42412

Pulsar Partners B.V. 2

€ 150.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 133
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 3-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 133 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Pulsar Partners B.V.
Sector Adviesbureaus
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 08-09-2011
Website www.pulsarpartners.nl

Leendoel

Pulsar Partners B.V. wordt sinds 2001 gevormd door Peter van Bommel en Bart van der Meij. 

Bart van der Meij is werkzaam als management-consultant in het publieke domein en vervult met name adviserende en coördinerende opdrachten bij lokale overheden.
Peter van Bommel is werkzaam in het MKB als parttime CFO en controller met name binnen familiebedrijven.

Zij willen nu onroerend goed aankopen aan de Oosterhamrikkade 50 B te Groningen voor de verhuur. Het pand wordt aangekocht voor een bedrag van € 285.000,-. De Loan To Value (LTV) op basis van de koopprijs bedraagt 53% bij aanvang van de lening. De geschatte huuropbrengsten zijn € 15.000,- per jaar.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 
 

Financieringsbehoefte

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Aankoop Oosterhamrikkade € 285.000
Overdrachtsbelasting €22.800
Achterstallig onderhoud €5.000
Totaal € 312.800
Eigen inbreng € 162.800
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Pulsar Partners B.V. Chagos Beheer B.V. en Bart van der Meij Advies B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis met als adres: Oosterhamrikkade 50 B, 9714 BE te Groningen, kadastraal bekend als sectie A, complexaanduiding 9730, appartementsindex 3, te Groningen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 233.000,-  op basis van de WOZ waarde met datum 01-01-2021. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: Oosterhamrikkade 50 B, 9714 BE te Groningen, kadastraal bekend als sectie A, complexaanduiding 9730, appartementsindex 3, te Groningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel Pulsar Partners B.V., Chagos Beheer B.V. als Bart van der Meij Advies B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Pulsar Partners B.V., Chagos Beheer B.V. en Bart van der Meij Advies B.V. De overall Collin Credit Score is Zeer Goed. 

Toelichting jaarcijfers
De omzet bestaat uit de inkomsten van de werkzaamheden van Bart en Peter. Daarnaast zal er vanaf medio 2022 naar verwachting € 15.000,- per jaar aan huurinkomsten bijkomen. Collin Crowdfund is de enige financier van de onderneming.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020-2021 Pulsar Partners B.V.

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 1.000 € 305.000
Vlottende activa € 275.000 € 180.000
     
Totaal € 276.000 € 485.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € 259.000 € 331.000
Langlopende schulden € 0 € 150.000
Kortlopende schulden € 17.000 € 16.000
Totaal € 276.000 € 485.000

Winst- en verliesrekening 2021 Pulsar Partners B.V.

Omzet € 290.000
Kosten € 181.000
Belastingen € 16.000
Netto winst € 93.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 288.000
Kosten € 177.000
Belastingen € 15.000
Netto winst € 91.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-326246 heeft € 8.000 geïnvesteerd.
03-06-2022 om 9:18
investeerder-9760 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-06-2022 om 8:50
investeerder-17405 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
03-06-2022 om 8:22
investeerder-260648 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 1:37
investeerder-96559 heeft € 300 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 1:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders