47891

Pulse for Ladies EMS trainingen 2

€ 30.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 63
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 63 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Pulse for Ladies EMS trainingen
Sector Sport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-09-1997
Website www.pulse-ems.nl

Leendoel

Onderneemster Birgitte is vier jaar geleden Pulse for Ladies EMS trainingen gestart. Dit is een modern bewegingsconcept specifiek voor vrouwen, gebaseerd op de zogenaamde EMS technologie. Electrical Muscle Stimulation (EMS), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Pulse for Ladies begeleidt vrouwen in iedere leeftijdscategorie op professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid.

Birgitte heeft voor de opstart van de onderneming een financiering via Collin Crowdfund verkregen. De onderneemster wenst een nieuwe financiering, welke ze zal aanwenden voor de aanschaf van een nieuw EMS-trainingspak. Hierdoor kan Birgitte straks aan vijf personen tegelijkertijd lesgeven. Tevens zal de bestaande lening worden geherfinancierd middels deze lening.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 2 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanschaf EMS-pak en toebehoren € 15.000
Herfinanciering bestaande lening Collin € 15.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is mevrouw B. Roijers handelend onder de naam Pulse for Ladies EMS trainingen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 55.000,- op het woonhuis aan de P.J.M. Aalbersestraat 13, 3354 BE Papendrecht, kadastraal bekend als sectie B, nummer 4339 te Papendrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van cumulatief € 275.000,- en een openstaande schuld van € 201.580,87 per d.d. 01-02-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 370.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • De heer A.J.L. Keesmaat (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Pulse for Ladies EMS trainingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Pulse for Ladies EMS trainingen is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022 en voorlopige jaarcijfers 2023 van Pulse for Ladies EMS trainingen, alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld op de balans bestaat onder andere uit de bestaande lening van Collin Crowdfund, waar nu nog ongeveer € 15.000,- van openstaat. De andere langlopende lening betreft een leaseverplichting.

De afschrijvingen bedroegen in 2022 € 28.000,-, de afschrijvingen van 2023 zijn nog niet meegenomen in de voorlopige cijfers.

Jaarcijfers

Voorlopige balans 2023 Pulse for Ladies EMS trainingen

Activa

  2023
Vaste activa € 92.000
Vlottende activa € 11.000
Totaal € 103.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 65.000
Voorzieningen € 35.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 103.000

 

Winst- en verliesrekening 2022 Pulse for Ladies EMS trainingen

Omzet € 86.000
Bruto winst € 81.000
Kosten € 76.000
Resultaat € 5.000

 

Voorlopige winst- en verliesrekening 2023 Pulse for Ladies EMS trainingen

Omzet € 96.000
Bruto winst € 88.000
Kosten € 56.000
Resultaat € 32.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 11:03
investeerder-375350 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 11:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2024 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders