48175

Projectontwikkeling Steenstraat Hulst

€ 1.500.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 592
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 592 investeerders

Samenvatting

Het voormalige kantoorpand aan de Steenstraat 25 en 25A en aan de Grote Zwanenstraat 22 te Hulst is door Brickers B.V. aangekocht en volledig vergund voor een splitsing naar 3 appartementen. Naast de transformatie neemt ondernemer Frank Balfoort ook het restant van de aandelen over van de overige aandeelhouders.

Frank Balfoort heeft een aantal jaar ervaring in het verbouwen, splitsen en verkopen van woningen. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf; Fietstest.nl

De getaxeerde waarde na realisatie bedraagt € 1.981.547,-. De LTV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde)) bedraagt hiermee 76% na realisatie.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.618.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 118.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000.,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd en er is een extra rentevergoeding bij aflossing (zowel vervroegd als per einde looptijd) van 1 maand voor investeerders.

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

 • De geldnemers zijn Balliebizz B.V. & Brickers B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het onroerend goed met als adres Steenstraat 25 en 25 A, 4561 AR te Hulst, en met als adres Grote Zwanenstraat 22, 4561 AN te Hulst, kadastraal bekend als sectie A nummer 436 te Hulst, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 870.000,- in huidige staat en een waarde van € 1.981.547,- na realisatie op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 16 mei 2024. 
 • De heer F.F. Balfoort geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit ongeveer voor de helft materiële waarde op basis van overwaarde op zijn privéwoning en op zijn overige vastgoed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Anemoonstraat 46, 3434 JD te Nieuwegein, kadastraal bekend als sectie B nummer 4215 te Vreeswijk en op de percelen grond, kadastraal bekend als sectie B nummers 6026 en 6681 te Vreeswijk te Vreeswijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van in totaal € 337.619,- bij ASR Levensverzekering N.V. en een openstaande schuld van € 309.510,- per 1 mei 2024. Het onroerend goed kent een WOZ waarde per 1 januari 2023 van € 360.000,-. Op basis van een onafhankelijke desktoptaxatie met waarde peildatum 30 mei 2024 bedraagt de marktwaarde € 503.000,-. 
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derde hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen, waarbij er in totaal niet meer dan € 500.000,- zal worden uitgewonnen.
 • Van het totale leenbedrag wordt er € 850.246,- in depot gehouden. Het depot wordt voor € 150.246,- aangewend als rentedepot ten behoeve van de eerste 12 maandtermijnen (rente, kosten en BTW) en voor € 700.000,- aangewend als bouwdepot ten behoeve van de (af)bouw van het onroerend goed.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening de lening algeheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 1 maand. De vergoedingsrente van 1 maand wordt ook voldaan bij reguliere aflossing op de einddatum van de lening.
 • Gedeeltelijk vervroegd aflossen kan bij verkoop van het onroerend goed met als adres Steenstraat 25 25A, 25 en 25 A, 4561 AR te Hulst, en met als adres Grote Zwanenstraat 22, 4561 AN te Hulst, kadastraal bekend als sectie A nummer 436 te Hulst, waarbij de volledige netto verkoopopbrengst wordt aangewend voor de aflossing op de lening.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de transformatie van het voormalige kantoorpand aan de Steenstraat 25 25A, 25 en 25 A, en aan de Grote Zwanenstraat 22 te Hulst en de overname van de aandelen van Brickers B.V., waar de Steenstraat in Hulst (en 2 losse garageboxen) in 2021 zijn aangekocht voor de ontwikkeling van de woning naar 3 appartementen. Het project is volledig vergund.

Ondernemer

Frank Balfoort (1980), samenwonend met zijn partner en 3 dochters, heeft een opleiding HBO Ondernemer & Retailmanagement in Utrecht genoten. Na in loondienst te hebben gewerkt is hij in 2012 begonnen met ondernemen in de horeca met het opzetten van Ballini, een Italiaans fast-service concept in Villa Arena in Amsterdam. Na 5 jaar heeft hij dit verkocht en is hij in 2017 (samen met een compagnon) gestart met fietstest.nl (www.fietstest.nl). Ze werken inmiddels samen met grote bekende Nederlandse mediabedrijven. 

Vanuit zijn huidige netwerk is hij in 2020 gestart in het vastgoed waarbij er inmiddels 4 vastgoedprojecten zijn aangekocht, verbouwd en vervolgens met winst zijn verkocht. Daarnaast is er een winkelpand aangekocht wat op dit moment verhuurd wordt en voor 50% in eigendom is van ondernemer in privé. 

Onderneming

Brickers B.V. is een vastgoed B.V. met op dit moment nog drie aandeelhouders. Balliebizz B.V. van Frank is één van de huidige aandeelhouders (1/3e). De vennootschap heeft de Steenstraat 25 25A, 25 en 25 A, en de Grote Zwanenstraat 22 te Hulst in bezit en nog twee onbelaste garageboxen in Hulst. Door middel van deze financiering worden de overige twee aandeelhouders uitgekocht.

Steenstraat 25 en 25 A, en aan de Grote Zwanenstraat 22 te Hulst 
Steenstraat 25 en 25 A, en aan de Grote Zwanenstraat 22 te Hulst is een voormalig kantoorpand in het centrum van Hulst en zal worden getransformeerd naar 3 appartementen. Er is een onherroepelijke vergunning afgegeven vanuit de gemeente. Het voormalige kantoorpand is sinds 2021 in eigendom van Brickers B.V.

De locatie is gelegen in het centrum van Hulst in. Het betreft een kadastraal met een oppervlakte van 535m2, het huidige pand heeft een oppervlakte van 342m2.
De nieuwe appartementen krijgen een oppervlakte van:

 • Appartement 1: 190m2 excl. kelder van 40 m2, inclusief externe berging, parkeerplek en tuin
 • Appartement 2: 117 m2, inclusief externe berging, parkeerplek en dakterras
 • Appartement 3: 100 m2, inclusief externe berging, parkeerplek en dakterras

Juridische structuur na financiering

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koop aandelen en herfinanciering leningen € 545.000,-
Overdrachtsbelasting  € 38.000,-
Reeds gemaakte kosten € 80.000,-
Bouwkosten € 700.000,-
Overige kosten € 105.000,-
Rente Depot € 150.000,-
Totale investering € 1.618.000,-
Eigen inbreng € 118.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-
Rente: 9% en een extra rentevergoeding van 1 maand bij aflossing (tussentijds of bij einde looptijd)
Looptijd: 18 maanden, volledig aflossingsvrij

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Balliebizz B.V. is gemiddeld risico. De kwalificatie voor Brickers B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 en 2023 van Brickers B.V., jaarcijfers 2022 van Balliebizz B.V., IB aangifte 2022, taxatierapporten, WOZ beschikkingen, waardebepaling, koopcontract en definitieve offerte van bouwer. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit
De rente gedurende de eerste 12 maanden wordt voldaan vanuit het rentedepot ad € 150.000,- wat binnen de huidige planning valt voor verbouwing en verkoop van de appartementen. Eventuele uitloop of tegenvallers kunnen worden opgevangen vanuit verkoop van 2 hypotheekvrije garageboxen in Brickers B.V. en de mogelijkheid om vanuit privé bij te storten. De verwachte netto kasstroom na verkoop is € 427.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 17% op een totaalbalans van € 1.797.000,-. De solvabiliteit na verbouwing bedraagt 26% op een totaalbalans van € 2.026.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Balliebizz B.V. & Brickers B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het onroerend goed met als adres Steenstraat 25 en 25 A, 4561 AR te Hulst, en met als adres Grote Zwanenstraat 22, 4561 AN te Hulst, kadastraal bekend als sectie A nummer 436 te Hulst, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 870.000,- in huidige staat en een waarde van € 1.981.547,- na realisatie op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 16 mei 2024. 
 • De heer F.F. Balfoort geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit ongeveer voor de helft materiële waarde op basis van overwaarde op zijn privéwoning en op zijn overige vastgoed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het woonhuis aan de Anemoonstraat 46, 3434 JD te Nieuwegein, kadastraal bekend als sectie B nummer 4215 te Vreeswijk en op de percelen grond, kadastraal bekend als sectie B nummers 6026 en 6681 te Vreeswijk te Vreeswijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van in totaal € 337.619,- bij ASR Levensverzekering N.V. en een openstaande schuld van € 309.510,- per 1 mei 2024. Het onroerend goed kent een WOZ waarde per 1 januari 2023 van € 360.000,-. Op basis van een onafhankelijke desktoptaxatie met waarde peildatum 30 mei 2024 bedraagt de marktwaarde € 503.000,-. 
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derde hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen, waarbij er in totaal niet meer dan € 500.000,- zal worden uitgewonnen.
 • Van het totale leenbedrag wordt er € 850.246,- in depot gehouden. Het depot wordt voor € 150.246,- aangewend als rentedepot ten behoeve van de eerste 12 maandtermijnen (rente, kosten en BTW) en voor € 700.000,- aangewend als bouwdepot ten behoeve van de (af)bouw van het onroerend goed.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening de lening algeheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 1 maand. De vergoedingsrente van 1 maand wordt ook voldaan bij reguliere aflossing op de einddatum van de lening.
 • Gedeeltelijk vervroegd aflossen kan bij verkoop van het onroerend goed met als adres Steenstraat 25 en 25 A, 4561 AR te Hulst, en met als adres Grote Zwanenstraat 22, 4561 AN te Hulst, kadastraal bekend als sectie A nummer 436 te Hulst, waarbij de volledige netto verkoopopbrengst wordt aangewend voor de aflossing op de lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, het rentedepot, de tweede hypothecaire inschrijving op de privéwoning, alsmede de persoonlijke borgstelling, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële Beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:11
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:11
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:11
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:11
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:11

Ondernemer

.

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur