29224

Provolve IT

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-01-2018 in 1 uur volgeschreven door 73 investeerders

Samenvatting

Provolve IT is een IT-bedrijf dat haar klanten een software deployment oplossing (Easy Software Deployment), applicatie management, training, consultancy en detachering van IT-personeel aanbiedt tegen een relatief lage prijs. Zo is het packagen van software voor € 399,- beschikbaar voor bedrijven en wordt het package binnen één werkdag geleverd. Easy Software Deployment wordt al geleverd vanaf €1,50 per computer per maand. Dereck Breuning en Ferry van Gelderen zijn de ondernemers achter Provolve IT. De beide heren hebben een IT-achtergrond, waar men met name in het beheer van Windows (client) in grote omgevingen veel ervaring heeft. Dereck is sinds 2001 actief in de IT en Ferry sinds 1997.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 50.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Provolve IT als een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Provolve IT B.V., Endgame B.V. en FvGWorkx B.V. De heer F. van Gelderen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De heer D.R.H. Breuning geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring ter hoogte van 35% overeengekomen op het niveau van Provolve IT. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Provolve IT B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Met de gevraagde financiering bij Collin Crowdfund worden applicaties (door)ontwikkeld en tevens een nieuw personeelslid aangenomen ten behoeve van de detachering. 

Ondernemer

Dereck Breuning (1982) en Ferry van Gelderen (1975) zijn de ondernemers achter Provolve IT. De beide heren hebben een IT-achtergrond, waar men met name in het beheer van Windows (cliënt) in grote omgevingen veel ervaring heeft . Dereck is sinds 2001 actief in de IT en Ferry sinds 1997.

Dereck is in 2004 doorgegroeid van ICT support en beheer naar applicatiepackaging specialist. In 2010 is hij bij zijn werkgever opgestapt en is hij gaan freelancen middels een eenmanszaak.

Ferry heeft zich later ook gespecialiseerd in programmeren en heeft voor klanten verschillende tools ontwikkeld. Rond 2005 is Ferry zich gaan richten op het ontwikkelen van een software deployment tool die bepaalde zaken wel kon, wat destijds met de huidige tools niet, of nauwelijks, mogelijk was. Deze tool is uitgegroeid tot wat Easy Software Deployment vandaag is.

Onder het kopje Historie wordt er toegelicht hoe de heren elkaar hebben leren kennen en hoe Provolve IT is ontstaan. 

Onderneming

Provolve IT is een IT-bedrijf dat haar klanten een software deployment oplossing (Easy Software Deployment), applicatie management, training, consultancy en detachering van IT-personeel aanbiedt. Provolve IT biedt haar klanten software en abonnementen aan, tegen een relatief lage prijs. Zo is het packagen van software voor € 399,- exclusief BTW beschikbaar voor bedrijven en wordt het package binnen één werkdag geleverd. Easy Software Deployment wordt al geleverd vanaf €1,50 exclusief BTW per apparaat per maand. De groei in klanten van Easy Software Deployment (500% in 2017 ten opzichte van 2016) heeft ervoor gezorgd dat Provolve IT in december 2017 zijn gestart met een Sales Manager en zij deze lijn verder willen doorzetten in 2018. De eigenaren van Provolve IT geven geregeld training aan afnemers van de producten en kunnen tevens als consultant optreden bij klanten van de onderneming.

Historie 
Dereck en Ferry hebben elkaar in 2010 op een klantopdracht leren kennen. Daar kwamen zij in gesprek met elkaar over de tool (ESD) op de laptop van Ferry. Samen vonden zij dat deze in de markt gezet moest worden. Zo gezegd, zo gedaan en in 2011 werd er een vof opgericht en een website en logo ontwikkeld.

In april 2014 hebben zij besloten om ESD, Dereck zijn freelance-werkzaamheden en Ferry zijn start met full-time ondernemen onder één vlag onder te brengen, genaamd Provolve IT. Sinds 2014 levert Provolve IT specialisme op het gebied van Windows migraties, virtualisatie en applicatie packaging en levert men Easy Software Deployment aan de productkant.
Inmiddels hebben Provolve IT naast de detachering en de productkant ook diensten ontwikkelt om het klanten makkelijker te maken te starten met applicatie management genaamd de Provolve Productivity Snapshot.

Marktanalyse
Volgens Rabo Cijfers & Trends is de ICT-sector conjunctuurgevoelig en profiteert de sector van de aantrekkende economie. Nederland heeft, gezien de goed ontwikkelende infrastructuur, een zeer goede uitgangspositie als internationale hub, om dienstverlening op dit gebied verder te ontwikkelen. De bestedingen aan ICT nemen overal toe. De volumegroei zal voor 2017 meer dan 3% bedragen waarbij de verwachting is dat de meeste bestedingen in de software en IT services (cloud en volledige ontzorging ICT) plaats zullen vinden. De hosting- en housingsector profiteert van de toenemende vraag naar cloudoplossingen. De concurrentie in deze sectoren is echter fors en prijs speelt een belangrijke rol. Met name de hostingsector is sterk gefragmenteerd en er is in toenemende mate (buitenlandse) concurrentie. Daarnaast is er veel PE activiteit in deze sector. Samenwerking of zich onderscheiden in een niche zijn strategische opties om de marktpositie te verstevigen.

Missie en visie
De ondernemers zien de noodzaak om te groeien met het bedrijf, maar willen dit graag op een gestaag tempo doen. Door op de voet zoals het nu gaat (gecombineerd met een kleine financiële impuls) zou het bedrijf op het gewenste tempo moeten laten groeien. De core business van het bedrijf zal naar verwachting niet wijzigen in de komende drie jaar.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

(Door)ontwikkeling van applicaties € 20.000,-
Werkkapitaal € 30.000,-
Leenbedrag via Collin Crowdfund € 50.000,-

Het werkkapitaal zal voornamelijk benut worden voor het aannemen van een tweede personeelslid, welke zich pas na een aantal maanden inwerken terug zal gaan verdienen. 

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiering
Op dit moment is er geen (bancaire) financiering aanwezig binnen Provolve IT B.V. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Provolve IT B.V., Endgame B.V. en FvGWorkx B.V.
  • De heer F. van Gelderen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De heer D.R.H. Breuning geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Provolve IT B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Provolve IT B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Provolve IT B.V. als een Verhoogd risico. De beide persoonlijke holdings die mee worden verbonden als debiteur kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Voor deze aanvraag wordt de score Verhoogd risico gehanteerd. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016 en de prognose voor 2017 en 2018. De prognose voor 2017 wordt onderbouwd door tussentijdse cijfers welke door Exact Finance zijn aangeleverd. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
In 2016 realiseerde Provolve IT een omzet van ongeveer € 260.000,-, waarbij men een netto winst van € 3.000,- noteerde. Er was dat jaar een genormaliseerde cashflow van € 4.000,- en geen aflossingsdruk. De winstgevendheid van Provolve IT was in 2016 lager dan in 2015 (netto winst van € 22.000,-). Deze daling in winstgevendheid is met name te verklaren door een eenmalige stijging in personeelskosten. Voor 2017 wordt er een omzet van € 275.000,- geprognosticeerd, waarbij de netto winst zal stijgen naar ongeveer € 30.000,-. De genormaliseerde cashflow is door beperkte afschrijvingen tevens € 30.000,- en er is geen aflossingsdruk (score Excellent). Voor 2018 prognosticeert men een omzetstijging naar € 300.000,- met een gelijkblijvende netto winst van € 30.000,-. In de exploitatieprognose is rekening gehouden met de inwerkperiode van het nieuw aan te nemen personeelslid. Bij een genormaliseerde cashflow van € 31.000,- en een aflossingsdruk van € 10.000,- resteert er een netto cashflowoverschot van € 21.000,- (score Excellent). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de Rentabiliteit van Provolve IT B.V. te kwalificeren als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van Provolve IT ruim 51% op een balanstotaal van € 154.000,- (score Excellent). Binnen de beide persoonlijke holdings die als debiteur voor de financiering zijn meegenomen, is de vermogenspositie per ultimo 2016 (respectievelijk 41% bij een balanstotaal van € 54.000,- en 10% bij een balanstotaal van € 100.000,-) acceptabel te noemen. Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de Solvabiliteit van Provolve IT als Goed te kwalificeren. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Provolve IT is, historisch gezien, door de afwezigheid van aflossingsdruk, relatief gezien hoog. Op het moment van financieren is deze current ratio 4,2 (score Excellent), waarbij de vlottende activa hoofdzakelijk uit vorderingen bestaat en de vlottende passiva uit aflossingsdruk richting Collin en crediteurenbetalingen. Per ultimo 2018 wordt er een current ratio van 2,5 (score Excellent) geprognosticeerd. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Liquiditeit van Provolve IT als Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22301 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2018 om 11:04
investeerder-49206 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2018 om 11:04
investeerder-9729 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2018 om 11:04
investeerder-45523 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2018 om 11:04
investeerder-40348 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2018 om 11:04

Ondernemer
Dereck Breuning
Ferry van Gelderen

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans