24950

Promeon Security

€ 90.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 120
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-10-2016 in 1 uur volgeschreven door 120 investeerders

Samenvatting

Promeon Security B.V., opgericht in 2009, is een innovatief beveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het midden- en hoger segment van de evenementen- en horecaveiligheid. Activiteiten worden geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie vanuit Oirschot (Noord-Brabant). Samen met haar klanten denkt Promeon Security B.V. intensief mee over de exacte invulling van elk op zichzelf staand veiligheidsvraagstuk. Promeon Security B.V. werkt vooral met flexibele oproepcontracten, omdat zij actief is in een sterk seizoengevoelige branche.

De onderneming heeft op dit moment meerdere aandeelhouders. De onderneming wordt bestuurd door Rick de Kroon (28 jaar) en Erik van der Zanden (26 jaar). Rick heeft Promeon Security opgericht en heeft een achtergrond bij de politie. Erik is sinds 2014 mede-eigenaar geworden en heeft een achtergrond bij een grote beveiligingsorganisatie. Rick en Erik worden van advies en coaching voorzien door minderheidsaandeelhouder (20%) WDL Groep Holding B.V. Zij hebben ruime ervaring in het aansturen van bedrijven en zijn dan ook een mooi klankbord voor Rick en Erik. De onderneming heeft de afgelopen jaren een goede basis neergezet en de ondernemers hebben, ondanks hun jonge leeftijd, een bewezen trackrecord. Vanuit deze basis wil men grotere partijen in de markt gaan bedienen. Een aantal bestaande klanten zijn NH Hotels, DLL Marathon Eindhoven, Breda Jazz Festival, Dynamo Metal Fest en diverse gemeenten. Daarnaast ziet men een trend dat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid neerleggen bij, en hogere eisen stelt aan, de organisatoren. Deze organisaties verwachten weer meer kennis, betrokkenheid en samenwerking van beveiligingsorganisaties. Promeon Security loopt daarin voorop en gaat deze vraag invullen. Om dit te realiseren past deze financieringsaanvraag bij Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
Promeon Security B.V. heeft een totale investeringsbehoefte van € 178.750,-. Rabobank (huisbankier) heeft € 42.500,- gefinancierd en middels een lease is er reeds € 11.250,- gefinancierd. Tenslotte heeft WDL Groep Holding B.V. (minderheidsaandeelhouder) € 35.000,- gefinancierd door het aankopen van aandelen en een achtergestelde lening van € 10.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 90.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Promeon Security B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De heren R. De Kroon en E. Van der Zanden geven ieder een persoonlijke borgstelling af van € 45.000,-. De debiteuren zijn Promeon Group B.V., Promeon Security B.V., Promeon Leisure Security B.V., R de Kroon Holding B.V. en E van der Zanden Holding B.V. Verder worden er 2 bestaande leningen van in totaal € 37.000,- achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Om grotere klanten te kunnen gaan bedienen, in te spelen op de trends en potentiële groei te benutten, heeft Promeon Security B.V. behoefte aan extra werkkapitaal en dienen er een aantal investeringen verricht te worden. Dit zijn voornamelijk investeringen in ICT en de aankoop van een busje. Verder wordt er herfinanciering gevraagd van reeds gerealiseerde salesinspanningen en extra werkkapitaal om de liquiditeitspositie op korte termijn te verbeteren.

Ondernemer

Rick de Kroon is 28 jaar, geboren en getogen in de gemeente Oirschot. Rick heeft in 2009 Promeon Security opgericht. Dit deed hij naast zijn afgeronde studie Business & Marketing Management op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zijn opleiding op de Politieacademie en achtergrond binnen de politie hebben gezorgd voor kennis en ervaring uit het werkveld van publieksveiligheid. Door zijn motivatie, doorzettingsvermogen en wil trapt Rick het gaspedaal binnen Promeon Security in.

Erik van der Zanden is 26 jaar, geboren en getogen in de gemeente Someren. Erik is sinds 2014 mede-eigenaar van Promeon Security geworden, nadat hij eerst drie jaar binnen deze organisatie heeft gewerkt. Erik heeft zijn ervaring opgedaan binnen een grote beveiligingsorganisatie. Op het moment dat hij mede-eigenaar is geworden heeft hij de opleiding Praktische Bedrijfskunde bij Scheidegger opleidingen afgerond. Erik houdt graag alles overzichtelijk, wil vooruit én zorgt voor structuur tijdens het intrappen van het gaspedaal.

WDL Groep Holding B.V. heeft de onderneming recent versterkt middels een aandelenparticipatie van 20% om de onderneming van advies en coaching te voorzien op het gebied van strategie en management, met een specialisatie in financiële verbetervraagstukken. Na contact met Promeon wilden zij hun betrokkenheid bekrachtigen door te participeren in Promeon Group B.V. Directeur Bart van der Wielen geeft met name advies binnen de organisatie en stuurt naar de stip op de horizon. Hij heeft ruime ervaring in het sturen van bedrijven en weet erg goed aan welke knoppen er gedraaid dienen te worden. Een mooi klankbord om de organisatie verder mee uit te bouwen. 

Onderneming

Promeon Security is in 2009 opgericht en bereikbaar via www.promeonsecurity.nl. De eerste jaren lag de volle focus nog niet op het bedrijf, omdat de eigenaar op dat moment nog fulltime bezig was met een opleiding. Vanaf 2013 is de focus volledig op de onderneming komen te liggen, waarna er in 2014 een 2de eigenaar zijn intrede nam. Vanaf dat moment is het bedrijf van rechtsvorm veranderd naar de huidige organisatiestructuur. Het bedrijf is kantoorhoudend in Oirschot, een centraal gelegen strategische plaats vanwaar Promeon Security de gehele regio, en zelfs landelijk, bedient. Promeon Security ziet kwaliteit als eerste vertrekpunt. Met innovatieve beveiligingsoplossingen en door te investeren in de mensen en de uitstraling onderscheiden ze zich in de markt. Ze zorgen voor een eigen betrouwbare groep mensen waar ze op bouwen. De markt is dynamisch en kent een hoog verloop. Door juist intern te focussen op een sterk team met veel kennis creëert Promeon een sterke meerwaarde voor opdrachtgevers. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven moeten ervoor zorgen dat aan de vraag voldaan kan worden. Door deze constructies is kwaliteit te waarborgen. Promeon kijkt per project naar het concrete vraagstuk en zorgt voor een aanpak met de eigen mensen, op de juiste plek. Deze tactiek gebruiken ze inmiddels al zeven jaar. Hierdoor groeien ze minder snel, maar wel met een sterk fundament. Daar zijn ze trots op!

Strategie
De strategie van Promeon Security is een kwalitatieve beveiligingsorganisatie neerzetten door te investeren in het kennisniveau en het team. Door de ontwikkelingen in de maatschappij wordt het kennisniveau en ketenpartnerschap van organisaties en beveiligers steeds belangrijker. Hierin is door Promeon een groot concurrentievoordeel behaald en dat willen ze graag verder uitbouwen. Daarnaast is duidelijk geworden dat de overheid zich steeds verder terug gaat trekken op het gebied van publieksveiligheid. Met deze informatie in het achterhoofd kan Promeon Security inspelen op het gat dat ontstaat tussen overheid, horeca- en evenementenorganisaties, het bedrijfsleven en de veiligheidsvoorschriften. Dat gat dient opgevuld te worden met een totaalpakket voor opdrachtgevers. Dit betekent meer dan alleen het leveren van beveiligingsmensen, maar juist ook training, advisering en beleidsmatig. Volgens Treacy & Wiersema hanteert Promeon Customer Intimacy. Deze strategie bevat het vermogen van Promeon Security om een langdurige continue relatie met haar opdrachtgevers op te bouwen. Hierbij geldt dat de relatie belangrijker is dan de opdracht zelf en dat Promeon Security de ‘problematiek’ en vraagstukken uit handen van de opdrachtgever neemt en zorg draagt voor een totaaloplossing. Dit is vaak regionaal georiënteerd. Door met meerdere vestigingen in een franchiseformule de krachten te bundelen, creëren ze één hecht team wat op dezelfde manier samenwerkt en waarbij de strategie ook gehandhaafd kan blijven.
 
Positionering in de markt
Promeon Security is een specialistische beveiligingsorganisatie voor de Leisure sector en het bedrijfsleven. Ze leggen verbinding tussen het vraagstuk van klanten en de ontwikkelingen in de markt en bij ketenpartners als politie en gemeenten. Promeon Security verzorgt de hoogste standaarden van risicomanagement en beveiliging voor klanten die belang hechten aan een veilige omgeving voor publiek en medewerkers. Het belangrijkste uitgangspunt is het ontzorgen van opdrachtgevers. Promeon Security richt zich op het midden en de bovenkant van de Leisure sector en bedrijvensector. Daarbij verzorgt Promeon Security de volledige voorbereiding van het veiligheidsbeleid en de daadwerkelijke uitvoering. Zo neemt Promeon Security haar opdrachtgevers belangrijke taken uit handen. Ze zijn specialist in het verzorgen van het volledige traject: aanvragen van vergunningen, onderhouden van contacten met politie en gemeenten, het aanvullend trainen van medewerkers van klanten, de daadwerkelijke operationele uitvoering en de volledige afhandeling van calamiteiten. Promeon Security ontzorgt en integreert een volledig veiligheidsbeleid binnen ieder bedrijf en voor elk evenement. Zo kan de opdrachtgever zich ook weer met zijn core business bezighouden.

Screening medewerkers en afdekking risico’s
Onze business in de beveiliging van evenementen en festivals is logischerwijs sterk seizoengevoelig. Promeon hanteert veelal flexibele oproepcontracten. Zo hebben personeelskosten direct effect op de omzet. Alle medewerkers worden streng gescreend en het medewerkersbestand wordt altijd sterk en up to date gehouden. Daarnaast is het fysieke risico van de werkzaamheden ook een risico. Daarvoor is, in tegenstelling tot veel concurrenten, een voldoende dekkende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de bestuurders zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgesloten.

Doelgroep
De doelgroepen van Promeon Security zijn middelgrote- en grote evenementenorganisaties in het midden- en hogere segment. Daarnaast bedient Promeon grote(re) bedrijfsobjecten van organisaties die belang hechten aan een goede veiligheidsinvulling met onder andere fysieke beveiligingsinzet.

Werkgebied
Omdat evenementen altijd van (redelijk) korte duur zijn, is het werkgebied breed genoeg om voldoende projecten te kunnen draaien. Inmiddels richt Promeon Security de veiligheidsvraagstukken van Amsterdam tot en met Maastricht in. Door de brede poule van mensen hebben ze voor ieder evenement de juiste mensen in hun bestand. Het uiteindelijke doel van Promeon Security is om landelijk actief te zijn, ook hierbij breidt Promeon Security haar werkgebied gefaseerd uit. Op het gebied van bedrijfsbeveiliging richt Promeon zich meer op de zuidelijke provincies. 

Concurrentie
Er zijn erg veel beveiligingsbedrijven. Gek genoeg werken bijna alle beveiligingsbedrijven op dezelfde manier. De diensten worden ingevuld, uren worden gedraaid en daarmee worden organisaties groot.  Het grootste deel van de markt is gebaseerd op prijsconcurrentie. De bovenkant van de markt heeft echter meer te bieden. Daar richt Promeon zich op. Daarbij is maatwerk, advies en service belangrijk. Dit doet Promeon door vooraf een goed plan met de betrokken organisaties te bespreken, afspraken af te stemmen, door te strepen en aan te passen om met de beste invulling te komen. Omdat Promeon groeit, merken we meer van de concurrenten. Deze zijn veelal in dezelfde regio gevestigd. Het onderscheid moeten ze maken door een klant het volledige vraagstuk uit handen te nemen. Juist voor dié opdrachtgevers is de prijs minder belangrijk. 

Toekomstbeeld
Promeon Security word gestuurd door 2 jonge enthousiaste ondernemers. Zij willen allebei een degelijke organisatie neerzetten voor de langere termijn. Juist nu de maatschappij veel verandert is er veel behoefte aan een innovatieve manier van beveiligen: ‘beveiliging 2.0’. Dit wordt door de organisatie 24 uur per dag 7 dagen per week uitgestraald. Om de groei voor een landelijke dekking met een kwalitatieve invulling door te kunnen zetten, wordt er gewerkt aan een franchiseformule voor in de toekomst.

Wat wordt bereikt met de financiering
Voor 2016 is/was er een flink investeringsprogramma.:

  • Er is geïnvesteerd in ICT om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. Dit bespaart back office uren
  • Er is geïnvesteerd in een personenbusje
  • De ondernemers hebben in 2016 veel tijd geïnvesteerd in acquisitie en de kwaliteit van de organisatie. Hierdoor kon men zelf geen declarabele uren draaien en zijn de kosten in de onderneming fors toegenomen. Deze saleskosten worden nu geherfinancierd
  • Om de toekomstige groei te financieren is werkkapitaal nodig

Structuur
Activiteiten worden geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie. De daadwerkelijke activiteiten vinden plaats in een tweetal werkmaatschappijen, te weten Promeon Security B.V. en Promeon Leisure Security B.V. De enig aandeelhouder van deze 2 werkmaatschappijen is Promeon Group B.V. welke een drietal aandeelhouders heeft. De bestuurders Rick de Kroon en Erik van der Zanden hebben middels hun personal holdings elk een belang van 40%. De overige 20% van de aandelen zijn in het bezit van WDL Groep Holding B.V. die fungeert als geldschieter en als klankbord. WDL Groep Holding B.V. bestaat uit 2 aandeelhouders, die elk 50% van de aandelen heeft.

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 173.750,-. De Rabobank heeft € 42.500,- gefinancierd. Middels een lease is er reeds € 11.250,- gefinancierd. Tenslotte heeft WDL Groep Holding B.V. (minderheidsaandeelhouder) € 35.000,- gefinancierd door het aankopen van aandelen en een achtergestelde lening van € 10.000,-. Het nog te financieren bedrag van € 90.000,- wordt gevraagd via Collin Crowdfund.

Investeringsoverzicht

Sales investeringen € 95.000,-
Werkkapitaal € 51.000,-
ICT € 21.500,-
Busje € 11.250,-
Totaal € 178.750,-
Rabobank € 42.500,-
Lease € 11.250,-
Aankoop 20% aandelen door WDL Holding B.V. € 25.000,-
Achtergestelde lening WDL Groep Holding B.V. € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 90.000,

Leenbedrag Collin: € 90.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Promeon Group B.V., Promeon Security B.V., Promeon Leisure Security B.V., R de Kroon Holding B.V. en E van der Zanden Holding B.V. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Promeon Group B.V. en cs. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is. 
  • De lening van WDL Groep Holding B.V. ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van A.H.A. Kapteijns ter hoogte van € 27.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
  • E.C.J. van der Zanden geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 45.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
  • R.G.A. de Kroon geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 45.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor Promeon Security B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2015 van Promeon Security B.V., de forecast 2016 (op basis van tussentijdse cijfers) en de begroting voor 2017. Tevens hebben wij de beschikking over de tussentijdse cijfers tot en met augustus 2016. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Promeon Security B.V. is hard gegroeid van een omzet in 2014 van € 85.000,- naar € 396.000,- in 2015. Uiteindelijk resteerde er in 2015 een netto cashflow overschot van bijna € 40.000,- wat een score Excellent zou betekenen. Door deze forse omzetgroei heeft men onvoldoende tijd en aandacht besteed aan met name acquisitie. Dit zijn de ondernemers begin 2016 alsnog gaan doen, waardoor de operationele kosten in 2016 incidenteel zijn toegenomen. Tevens kon men door deze extra inspanningen zelf geen declarabele uren meer maken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de exploitatie, ondanks een verwachte omzetstijging naar € 500.000,-, in 2016 onder druk is komen te staan en er een verlies wordt verwacht. De tussentijdse cijfers tot en met augustus bevestigen deze verwachting. De verwachte genormaliseerde cashflow bedraagt -/- € 80.000,-. Dit zou een score Matig rechtvaardigen. Waar de acquisitie inspanningen enerzijds hebben geleid tot een verwachte verlieslatende exploitatie in 2016, hebben deze anderzijds geleid tot een nu goedgevulde orderportefeuille. De verwachting is dat de omzetgroei gestaag zal continueren naar een omzet in 2017 van ruim € 800.000,-. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2017 bedraagt € 49.000,- met een netto cashflow overschot van 22%, wat een score Ruim voldoende zou moeten opleveren. Samengevat beoordelen wij de rentabiliteit voorzichtigheidshalve met de score Voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2015 is de solvabiliteit 42% op een balanstotaal van € 200.000,- wat een score Goed oplevert. In 2016 wordt er naar verwachting een verlies geboekt, maar wordt ook het kapitaal gestort voor de aandelen en een achtergestelde lening verstrekt. Naar verwachting zal de solvabiliteit in dit jaar dalen naar 10% wat een score van Matig zou rechtvaardigen. Door de winstverwachting in 2017 zal de solvabiliteit vervolgens weer groeien naar 24% wat een score van Voldoende zou betekenen. Vooralsnog hanteren wij de score Matig.

Liquiditeit
Er is sprake van een seizoenspatroon in de liquiditeit, doordat men actief is in de evenementen business. De liquiditeit is op dit moment gespannen door de verliessituatie en de reeds gedane investeringen. Met de inbreng van het kapitaal, de achtergestelde lening en de lening via Collin Crowdfund is de liquiditeit weer op orde en kan men de groei realiseren die wordt verwacht. Per ultimo 2015 was de current ratio 1,2, welke naar verwachting zal toenemen tot 1,6 per ultimo 2017. Wij hanteren de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Voor zakelijke investeerders vanaf € 1.000,- biedt Promeon Security een gratis risico-inventarisatie voor uw organisatie aan. Hierbij wordt uw organisatie kosteloos volledig doorgelicht.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15639 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2016 om 10:07
investeerder-7869 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2016 om 10:06
investeerder-18906 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2016 om 10:06
investeerder-13972 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-10-2016 om 10:06
investeerder-23040 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2016 om 10:06

Ondernemer
Erik van der Zanden
Rick de Kroon

Crowdfund Coach


Marc Kogels