wordt gewerkt met aanspreekpunten. Deze aanspreekpunten worden telkens door andere medewerkers ingevuld. Het is een team met ruime ervaring in de vastgoedbranche.

Deze landmark van Zwolle is gelegen tussen enerzijds de historische binnenstad en anderzijds de autosnelweg (A28). Hierdoor zijn de voorzieningen van de binnenstad op loopafstand en is de bereikbaarheid per auto uitstekend. Het object is gebouwd in 2008 en ligt aan de Burgemeester Roelenweg. 

The Mayor is in 2008 gebouwd voor Zilveren kruis Achmea, die het gebouw eind 2019 heeft verlaten. Sinds het eigendom is overgegaan naar huidige eigenaar AroundTown is er voor gekozen het gebouw te optimaliseren, waarbij een bedrijfsverzamelgebouw het doel is.

Afgelopen periode hebben diverse huurders als PWC, Zonneplan en Wehkamp al voor de voordelen van The Mayor gekozen. Hier komt bij dat de entree op dit moment een grondige verbouwing ondergaat, waarbij de verbinding tussen de verschillende gebouwdelen nog meer wordt verbeterd. Een directe trapverbinding vanaf het maaiveld naar de verdieping zorgt voor een uniek ontvangst bij de vernieuwde ontvangstbalie. Achter deze vernieuwde ontvangstbalie bevindt zich een social area, waarbij je op een laagdrempelige manier een kopje koffie kan drinken met een collega en/of klant. Op deze verdieping zal ook een ‘managed offices’ concept worden toegevoegd waarbij zowel huurders uit het gebouw als externe partijen dit kantoor kunnen huren voor een meeting, dagdeel of langere periode. 

The Mayor heeft een bruto bedrijfsvloeroppervlakte van ruim 18.000 m2 met parkeergarage met 269 plaatsen. Het object is momenteel voor 90% verhuurd aan 10 huurders waarbij 1 huurder ca 40% van het complex huurt. Er is momenteel nog 1.727m2 beschikbaar voor de verhuur. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 23.260.000,-
Koopprijs aandelen € 100.000,-
Transactiekosten € 750.000,-
Totale investering € 24.110.000,-
Eigen inbreng € 3.610.000,-
Lening via verkoper € 14.000.000,-
Lening via private investeerder € 1.000.000,-
Lening via private investeerders € 4.000.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-, waarbij er gewerkt wordt met communicerende vaten met de private lening van € 4.000.000,-.
Rente: 10,0%
Looptijd: 24 maanden, waarvan de eerste vier maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse aflossing van € 50.000,-. De aflossing zal naar rato worden afgelost op de crowdfundlening als de private lening.
De private lening van € 1.000.000,- kent een looptijd van 18 maanden en is aflossingsvrij.

Overige financiers:
De verkoper financiert € 14.000.000,- van het geheel; looptijd 24 maanden, aflossingsvrij en een rente van 4%. De verkoper verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 14.000.000,-, daarnaast worden de huurpenningen in eerste verband aan hen verpand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Project MMNT Zwolle B.V. is Gemiddeld risico, de kwalificaties voor Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., MEC Brink Holding B.V. en Holding C. Lenferink B.V. zijn Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden van Project MMNT Zwolle B.V.. De score is gebaseerd op het investeringsplan, het taxatierapport en de huurcontracten van het onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De aflossing zal geschieden vanuit de verkoop van het onroerend goed na optimalisatie. Momenteel is er een bestaande kasstroom vanuit het onroerend goed vanuit de huurders. Het verwachte netto cashflowoverschot, na aflossingen, voor het eerste volledige jaar bedraagt € 215.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende .
Solvabiliteit
De solvabilteit na kredietverstrekking van Project MMNT Zwolle B.V. bedraagt 21% op een balanstotaal van € 26.225.000,-. Naast deze solvabiliteit van Project MMNT Zwolle B.V is er commitment verkregen van de Lenferink groep als medegeldnemer Het aansprakelijke vermogen binnen de Lenferink groep bedraagt volgens de interne cijfers eind 2022 € 55.800.000,- op een balanstotaal € 300.270.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Project MMNT Zwolle B.V., Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., Holding C. Lenferink B.V. en MEC Brink Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 6.500.000,- op het onroerend goed aan de Burgemeester Roelenweg 13, 13D en 13G, 8021 EV te Zwolle, kadastraal bekend als sectie A nummer 8660 en 8661 te Zwolle, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 14.000.000,- en een openstaande schuld van € 14.000.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 26.225.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27-6-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Burgemeester Roelenweg 13, 13D en 13G, 8021 EV te Zwolle, kadastraal bekend als sectie A nummer 8660 en 8661 te Zwolle, worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving als het meeverbinden van de Lenferink Groep als geldnemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-195115 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 11:52
investeerder-29775 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 11:52
investeerder-171079 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 11:51
investeerder-245074 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 11:50
investeerder-110619 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 11:50

Ondernemer

C.A.G. Lenferink

Crowdfund Coach


Rick van Griensven