27767

PromoKingNL

€ 90.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 112
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 112 investeerders

Samenvatting

“PromoKingNL is een nieuwe manier van adverteren voor het MKB en levert extra omzet tegen lagere kosten!”

Middels een app biedt PromoKingNL een applicatie aan ondernemers in het MKB die de bedrijven meer klandizie op gaat leveren. Het is een interactieve applicatie die potentiele klanten “just-in-time’ informeert over de meest actuele aanbiedingen die een winkelier op dat moment wil delen met personen die in de buurt van zijn winkel zijn. De omzet van de winkelier kan een positieve impuls krijgen omdat het winkelende publiek zich al in de buurt van de winkelier bevindt. Het vervangt de traditionele manier van adverteren via flyers, kranten, reclameborden etc. in een moderne tijd waarin eenieder op zijn telefoon de laatste mededelingen doorneemt.

In de app kan de ondernemer zijn aanbiedingen zetten en tegelijk vaststellen wat het hem oplevert. Dit kan hij elk moment, wanneer gewenst, aanpassen. Samenwerking met andere winkeliers in een bepaald winkelgebied kan de aantrekkingskracht van dat winkelgebied versterken. Naast de actualiteit van de aanbiedingen bij de winkelier, kan de winkelier een behoorlijke kostenbesparing in zijn marketing- en reclamekosten behalen. De winkelier gaat met PromoKingNL een contract aan voor 3 tot 12 maanden zonder extra kosten. Daarnaast is het resultaat direct merkbaar voor de winkelier.

PromoKingNL is een vennootschap onder firma van twee jonge enthousiaste ondernemers: Kars Gresel en Julie Prosmans. De start van dit product is in de ‘thuislocatie’ van Kars en Julie, Parkstad Limburg ontwikkeld en wordt daar ook als eerste geïmplementeerd. Zodra daar vaste voet aan de grond is gekregen wil men opschalen naar andere steden en regio’s in het land.

Financieringsbehoefte
PromoKingNL heeft een totale investeringsbehoefte van € 110.000,- voor de bouw en design van de app en het platform, marketing en publiciteit en werkkapitaalbehoefte. De eigen inbreng van Kars en Julie is € 20.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 90.000,-. De looptijd is 36 maanden met een aflossingsvrije periode van 3 maanden. Dit betekent dat er de eerste 3 maanden alleen rente betaald wordt en geen aflossing. Vanaf de 4e maand wordt er aflossing en rente betaald. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor PromoKingNL een Laag risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn K.J.H. Gresel en J.A. Prosmans h.o.d.n. vof Kars en Julie. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Als zekerheid voor de financiering wordt door Kars een tweede hypothecaire inschrijving genomen op zijn woonhuis van € 90.000,-. De ondernemers sluiten een wederzijdse overlijdensrisicoverzekering van € 90.000.- op hun leven, die wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

PromoKingNL wil met de aan te trekken financiering via Collin Crowdfund de applicatie en het bijbehorende platform verder laten afbouwen. Tegelijkertijd gaan ze een uitgebreide marketing- en pr-campagne uitrollen. 

Ondernemer

Kars Gresel (28 jaar) heeft na een tweejarige opleiding tot sportleraar in allerlei landen opleidingen gevolgd tot golfprofessional, waarna hij van 2008 tot 2017 zijn zelf opgezette golfschool op golfbaan Brunssummerheide heeft gerund. Deze golfschool heeft Kars begin dit jaar overgedaan aan zijn broer om zich volledig te kunnen richten op PromoKingNL. De sterke punten van Kars zijn zijn zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en zijn analytische vermogen. Kars heeft naast een positieve instelling ook goede didactische vaardigheden.

Julie Prosmans (25 jaar) heeft in België Lichamelijke Opvoeding en Sport gestudeerd, daarna Fiscaliteit aan de Hogeschool Leuven en tot slot de Lerarenopleiding aan de Hogeschool in Hasselt. De laatste opleiding heeft zij helaas moeten stoppen door fysieke problemen. Julie heeft onder andere gewerkt bij verschillende uitzendbureaus als consulente en accountmanager en als supervisor schadegevallen bij Carglass. Julie is commercieel vaardig, kan goed organiseren, is ondernemend en resultaatgericht. Zij beschikt over een positieve instelling en heeft doorzettingsvermogen. 

Onderneming

PromoKingNL is een speciaal voor winkeliers ontwikkelde applicatie om op een gerichte wijze, actueel en online, meer klanten in hun winkel te krijgen. De winkelier gaat hiervoor een abonnement aan met PromoKingNL en kan middels de app rechtstreeks adverteren naar het winkelende publiek. Dus geen flyers meer of reclameborden, maar directe actie, zodat de winkelier ook kan meten wat het resultaat van het gebruik van de app is.
 
PromoKingNL is een geheel nieuwe applicatie voor real-time advertising. De ondernemers die zich aansluiten kunnen, nadat ze een abonnement hebben afgesloten voor 3, 6 of 12 maanden, direct beginnen op het platform zonder extra kosten. De marketingkosten voor de winkelier zullen drastisch verminderen en de omzet uit de aanbiedingen is direct meetbaar voor de winkelier. Samenwerken met andere winkeliers kan veel synergie opleveren.

Markt en Doelstellingen
De markt voor PromoKingNL bestaat uit ZZP’ers en MKB-ondernemers. In 1e instantie richt het bedrijf zich op de markt in de gemeente Heerlen om deze daarna verder uit te breiden in Limburg. Uiteindelijk moet heel Nederland bediend kunnen worden met de focus op de grotere steden. Het aantal winkels in Nederland in 2016 was 96.080, daarvan willen wij binnen 3 jaar 0,7% aangesloten hebben bij PromoKingNL. 

Het streven is om binnen een jaar minimaal 200 contracten te hebben afgesloten en 300.000 downloads te hebben. Tegen die tijd wil het bedrijf de PromoKingNL formule ook klaar hebben voor B2B toepassingen. De eerste getekende intentieverklaringen vanuit potentiële klanten zijn al binnen en vanuit vele andere ondernemers wordt de interesse voor PromoKingNL al kenbaar gemaakt.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouw en designapplicatie en platform € 70.000
Marketing en public relations € 34.000
Werkkapitaal € 6.000
Totale investeringsbehoefte € 110.000
Inbreng eigen middelen € 20.000
Lening via Collin Crowdfund € 90.000

Leenbedrag: € 90.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 36 maanden, inclusief 3 maanden aflossingsvrije periode. Na de aflossingsvrije periode geldt er een lineaire maandelijkse aflossing van 33 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn K.J.H. Gresel en J.A. Prosmans h.o.d.n. Kars en Julie. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vennootschap onder firma zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is de privé vermogenspositie naast de overwaarde in de woning nihil.
  • Stichting Zekerheden Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving van € 90.000,- op de woning van K.J.H. Gresel ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire lening met een huidige restant schuld van € 170.000,- en heeft een WOZ-waarde van € 205.000,- (per 31-12-2016). 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van K.J.H. Gresel en J.A.M. Prosmans voor een bedrag van minimaal € 90.000,-. Deze moet minimaal passend zijn bij de lineair dalende looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De onderstaande kwalificatie is tot stand gekomen op basis van de aangeleverde prognoses 2017, 2018 en 2019. De overall score is Voldoende.
 
Rentabiliteit
De prognose zijn onderbouwd met toezeggingen vanuit de 1e potentiële klanten en een gedegen marktonderzoek, waarbij 2017 gezien wordt als het jaar van investeren en er nog een negatieve cashflow van € 25.000,- wordt verwacht. Vanaf 2018 moet er winst gemaakt gaan worden. Over 2018 en 2019 wordt er een omzet van respectievelijk € 334.000,- en € 443.000,- geprognosticeerd met een positieve cashflow van respectievelijk € 93.000,- en € 112.000,-. Dit zou voor beide jaren een score Goed betekenen. Aangezien het een startend bedrijf is en de scores volledig op prognoses gebaseerd zijn, kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering is 18% door de eigen inbreng van € 20.000,- op het totaal van € 110.000,- (Score Voldoende). Per ultimo 2018 is de geprognosticeerde solvabiliteit negatief omdat de kosten voor het bouwen van de applicatie en het platform versneld afgeschreven worden, waardoor de boekwaarde per ultimo 2018 nihil is. Eind 2019 is de solvabiliteit door winsttoevoeging volgens prognose 34% op een balanstotaal van € 82.000,- (Score Ruim voldoende). Voor nu hanteren we voor de Solvabiliteit de score Voldoende van de openingsbalans. 
 
Liquiditeit
Mede door de financiering via Collin Crowdfund is de liquiditeit van de onderneming op orde. De aflossingsvrije periode van de eerste 3 maanden, geeft tevens de benodigde ruimte in de liquiditeit om de start te kunnen maken. De vlottende activa bestaan met name uit liquide middelen en vorderingen en de vlottende passiva bestaat uit het de aflossingsverplichting aan Collin Crowdfund voor het eerstkomende jaar. De geprognosticeerde current ratio voor 2017 is 1,1 (score Voldoende) en voor 2018 en 2019 is deze respectievelijk 1,9 en 2,9 (score Excellent). Voor nu hanteren we de score Voldoende voor de Liquiditeit.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30668 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2017 om 10:02
investeerder-2746 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-10-2017 om 10:02
investeerder-26902 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2017 om 10:02
investeerder-16269 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2017 om 10:02
investeerder-13118 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2017 om 10:02

Reacties

B. Hoogland
19-10-2017 12:50
Ik heb geïnvesteerd – maar twijfel nog wel een beetje. Het staat omschreven als een leuk verhaal – maar bestaat er al daadwerkelijk iets? Of moet alles nog ontwikkeld worden? Hoe concreet is de invulling van de app, is er al een demo gedeeld met ondernemers? Wat is precies de concurrentie? Naar mijn inzicht mag bovenstaand plan nog een stuk uitgediept worden, het lijkt nu niet meer dan een globaal verhaal van een plan waarbij 110k nodig is en 20k zelf ingebracht wordt.
Ik ben benieuwd, groet Bauke

Collin Crowdfund
19-10-2017 13:07
Beste investeerder,
Het antwoord op uw vraag namens de investeerder:
Er bestaat daadwerkelijk al een app die al is getest bij verschillende winkeliers. Deze winkeliers hebben ook al aangegeven (schriftelijk) dat ze daadwerkelijk mee gaan doen en hebben een abonnement afgesloten. De investering is nu nodig om het een en ander af te kunnen maken en te perfectioneren zodat ze ermee de markt op kunnen.
Hiervoor is weer marketing nodig, wat een deel van de investeringen is.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Kars Gresel en Julie Prosmans

Crowdfund Coach


Jeroen Poort